ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

የሱስ—መገድን ሓቅን ህይወትን

 ምዕራፍ 129

ጲላጦስ፡ “እንሆ፡ እቲ ሰብኣይ!” በለ

ጲላጦስ፡ “እንሆ፡ እቲ ሰብኣይ!” በለ

ማቴዎስ 27:15-17, 20-30 ማርቆስ 15:6-19 ሉቃስ 23:18-25 ዮሃንስ 18:39–19:5

  • ጲላጦስ ንየሱስ ኪፈትሖ ፈተነ

  • ኣይሁድ፡ በርባን ኪፍትሓሎም ሓተቱ

  • ንየሱስ ኣላገጹሉን ገፍዕዎን

ጲላጦስ ነቶም ንየሱስ ኪቕተል ዚደልይዎ ህዝቢ፡ “ነዚ እትኸስስዎ ዘለኹም ክሲ፡ ዋላ ሓንቲ መሰረት ኣይረኸብኩሉን። ሄሮድስ እውን . . . ኣይረኸበሉን” በሎም። (ሉቃስ 23:14, 15) ንየሱስ ኪንሕፎ ስለ ዝደለየ ኸኣ፡ ነቶም ህዝቢ፡ “ብፋስጋ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም እውን ልምዲ ኣሎኩም። እምበኣርሲ፡ ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩምዶ ትደልዩ ኢኹም፧” በሎም።—ዮሃንስ 18:39

ጲላጦስ ብዛዕባ እቲ በርባን ዚብሃል ፍሉጥ ከታርን መናዓብን ቀታል ነፍስን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ስለዚ፡ “ንመን ክፈትሓልኩም ትደልዩ፧ ንበርባንዶ ወይስ ነቲ ክርስቶስ ዚብሃል የሱስ፧” በሎም። እቶም ህዝቢ ግና በቶም ሊቃውንቲ ኻህናት ተደሪኾም፡ ንየሱስ ዘይኰነስ፡ ንበርባን ኪፈትሓሎም ሓተትዎ። ጲላጦስ ድማ መሊሱ፡ “ካብ ክልቲኦም፡ ንመን ክፈትሓልኩም ትደልዩ፧” በሎም። እቶም ህዝቢ ኸኣ፡ “ንበርባን” በሉ።—ማቴዎስ 27:17, 21

ጲላጦስ በዚ ኸይተሓጐሰ፡ “ነቲ ክርስቶስ ዚብሃል የሱስከ እንታይ ክገብሮ፧” በሎም። እቶም ህዝቢ፡ “ይሰቐል!” በሉ። (ማቴዎስ 27:22) ንጹህ ሰብ ኪመውት እዮም ዚሓትቱ ነይሮም። ስለዚ፡ ጲላጦስ፡ “ስለምንታይ፧ እንታይ ክፉእ ገይሩ፧ ናብ ሞት ዜብጽሕ ሓንቲ እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ ስለዚ፡ ቀጺዐ ኽፈትሖ እየ” ኢሉ ኼእምኖም ፈተነ።—ሉቃስ 23:22

ጲላጦስ ዚክኣሎ ኺገብር እኳ እንተ ፈተነ፡ እቶም እተቘጥዑ ህዝቢ ብሓባር፡ “ይሰቐል!” እናበሉ ጨደሩ። (ማቴዎስ 27:23) እቶም ካህናት ነቶም ህዝቢ ዓበድበድ ከም ዚብሉ ስለ ዝገበርዎም፡ ደም ኪፈስስ ደለዩ! ደም ሓደ ገበነኛ ወይ ቀታል ነፍሲ ድማ ኣይኰነን ኪፈስስ ዚደልዩ ዝነበሩ። ደም እቲ ቕድሚ ሓሙሽተ መዓልቲ ኸም ንጉስ እተቐበልዎ ንጹህ ሰብ እዮም ኪፈስስ ዚደልዩ ዝነበሩ። እዚ ዅሉ ክኸውን ከሎ፡ ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ኣብኡ ነይሮም እንተ ኰይኖም፡ ስቕ ኢሎምን ተሓቢኦምን እዮም ነይሮም።

ጲላጦስ፡ እቲ ነገር ናዕቢ ኻብ ምልዕዓል ሓሊፉ ሓንቲ እኳ ኸም ዘይጠቐመ ምስ ረኣየ፡ ማይ ወሲዱ፡ “ካብ ደም እዚ ሰብ እዚ ንጹህ እየ። ባዕላትኩም ፍለጡ” እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳዉ ተሓጽበ። እዚ እውን እንተ ዀነ ነቶም ህዝቢ ሓሳቦም ኣየቐየሮምን። የግዳስ፡ ኵሎም እቶም ህዝቢ፡ “ደሙ ኣብ ልዕሌናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን” ኢሎም መለሱ።—ማቴዎስ 27:24, 25

እቲ ሹም ድማ ቅኑዕ ምዃኑ ዚፈልጦ ነገር ኣብ ክንዲ ዚገብር፡ ድሌት እቲ ህዝቢ ኬዕግብ ደለየ። ከምቲ ልማኖኦም ከኣ ንበርባን ፈትሓሎም። ንየሱስ ግና ክዳውንቱ ኣቐንጢጡ ኣግረፎ።

እቶም ወተሃደራት ንየሱስ ብዜሰቅቕ መገዲ ምስ ገረፍዎ፡  ናብ ቤተ መንግስቲ እቲ ሹም ኣእተውዎ። ኣብኡ ጭፍራ ወተሃደራት ተኣኪቦም ገፍዕዎ። ካብ እሾዅ ኣኽሊል ተኒጎም ከኣ ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ። ኣብ የማነየቲ ኢዱ ድማ ሻምብቆ ኣትሓዝዎ፡ ነገስታት ዚኽደንዎ ቐይሕ ባርኖስ እውን ከደንዎ። “ሰላም፡ ኦ ንጉስ ኣይሁድ” እናበሉ ኸኣ ኣላገጹሉ። (ማቴዎስ 27:28, 29) ብዘይካዚ፡ ጡፍ በሉሉ፡ ብተደጋጋሚ እውን ጸፍዕዎ። ነቲ ሻምብቆ ወሲዶም ድማ ብእኡ ርእሱ ወቕዕዎ፣ በዚ ኸምዚ ኸኣ እቲ ናይ ውርደት “ኣኽሊል” እተሰርሓሉ እሾዅ ንርእሱ ኣጸቢቑ ወግኦ።

የሱስ ግና እዚ ዅሉ እናሕለፈ ኽነሱ ብዜደንቕ መገዲ ኽብሩን ጽንዓቱን ስለ ዝሓለወ፡ ጲላጦስ፡ “ሓንቲ በደል እኳ ኸም ዘይረኸብኩሉ ኽትፈልጡ፡ እንሆ፡ ናብ ወጻኢ አውጽኣልኩም ኣለኹ” ብምባል ናጻ ኺሰድዶ ኸም ብሓድሽ ፈተነ። ጲላጦስ፡ እቶም ህዝቢ ንየሱስ ቈሳሲሉን ደምዩን ከሎ ምስ ረኣይዎ የናሕስዩሉ ይዀኑ ኢሉ ሓሲቡ ደዀን ይኸውን፧ የሱስ ኣብ ቅድሚ እቶም ጨካናት ህዝቢ ደው ኢሉ ኸሎ፡ ጲላጦስ፡ “እንሆ፡ እቲ ሰብኣይ!” በለ።—ዮሃንስ 19:4, 5

የሱስ ተቐጥቂጡን ቈሳሲሉን እኳ እንተ ነበረ፡ ክብሩን ህድኣቱን ሓልዩ እዩ፣ ጲላጦስ እተዛረቦ ቓላት እውን ኣኽብሮትን ድንጋጸን እተሓወሶ ብምንባሩ፡ ንባህርያት የሱስ ተኣሚኑሉ እዩ።