ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

የሱስ—መገድን ሓቅን ህይወትን

 ምዕራፍ 118

መኖም ከም ዚዓቢ ተኸራኸሩ

መኖም ከም ዚዓቢ ተኸራኸሩ

ማቴዎስ 26:31-35 ማርቆስ 14:27-31 ሉቃስ 22:24-38 ዮሃንስ 13:31-38

  • የሱስ ብዛዕባ ዕቤት ምኽሪ ሃበ

  • ጴጥሮስ ከም ዚኽሕድ፡ የሱስ ተነበየ

  • ፍቕሪ መለለዪ ሰዓብቲ የሱስ እያ

የሱስ ኣብታ ምስ ሃዋርያቱ ዘሕለፋ ናይ መወዳእታ ምሸት፡ ኣእጋሮም ብምሕጻብ ብዛዕባ ትሕትና ጽቡቕ ትምህርቲ ምሂርዎም ነበረ። እዚ ኣድላዪ ዝነበረ ስለምንታይ እዩ፧ ምኽንያቱ ድኽመት ነይርዎም እዩ። ንኣምላኽ ውፉያት እኳ እንተ ነበሩ፡ መኖም ከም ዚዓቢ ግና የተሓሳስቦም ነበረ። (ማርቆስ 9:33, 34፣ 10:35-37) እቲ ድኽመት እቲ ድማ በታ ምሽት እቲኣ ተራእየ።

እቶም ሃዋርያት ከኣ፡ “መኖም ዝዓበየ ኸም ዝዀነ፡ . . . ኣብ መንጎኦም ብርቱዕ ክርክር ኰነ።” (ሉቃስ 22:24) የሱስ በዚ ኺቋየቑ ምስ ረኣዮም፡ ክሳዕ ክንደይ ኰን ጕህዩ ኪኸውን ኣለዎ! እሞኸ እንታይ ገበረ፧

የሱስ ነቶም ሃዋርያት ስለቲ ኣረኣእያኦምን ጠባዮምን ኣብ ክንዲ ዚገንሖም፡ መሊሱ ብትዕግስቲ፡ “ንኣህዛብ፡ ነገስታቶም እዮም ዚገዝእዎም፣ ሰበ ስልጣናቶም ከኣ ገበርቲ ሰናይ ይብሃሉ። ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ። . . . ኣየናዮም ይዓቢ፧ እቲ ኣብ መኣዲ ዚቕመጥዶ ወይስ እቲ ዜገልግል፧” በሎም። ድሕሪኡ፡ “ኣነ ግና ኣብ መንጎኹም ከም ኣገልጋሊ እየ” ብምባል ነቲ ብተደጋጋሚ ዘርኣዮም ኣብነት ኣዘኻኸሮም።—ሉቃስ 22:25-27

እቶም ሃዋርያት ዘይፍጹማት እኳ እንተ ነበሩ፡ ብግዜ ፈተናኡ ምስ ክርስቶስ ጠቢቖም ነበሩ። ስለዚ ኸኣ፡ “ከምቲ ኣቦይ ምሳይ ኪዳን ዝገበረ፡ ኣነ እውን ምሳኻትኩም ኪዳን መንግስቲ እገብር ኣለኹ” በሎም። (ሉቃስ 22:29) እቶም ሰባት እቲኦም እሙናት ሰዓብቲ የሱስ እዮም ነይሮም። በቲ ምሳታቶም ዝኣተዎ ኺዳን ኣቢሉ ድማ፡ ኣብታ መንግስቲ ኸም ዚኣትዉን ኣብ ንግስናኡ እጃም ከም ዚህልዎምን ሓበሮም።

እቶም ሃዋርያት ዜደንቕ ተስፋ እኳ እንተ ነበሮም፡ ገና ስጋን ዘይፍጹማትን እዮም ነይሮም። የሱስ ድማ፡ “ሰይጣን ከም ስርናይ ኪሓሕየኩም ሓቲቱ እዩ” በሎም፣ ስርናይ ኪሕሐ ኸሎ ፋሕ እዩ ዚብል። (ሉቃስ 22:31) “‘ነቲ ጓሳ ኽወቕዖ እየ፡ እተን ኣባጊዕ መጓሰ ድማ ፋሕ ኪብላ እየን’ ዚብል ተጻሒፉ ኣሎ እሞ፡ በዛ ለይቲ እዚኣ፡ ኵላትኩም ብኣይ ክትዕንቀፉ ኢኹም” ኢሉ እውን ኣጠንቀቖም።—ማቴዎስ 26:31፣ ዘካርያስ 13:7

ጴጥሮስ ግና፡ ብርእሱ ተኣማሚኑ፡ “ኵላቶም እኳ ብኣኻ እንተ ተዓንቀፉ፡ ኣነስ ከቶ ኣይክዕንቀፍን እየ!” በለ። (ማቴዎስ 26:33) የሱስ ድማ ንጴጥሮስ፡ በታ ለይቲ እቲኣ ደርሆ ኽልተ ሳዕ ከይነቀወ፡ ንሱ ኸም ዚኽሕዶ ነገሮ። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ፡ “ኣነ ግና፡ እምነትካ ኸይትጠፍእ፡ ምእንታኻ ተማህሊለ፣ ንስኻ ድማ ምስ ተመለስካ፡ ንኣሕዋትካ ኣበራትዓዮም” በሎ። (ሉቃስ 22:32) ጴጥሮስ ግና ብትብዓት፡ “ምሳኻ ኽመውት እኳ እንተ ኣሎኒ፡ ከቶ ኣይክኽሕደካን እየ” በለ። (ማቴዎስ 26:35) ካልኦት ሃዋርያት እውን ከምኡ በሉ።

የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “ደቀየ፡ ቍሩብ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለኹ። ክትደልዩኒ ኢኹም፣ ከምቲ ንኣይሁድ፡ ‘ናብቲ ዝኸዶ ኽትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም’ ዝበልክዎም ድማ፡ ንዓኻትኩም እውን እብለኩም ኣለኹ” በሎም። ኣስዕብ ኣቢሉ ኸኣ፡ “ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም፡ ንስኻትኩም እውን ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ፡ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ። ንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተ ኣልያትኩም፡ በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኵሉ ኺፈልጥ እዩ” በሎም።—ዮሃንስ 13:33-35

ጴጥሮስ ነቲ የሱስ ምሳታቶም ቍሩብ ግዜ ጥራይ ከም ዚኸውን እተዛረቦ ምስ ሰምዐ፡ “ጐይታይ፡ ናበይ ክትከይድ ኢኻ፧” በሎ። የሱስ ድማ፡ “ናብቲ ኣነ ዝኸዶ፡ ሕጂ ኽትስዕበኒ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ደሓር ግና ክትስዕበኒ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ጴጥሮስ እዚ ስለ ዝደንጸዎ፡ “ጐይታይ፡ ስለምንታይ እየ ሕጂ ኽስዕበካ ዘይክእል፧ ህይወተይ ምእንታኻ ኣሕሊፈ ኽህብ እየ” በለ።—ዮሃንስ 13:36, 37

የሱስ ቀጺሉ ነቲ ንሃዋርያቱ ብዘይ ማሕፉዳን ለቘታ ስንቅን ኣብ ገሊላ እናዞሩ ኺሰብኩ ዝኣዘዘሉ እዋን ጠቒሱ ኣዘራረቦም። (ማቴዎስ 10:5, 9, 10) “ገለዶ ጐዲሉኩም እዩ፧” ኢሉ እውን ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ፡ “ገለ እኳ” ኢሎም መለሱሉ። ኣብተን ዚቕጽላ መዓልትታት ግና እንታይ ኪገብሩ እዩ ነይርዎም፧ የሱስ፡ “ማሕፉዳ ዘለዎ ይማላእ፡ ለቘታ ስንቂ እውን ከምኡ፣ ሰይፊ ዘይብሉ ኸኣ ክዳኑ ሸይጡ ይዓድግ። እቲ፡ ‘ምስ ጠሓስቲ ሕጊ ተቘጺሩ’ ዚብል ጽሑፍሲ ኣባይ ኪፍጸም ኣለዎ። እቲ ብዛዕባይ እተባህለስ፡  ይፍጸም ኣሎ” ኢሉ ኣዘዞም።—ሉቃስ 22:35-37

የሱስ ነቲ ምስ ገበርቲ እከይ ወይ ጠሓስቲ ሕጊ ዚስቀለሉ እዋን እዩ ዜመልክት ነይሩ። ድሕሪኡ፡ እቶም ሰዓብቱ ኸቢድ መስጐጕቲ ኼጋጥሞም ምዃኑ እዩ ዚሕብር ነይሩ። ንሳቶም ከኣ እተዳለዉ ዀይኑ ተሰምዖም እሞ፡ “ጐይታይ፡ እንሆ፡ ኣብዚ ኽልተ ሰይፊ ኣሎ” በልዎ። ንሱ ድማ፡ “ይኣክል” በሎም። (ሉቃስ 22:38) ክልተ ሰይፊ ምሓዞም፡ ንየሱስ ድሕሪ ሓጺር ግዜ ኻልእ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኺምህሮም ኣኽኢልዎ እዩ።