ሞት ኣንጻር ህይወት እዩ። ሞት ልክዕ ከም ዓሚቝ ድቃስ እዩ። (ዮሃንስ 11:11-14) ምዉታት ክሰምዑ: ክርእዩ: ክዛረቡ: ወይ ክሓስቡ ኣይክእሉን እዮም። (መክብብ 9:5, 10) ናይ ሓሶት ሃይማኖት: ምዉታት ምስ ኣባሓጎታቶም ንምንባር ናብ መንፈሳዊ ዓለም እዮም ዝኸዱ ኢላ እያ ትምህር። መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከምኡ ኢሉ ኣይምህርን እዩ።

እቶም ዝሞቱ ኽሕግዙና ወይ ክጐድኡና ኣይክእሉን እዮም። ሰባት ንዝሞቱ ንምሕጓስ ኢሎም ጽምብል ክገብሩን መስዋእቲ ከቕርቡን ልሙድ እዩ። እዚ ኣብ ሓደ ኻብቲ ናይ ሰይጣን ሓሶት እተመስረተ ብምዃኑ ንኣምላኽ ኣየሐጒሶን እዩ። ነቶም ምዉታትውን ህይወት ስለ ዘይብሎም ከሐጒሶም ኣይክእልን እዩ። ንምዉታት ክንፈርሆም ኰነ ኸነምልኾም የብልናን። ንኣምላኽ ጥራይ ኢና ኸነምልኽ ዘሎና።—ማቴዎስ 4:10

ምዉታት እንደገና ህያዋን ክዀኑ እዮም። የሆዋ ንምዉታት ኣብ ገነታዊት ምድሪ ኸተንስኦም እዩ። እዚ ግን ኣብ መጸኢ እዩ ዝፍጸም። (ዮሃንስ 5:28, 29፣ ግብሪ ሃዋርያት 24:15) ልክዕ ከምቲ ንስኻ ንዝደቀሰ ሰብ ምትንሳእ ዘይጽግመካ: ኣምላኽ እውን ንምዉታት ምትንሳእ ኣይጽግሞን እዩ።—ማርቆስ 5:22, 23, 41, 42

ኣይንመውትን ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ብሰይጣን ድያብሎስ ዝዝርጋሕ ሓሶት እዩ። ሰይጣንን ኣጋንንቱን ንሰባት መናፍስቲ ምዉታት ብህይወት ከም ዘለዉ: ከሕምሙን ካልእ ሽግር ከምጽኡን ድማ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ከም ዝሓስቡ ገይሮምዎም ኣለዉ። ሓድሓደ ግዜ ሰይጣን ብሕልምታትን ራእያትን ንሰባት የታልሎም እዩ። የሆዋ ነቶም ምስ ምዉታት ክዛረቡ ዝፍትኑ ይዅንኖም እዩ።—ዘዳግም 18:10-12