ገነት ከምዛ ሕጂ እንነብረላ ዘለና ዓለም ኣይክትከውንን እያ። ምድሪ ብሽግርን ጓህን ስቓይን መከራን ክትመልእ ኣምላኽ ፈጺሙ ኣይደልን እዩ። ኣብ መጻኢ: ኣምላኽ ንምድሪ ገነት ክገብራ እዩ። ገነት እንታይ እያ ኽትመስል፧ ብዛዕባዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብል እስከ ንርአ:-

ቅኑዓት ሰባት። ገነት መንበሪት ኣዕሩኽ ኣምላኽ ክትከውን እያ። ነንሓድሕዶም እናተሓላለዩ ብሰላም ክነብሩ እዮም። በቲ ጽድቃዊ መገድታት ኣምላኽ ክመላለሱ እዮም።—ምሳሌ 2:21

ኣኽል-ታርፍ መግቢ። ኣብ ገነት ጥሜት ኣይክህሉን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ‘ብዝሒ እኽሊ [ወይ መግቢ] ኣብ ሃገር ኪኸውን [እዩ]’ ይብል።—መዝሙር 72:16

ጽቡቕ ኣባይትን ዘሐጕስ ስራሕን። ኣብ ገነታዊት ምድሪ ነፍሲ ወከፍ ስድራቤት ናይ ገዛእ ርእሳ ቤት ክህልዋ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ናይ ሓቂ ሓጐስ ዘምጽኣሉ ስራሕ ክሰርሕ እዩ።—ኢሳይያስ 65:21-23

 ዓለምለኻዊ ሰላም። ድሕሪ ደጊም ሰባት ኣይክዋግኡን ኣብ ውግእ ድማ ኣይክሞቱን እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ “[ኣምላኽ] ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ” ይብል።—መዝሙር 46:8, 9

ጽቡቕ ጥዕና። መጽሓፍ ቅዱስ “ካብቶም ኣብኣ [ኣብ ገነት] ዚነብሩስ ሓደ እኳ: ሕማቕ [“ሕሙም:” ትርጕም 1990] እየ: ኣይብልን” ኢሉ ይመባጻዕ። (ኢሳይያስ 33:24) ሓንካስ ወይ ዕዉር ወይ ጸማም ወይ ዓባስ እውን ኣይክህሉን እዩ።—ኢሳይያስ 35:5, 6

ስቓይን ሓዘንን ሞትን የኽትም። ቃል ኣምላኽ “እቲ ቐዳማይ ሐሊፉ እዩ እሞ: ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን: ድሕሪ ደጊምውን ሓዘን: ወይ ጫውጫው: ወይ ጻዕሪ ኣይኪኸውንን እዩ” ይብል።—ራእይ 21:4

እኩያት ሰባት ክጠፍኡ እዮም። የሆዋ: “ረሲኣን ግና ካብ ምድሪ ኺጸንቱ: እቶም ጠለምቲ ኸኣ ካብኣ ኺምንቈሱ እዮም” ኢሉ ይመባጻዕ።—ምሳሌ 2:22

ሰባት ነንሓድሕዶም ክፋቐሩን ክከባበሩን እዮም። ድሕሪ ደጊም ምጕዳል ፍትሒ: ጭቈና: ስስዐ: ከምኡውን ጽልኢ ኣይክህሉን እዩ። ሰባት ሓቢሮም ምስቲ ጽድቃዊ መገድታት ኣምላኽ ተሰማሚዖም ክነብሩ እዮም።—ኢሳይያስ 26:9