መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ብዛዕባ የሆዋ ኽትመሃር ትኽእል ኢኻ። ነዊሕ ግዜ ይገብር ኣምላኽ ንገለ ሰባት ሓሳባቱ ንኽጽሕፉ ሓረዮም። እቲ እዞም ሰባት ዝጸሓፍዎ ጽሑፋት: መጽሓፍ ቅዱስ ይበሃል። ሎሚ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ብዛዕባ ኣምላኽ ንማሃር ኢና። ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል የሆዋ: ወይ መልእኽቱ እዩ ሒዙ ዘሎ: ቃል ኣምላኽ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ። የሆዋ ፈጺሙ ስለ ዘይሕሱ: ንዅሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ኽንኣምኖ ንኽእል ኢና። እወ: ‘ኣምላኽ ኪሕሱ ኣይክእልን እዩ።’ (እብራውያን 6:18) ቃል ኣምላኽ ሓቂ እዩ ሒዙ ዘሎ።—ዮሃንስ 17:17

መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ኻብቲ ኣምላኸ ዝሃበና ኽቡር ውህበት እዩ። ልክዕ ከምቲ ሓደ ፈቃር ኣቦ ናብ ደቁ ዝልእኮ ደብዳበ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ንምድሪ ናብ ገነት ብምቕያር ንኽትነብረላ ባህ እተብል መንበሪት ክገብራ ምዃኑ ዝኣተዎ መብጽዓ ይነግረና። ኣምላኽ ነቶም እሙናት ደቁ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ዝገበሮ: ሕጂ ብዛዕባ ዝገብሮ ዘሎ: ከምኡውን ኣብ መጻኢ ኽገብሮ ብዛዕባ ዝመደቦ ነገራት ይነግረና። ሽግራትና ኽንፈትሕን ሓጐስ ክንረክብን እውን ይሕግዘና።—2 ጢሞቴዎስ 3:16, 17

 ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣዕሩኽ ኣምላኽ እዮም: መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝምህር ንኽርድኣካ ድማ ክሕግዙኻ እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ከም እትደሊ ጥራይ ንገሮም። ነዚ ገንዘብ ኣየኽፍሉን እዮም። (ማቴዎስ 10:8) ብተወሳኺ ድማ ኣብ ክርስትያናዊ ኣኼባታት ክትካፈል ትኽእል ኢኻ። እዚ ኸኣ ኣደራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ዝበሃል ቦታ ኣምልኾ እዩ ዝካየድ። ኣብዚ ክርስትያናዊ ኣኼባታት እዚ እንተደኣ ተኻፊልካ: ብዛዕባ ኣምላኽ ዘሎካ ፍልጠት ብቕልጡፍ ክዓቢ እዩ።

ካብቲ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ነገራት ብዛዕባኡ ኽትማሃር ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት: መጽሓፍ ቅዱስ: “ኣምላኽ . . . ሰማይን ምድርን ፈጠረ” ይብል። (ዘፍጥረት 1:1) የሆዋ ኣምላኽ “ሰማይ” ክፈጥር ከሎ: ንጸሓይ ፈጢሩ እዩ። እዚኸ ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝነግረና፧ የሆዋ ዓብዪ ሓይሊ ኸም ዘለዎ እዩ ዝነግረና። ንሱ ጥራይ እዩ ክንዲ ጸሓይ ዝምሕያሉ ነገር ክገብር ዝኽእል። ብዘይካዚ: ነዛ ሙቐትን ብርሃንን እናሃበት ፈጺማ ነዲዳ ዘይትውዳእ ጸሓይ ምፍጣር ጥበብ ስለ ዝሓትት: የሆዋ ጥበበኛ ምዃኑ እውን ካብዚ ኽንርዳእ ንኽእል ኢና።

የሆዋ በቲ ዝፈጠሮ ነገራት ኣቢሉ ኸም ዘፍቅረና ይገልጸልና እዩ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ እተፈላለየ ዓይነት ፍረታት እስከ ሕሰብ። የሆዋ ሓደ ዓይነት ፍረ ጥራይ ወይ እውን ዋላ ሓደ ፍረ ከም ዘይህሉ ኽገብር ምኸኣለ ነይሩ። ኣብ ክንድኡ ግን እተፈላለየ ቅርጽን ዓቐንን ሕብርን ጣዕምን ዘለዎ በብዓይነቱ ፍረታት ሂቡና እዩ። እዚ ድማ የሆዋ ፈቃር ጥራይ ዘይኰነስ ኣዝዩ ለጋስን ሓላይን ሕያዋይን ምዃኑ እዩ ዘርኢ።—መዝሙር 104:24