ንየሆዋ ኣምላኽ ትዛረቦ ዲኻ፧⁠— የሆዋ ኽትዛረቦ ይደልየካ እዩ። ምስ ኣምላኽ ምዝራብ: ጸሎት ይበሃል። የሱስ ነቲ ኣብ ሰማይ ዚነብር ኣቦኡ ዅሉ ሳዕ ይዛረቦ ነበረ። ሓድሓደ ግዜ ንኣምላኽ ኪዛረቦ ኸሎ: በይኑ ኪኸውን ይደሊ ነበረ። መጽሓፍ ቅዱስ: ሓደ መዓልቲ “ኪጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ኸረን ደየበ። ምድሪ ምስ መሰየ ኸኣ: ኣብኡ በይኑ ነበረ” ይብለና።​—⁠ማቴዎስ 14:23

በይንኻ ዄንካ ናብ የሆዋ ንኽትጽሊ ናበይ ክትከይድ ትኽእል፧⁠— ምናልባት ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ በይንኻ ዄንካ ኽትዛረቦ ትኽእል ኢኻ። የሱስ: “ክትጽሊ ኸሎኻ: ናብ ቤትካ እቶ: ማዕጾኻ ዕጾ: ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ” በለ። (ማቴዎስ 6:6) ምሸት ምሸት ቀቅድሚ ምድቃስካ ናብ የሆዋ ትጽሊዶ፧⁠— ክትጽሊ ኣሎካ።

የሱስ ንበይኑን . . . ምስ ካልኦት ኰይኑን ይጽሊ ነበረ

የሱስ ካልኦት ሰባት ምስኡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እውን ይጽሊ ነይሩ እዩ። ዓርኩ ኣልኣዛር ምስ ሞተ: ኣብቲ ኣልኣዛር ተቐቢሩሉ ዝነበረ ቦታ ምስ ካልኦት ሰባት ኰይኑ  ጸልዩ እዩ። (ዮሃንስ 11:41, 42) ምስ ደቀ መዛሙርቱ ኣኼባ ኺገብር ከሎ እውን ይጽሊ ነይሩ እዩ። ንስኻኸ ኣብቲ ጸሎት ዚግበረሉ ኣኼባታት ትኸይድ ዲኻ፧⁠— ኣብኡ ሓደ ዕብይ ዝበለ ሰብ ይጽሊ እዩ። ኪጽሊ ኸሎ ኣብ ክንዳኻ ዀይኑ ንኣምላኽ ይዛረቦ ስለ ዘሎ: ነቲ ዚብሎ ጽን ኢልካ ስምዓዮ እሞ ኣብ መወዳእታ “ኣሜን” ክትብል ትኽእል ኢኻ። “ኣሜን” ኪበሃል ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑስ ትፈልጥዶ፧⁠— ነቲ ጸሎት ፈቲኻዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ከም እተሰማማዕካሉ: ጸሎትካ ኪኸውን እውን ከም እትደልዮ ዜመልክት እዩ።

ኣብ ኣኼባታት ንዚጽለ ጸሎት ጽን ኢልካ ኽትሰምዖ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧

የሱስ ኣብ ግዜ መኣዲ እውን ይጽሊ ነይሩ እዩ። ንየሆዋ ምግቢ ስለ ዝሃቦ የመስግኖ ነበረ። ኵሉ ሳዕ ምግቢ ቕድሚ ምብላዕካ ትጽሊዶ፧⁠— የሆዋ ምግቢ ስለ ዝሃበና ቕድሚ ምብላዕና ኸነመስግኖ ጽቡቕ እዩ። ምስ ካልእ ሰብ ሓቢርካ ኽትምገብ ከለኻ: ኣብ ክንዳኻ ዀይኑ ኻልእ ሰብ ኪጽሊ ይኽእል እዩ። በይንኻ ኽትበልዕ ከለኻኸ፧ ወይ ድማ ንየሆዋ ምስ ዘየመስግኑ ሰባት ኴንካ ኽትምገብ ከለኻኸ እንታይ ኢኻ እትገብር፧⁠— ናይ በይንኻ ጸሎት ክትጽሊ ኣሎካ።

ኵሉ ሳዕ ዓው ኢልካ ዲኻ ኽትጽሊ ዘሎካ፧ ወይስ ብልብኻ እንተደኣ ጸሊኻ የሆዋ ኺሰምዓካ ይኽእል እዩ፧⁠— መልሱ: ካብቲ ንነህምያ ዘጋጠሞ ኽንረኽቦ ንኽእል ኢና። ነህምያ ኣብ ቤተ⁠-​መንግስቲ ኣርታሕሻስታ ንጉስ  ፋርስ ዚሰርሕ ንየሆዋ ዜምልኽ ሰብ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ነህምያ መካበብያ እታ ቐንዲ ኸተማ ህዝቢ ኣምላኽ ዝነበረት የሩሳሌም ከም ዝፈረሰ ስለ ዝሰምዐ ኣዝዩ ጐሃየ።

ከምቲ ነህምያ ዝገበሮ መዓስ ኢኻ ብልብኻ ኽትጽሊ እትኽእል፧

እቲ ንጉስ ንነህምያ ስለምንታይ ከም ዝጐሃየ ምስ ሓተቶ: ፈለማ ነህምያ ብልቡ ጸለየ። ሽዑ ነህምያ ነቲ ንጉስ ዝጐሃየሉ ምኽንያት ነገሮ እሞ ናብ የሩሳሌም ከይዱ መካበብያኣ ኺሃንጽ ኪፈቕደሉ ሓተቶ። እሞኸ ሰሊጥዎዶ፧⁠—

እወ: ኣምላኽ ንጸሎት ነህምያ መሊሱሉ እዩ። እቲ ንጉስ ኪኸይድ ፈቐደሉ! ነቲ መካበብያ ንም​ህናጽ ዚጥቀመሉ ብዙሕ ኣእዋም ድማ ሃቦ። ስለዚ: ብልብና ኽንጽሊ ኸለና እውን ከይተረፈ: ኣም​ላኽ ንጸሎትና ብሓቂ ምላሽ ኪህበሉ ይኽእል እዩ።​—⁠ነህምያ 1:​2, 3፣ 2:4-8

ብዛዕባ እዚ ድማ ሕሰብ። ክትጽሊ ኸለኻ ርእስኻ ኸተ​ድንን ይግብኣካ ድዩ፧ ክት​ምብርከኽከ ይግብኣካ ድዩ፧  እንታይ ይመስለካ፧⁠— ሓድሓደ ግዜ የሱስ ኪጽሊ ኸሎ ይምብርከኽ ነበረ። ኣብ ካልእ ግዜያት ከኣ ደው ኢሉ ይጽሊ ነበረ። ከምቲ ንኣልኣዛር ኪጽልየሉ ኸሎ ዝገበሮ ኸኣ ናብ ሰማይ እናጠመተ ዚጸለየሉ ግዜያት እውን ነይሩ እዩ።

ስለዚ: እዚ እንታይ እዩ ዜርእየና፧⁠— እወ: ኣቃውማ ሰብነትካ ኣገዳሲ ነገር ዘይምዃኑ እዩ። ሓድሓደ ግዜ ርእስኻ ኣድኒንካ ዓይንኻ ዓሚትካ ኽትጽሊ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ካልእ ግዜ ኸኣ ከምቲ የሱስ ዝገበሮ ተምበርኪኽካ ኽትጽሊ ትደሊ ትኸውን። ይኹን እምበር: ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን: ቀትሪ ይኹን ለይቲ ናብ ኣምላኽ ክንጽሊ ኸም እንኽእል ኣይትረስዕ: ንሱ ድማ ኪሰምዓና እዩ። ብዛዕባ ጸሎት እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ ነገር የሆዋ ኸም ዚሰምዕ ምእማንና እዩ። የሆዋ ንጸሎትካ ኸም ዚሰምዖስ ትኣምንዶ ኢኻ፧⁠—

ንኣምላኽ ብጸሎት ብዛዕባ እንታይ ክትዛረቦ ትኽእል፧

ናብ የሆዋ ኽንጽሊ ኸለና እንታይ ኢና ኽንብል ዘሎና፧⁠— እስከ ንገረኒ: ክትጽሊ ኸለኻ ንኣምላኽ እንታይ ኢልካ ኢኻ እትዛረቦ፧⁠— የሆዋ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ሂቡና እዩ: ስለዚ ብዛዕባኡ ኸነመስግኖ ግቡእዶ ኣይመስለካን፧⁠— እንበልዖ ምግቢ ስለ ዝሃበና ኸነመስግኖ ንኽእል ኢና። እንተዀነ ግን: ብሩህ ሰማይ: ልሙዕ ኣእዋም: ጽቡቕ ዕምባባታት ስለ ዝሃበናኸ ኣመስጊንካዮዶ ትፈልጥ፧⁠— ነዚ ነገራት እዚ ዝፈጠሮ ንሱ እዩ።

ሓደ እዋን ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ምጽላይ ኪምህሮም ሓቲቶምዎ እዮም። ስለዚ ድማ እቲ ዓብዪ መምህር ኪጽልይሉ ዘለዎም ዝያዳ ኣገዳሲ ነገራት እንታይ ምዃኑ መሃሮም። እዚ ነገራት እዚ እንታይ ምዃኑስ ትፈልጦዶ፧⁠— መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ሓዝ:  ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ገንጽል። ካብ ቍጽሪ 9 ክሳዕ 13 ምስ እነንብብ: እቲ ብዙሓት ሰባት “ኣቡነ ዘበሰማያት” ኢሎም ዚጽውዕዎ ጸሎት ንረክብ። እስከ ሓቢርና ነንብቦ።

ኣብዚ የሱስ: ብዛዕባ ስም ኣምላኽ ክንጽሊ ኸም ዘሎና እዩ ነጊሩና። ስም ኣምላኽ ንኺቅደስ ክንጽሊ ነጊሩና እዩ። ስም ኣምላኽ መን እዩ፧⁠— እወ: የሆዋ እዩ: ነዚ ስም እዚ ኸኣ ከነፍቅሮ ይግብኣና።

ካልኣይ: የሱስ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽትመጽእ ክንጽሊ ምሂሩና እዩ። እዛ መንግስቲ እዚኣ: ሰላም ኣምጺኣ ንምድሪ ናብ ገነት ስለ እትቕይራ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ።

ሳልሳይ: እቲ ዓብዪ መምህር ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣብ ምድሪ እውን ንኪኸውን ክንጽሊ ነጊሩና እዩ። ከምዚ ኢልና ንጽሊ እንተደኣ ዄንና: ከምቲ ኣምላኽ ዚደልዮ ኺንገብር ኣሎና።

ቀጺሉ: ንመዓልቲ ዜድልየና ምግቢ ኺወሃበና ኽንጽሊ ምሂሩና እዩ። ጌጋ ነገራት ምስ እንገብር ከኣ ንኣምላኽ ይቕረታ ኺገብረልና ኽንሓቶ ኸም ዘሎና ነጊሩና እዩ። ኣምላኽ ይቕረ ንኺብለልና ግን: ቅድም ንሕና ንኻልኦት እንተደኣ በዲሎምና ይቕረ ኽንብለሎም ይግብኣና። ይቕረ ኽትብልሲ ቐሊል ኰይኑዶ ይስምዓካ፧⁠—

ኣብ መወዳእታ የሱስ: የሆዋ ኣምላኽ ካብቲ እኩይ ዝዀነ ሰይጣን ድያብሎስ ንኼዕቝበና ኽንጽሊ ነገረና። ኵሉ እዚ ነገራት እዚ ናብ ኣምላኽ ክንጽሊ ኸለና ኽንጠቕሶ እንኽእል ጽቡቕ ነገራት እዩ።

የሆዋ: ንጸሎትና ኸም ዚሰምዖ ኽንኣምን ይግብኣና። ንኺሕግዘና ኣብ ርእሲ ምጽላይና: ኵሉ ሳዕ ከነመስግኖ ይግብኣና። ኣብ ጸሎትና እንጠቕሶ ነገራት ካብ ልብና ኪኸውን ከሎን ቅኑዕ ነገራት ምስ እንሓቶን ይሕጐስ እዩ። ነዚ ዝለመንናዮ ነገራት ከኣ ኪህበና እዩ። ነዝስ ትኣምነሉዶ ኢኻ፧⁠—

ብዛዕባ ጸሎት ዚገልጽ ተወሳኺ ጽቡቕ ምኽሪ ኣብ ሮሜ 12:12፣ 1 ጴጥሮስ 3:12፣ ከምኡውን 1 ዮሃንስ 5:14 ይርከብ።