ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ካብቲ ዓብዪ መምህር ተምሃር

ዝበለጸ መሰረታዊ ስርዓት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራይ እዩ ዚርከብ። ቈልዑ እዚ ትምህርቲ እዚ ምስ ዚወሃቦም: እቲ ዚንገሮም ዘሎ ነገራት ሓደ ሰብ ዝበሎም ዘይኰነስ እቲ ሰማያዊ ኣቦኦም የሆዋ ዝበሎም ምዃኑ ኺግንዘቡ እዮም።

ቈልዑ ኻብ ወለዲ ዚደልይዎ ነገር

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ መንጎ ቘልዑን ኣብ መንጎ እቶም ዜንብብሎምን ኣብ ኣገዳሲ ኣርእስትታት ትርጉም ዘለዎ ምይይጥ ንኺገብሩ ተባሂላ እያ ተዳልያ።

የሱስ ዓብዪ መምህር ዝዀነሉ ምኽንያት

የሱስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ምሂሩ፧ ትምህርቱኸ ናይ መን እዩ፧

ካብ ፈቃር ኣምላኽ እተላእከ ደብዳበ

እታ ደብዳበኡ ኸኣ ኣብ ሓደ ኻብ ዝዀነ ይኹን መጽሓፍ ንላዕሊ ዝያዳ ዝበለጸ መጽሓፍ እያ ትርከብ።

እቲ ንዅሉ ነገራት ዝፈጠረ

ኣዕዋፍ ኪዝምራ መን ምሂርወን፧ ሳዕሪ መን ሰርሒዎ፧ መን ፈጢሩካ፧

ኣምላኽ ስም ኣለዎ

ኵላትና ስም ኣለና። ስም ኣምላኽ ትፈልጦዶ፧ ስሙኸ ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

“ወደይ እዚ እዩ”

የሱስ ኣዝዩ ፍሉይ ሰብ ዝነበረ ስለምንታይ እዩ፧

እቲ ዓብዪ መምህር ንሰባት ኣገልገለ

ሓደ ሰብ ሰናይ ነገራት ኪገብረልካ ኸሎስ ደስዶ ይብለካ፧ ኵላትና ደስ እዩ ዚብለና።

ተኣዛዝነት የዕቝበካ

ንኣሽቱ ኻብ ዓበይቲ ኺመሃሩ ይኽእሉ እዮም። ኣምላኽ ሓደ ነገር ንኽንገብር ክነግረና ኸሎ፡ እቲ ዝበሎ ቕኑዕ ምዃኑ ርግጸኛታት ክንከውን ንኽልእ ኢና።

ካባና ንላዕሊ ኣለዉ

ገሊኦም ቅኑዓት፡ ገሊኦም ከኣ ክፉኣት እዮም።

ንፈተናታት ክንቃወሞ የድልየና

ሓደ ሰብ ሕማቕ ነገራት ክትገብር እንተ ዚደፋፍኣካ እንታይ ምገበርካ፧

የሱስ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ዘለዎ ስልጣን

ነጋንንቲ እንፈርሃሉ ምኽንያት የብልናን፡ እንተ ዘይተጠንቂቕና ግና ኬታልሉና ይኽእሉ እዮም።

ካብ መላእኽቲ ኣምላኽ እንረኽቦ ሓገዝ

መልኣኽ ኣምላኽ ንየሆዋ ዝፈትዉን ዜገልግሉን ይሕግዙ እዮም

የሱስ ጸሎት ምሂሩና

ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን: ቀትሪ ይኹን ለይቲ ናብ ኣምላኽ ክትጽሊ ትኽእል ኢኻ፣ ንሱ ድማ ኪሰምዓካ እዩ።

እቶም ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ዝዀኑ

እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም፧

ይቕረ ኽንብል ዚግብኣና ስለምንታይ ኢና፧

የሱስ እቲ ትምህርቲ ምእንቲ ኺርድኣና ብዛንታ ገይሩ ይነግረና።

ንሕያውነት ዚምልከት ትምህርቲ

ካብ ዛንታ እቲ ሓያዋይ ሳምራዊ ተምሃር።

እቲ ብሓቂ ዜገድስ እንታይ እዩ፧

ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታማት ክንከውን እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

ሓጐስ ዚርከበሉ መገዲ

እቲ ዓብዪ መምህር ኣገዳሲ ዝዀነ ምስጢር ኣፍሊጡ።

ተመስግን ዲኻ፧

ካብ ኣብነት እቶም ዓሰርተ ድዉያት ተምሃር።

ምብኣስ ግቡእ ድዩ፧

ህውከት እንተደኣ ተላዒሉ: እንታይ ክትገብር ኣሎካ፧

ኵሉ ሳዕ ቀዳማይ ክትከውን ዲኻ እትደሊ፧

የሱስ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እዚ ኺካትዑ ኸለዉ እንታይ እዩ ኢልዎም፧

ምጅሃር ግቡእ ድዩ፧

የሱስ ዛንታ ሓደ ፈሪሳውን ሓደ ተጋውን ነገሮም።

ክንሕሱ ዘይብልና ስለምንታይ ኢና፧

የሆዋ ንሃናንያን ንሰጲራን እንታይ ከም ዝገበሮም ርአ።

ሰባት ስለምንታይ እዮም ዚሓሙ፧

ሰባት ዳግም ዘይሓምሉ እዋን ይመጽእዶ ይኸውን፧

ፈጺምካ ኣይትስረቕ!

ዘይናቶም ዝወሰዱ ናይ ኣርብዓተ ሰባት ኣብነት ርአ።

እቶም ክፉእ ዚገብሩ ኪቕየሩ ይኽእሉ ድዮም፧

ኣብነት ሳውልን እታ ኣመንዝራን መልሲ ይህብ እዩ።

ሰናይ ምግባር ከቢድ ዚዀነሉ ምኽንያት

ክፉኣት ሰባት ዚበሉኻ እንተ ዘይጌርካሎም እንታይ እዮም ዚገብሩ፧

ኣምላኽካ መን እዩ፧

ሰባት ብዙሓት ኣማልኽቲ የምልኹ እዮም። እንታይ ክትገብር ኣሎካ፧ ካብቶም ሰለስተ እብራውያን መልሲ ንረክብ።

ንመን ክንእዘዝ ከም ዘሎና ኸመይ ጌርና ንፈልጥ፧

“ናይ ቄሳር ንቄሳር፡ እቲ ናይ ኣምላኽ ከኣ ንኣምላኽ ሃቡ።“

ድግስ ዘበለ ዅሉ ንኣምላኽ ዜሐጕስ ድዩ፧

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መዓልቲ ልደት ክንደይ ግዜ ኸም እተጠቕሰ ትፈልጥዶ፧ የሆዋ ብዛዕባ እዚ ዘለዎ ኣርኣእያ ኺርድኣና ይኽእል እዩ።

ፍርሂ ንምስናፍ ዚሕግዘና ነገራት

እቲ ዓብዪ መምህር ንየሆዋ ምግልጋል ቐሊል እዩ ኣይበለን። ትብዓትን ሓገዝን ክንረኽበሉ እንኽእል መገዲ ግና ኣሎ።

ምጽንናዕ ካበይ ክንረክብ ንኽእል፧

እንተ ጕሂኻን ብጽምዋ እንተ ተበሊዕኻን እንታይ ኢኻ ኽትገብር ዘሎካ፧

የሱስ ብኸመይ እዩ ዕቝባ ረኺቡ፧

የሆዋ፡ የሱስ ቈልዓ ኸሎ ኻብቶም ኪቐትልዎ ዚደልዩ ዝነበሩ ሰባት ብኸመይ ከም ዜድሓኖ ተምሃር።

የሱስ ኬዕቝበና ይኽእል እዩ

የሱስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን: ነቶም ዜፍቅርዎ ብኸመይ ኬዕቝቦም ከም ዚኽእል ኣርእዩ እዩ።

እንተ ሞይትና እንታይ ኢና እንኸውን፧

ሞት ወይ ከኣ ምዉታት ሰባት ክትፈርሆም ይግብኣካዶ እዩ፧

ካብ ሞት ክንትንስእ ንኽእል ኢና!

ኣምላኽ ንየሱስ ንንኣሽቱ ዀነ ንዓበይቲ ኻብ ምዉታት ንኼተንስኦም ሓይሊ ሂብዎ እዩ።

መን እዮም ዚትንስኡ፧ ኣበይከ እዮም ኪነብሩ፧

የሱስ ብዛዕባ እዚ ሕቶታት እዚ እንታይ እዩ ኢሉ፧

ንየሆዋን ንወዱን ንዘክሮም

የሱስ ንሰዓብቱ ነቲ የሆዋን የሱስን ዝገበሩልና ነገራት ንኽንዝክሮ ኺሕግዘና ዚኽእል ፍሉይ መገዲ ኣርእዩና እዩ።

ንየሱስ ከነፍቅሮ ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧

ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኽንረክብ ኢሉ ነታ ፍጽምቲ ህይወቱ ሂቡና እዩ።

ኣምላኽ ንወዱ ዘከሮ

የሱስ ተንሲኡ እዩ።

ንኣምላኽ ከመይ ጌርና ኢና እነሐጕሶ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምሳሌ “ወደየ: ነቲ ዚጸርፈኒ ምላሽ ምሃቡ ክኽእልሲ: ጥበበኛ ኹን: ንልበይውን ኣሐጕሶ”።

ንየሆዋ ዜሐጕሱ ቘልዑ

ንኣምላኽ ንምሕጓስ እንታይ ነገራት ኢና ኽንገብር ዘሎና፧

ክንሰርሕ ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧

ስራሕ ንኣእምሮናን ንኣካላትናን ብሓቂ ይጠቕመና እዩ። ብስራሕ ከመይ ጌርካ ኽትሕጐስ ከም እትኽእል ተምሃር።

ኣሕዋትናን ኣሓትናን መን እዮም፧

ምስ ኣባላት ስድራ ቤትካ ዘይኰኑ ቘልዑ ትጽምበር ዲኻ፧

ኣዕሩኽና ንኣምላኽ ዜፍቅሩ ኪዀኑ ኣለዎም

“ኣይትታለሉ። ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የበላሽዎ እዩ።”

መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እያ፧ ከም እንደልያኸ ብኸመይ ነርኢ፧

የሱስ ኣብ ምድሪ ምሉእ ብምሉእ ኪገዝእ ከሎ ዓበይቲ ለውጥታት ኪገብር እዩ።

ዓለም ብማይ ጠፍአት​—⁠ብሕጂኸ ኽትጠፍእ ድያ፧

ጻድቃን ኣብ ምድሪ ንዘለኣለም ኪነብሩ እዮም።

ኣብታ ሰላም ዝሰፈና ናይ ኣምላኽ ሓዳስ ዓለም ክትነብር ትኽእል ኢኻ

ንዘለኣለም ተሓጒስካ ምእንቲ ኽትነብረላ እንታይ ክትገብር የድሊ፧