ኣብዚ ስእሊ እዚ ዘለዉ ሰባት ትርእዮምዶ ኣለኻ፧— ንሳቶም ማቴዎስ፡ ማርቆስ፡ ሉቃስ፡ ዮሃንስ፡ ጴጥሮስ፡ ያእቆብ፡ ይሁዳ፡ ጳውሎስ ይብሃሉ። ኵላቶም ኣብቲ የሱስ ዝነበረሉ እዋን ይነብሩ ነበሩ፣ ብዛዕባ የሱስ ድማ ጸሓፉ። ብዛዕባኦም እስከ ንምሃር።

ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ትፈልጥ፧

ሰለስተ ኻባታቶም፡ ምስ የሱስ ዝሰበኹ ሃዋርያት ነበሩ። እዞም ሰለስተ መነመን ከም ዝነበሩ ትፈልጥዶ፧— ማቴዎስን ዮሃንስን ጴጥሮስን እዮም። ሃዋርያ ማቴዎስን ሃዋርያ ዮሃንስን ንየሱስ ኣጸቢቖም ይፈልጥዎ ነበሩ፣ ክልቲኦም ድማ ብዛዕባ ህይወት የሱስ ዜዘንቱ መጽሓፍ ጸሓፉ። ብዘይካዚ፡ ሃዋርያ ዮሃንስ፡ ራእይ እትብሃል መጽሓፍን ቀዳማይ ዮሃንስን ካልኣይ ዮሃንስን ሳልሳይ ዮሃንስን ዚብሃላ መልእኽትታትን ጸሓፈ። ሃዋርያ ጴጥሮስ ከኣ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከባ ኽልተ መልእኽቲ ጸሓፈ። ንሳተን ከኣ ቀዳማይ ጴጥሮስን ካልኣይ ጴጥሮስን ይብሃላ። ጴጥሮስ ኣብታ ኻልአይቲ መልእኽቱ ብዛዕባ እቲ የሆዋ ኻብ ሰማይ እተዛረበሉ እዋን እውን ጸሓፈ፣ በቲ ግዜ እቲ የሆዋ ብዛዕባ የሱስ፡ ‘እዚ ወደይ እዩ። አፍቅሮን እዀርዓሉን እየ’ ኢሉ ነበረ።

እቶም ኣብዚ ስእሊ እዚ ዘለዉ ኻልኦት ሰባት እውን፡ ኣብቲ ዝጸሓፍዎ መጽሓፍ ብዛዕባ የሱስ ምሂሮምና እዮም። ሓደ ኻባታቶም ማርቆስ እዩ። ንሱ የሱስ ኪእሰር ከሎ፡ ኣብኡ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኵሉ እቲ ሽዑ ዘጋጠመ እውን ረኣየ። እቲ ሓደ ኸኣ፡ ሉቃስ እዩ። ንሱ ሓኪም ነበረ፣ ክርስትያን ዝዀነ ድማ የሱስ ምስ ሞተ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

እቶም ኣብዚ ስእሊ እዚ እትርእዮም ዘለኻ ኽልተ ኻልኦት ጸሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ፡ ንኣሽቱ ኣሕዋት የሱስ እዮም። መነመን ከም ዚብሃሉ ትፈልጥዶ፧— እወ፡ ያእቆብን ይሁዳን ይብሃሉ። መጀመርታ፡ ብየሱስ ኣይኣምኑን ነበሩ። እተጸለለ ዀይኑ እውን ተሰሚዕዎም ነበረ። ደሓር ግና፡ ብየሱስ ኣሚኖም ክርስትያናት ኰኑ።

እቲ ኣብዚ ስእሊ እዚ እትርእዮ ዘለኻ ናይ መወዳእታ ጸሓፊ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ፡ ጳውሎስ እዩ። ክርስትያን ቅድሚ ምዃኑ፡ ሳውል ይብሃል ነበረ። ንክርስትያናት ይጸልኦምን ይሰጕጎምን ከኣ ነበረ። ጳውሎስ ስለምንታይ ክርስትያን ኪኸውን ከም ዝደለየ ትፈልጥዶ፧— ሓደ መዓልቲ፡ ጳውሎስ ኣብ መገዲ ኺጐዓዝ ከሎ፡ ሃንደበት ካብ ሰማይ ዘረባ ሰምዐ። የሱስ እዩ ተዛሪብዎ! ንሱ ድማ ንጳውሎስ፡ ‘ስለምንታይ ኢኻ ነቶም ብኣይ ዚኣምኑ እትሰጕጎም ዘለኻ፧’ ኢሉ ሓተቶ። ድሕርዚ፡ ጳውሎስ ተለዊጡ ክርስትያን ኰነ። ነተን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ሮሜ ኽሳብ እብራውያን ዘለዋ 14 መጻሕፍቲ ድማ ጸሓፈን።

ንመጽሓፍ ቅዱስ መዓልቲ መዓልቲ ደይኰንናን እነንብቦ፧— መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ፡ ብዛዕባ የሱስ ብዙሕ ነገራት ንምሃር ኢና። ብዛዕባ የሱስ ብዝያዳ ኽትምሃር ትደሊዶ፧—