1, 2. (ሀ) ሃና ንመገሻ ኽትዳሎ ኸላ ዘይሕጕስቲ ዝነበረት ስለምንታይ እያ፧ (ለ) ካብቲ ብዛዕባ ሃና ዚገልጽ ዛንታ እንታይ ክንምሃር ንኽእል፧

ሃና ንጸገማ ኽትርስዖ ስለ ዝደለየት፡ ኣትኵሮኣ ንመገሻ ዚኸውን ነገራት ኣብ ምድላው ገበረት። ኤልቃና ሰብኣያ ምስ ኵሎም ስድራ ቤቱ ዀይኑ፡ ናብቲ ኣብ ሺሎ ዚርከብ ማሕደር በብዓመት ንኣምልኾ ናይ ምኻድ ልማድ ስለ ዝነበሮ፡ እቲ እዋን እቲ ባህ ዜብል እዩ ነይሩ። የሆዋ እውን እንተ ዀነ፡ ነቲ እዋን እቲ ዜሐጕስ ኪኸውን እዩ ዚደልዮ ነይሩ። (ዘዳግም 16:15 ኣንብብ።) ሃና ኻብ ቍልዕነታ ኣትሒዛ በቲ በዓላት እቲ ትሕጐስ ከም ዝነበረት ኣየጠራጥርን እዩ። ኰይኑ ግና፡ ህይወታ እናሓደረ ኺቀያየር ጀመረ።

2 ሃና ዜፍቅራ ሰብኣይ ነይሩዋ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ኤልቃና ሰብኣያ፡ ጵኒና ዝስማ ኻልአይቲ ሰበይቲ እውን ነይራቶ እያ። ጵኒና ንሃና ኸተጕህያ ስራሐይ ኢላ እተዓጥቀት እያ እትመስል ነይራ። ኣብቲ በብዓመት ዚግበር በዓላት ድማ ንሃና ብዝያዳ ኸም እትጕሂ ትገብራ ነበረት። ነዚ ብኸመይ እያ እትገብሮ ነይራ፧ ሃናኸ ነዚ ዘይከኣል ዚመስል ኵነታት ምእንቲ ኽትዋጽኣሉ፡ እቲ ኣብ የሆዋ ዝነበራ እምነት ዝሓገዛ ብኸመይ እዩ፧ ሓጐስካ ዜጥፍኣልካ ጸገማት ኬጋጥመካ ኸሎ፡ ብፍላይ ነዚ ብዛዕባ ሃና ዚገልጽ ዛንታ፡ ሓጋዚ ዀይኑ ኽትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

“ስለምንታይከ ኢኺ ኣመና እትጕህዪ፧”

3, 4. ሃና እንታይ ክልተ ዓበይቲ ጸገማት ኣጋጢምዋ፧ ክልቲኡ ጸገማት ቀሊል ዘይነበረኸ ስለምንታይ እዩ፧

3 ሃና ኣብ ህይወታ ኽልተ ዓበይቲ ጸገማት ከም ዘጋጠማ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ኣብቲ ቐዳማይ፡ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ኣዝዩ ውሱን እዩ ነይሩ፣ ኣብቲ ኻልኣይ እሞ ኸኣ፡ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ነይራ። ቀዳማይ፡ እቲ እተመርዓወቶ ሰብኣይ፡ ካልአይቲ ሰበይቲ ነበረቶ፣ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኸኣ፡ ንሃና መቐናቕንታን ጸላኢታን ነበረት። ካልኣይ፡ ሃና መኻን እያ ነይራ። ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት፡ ውሉድ ክትወልድ ንእትህንጠ ዝዀነት ትኹን ሰበይቲ ኸቢድ እዩ ነይሩ፣ ኣብቲ ሃና ዝነበረትሉ እዋንን ባህልን እሞ ኸኣ፡ ምንጪ ብርቱዕ ጓሂ እዩ ነይሩ። ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት፡ ስማ ንምዕቃብ፡ ውሉድ ኪህልዋ ትደሊ ነበረት። በዚ ምኽንያት እዚ፡ መኻን ምዃን ከም ውርደት ጌርካ እዩ ዚርአ ነይሩ።

4 ጵኒና ንሃና እንተ ዘይተባጭወላ፡ ምናልባት ሃና ነቲ ዘጋጠማ ጸገም  ክትጻወሮ ምኸኣለት ነይራ። ብመሰረቱ እውን እንተ ዀነ፡ ድርብ መውስቦ ሽግር እዩ ዚፈጥር። ከመይሲ፡ ቅንእን ባእስን ጓሂ ልብን እዩ ዜምጽእ። ምስቲ ኣምላኽ ኣብ ገነት ኤደን ዝሰርዖ ንጽል መውስቦ እውን ይጋጮ እዩ። (ዘፍ. 2:24) በዚ ምኽንያት እዚ እዩ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ንድርብ መውስቦ ዘይድግፎ፣ እቲ ኣብ ቤት ኤልቃና ዘጋጠመ ጸገም ድማ፡ እዚ ልምዲ እዚ ጽቡቕ ከም ዘይኰነ ዜርኢ እዩ ነይሩ።

5. ጵኒና ንሃና እተበሳጭዋ ዝነበረት ስለምንታይ እያ፧ ቍስላ ትጐድኣ ዝነበረትከ ብኸመይ እያ፧

5 ኤልቃና ንሃና ብዝያዳ የፍቅራ ነበረ። ብመሰረት ያታ ኣይሁድ፡ ፈለማ ንሃና፡ እተወሰነ ዓመታት ጸኒሑ ድማ ንጵኒና ኸም እተመርዓዋ እዩ ዚንገር። ዝዀነ ዀይኑ፡ ጵኒና ብሃና ኣዝያ ትቐንእ ስለ ዝነበረት፡ ንመቐናቕንታ ንምብስጫው ዘይፈንቀለቶ እምኒ ኣይነበረን። ሓደ ኻብቲ ጵኒና ኻብ ሃና እትበልጸሉ ዝነበረት ነገር፡ ውሉዳት ምውላዳ እዩ ነይሩ። ውሉዳት ብዝወለደት መጠን፡ ንርእሳ ብዝያዳ ኽብ ኣቢላ ኽትርኢ ጀመረት። ንሃና ኣብ ክንዲ እትሓዝነላን እተጸናንዓን ድማ፡ መመሊሳ ቝስላ ትጐድኣ ነበረት። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዚገልጾ፡ ጵኒና ንሃና “መመሊሳ ተባጭወላ ነበረት።” (1 ሳሙ. 1:6) ደይመደይ ኢላ፡ ንሃና ኽትጐድኣ ኸምኡ ትገብር ነበረት፣ ሰሊጥዋ ድማ እዩ።

ሃና ውሉድ ብዘይ ምውላዳ እትጕህዮ ጓሂ ኸይኣኽላ፡ ጵኒና መመሊሳ ተጋድደላ ነበረት

6, 7. (ሀ) ኤልቃና ንሃና ኼጸናንዓ እኳ እንተ ጸዓረ፡ ሃና ንዅሉ እቲ ዘጋጠማ ነገራት ዘይነገረቶ ስለምንታይ እዩ ኪኸውን ዚኽእል፧ (ለ) ሃና መኻን ዝነበረት፡ የሆዋ ብእኣ ስለ ዘይተሓጐሰ ድዩ፧ ግለጽ። (እግረ ጽሑፍ ርአ።)

6 እንዳ ኤልቃና ናብ ሺሎ ዓመታዊ ጕዕዞ ዚገብሩሉ ግዜ ምስ በጽሐ፡ ጵኒና ንሃና እተባጭወሉ ኣጋጣሚ ረኸበት። ሽዑ ኤልቃና ንዅሎም ደቂ ጵኒና፡ ማለት “ንዅሎም ኣወዳታን ኣዋልዳን” ካብቲ ንየሆዋ ዝቐረበ መስዋእቲ፡ ገግዲኦም ሃቦም። ነታ ዜፍቅራ ሃና ግና፡ ፍሉይ ግደ እዩ ሂብዋ። ጵኒና ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒማ ንሃና ስለ ዝዀርዓትላን መኻን ብምዃና ስለ ዘባጨወትላን፡ ሃና በኸየት፡ ሸውሃታ እውን ተዓጽወ። ኤልቃና፡ እታ ዚፈትዋ ሃና ኣዝያ ኸም ዝጐሃየትን ሸውሃታ ኸም እተዓጽወን ምስ ተረድአ፡ “ሃና፡ ስለምንታይ ኢኺ እትበኽዪ፧ ስለምንታይ ኢኺ ዘይትበልዒ፧ ስለምንታይከ ኢኺ ኣመና እትጕህዪ፧ ካብ ዓሰርተ ኣወዳት፡ ኣነዶ ኣይሕሸክን፧” ኢሉ ኼጸናንዓ ፈተነ።—1 ሳሙ. 1:4-8

7 ኤልቃና፡ ሃና መኻን ብምዃና ኸም ዝጐሃየት ኣስተውዓለ። ሃና እውን እንተ ዀነት፡ ነቲ ኤልቃና ኸም ዜፍቅራ ብለውሃት ዝሃባ መረጋገጺ ኣኽቢራ ርእያቶ ኽትከውን ኣለዋ። * ኰይኑ ግና፡ ኤልቃና ነቲ ጵኒና እትገብሮ ዝነበረት ክፍኣት  ኣይጠቐሶን፣ ሃና ኸም ዝነገረቶ ዚሕብር ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ እውን የልቦን። ምናልባት ሃና ንጵኒና እንተ ኣቃሊዓታ፡ እቲ ዅነታት መሊሱ እናገደደ ዚኸይድ ኰይኑ ተሰሚዕዋ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኤልቃና ነቲ ዅነታት ብሓቂ ኪቕይሮ ምኸኣለዶ፧ ጽልኢ ጵኒና ኸም ዚውስኽ፡ ደቃን ኣገልገልታን ድማ ንሃና ብዝያዳ ኸም ዚጸልእዋዶ ኣይምገበረን፧ ሃና ኣብ ገዛእ ቤታ ኸም ጓና ምተራእየት ነይራ።

ሃና ኣብ ቤታ ሕሰም ምስ ኣጋጠማ፡ ምጽንናዕ ኽትረክብ ናብ የሆዋ ጸለየት

8. ግፍዒ ወይ ዘይፍትሓውነት ኬጋጥመካ ኸሎ፡ የሆዋ፡ ኣምላኽ ፍትሒ ምዃኑ ምዝካርካ ዜጸናንዕ ስለምንታይ እዩ፧

8 ኤልቃና ብዛዕባ እቲ ጵኒና እትገብሮ ዝነበረት ሕማቕ ተግባር ይፍለጥ ኣይፍለጥ ብዘየገድስ፡ የሆዋ ኣምላኽ ንዅሉ ይርእዮ ነይሩ እዩ። እዚ ዛንታ እዚ ኣብ ቃሉ ኸም ዚጸሓፍ ብምግባር ድማ፡ ንእሽቶ ንዚመስል ቅንእን ጽልእን እውን ዕሽሽ ከም ዘይብሎ መጠንቀቕታ ሂቡ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ እውን፡ ከም ሃና ንጹሃትን ሰላማውያንን ዝዀኑ ሰባት፡ እቲ ፍትሒ ዚፈቱ ኣምላኽ ንዅሉ ነገራት ኣብ ግቡእ ግዜኡን ንሱ ብዚደልዮ መገድን ከም ዚፈትሖ ብምፍላጥ ኪጸናንዑ ይኽእሉ እዮም። (ዘዳግም 32:4 ኣንብብ።) ምናልባት ሃና ኻብ የሆዋ ሓገዝ ዝለመነት፡ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ክትከውን ትኽእል እያ።

“ደጊም እውን ጓሂ ኣብ ገጻ ኣይተራእየን”

9. ሃና መቐናቕንታ እንታይ ክትገብራ ኸም እትኽእል ትፈልጥ እኳ እንተ ነበረት፡ ናብ ሺሎ ኽትከይድ ፍቓደኛ ምዃና እንታይ ይምህረና፧

9 እታ ስድራ ቤት ብጊሓት ተንሲኣ ሸበድበድ በለት። ኵሎም ኣባላት እታ ስድራ፡ እንተላይ እቶም ቈልዑ፡ ንጕዕዞ ተዳለዉ። እታ ስድራ፡ ካብቲ ኣኽራን ዝበዝሖ መሬት ኤፍሬም ናብ ሺሎ እትገብሮ ጕዕዞ፡ ንውሓቱ ልዕሊ 30 ኪሎ ሜተር እዩ ነይሩ። * እዚ ጕዕዞ እዚ፡ ብእግሪ ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ እዩ ዚወስድ። ሃና እታ መቐናቕንታ ዝነበረት ጵኒና እንታይ ክትገብራ ኸም እትኽእል ትፈልጥ እኳ እንተ ነበረት፡ ኣብ ቤታ ኣይተረፈትን። እዝስ ነዞም ሎሚ ዘለዉ ኣምለኽቲ የሆዋ ዚኸውን ከመይ ዝበለ ሰናይ ኣብነት ኰን እዩ! ሕማቕ ኣካይዳ ኻልኦት ሰባት፡ ነቲ ንኣምላኽ እነቕርቦ ኣምልኾ ኺዓናቕፎ ኽንፈቕደሉ የብልናን። እንተ ዘይኰይኑ ግና፡ ነቲ ንኽንጸንዕ ዚሕግዘና በረኸት ኢና እንስእን።

10, 11. (ሀ) ሃና ተቐላጢፋ ናብ ማሕደር የሆዋ ዝኸደት ስለምንታይ እያ፧ (ለ) ሃና ብጸሎት ልባ ናብ ሰማያዊ ኣቦኣ ዘፍሰሰት ብኸመይ እያ፧

10 እታ ስድራ ቤት፡ በቲ ጥውይዋይ ኣኽራን ተጓዒዛ፡ ኣብ ጥቓ ሺሎ በጽሐት። ኣብኡ ድማ ኣባላት እታ ስድራ ብነዋሕቲ ዅርባታት ኣብ እተኸበበ ዅርባ ኣዕረፉ። እናቐረቡ ምስ ከዱ፡ ሃና ብዛዕባ እቲ ብጸሎት ኣቢላ ንየሆዋ እትነግሮ ጕዳይ ብዙሕ ትሓስብ ነይራ ኽትከውን ትኽእል እያ። ኣብኡ ምስ በጽሑ፡ ብሓደ ዀይኖም ተመገቡ። ምስ ወድኡ ድማ፡ ሃና ኻባታቶም ፍልይ ኢላ ናብ ማሕደር የሆዋ ኸደት። ኤሊ እቲ ሊቀ ኻህናት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ማሕደር ኮፍ ኢሉ ነበረ። ሃና ግና ብዛዕባ ኣምላኽ እያ እትሓስብ ነይራ። ኣብቲ ማሕደር ኰይና ምስ እትጽሊ፡  ኣምላኽ ከም ዚሰምዓ ርግጸኛ እያ ነይራ። ዋላ እውን ካልእ ሰብ ንሽግራ ኣይረድኣዮ፡ እቲ ሰማያዊ ኣቦኣ ኸም ዚርድኣላ ትፈልጥ ነይራ እያ። እቲ ዜጨንቕ ኵነታታ ስለ ዝረበሻ ኸኣ፡ ክትበኪ ጀመረት።

11 ሃና እናኣሕነቕነቐት ብውሽጣ ንየሆዋ ትዛረቦ ነበረት። ጓሂኣ ኽትገልጽ ከላ፡ ከናፍራ ይወሳወስ ነበረ። ልባ ናብ ሰማያዊ ኣቦኣ እናኣፍሰሰት፡ ነዊሕ ጸሎት ጸለየት። ኰይኑ ግና፡ ንኣምላኽ ውሉድ ኪህባ ጥራይ ኣይኰነትን ለሚናቶ። ካብ ኣምላኽ በረኸት ክትረክብ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንዕኡ እውን ዚከኣላ ኽትህቦ ደለየት። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ፡ ወዲ እንተ ወሊዳ፡ ምሉእ ህይወቱ ንየሆዋ ኼገልግል ከም እትውፍዮ ተመባጽዐት።—1 ሳሙ. 1:9-11

12. ብመሰረት እቲ ሃና ዝሓደገቶ ኣብነት፡ ብዛዕባ ጸሎት እንታይ ኢና ኽንዝክር ዘሎና፧

12 ሃና ብጸሎት ዝመጸ፡ ንዅሎም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ሰናይ ኣብነት ሓዲጋትሎም እያ። የሆዋ ንህዝቡ፡ ልክዕ ከምቲ ሓደ ውሉድ ንፈቃር ወላዲኡ ብዛዕባ ዜተሓሳስቦ ጕዳያት ብግልጺ ዚነግሮ፡ ዋላ ሓንቲ ኸይሓብኡ ልቦም ኣብ ቅድሚኡ ኼፍስሱ ጻውዒት የቕርበሎም እዩ። (መዝሙር 62:8፣ 1 ተሰሎንቄ 5:17 ኣንብብ።) ሃዋርያ ጴጥሮስ ብመንፈስ ተደሪኹ፡ ብዛዕባ እቲ ናብ የሆዋ ዚቐርብ ጸሎት ዚገልጽ ዜጸናንዕ ቃላት ጽሒፉ እዩ። “ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ፡ ንዅሉ ጭንቀትኩም ናብኡ ደርብይዎ” ድማ በለ።—1 ጴጥ. 5:7

13, 14. (ሀ) ኤሊ ብዛዕባ ሃና ኣብ ግጉይ መደምደምታ ዝበጽሐ ስለምንታይ እዩ፧ (ለ) ሃና ንኤሊ ብዝሃበቶ መልሲ፡ እተደንቕ እምነት ዘርኣየት ብኸመይ እያ፧

13 ሰባት ግና ኸም የሆዋ ጸገምና ኸይርድኡልናን ኸይድንግጹልናን ይኽእሉ እዮም። ሃና እናበኸየት ክትጽሊ ኸላ፡ ድምጺ ምስ ሰምዐት ሰንበደት። እቲ ድምጺ፡ ናይቲ ብርሑቕ ዚርእያ ዝነበረ ኤሊ ዝስሙ ሊቀ ኻህናት እዩ ነይሩ። “ክሳዕ መዓስ ኢኺ ኽትሰኽሪ፧ ወይኒ ምስታይ ይእኸልኪ” ድማ በላ። ኤሊ ነቲ ዚወሳወስ ዝነበረ ኸናፍር ሃናን ንብኽያታን ንሓዘናን ይርእዮ ነይሩ እዩ። ኰይኑ ግና፡ እንታይ ከም ዝዀነት ኣብ ክንዲ ዚሓትታ፡ ከም ዝሰኸረት ገይሩ ደምደመ።—1 ሳሙ. 1:12-14

14 ሃና ኣዝያ ጕህያ ኽነሳ፡ ካብ ሓደ ዓብዪ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ከምዚ ዝኣመሰለ መሰረት ዘይብሉ ኽሲ ኪቐርበላ ኸሎ፡ ኣዝያ ተጐዲኣ ኽትከውን ኣለዋ! ኰይኑ ግና፡ ሽዑ እውን እንተ ዀነ፡ እትንኣድ እምነት ኣርእያ እያ። ዘይፍጽምና ሓደ ሰብ፡ ካብቲ ንየሆዋ እተቕርቦ ኣምልኾ ኺዓናቕፋ ኣይፈቐደትን። ንኤሊ ድማ ብዛዕባ ዅነታታ ብኣኽብሮት ነገረቶ። ድሕሪኡ፡ ኤሊ ምናልባት ጌጋኡ ብምእማን ብልኡም ደሃይ፡ “ብሰላም ኪዲ፡ ኣምላኽ እስራኤል ድማ እቲ ዝለመንክዮ ልማኖኺ ይሃብኪ” በላ።—1 ሳሙ. 1:15-17

15, 16. (ሀ) ሃና ልባ ናብ የሆዋ ብምፍሳሳን ኣብ ማሕደሩ ንዕኡ ብምምላኻን ብኸመይ ተጠቒማ፧ (ለ) ኣሉታዊ ሓሳባት ኪመጸና ኸሎ፡ ነቲ ሃና ዝሓደገቶ ኣብነት ክንስዕቦ እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

15 ሃና ናብ የሆዋ ልባ ምፍሳሳን ንዕኡ ኣብ ማሕደሩ ምምላኻን እንታይ ውጽኢት እዩ ነይርዎ፧ ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “እታ ሰበይቲ ድማ መገዳ ኸደት፡  በልዐት ከኣ፡ ደጊም እውን ጓሂ ኣብ ገጻ ኣይተራእየን” ይብል። (1 ሳሙ. 1:18) እወ፡ ሃና ዕረፍቲ ረኺባ እያ። ብምሳልያዊ መገዲ፡ ነቲ ተሰኪማቶ ዝነበረት ከቢድ ስምዒታዊ ጾር፡ ናብቲ ኻብኣ ንላዕሊ ዚሕይል ሰማያዊ ኣቦኣ ደርብያቶ እያ። (መዝሙር 55:22 ኣንብብ።) ንየሆዋ ኣዝዩ ዚኸብዶ ጸገም ኣሎዶ፧ ፈጺሙ የልቦን።

16 ክንድቈስ ወይ ብጓሂ ኽንውሓጥ ከለና፡ ነቲ ሃና ዝሓደገቶ ኣብነት ብምስዓብ፡ ነቲ “ሰማዕ ጸሎት” ዝዀነ የሆዋ ናይ ልብና ብምፍሳስ ክንዛረቦ ንኽእል ኢና። (መዝ. 65:2) ነዚ ብእምነት እንተ ጌርናዮ ድማ፡ ጓሂና በቲ “ኻብ ኵሉ ሓሳብ ዚበልጽ ሰላም ኣምላኽ” ኪትካእ እዩ።—ፊል. 4:6, 7

“ከም ኣምላኽና ዝበለ ኸውሒ ኸኣ የልቦን”

17, 18. (ሀ) ኤልቃና ነቲ ሃና እተመባጽዓቶ መብጽዓ ኸም ዝደገፎ ዘርኣየ ብኸመይ እዩ፧ (ለ) ጵኒና ንሃና እንታይ ክትገብራ እያ ዘይከኣለት፧

17 ንጽብሒቱ፡ ሃና ምስ ኤልቃና ናብቲ ማሕደር ተመልሰት። ሓደ ሰብኣይ ነቲ ሰበይቱ ዝኣተወቶ መብጽዓ እንተ ዘይተሰማሚዑሉ ኼፍርሶ መሰሉ ኸም ዝዀነ ኣብ ሕጊ ሙሴ ተጠቒሱ ስለ ዚርከብ፡ ሃና ንኤልቃና ብዛዕባ እቲ ንየሆዋ ዝሓተተቶ ነገርን ብዛዕባ እቲ ዝኣተወቶ መብጽዓን ነጊራቶ ኽትከውን ትኽእል እያ። (ዘሁ. 30:10-15) ኰይኑ ግና፡ እቲ እሙን ሰብኣይ ዝነበረ ኤልቃና፡ ነቲ መብጽዓኣ ኣየፍረሶን። ኣብ ክንዳኡስ፡ ንሱን ሃናን ናብ ዓዶም ቅድሚ ምምላሶም፡ ኣብቲ ማሕደር ንየሆዋ ሰገዱሉ።

18 ጵኒና ደጊም ንሃና ኸተበሳጭዋ ኸም ዘይትኽእል ዝፈለጠት መዓስ እያ፧ ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ዘይገልጽ እኳ እንተ ዀነ፡ “ደጊም እውን ጓሂ ኣብ ገጻ ኣይተራእየን” ዚብል መግለጺ፡ ሃና ኻብኡ ንንየው ሕጕስቲ ኸም ዝነበረት ዚሕብር እዩ። ዝዀነ ዀይኑ፡ ጵኒና እቲ ንሃና ኸተሕርቕ እትገብሮ ዝነበረት ጻዕሪ ኸንቱ ምዃኑ ተገንዚባ እያ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን ድሕሪኡ ንጵኒና ኣይጠቕሳን እዩ።

19. ሃና እንታይ በረኸት እያ ረኺባ፧ እቲ በረኸት እቲ ኻበይ ከም ዝመጻ ትፈልጥ ከም ዝነበረትከ ብኸመይ እያ ኣርእያ፧

19 ኣዋርሕ እናሓለፈ ምስ ከደ፡ ንሃና ዜሐጕስ ነገር ኣጋጠማ። እወ፡ ሃና ጠነሰት። እዚ በረኸት እዚ ኻበይ ከም ዝመጸ ትፈልጥ ነይራ እያ። ወዲ ምስ ወለደት ድማ፡ ስሙ ሳሙኤል ኣውጽኣትሉ፣ ትርጉሙ ኸኣ፡ “ስም ኣምላኽ” ማለት እዩ። እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ንሳ ዝገበረቶ ንስም ኣምላኽ ምጽዋዕ ዜመልክት ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኣብታ ዝወለደትላ ዓመት፡ ምስ ኤልቃናን ምስታ ስድራ ቤትን ኰይና ናብ ሺሎ ኣይከደትን። እቲ ሕጻን ጡብ ክሳዕ ዚሓድግ፡ ንሰለስተ ዓመት ዚኣክል ካብታ ዓዲ ኣይወጸትን። ብዘለዋ ሓይሊ ድማ፡ ነታ ኻብቲ እተፍቅሮ ወዳ እትፈላለየላ መዓልቲ ተዳለወት።

20. ሃናን ኤልቃናን ነቲ ንየሆዋ ዝኣተውዎ መብጽዓ ዝፈጸምዎ ብኸመይ እዮም፧

20 እቲ ሃና ምስ ወዳ እትፈላለየሉ እዋን ቀሊል ኣይነበረን። ሓቂ እዩ፡ ሃና፡  ሳሙኤል ኣብ ሺሎ ጽቡቕ ክንክን ከም ዚረክብ፡ ምናልባት እውን እተን ኣብቲ ማሕደር ዜገልግላ ኣንስቲ ኸም ዚከናኸናኦ ትፈልጥ ነይራ እያ። ይኹን እምበር፡ ሳሙኤል ገና ንእሽቶ እዩ ነይሩ። ምስ ውሉዳ ኽትከውን ዘይትብህግ ኣደ እሞ መን እያ፧ ኰይኑ ግና፡ ሃናን ኤልቃናን ነቲ ቘልዓ እናጐሃዩ ዘይኰነስ፡ እናተሓጐሱ ሒዞምዎ ኸዱ። ኣብ ቤት ኣምላኽ መስዋእቲ ድሕሪ ምቕራቦም፡ ንሳሙኤል ናብ ቅድሚ ኤሊ ወሰድዎ፣ ንኤሊ ድማ ብዛዕባ እቲ ቕድሚ እተወሰነ ዓመታት ሃና ዝኣተወቶ መብጽዓ ኣዘኻኸርዎ።

ሃና ንወዳ ሳሙኤል ናይ ሓቂ በረኸት ነበረት

21. እቲ ሃና ንየሆዋ ዘቕረበቶ ጸሎት፡ እምነታ ኽሳዕ ክንደይ ድልድልቲ ምንባራ ዜንጸባርቕ ዝነበረ ብኸመይ እዩ፧ (“ ክልተ ዜደንቕ ጸሎት” ዘርእስታ ሳጹን እውን ርአ።)

21 ድሕሪኡ፡ ሃና ናብ የሆዋ ጸለየት። ንሱ ኸኣ ነዚ ጸሎት እዚ ኣብቲ ብድራኸ መንፈሱ እተጻሕፈ ቓሉ ኸም ዚሰፍር ገበሮ። ነቲ ኣብ 1 ሳሙኤል 2:1-10 ዚርከብ ሃና ዝጸለየቶ ጸሎት ከተንብብ ከለኻ፡ እምነት ሃና ኽሳዕ ክንደይ ድልድልቲ ምንባራ ኸተስተብህል ኢኻ። ሃና ንየሆዋ ስለቲ ዜደንቕ ሓይሉ፡ ማለት ስለቲ ንዕቡያት ንምውራድን ንጥቑዓት ንምብራኽን ኰነ ህይወት ንምጥፋእ ወይ ንምድሓን ዚጥቀመሉ መወዳድርቲ ዘይብሉ ኽእለቱ ወዲሳቶ እያ። ስለቲ ፍሉይ ቅድስናኡን ፍትሑን ተኣማንነቱን እውን ወዲሳቶ እያ። “ከም ኣምላኽና ዝበለ ኸውሒ ኸኣ የልቦን” ክትብል እምበኣር ሓቃ እያ። እቶም ካብ የሆዋ ሓገዝ ዚሓቱ ጥቑዓትን ግፉዓትን ሰባት፡ ንሱ እሙንን ዘይልወጥን ዕቝባን ምዃኑ ኺርእዩ ይኽእሉ እዮም።

22, 23. (ሀ) ሳሙኤል ወለዱ ኸም ዜፍቅርዎ ይፈልጥ ምንባሩ ርግጸኛታት እንኸውን ስለምንታይ ኢና፧ (ለ) የሆዋ ንሃና ተወሳኺ በረኸት ዝሃባ ብኸመይ እዩ፧

22 ሳሙኤል፡ ኣብ የሆዋ ድልድልቲ እምነት ዘለዋ ኣደ ብምርካቡ ተባሪኹ እዩ። እናዓበየ ኪኸይድ ከሎ፡ ንኣዲኡ ይናፍቓ እኳ እንተ ነበረ፡ እተረስዐ ዀይኑ ግና ኣይተሰምዖን። ከመይሲ፡ ሃና ዓመት ዓመት ናብ ሺሎ ተመሊሳ ኽትከይድ ከላ፡ ኣብቲ ማሕደር ኬገልግል ከሎ ዚኽደኖ ንእሽቶ ቐምሽ  ላዕሊ ትማልኣሉ ነይራ እያ። ነቲ ቐምሽ ባዕላ ትሰፍዮ ምንባራ፡ ንወዳ ኽሳዕ ክንደይ ተፍቅሮን ትሓልየሉን ከም ዝነበረት ዜርኢ እዩ። (1 ሳሙኤል 2:19 ኣንብብ።) ነቲ ቐምሽ ከዲና ኸተተዓራርየሉን ብለውሃት ክትዛረቦን ከተተባብዖን ከላ ኣብ ኣእምሮና ኽንስእሎ ንኽእል ኢና። እወ፡ ሳሙኤል ከምዚኣ ዓይነት ኣደ ብምርካቡ ተባሪኹ እዩ፣ ንሱ እውን እንተ ዀነ፡ ዓብዩ ንወለዱን ንምሉእ እስራኤልን በረኸት ኰይኑ እዩ።

23 ሃና እውን ኣይተረስዐትን። ከመይሲ፡ የሆዋ ንሃና፡ ንኤልቃና ኻልኦት ሓሙሽተ ቘልዑ ኸም እትወልደሉ ብምግባር፡ ባሪኹዋ እዩ። (1 ሳሙ. 2:21) ሃና ዝረኸበቶ ዝዓበየ በረኸት፡ እቲ ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ የሆዋን ዝነበረ ርክብ እዩ፣ እዚ ርክብ እዚ ኸኣ ዓመታት እናሓለፈ ብዝኸደ መጠን ብዝያዳ እናደልደለ እዩ ዚኸይድ ነይሩ። ንስኻ እውን ኣስኣሰር እምነት ሃና ኣብ እትስዕበሉ እዋን፡ ምስ የሆዋ ዘሎካ ርክብ ኪድልድል ንምነ።

^ ሕ.ጽ. 7 ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “የሆዋ ውሉዳት ኣይሃባን” ዚብል እኳ እንተ ዀነ፡ ኣምላኽ በዛ ትሕትናን እምነትን ዘርኣየት ሰበይቲ ኸም ዝጐሃየ ዚሕብር መርትዖ ግና የልቦን። (1 ሳሙ. 1:5) ሓድሓደ ግዜ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ንግዜኡ ኪኸውን ንዝፈቐዶ ፍጻመታት፡ ንሱ ኸም ዝገበሮ ገይሩ ይገልጽ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 9 እቲ ኣብዚ ተዋሂቡ ዘሎ ርሕቀት፡ እታ ዓዲ ኤልቃና ዝዀነት ራማ፡ ምስታ ደሓር ኣርማትያስ እተባህለት ብግዜ የሱስ ዝነበረት ከተማ ሕደ ኪዀና ኸም ዚኽእላ ኣብ ዚውሃብ ርእይቶ እተመርኰሰ እዩ።