1. ማርታ እንታይ ተሰሚዕዋ ኸም ዝነበረን ስለምንታይ ከምኡ ኸም እተሰምዓን ግለጽ።

ማርታ፡ እቲ ብእምኒ እተዓጽወ መቓብር ሓዋ ኣብ ኣእምሮኣ ቕጅል በላ። ሓዘና ኣመና ኸቢድዋ እዩ ነይሩ። እቲ ኣዝያ እተፍቅሮ ኣልኣዛር ሓዋ ኸም ዝሞተ ኽትኣምን ኣይከኣለትን። እተን ኣልኣዛር ካብ ዚመውት ንነጀው ዝነበራ ኣርባዕተ መዓልትታት፡ ብበጻሕትን ብመጸናናዕትን እተዓብለላ ዜጕህያ መዓልትታት እየን ነይረን።

2, 3. (ሀ) ማርታ ንየሱስ ምስ ረኣየቶ እንታይ እዩ ተሰሚዕዋ ኪኸውን ዚኽእል፧ (ለ) እቲ ማርታ እተዛረበቶ ኣገዳሲ ነገር ብዛዕባኣ እንታይ እዩ ዚገልጽ፧

2 ማርታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኵነታት ከላ፡ ንኣልኣዛር ኣዝዩ ዜፍቅሮ ሰብኣይ መጸ። ማርታ ንየሱስ ምስ ረኣየቶ፡ ንሓዋ ኼድሕኖ ዚኽእል ዝነበረ ሰብ ንሱ ጥራይ ብምንባሩ፡ ሓዘና ደገሳ። ኰይኑ ግና፡ ኣብታ ኣብ ኵርባ እትርከብ ንእሽቶ ኸተማ ቢታንያ ምስ የሱስ ምርኻባ፡ ብእተወሰነ ኣጸናኒዕዋ እዩ። ኣብታ ምስኡ ዘሕለፈታ ህሞት፡ ነቲ ኣብ ገጽ የሱስ ዚንበብ ዝነበረ ድንጋጽን ነቲ ዅሉ ሳዕ ዜርእዮ ዝነበረ ለውሃትን ርእያ ተበራትዐት። ንሱ ድማ ኣብቲ ብዛዕባ ትንሳኤ ዘለዋ እምነት ከተተኵር ዚሕግዛ ሕቶታት ሓተታ። ማርታ በቲ ምስ የሱስ ዝገበረቶ ምይይጥ ተደሪኻ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ተዛረበት፣ “ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዚመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚነ ኣለኹ” ድማ በለቶ።—ዮሃ. 11:27

3 ማርታ እተደንቕ እምነት ዝነበረታ ሰበይቲ እያ ነይራ። እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኣ ዚህቦ ሒደት ሓበሬታ፡ እምነትና ኸነደልድል ዚሕግዘና ዜደንቕ ትምህርትታት ዝሓዘ እዩ። ብኸመይ ከም ዚሕግዘና ምእንቲ ኽንርዳእ፡ ነቲ ማርታ ንፈለማ እዋን ተጠቒሳትሉ ዘላ ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ እስከ ንመርምሮ።

“ትጭነቕን ትሽገርን” ነበረት

4. ስድራ ቤት ማርታ ፍልይቲ ዝነበረት ብኸመይ እያ፧ እታ ስድራ ቤትከ ምስ የሱስ እንታይ ርክብ ነይርዋ፧

4 ኣዋርሕ ኣቐዲሙ፡ ኣልኣዛር ጥዑይን ብህይወትን ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ኣብቲ ኣብ ቢታንያ ዚርከብ ቤቱ፡ ሓደ ፍሉይ ጋሻ ኪቕበል ይጽበ ነበረ። እቲ ጋሻ እቲ ኸኣ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣልኣዛርን ማርታን ማርያምን ሓቢሮም እዮም ዚነብሩ ነይሮም። ገሊኦም ተመራመርቲ፡ ማርታ ኸም ኣአንጋዲት ኰይና ተጠቒሳ ስለ ዘላን ሓድሓደ ሳዕ ኣቐዲማ ስለ እትርቋሕን፡ ምዕባይ ኵላቶም ነይራ ኽትከውን ከም እትኽእል ይገልጹ እዮም። (ዮሃ. 11:5) እዞም ሰለስተ ኣሕዋትን ኣሓትን ተመርዕዮም  እንተ ነይሮም ዚፍለጥ ነገር የልቦን። ዝዀነ ዀይኑ፡ ናይ ቀረባ ፈተውቲ የሱስ እዮም ነይሮም። የሱስ ኣብ ይሁዳ፡ ማለት ኣብቲ ብዙሕ ምጽራርን ተጻብኦን ዜጋጥሞ ዝነበረ ቦታ ኼገልግል ከሎ፡ ኣብ ቤቶም እዩ ዚቕኒ ነይሩ። ነቲ ኣብታ ቤት ዝነበረ ሰላም ዝመልኦ ሃዋህው ኰነ ነቲ ዚግበረሉ ዝነበረ ደገፍ ኣኽቢሩ ይርእዮ ኸም ዝነበረ እውን ኣየጠራጥርን እዩ።

5, 6. (ሀ) የሱስ ኪበጽሕ ኣብ ዝመጸሉ እዋን፡ ብፍላይ ማርታ ብዙሕ ስራሕ ዝነበራ ስለምንታይ እያ፧ (ለ) የሱስ ኣብ ቤቶም ምስ በጽሖም፡ ማርያም እንታይ እያ ገይራ፧

5 ማርታ፡ ነታ ቤት ምሽእትን ንእንግዶት እትበቅዕን ኣብ ምግባር ዓብዪ ግደ ነበራ። ብስራሕ ትሕዝትን ትግህትን ስለ ዝነበረት፡ መብዛሕትኡ እዋን፡ ሸበድበድ ክትብል እያ እትርአ ነይራ። የሱስ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እውን እንተ ዀነ፡ ብብዙሕ ንምግልጋል ትጽዕር ነበረት። ነቲ ፍሉይ ጋሻኣ፡ ምናልባት እውን ነቶም መጋይሽቱ ዚኸውን ፍሉይ ምግብታት ከተዳሉ ሓሰበት። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ምቕባል ጋሻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ጋሻ ናብ ቤትካ ምስ ዚመጽእ፡ ክትስዕሞ፡ ኣሳእኑ ኣውጺእካ ኣእጋሩ ኽትሓጽቦ፡ ንርእሱ ኸኣ ብቕዱይ ዘይቲ ኽትለኽዮ ይግባእ ነበረ። (ሉቃስ 7:44-47 ኣንብብ።) ብዘይካዚ፡ ዚድቅሰሉ ጽቡቕ ቦታን ዚበልዖ ብሉጽ ምግብን ከተዳሉ ይግባእ ነበረ።

6 ማርታን ማርያምን ንኣጋይሸን ንምትእንጋድ፡ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ነበረን። ብዙሓት ብዛዕባ ማርያም፡ ክትምሃር ጥራይ ከም እትህንጠ ገይሮም ዚሓስቡ እኳ እንተ ዀኑ፡ ማርያም ኣቐድም ኣቢላ ንሓብታ ኸም ዝሓገዘታ ፍሉጥ እዩ። የሱስ ምስ መጸ ግና፡ እቲ ዅነታት ተቐየረ። የሱስ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፡ ኪምህር ጀመረ። ካብቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት ብእተፈልየ መገዲ፡ ንኣንስቲ ኣኽቢሩ ይርእየን ስለ ዝነበረ፡ ብዛዕባ እታ ቐንዲ መልእኽቲ ኣገልግሎቱ ዝነበረት መንግስቲ ኣምላኽ ይምህረን ነበረ። ማርያም፡ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኼምልጣ ስለ ዘይደለየት፡ ኣብ ጥቓ እግሪ የሱስ ኮፍ ኢላ ንዘረባኡ ኽትሰምዕ ጀመረት።

7, 8. ማርታ ውጥረት ተሰሚዕዋ ዝነበረ ስለምንታይ እዩ፧ ኣብ መወዳእታኡ ስምዒታ ዝገለጸትከ ብኸመይ እያ፧

7 ነቲ ሽዑ ማርታ ዚስምዓ ዝነበረ ውጥረት ኣብ ኣእምሮና ኽንስእሎ ንኽእል ኢና። እቲ ንኣጋይሻ እተዳልዎ ዝነበረት ምግብን ምስኡ እተተሓሓዘ ኻልእ ዕዮታትን፡ መመሊሳ ኸም እትጭነቕን ሓሳባ ኸም ዚስረቕን ገይርዋ ኪኸውን ኣለዎ። ማርታ ብስራሕ ንየው ነጀው እናበለት ክነሳ፡ ማርያም ግና ንዕኣ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ኮፍ ኢላ ኽትሰምዕ ክትርእያ ኸላስ፡ ገጻ ተቐያይሩ ወይ ተጸዊጋ ወይ ከኣ ኡፍ ብምባል ጓሂኣ ገሊጻዶ ትኸውን፧ ከምኡ ገይራ እንተ ዀይና ኣየገርምን እዩ። ከመይሲ፡ ንዅሉ እቲ ዕዮ በይና ኽትጾሮ ኣይትኽእልን እያ ነይራ።

8 ማርታ ስምዒታ ዓቢጣ ኽትጸንሕ ኣይከኣለትን። ንየሱስ ዘረባኡ ብምዅላፍ፡ “ጐይታይ፡ ሓብተይ ሓዲጋትኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ፧ መጺኣ ኽትሕግዘኒ እባ ንገራ” በለቶ። (ሉቃ. 10:40) እቲ እተዛረበቶ ቓላት፡ ተሪር እዩ ነይሩ። ንማርያም ናብ ስራሓ ኽትምለስ ኪእዝዛ እያ ንየሱስ ሓቲታቶ።

9, 10. (ሀ) የሱስ ንማርታ እንታይ ኢሉ እዩ መሊሱላ፧ (ለ) የሱስ ነቲ ማርታ እትገብሮ ዝነበረት ጻዕሪ ኸም ዘየነኣኣሶ ብኸመይ ንፈልጥ፧

 9 የሱስ ዝሃቦ ምላሽ፡ ከምቲ ንብዙሓት ኣንበብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዜገርሞም፡ ንማርታ እውን ኣገሪምዋ ኪኸውን ይኽእል እዩ። የሱስ ህድእ ኢሉ፡ “ማርታ፡ ማርታ፡ ብብዙሕ ነገር ትጭነቕን ትሽገርን ኣለኺ። እቲ ዜድሊ ግና፡ ሒደት ወይ ሓደ ጥራይ እዩ። ማርያምሲ ጽቡቕ ግደ ሓርያ ኣላ፣ ካብኣ ኸኣ ኣይኪውሰድን እዩ” በላ። (ሉቃ. 10:41, 42) እንታይ ማለቱ እዩ ነይሩ፧ ማርታ እምብዛ ኣብ ስጋዊ ኣተሓሳስባ ተተኵር ከም ዝነበረት ድዩ ዚዛረብ ነይሩ፧ ነቲ ጽቡቕ ምግቢ ንምድላው እትገብሮ ዝነበረት ጻዕሪ ድዩ ዜነኣእሶ ነይሩ፧

ማርታ “ትጭነቕን ትሽገርን” እኳ እንተ ነበረት፡ ነቲ እተዋህባ መአረምታ ብትሕትና ተቐበለቶ

10 ኣይፋሉን። የሱስ፡ ማርታ ብፍቕርን ብንጹህ ልብን ተደሪኻ ኸምኡ ትገብር ከም ዝነበረት ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ብዘይካዚ፡ ንጋሻ ዚግበር ሰፊሕ እንግዶት ከም ጌጋ ገይሩ ኣይርእዮን እዩ ነይሩ። ከመይሲ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ናብቲ ማቴዎስ ኣብ ቤቱ ዝገበረሉ “ዓብዪ ድግስ” ከይዱ ነይሩ እዩ። (ሉቃ. 5:29) እቲ ቐንዲ ጸገም፡ እቲ ማርታ ዘዳለወቶ ምግቢ ዘይኰነስ፡ ነቲ ቐዳምነት ክትህቦ ዝነበራ ነገራት ቀዳምነት ዘይምሃባ እዩ። ማርታ ኣብቲ ኸተዳልዎ ዝሓሰበት ምግቢ ኣመና ስለ ዘተኰረት፡ ነቲ ኣዝዩ ዜገድስ ጕዳይ ኣየስተብሃለትሉን። እዚ ጕዳይ እዚ እንታይ እዩ ነይሩ፧

የሱስ ነቲ ማርታ እትገብረሉ ዝነበረት እንግዶት ሞሳ ነይርዎ እዩ፣ ማርታ ብፍቕርን ብንጹህ ልብን ተደሪኻ ኸምኡ ትገብር ከም ዝነበረት እውን ይፈልጥ ነይሩ እዩ

11, 12. የሱስ ንማርታ ብልእመት ዝኣረማ ብኸመይ እዩ፧

11 እቲ ሓደ ወዲ የሆዋ ኣምላኽ ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ፡ ኣብ እንዳ ማርታ ዝነበረ ብዛዕባ ሓቂ ኺምህር እዩ። ዝዀነ ይኹን ነገር፡ እንተላይ እቲ ማርታ ብፍቕሪ ተደሪኻ እትገብሮ ዝነበረት እንግዶት፡ ምስዚ ኣይወዳደርን እዩ ነይሩ። የሱስ፡ ማርታ እምነታ ኸተደልድል ዜኽእላ ፍሉይ ኣጋጣሚ የምልጣ ኸም ዘሎ ስለ እተገንዘበ፡ ጕህዩ ኪኸውን ኣለዎ። ኰይኑ ግና፡ ባዕላ ምርጫ ኽትገብር እዩ ሓዲግዋ። * ማርታ ግና ሕሉፍ ሓሊፋ ንማርያም ክትውስነላ እያ ፈቲና።

12 ስለዚ፡ የሱስ ንማርታ ህድእ ምእንቲ ኽትብል ንስማ ኽልተ ሳዕ ብምርቋሕ፡ ብልእመት ኣረማ፣ ‘ብብዙሕ ነገር ክትጭነቕን ክትሽገርን’ ከም ዘየድልያ እውን ነገራ። ብፍላይ መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ ዚቐርበሉ እዋን፡ ሓደ ወይ ክልተ ዓይነት ቅልል ዝበለ ምግቢ ጥራይ እዩ ዜድሊ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዩ፡ የሱስ ነቲ ማርያም ካብኡ ኽትመሃር ዝመረጸቶ “ጽቡቕ ግደ” ኼሕድጋ ዘይደለየ።

13. ካብቲ የሱስ ንማርታ ዝኣረመሉ መገዲ እንታይ ክንምሃር ንኽእል፧

 13 እቲ ኣብ እንዳ ማርያም ዘጋጠመ ፍጻመ፡ ሎሚ ንዘለዉ ሰዓብቲ የሱስ ዚኸውን ሓያሎ ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ። ነቲ “መንፈሳዊ ነገራት” ንምምላእ እንገብሮ ጻዕሪ፡ ብኻልእ ነገራት ኪዕብለል ከነፍቅድ የብልናን። (ማቴ. 5:3) ነቲ ማርታ ዘርኣየቶ መንፈስ ልግስን ጻዕርን ክንቀድሖ ዚግባእ እኳ እንተ ዀነ፡ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ነገራት ክሳዕ ዜምልጠና ብዛዕባ እቲ ንእንግዶት ዚምልከት ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሉ ጕዳያት ‘ክንጭነቕን ክንሽገርን’ ኣይንደልን ኢና። ምስ ኣመንቲ ዝዀኑ ብጾትና እንሓብረሉ ቐንዲ ምኽንያት፡ ክንበልዕን ክንሰትን ዘይኰነስ፡ ንሓድሕድና ኽንጸናናዕን መንፈሳዊ ውህበት ክንማቐልን እዩ። (ሮሜ 1:11, 12 ኣንብብ።) በዚ ኸምዚ ንሓድሕድና ኽንተሃናነጽ ከለና፡ ቅልል ዝበለ ምግቢ ኣኻሊ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

 ሞይቱ ዝተንስአ ፍቑር ሓው

14. ማርታ ነቲ እተዋህባ መአረምታ ኸም እተቐበለቶ ርግጸኛታት ክንከውን እንኽእል ስለምንታይ ኢና፧

14 እሞኸ ማርታ ነቲ የሱስ ዝሃባ ማዕዳ ተቐቢላ፡ ካብኡ ተማሂራዶ፧ ከምኡ ኸም ዝገበረት ኣየጠራጥርን እዩ። ሃዋርያ ዮሃንስ ነቲ ብዛዕባ ሓው ማርታ ዚገልጽ ዛንታ፡ “የሱስ ድማ ንማርታን ንሓብታን ንኣልኣዛርን የፍቅሮም ነበረ” ብምባል እዩ ዚጅምሮ። (ዮሃ. 11:5) የሱስ ናብ ቢታንያ ኻብ ዚኸይድ ኣዋርሕ ሓሊፉ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር፡ ማርታ ብምኽንያት እቲ የሱስ ዝሃባ ፍቕራዊ ማዕዳ ኣየስቈርቈረትን ወይ ኣይተቐየመትን። ንምኽሪ የሱስ ኣብ ልባ ኣሕዲራቶ እያ። እምበኣር፡ ኵላትና ሓሓሊፉ መአረምታ ስለ ዜድልየና፡ ኣብዚ መዳይ እዚ፡ ማርታ ብልጽቲ ኣብነት ትዀነና እያ።

15, 16. (ሀ) ማርታ ሓዋ ምስ ሓመመ እንታይ እያ ገይራ ኽትከውን እትኽእል፧ (ለ) ማርታን ማርያምን ዝነበረን ተስፋ ዝቐሃመ ስለምንታይ እዩ፧

15 ማርታ፡ ኣልኣዛር ሓዋ ምስ ሓመመ፡ ኣለይመለይ ትብሎ ነይራ ኽትከውን ኣለዋ። ነቲ ዚስምዖ ዝነበረ ቓንዛ ኸተህድኣሉን ጥዕናኡ ኺምለሰሉን ዚከኣላ እኳ እንተ ገበረት፡ መመሊሱ ገደዶ ደኣ እምበር፡ ኣይሓሾን። ንሳን ማርያምን ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልትን ሰዓትን፡ ካብ ጥቓኡ ኣይተፈልያን። ማርታ ነቲ ንሓያሎ ዓመታት ብሓደ ዘሕለፍዎ ሓጐስን ጓህን እናዘከረት፡ ዓይኒ ዓይኑ ትጥምቶ ነይራ ኽትከውን ኣለዋ።

16 ማርታን ማርያምን፡ ኵነታት ኣልኣዛር ተስፋ ዜቝርጽ እናዀነ ይኸይድ ከም ዝነበረ ምስ ረኣያ፡ ናብ የሱስ መልእኽቲ ለኣኻ። ኣብቲ እዋን እቲ፡ የሱስ ካብቲ ንሳተን ዝነበራኦ፡ መገዲ ኽልተ መዓልቲ ርሒቑ እዩ ዚሰብኽ ነይሩ። ማርታን ማርያምን ንየሱስ፡ “ጐይታይ፡ እንሆ እቲ እትፈትዎስ፡ ሓሚሙ ኣሎ” ኢለን እየን ሓጺር መልእኽቲ ልኢኸናሉ። (ዮሃ. 11:1, 3) የሱስ ንሓወን ከም ዚፈትዎ ይፈልጣ ስለ ዝነበራ፡ ንፈታዊኡ ንምሕጋዝ ዝከኣሎ ዘበለ ኸም ዚገብር ይኣምና ነይረን እየን። ኣልኣዛር ቅድሚ ሙማቱ ኸም ዚመጽእ ተስፋ ኣሕዲረን ነይረን ኪዀና ዚኽእላ እኳ እንተ ዀና፡ ነዊሕ ከይጸንሐ ግና ተስፋአን ቅሂሙ ጠፍአ። ከመይሲ፡ ገና የሱስ ከይመጸ ኸሎ፡ ኣልኣዛር ሞተ።

17. ማርታ እተጨነቐት ስለምንታይ እያ፧ የሱስ ናብ ከተማ ኸም ዝቐረበ ምስ ፈለጠትከ እንታይ እያ ገይራ፧

17 ማርታን ማርያምን ንሓወን ሓዚነናሉ እየን። ንቐብሩ ዚኸውን መሰናድዎ እናገበራ ኸኣ፡ ነቶም ካብ ቢታንያን ካብ ከባቢኣን ዚመጹ ሓያሎ ሓዘንተኛታት ይቕበላ ነይረን እየን። ገና ግና ብዛዕባ የሱስ ዚገልጽ ደሃይ ኣይረኸባን። ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ፡ ማርታ ኣዝያ ኸም እተጨነቐት ፍሉጥ እዩ። ኣብ መወዳእታ፡ ኣልኣዛር ካብ ዚመውት ኣርባዕተ መዓልቲ ጸኒሑ፡ ማርታ፡ የሱስ ናብታ ኸተማ ኸም ዝቐረበ ሰምዐት። እዛ ስጕምቲ ንምውሳድ ድሕር ዘይትብል ሰበይቲ፡ ዋላ እኳ ኣብ ሓዘን እንተ ነበረት፡ ንማርያም ከይነገረት ንየሱስ ክትቅበሎ ብድድ ኢላ ኸደት።—ዮሃንስ 11:18-20 ኣንብብ።

18, 19. ማርታ እንታይ ተስፋ ኸም እትገብር እያ ገሊጻ፧ እምነታ እተደንቕ ዝነበረትከ ስለምንታይ እያ፧

 18 ማርታ ንጐይታኣ ምስ ረኣየቶ፡ “ጐይታይ፡ ኣብዚ እንተ ትነብርሲ፡ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ” ኢላ ነቲ ንዕኣን ንማርያምን ዜጨንቐን ዝነበረ ሓሳባት ገለጸትሉ። ኰይኑ ግና፡ ተስፋኣን እምነታን ኣየጥፍአትን ነይራ። ከመይሲ፡ ኣስዕብ ኣቢላ፡ “ግናኸ፡ ሕጂ እውን እቲ ኻብ ኣምላኽ ዝለመንካዮ ዘበለ፡ ኣምላኽ ከም ዚህበካ፡ እፈልጥ እየ” ኢላ እያ። የሱስ ድማ ብኡብኡ፡ “ሓውኪ ኺትንስእ እዩ” ብምባል ንተስፋኣ ኣደልደሎ።—ዮሃ. 11:21-23

19 ማርታ፡ የሱስ ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ ዚፍጸም ትንሳኤ ዚዛረብ ዘሎ ስለ ዝመሰላ፡ “በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ኸም ዚትንስእሲ፡ እፈልጥ እየ” በለቶ። (ዮሃ. 11:24) ኣብ ትንሳኤ ዝነበረታ እምነት፡ እተደንቕ እያ ነይራ። ትንሳኤ ኣብቲ ብድራኸ መንፈስ እተጻሕፈ ቅዱሳት ጽሑፋት ብንጹር እተገልጸ ትምህርቲ ኽነሱ፡ ገሊኦም ሰዱቃውያን ዚብሃሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣይሁድ፡ በዚ ትምህርቲ እዚ ኣይኣምኑን እዮም ነይሮም። (ዳን. 12:13፣ ማር. 12:18) ማርታ ግና፡ የሱስ ብዛዕባ ተስፋ ትንሳኤ ኸም ዝመሃረን ንሰባት ካብ ሞት ከም ዘተንስአን  ትፈልጥ ነይራ እያ። ይኹን እምበር፡ መዓልትታት ጸኒሑ ብዛዕባ ዝተንስአ ሰብ ዝሰምዓቶ ነገር ኣይነበረን። ስለዚ፡ የሱስ እንታይ ከም ዚገብር ኣይትፈልጥን እያ ነይራ።

20. እቲ ኣብ ዮሃንስ 11:25-27 ተመዝጊቡ ዘሎ ዘይርሳዕ ቃላት የሱስ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎን ማርታ እንታይ ምላሽ ከም ዝሃበትን ግለጽ።

20 የሱስ፡ “ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ” ብምባል፡ ዘይርሳዕ ቃላት ተዛረበ። ብሓቂ ኸኣ፡ የሆዋ ኣምላኽ ንወዱ ኣብ መጻኢ ብደረጃ ዓለምለኸ ንምዉታት ኬተንስእ ስልጣን ሂብዎ እዩ። የሱስ ንማርታ፡ “ነዚዶ ትኣምኒ ኢኺ፧” በላ። ንሳ ኸኣ ነቲ ኣብ መእተዊ እዛ ምዕራፍ እዚኣ እተጠቕሰ መልሲ ሃበቶ። ከመይሲ፡ የሱስ፡ ክርስቶስ ወይ መሲሕ ምዃኑ፡ ወዲ የሆዋ ኣምላኽ ምዃኑ፡ ናብ ዓለም ከም ዚመጽእ ከኣ ኣቐዲሙ ብነብያት ከም እተገልጸ ትኣምን ነይራ እያ።—ዮሃ. 5:28, 29፣ ዮሃንስ 11:25-27 ኣንብብ።

21, 22. (ሀ) የሱስ ኣብ ቅድሚ እቶም ሓዘንተኛታት ስምዒቱ ዝገለጸ ብኸመይ እዩ፧ (ለ) ብዛዕባ ትንሳኤ ኣልኣዛር ግለጽ።

21 የሆዋ ኣምላኽን ወዱ የሱስ ክርስቶስን ከም ናይ ማርታ ንዝኣመሰለት እምነት ኣኽቢሮም ይርእይዋ ድዮም፧ እቲ ቐጺሉ ኣብ ቅድሚ ማርታ እተፈጸመ ፍጻመታት፡ ንጹር መልሲ ይህበና እዩ። ማርታ ንሓብታ ኽትጽውዓ ቐልጢፋ ኸደት። ድሕሪኡ፡ ጐይታኣ ምስ ማርያምን ምስቶም ካልኦት ሓዘንተኛታትን እናተዛረበ ኼሕነቕንቕ ከሎ ረኣየት። በቲ ሞት ዜስዕቦ ጓሂ ሓዚኑ ኺነብዕ ከሎ ኣስተብሃለት። ነቲ ንመቓብር ሓዋ ዓጽይዎ ዝነበረ እምኒ ንኼልዕልዎ ትእዛዝ ኪህብ ከሎ እውን ሰምዐት።—ዮሃ. 11:28-39

22 ማርታ፡ እቲ ሬሳ ራብዕቲ ገይሩ ስለ ዝነበረ፡ ኪጨኑ ኸም ዚኽእል ምዝራባ ሓቃ እያ ነይራ። የሱስ፡ “እንተ ትኣምንስ፡ ክብሪ ኣምላኽ ምረኣኺዶ ኣይበልኩኽን፧” ኢሉ ኣዘኻኸራ። ከምቲ ዝበላ ኸኣ ኣሚናን ክብሪ የሆዋ ኣምላኽ ርእያን እያ። ኣብታ ህሞት እቲኣ፡ የሆዋ ንወዱ፡ ንኣልኣዛር ኬተንስኦ ሓይሊ ሃቦ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣእምሮ ማርታ ተቐሪጹ ዝተረፈ ነገራት እሞ ሕስብ ኣብሎ። የሱስ፡ “ኣልኣዛር፡ ንዓ ውጻእ” ኢሉ ትእዛዝ ኪህብ ከሎ ምስማዓ፡ ኣልኣዛር ኣብ ውሽጢ እቲ መቓብር ኰይኑ ፍኒሕኒሕ ድሕሪ ምባል ካብቲ ተቐቢሩሉ ዝነበረ በዓቲ ብግኑዙ ኺወጽእ ከሎ ምርኣያ፡ የሱስ፡ “ፍትሕዎ እሞ ይኺድ ሕደግዎ” ኺብል ከሎ ምስማዓ፡ ከምኡ እውን ንሳን ማርያምን ናብ ሓወን ከይደን ኪሓቝፋኦ ኸለዋ እተሰምዓ ሓጐስ፡ ብሓቂ ኻብ ኣእምሮ ዚጠፍእ ኣይኰነን። (ዮሃንስ 11:40-44 ኣንብብ።) በዚ ኸምዚ፡ እቲ ዝነበራ ጭንቀት ጠፍአ።

ማርታ ምስ ማርያም ኰይና ንሓዋ ብትንሳኤ ምስ ረኸበቶ፡ ኣብ የሱስ ብዘርኣየቶ እምነት ተኻሕሰት

23. የሆዋን የሱስን እንታይ ኪገብሩልካ እዮም ዚደልዩ፧ ንስኻኸ እንታይ ክትገብር ኣሎካ፧

23 እዚ ጸብጻብ እዚ ኸም ዚሕብሮ፡ ትንሳኤ ምዉታት ትምኒት ጥራይ ዘይኰነስ፡ ልቢ ዚትንክፍ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስን ታሪኻዊ ሓቅነቱ እተረጋገጸን እዩ። (እዮ. 14:14, 15) የሆዋን ወዱን ከምቲ ንማርያምን ንማርታን ንኣልኣዛርን ዝገበሩሎም፡ እምነት ንዘርኣዩ ሰባት ዓስቦም ይህብዎም እዮም። ንስኻ እውን ከም ማርታ ድልድልቲ እምነት እንተ ኣጥሪኻ፡ ዓስቢ እምነትካ ኽትረክብ ኢኻ።

 “ማርታ እውን ተገልግሎም ነበረት”

24. ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ማርታ ንመወዳእታ ግዜ ዚጠቅስ መዓስ እዩ፧

24 ማርታ ድሕርዚ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ እያ ተጠቒሳ እትርከብ። እዚ ኸኣ፡ ኣብ መጀመርታ መዓልትታት እታ የሱስ ኣብ ምድሪ ዝነበረላ ናይ መወዳእታ ሰሙን እዩ ነይሩ። የሱስ ነቲ ዚጽበዮ ዝነበረ መከራ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ኣብታ ኣብ ቢታንያ ዝነበረት ቤት ማርታ ኪቕመጥ መረጸ። ካብዛ ቤት እዚኣ፡ ሰለስተ ኪሎ ሜተር ብእግሩ እናተጓዕዘ ናብ የሩሳሌም ይኸይድ ነበረ። የሱስን ኣልኣዛርን ኣብ ቤት ስምኦን እቲ ለምጻም ይበልዑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እያ ማርታ ንመወዳእታ ግዜ እተጠቕሰት፣ “ማርታ እውን ተገልግሎም ነበረት” ዚብል ከኣ ነንብብ።—ዮሃ. 12:2

25. ሎሚ ዘለዋ ጉባኤታት ከም ማርታ ዝኣመሰላ ኣንስቲ ስለ ዘለዋአን እተባረኻ ብኸመይ እየን፧

25 ማርታ ብትግሃታ እያ እትልለ ነይራ። ንፈለማ እዋን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እተጠቕሰትሉ ግዜ ዀነ ኣብ መወዳእታ፡ ንፈተውታ ኣለይመለይ ንምባል እያ እትዓዪ ነይራ። ሎሚ ዘለዋ ጉባኤታት ሰዓብቲ ክርስቶስ እውን፡ ልክዕ ከም ማርታ ወትሩ ጥቕሚ ርእሰን ብምስዋእ ንእምነተን ብግብሪ ብዜርእያ ተባዓትን ለጋሳትን ደቂ ኣንስትዮ ዝመልኣ ብምዃነን ተባሪኸን እየን። ማርታ ነቲ ልማዳ ቐጺላቶ ኽትከውን ኣለዋ። ከምኡ ምግባራ ኸኣ ጥበብ ዝመልኦ እዩ ነይሩ፣ ከመይሲ፡ ኣጸጋሚ ዅነታት እዩ ዚጽበያ ነይሩ።

26. እታ ማርታ ዝነበረታ እምነት እንታይ ክትገብር እያ ሓጊዛታ፧

26 ማርታ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ዚፍጸም ዜስካሕክሕ ሞት ጐይታኣ የሱስ ክትጻወሮ ኣድልይዋ እዩ። ብዘይካዚ፡ እቶም ንየሱስ ዝቐተልዎ ጨካናት መራሕቲ ሃይማኖት፡ ትንሳኤ ኣልኣዛር ንብዙሓት ብየሱስ ከም ዚኣምኑ ስለ ዝገበሮም፡ ንኣልኣዛር እውን ኪቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። (ዮሃንስ 12:9-11 ኣንብብ።) ኣብ መወዳእታኡ ኸኣ፡ እቲ ኣብ መንጎ ማርታን ኣሕዋታን ዝነበረ ርክብ ብሰንኪ ሞት ተበቲኹ እዩ። እዚ ብኸመይን መዓስን ከም እተፈጸመ ዘይንፈልጥ እኳ እንተ ዀንና፡ ማርታ ሳላ እታ እተደንቕ እምነታ ኽሳዕ መወዳእታ ኸም ዝጸንዐት ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። እምበኣር፡ ሎሚ ዘለዉ ክርስትያናት ኣስኣሰር እምነታ ኺስዕቡ ኣለዎም።

^ ሕ.ጽ. 11 ኣብቲ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ዝነበረ ማሕበረሰብ ኣይሁድ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኻብ ኣካድያምያዊ ንጥፈታት ብሓፈሻ እተገለላ እየን ነይረን። ኣብ ዕዮ ቤት ዘተኰረ ስልጠና እዩ ዚውሃበን ነይሩ። ማርታ ድማ፡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እግሪ መምህር ኰይና ኽትምሃር ዘይልሙድ ኰይኑ ተሰሚዕዋ ኪኸውን ይኽእል እዩ።