1, 2. የሱስ ኣብ ቅፍርናሆም ኪዛረብ ከሎ፡ ጴጥሮስ እንታይ እዩ ተመንዩ ኪኸውን ዚኽእል፧ እንታይከ እዩ ኣጋጢሙ፧

ጴጥሮስ በቲ ዅነታት ተጨኒቑ፡ ነቶም ንየሱስ ዚሰምዕዎ ዝነበሩ ሰባት ጠመቶም። ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ እትርከብ ምኵራብ ከኣ እዮም ነይሮም። ጴጥሮስ ዓሳ እናገፈፈ፡ ኣብዛ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ገሊላ እትርከብ ከተማ ይነብር ነበረ፣ ብዙሓት ፈተውቱን ኣዝማዱን መሻርኽቱን እውን ኣብታ ኸተማ ይነብሩ ነበሩ። እቶም ደቂ እታ ኸተማ ነቲ ኻብ ኵሉ ዝዓበየ መምህር ዝዀነ የሱስ ከምቲ ንሱ ዚርእዮ ገይሮም ኪርእይዎ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣ ካብኡ ኺምሃሩ ኸም እተመነየ ኣየጠራጥርን እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ግና፡ ከምኡ ዚኸውን ኣይመስልን እዩ ነይሩ።

2 ብዙሓት ንየሱስ ኪሰምዕዎ ኣይደለዩን። ገሊኦም ነቲ የሱስ እተዛረቦ ነገር ከም ዚቃወምዎ ንምግላጽ፡ ኬጕረምርሙ ጀመሩ። እቲ ንጴጥሮስ ልዕሊ ዅሉ ዘጨነቖ ግና፡ ገሊኦም ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ዝገበርዎ ነገር እዩ። ሓድሽ ነገር ኪምሃሩን ሓቂ ኺፈልጡን ከለዉ ኣብ ገጾም ዚንበብ ዝነበረ ሓጐስ ጠፊኡ እዩ ነይሩ። የግዳስ፡ ዝጐሃዩን እተመረሩን እዮም ዚመስሉ ነይሮም። ገሊኦም ደፊሮም እቲ የሱስ እተዛረቦ ዘረባ ዜሰምብድ ምዃኑ ገለጹ። ድሕሪ ደጊም ኪሰምዕዎ ስለ ዘይደለዩ፡ ካብታ ምኵራብ ወጹ፣ ንየሱስ እውን ሓዲጎምዎ ኸዱ።—ዮሃንስ 6:60, 66 ኣንብብ።

3. ጴጥሮስ ዝነበረቶ እምነት ብተደጋጋሚ እንታይ ኪገብር እያ ኣኽኢላቶ፧

3 እቲ ግዜ እቲ፡ ንጴጥሮስን ነቶም ብጾቱ ሃዋርያትን ከቢድ እዩ ነይሩ። ጴጥሮስ ነቲ የሱስ በታ መዓልቲ እቲኣ እተዛረቦ ነገር ምሉእ ብምሉእ ኣይተረድኦን ነይሩ። ቃላት የሱስ ቃል ብቓሉ እንተ ተወሲዱ፡ ብሰባት ከም ዘይፍቶ ግና ተገንዚቡ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እሞኸ እንታይ እዩ ገይሩ፧ ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ንጐይታኡ ዝነበሮ ተኣማንነት እተፈተነሉ ናይ መጀመርታ ወይ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣይነበረን። ጴጥሮስ ዝነበረቶ እምነት፡ ነቲ ብድሆታት ሰጊሩ እሙን ኰይኑ ኪቕጽል ዘኽኣለቶ ብኸመይ ምዃና እስከ ንርአ።

ካልኦት እኳ እንተ ጠለሙ፡ እሙን ነበረ

4, 5. የሱስ ሰባት ዘይተጸበይዎ ነገር ዝገበረ ብኸመይ እዩ፧

4 ጴጥሮስ ብዙሕ ሳዕ ካብ የሱስ ዘይተጸበዮ ነገር ኣጓኒፍዎ እዩ። ጐይታኡ  ሰባት ዘይጽበይዎ ነገራት ይዛረብን ይገብርን ነይሩ እዩ። ኣብ ድሮ እቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ፍጻመ፡ የሱስ ብተኣምራዊ መገዲ ንኣሽሓት ሰባት መጊቡ ነይሩ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ፡ እቶም ህዝቢ ኼንግስዎ ፈቲኖም እዮም። ንሱ ግና ካባታቶም ብምርሓቕን ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጃልባ ተሰቒሎም ናብ ቅፍርናሆም ኪኸዱ ብምእዛዝን፡ ዘይተጸበይዎ ነገር ገበረ። ደቀ መዛሙርቱ ለይቲ ብጃልባ ኪኸዱ ኸለዉ፡ ነቲ ዚናወጽ ዝነበረ ባሕሪ ሰንጢቑ ብእግሩ መጾም። ጴጥሮስ ካብዚ ፍጻመ እዚ ንእምነቱ ዜደልድለሉ ኣገዳሲ ትምህርቲ ረኺቡ እዩ።

5 ንጽብሒቱ ንግሆ፡ የሱስን ደቀ መዛሙርቱን እቶም ህዝቢ ኸም ዝሰዓብዎም ፈለጡ። ከምኡ ዝገበሩ ግና፡ ንመንፈሳዊ ሓቅታት ጠምዮም ዘይኰኑስ፡ የሱስ እንደገና ብተኣምራዊ መገዲ ምግቢ ኼዳልወሎም ባህጊ ስለ ዝነበሮም እዩ። የሱስ ከኣ ንስጋኦም ጥራይ ዚሓስቡ ብምንባሮም ወቐሶም። (ዮሃ. 6:25-27) እቲ በዚ እተበገሰ ምይይጥ፡ ኣብታ ኣብ ቅፍርናሆም እትርከብ ምኵራብ ቀጸለ። ኣብኡ ኸኣ የሱስ ነቶም ህዝቢ ንምርዳኡ ዜጸግም ግናኸ ኣገዳሲ ሓቂ ኺምህሮም ኢሉ ዘይተጸበይዎ ነገር ተዛረቦም።

6. የሱስ እንታይ ምሳሌ እዩ ሂቡ፧ ሰማዕቱኸ እንታይ ገበሩ፧

6 የሱስ ነቶም ህዝቢ፡ ንዕኡ ኸም ምንጪ ስጋዊ ብልዒ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ካብ ኣምላኽ ከም እተላእከ መንፈሳዊ መሰናድዎ፡ ማለት ሰብኣዊ ህይወቱን ሞቱን ንደቂ ሰብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዜምጽኣሎም ገይሮም ኪርእይዎ ደለዮም። ስለዚ ድማ፡ ንርእሱ ምስቲ ብግዜ ሙሴ ኻብ ሰማይ ዝወረደ ማና ዚብሃል እንጌራ ኣመሳሲሉ ተዛረቦም። ገሊኦም ምስ ተቓወምዎ፡ ህይወት ንምርካብ ስጋኡ ኺበልዑን ደሙ ኺሰትዩን ከም ዚግባእ ብምሳሌ ነገሮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ እዮም፡ ተቓውሞኦም ዘሐየሉ። ገሊኦም፡ “እዚ ዘረባ እዝስ ዜሰምብድ እዩ፣ መን ኪሰምዖ ይኽእል፧” በሉ። ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንዕኡ ምስዓብ ኣቋረጹ። *ዮሃ. 6:48-60, 66

7, 8. (ሀ) ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ የሱስ ዝነበሮ ግደ እንታይ እዩ ዘይተረድኦ ነይሩ፧ (ለ) የሱስ ንሃዋርያቱ ሕቶ ምስ ሓተቶም ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ እዩ መሊሱ፧

7 ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ጴጥሮስ እንታይ ገበረ፧ እቲ የሱስ እተዛረቦ ቓላት፡ ኣርሚምዎ ኪኸውን ይኽእል እዩ። የሱስ ፍቓድ ኣምላኽ ኪገብር ኢሉ ኺመውት ዜድልየሉ ምኽንያት፡ ንጴጥሮስ ኣይተረድኦን። ኰይኑ ግና፡ ከምቶም በታ መዓልቲ እቲኣ ንየሱስ ሓዲጎምዎ ዝኸዱ ዓሰርተ ሳዕ ዚቀያየሩ ደቀ መዛሙርቲ፡ ሓዲግዎ ኸይዱ ድዩ፧ ኣይፋሉን። ጴጥሮስ ካብቶም ሰባት እቲኦም ፍልይ ዜብሎ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ነይርዎ እዩ። እዚኸ እንታይ እዩ ነይሩ፧

8 የሱስ ናብ ሃዋርያቱ ግልጽ ኢሉ፡ “ንስኻትኩምከ ኽትከዱዶ ትደልዩ ኢኹም፧” በሎም። (ዮሃ. 6:67) ነዛ ሕቶ እዚኣ ነቶም 12 እኳ እንተ ኣቕረባ፡ መልሲ ዝመለሰ ግና ጴጥሮስ እዩ ነይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ እውን ከምኡ እዩ  ዚገብር ነይሩ። ጴጥሮስ ምናልባት ካብ ኵሎም ብዕድመ ይዓቢ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ዝዀነ ዀይኑ ግና፡ ካብ ኵሎም ንላዕሊ ብግልጺ ይዛረብ ነበረ፣ ዝመሰሎ ኻብ ምዝራብ እውን ድሕር ኣይብልን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ “ጐይታይ፡ ንስኻ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ቃል ኣሎካ፡ ናብ መን እሞ ኽንከይድ፧” ብምባል ኣብ ልቡ ዝነበረ ባህ ዜብልን ዘይርሳዕን ሓሳባት ገለጸ።—ዮሃ. 6:68

9. ጴጥሮስ ንየሱስ እሙን ምዃኑ ብኸመይ ኣርኣየ፧

9 እዘን ቃላት እዚአንሲ ንልብኻ ዚትንክፋዶ ኣይኰናን፧ እታ ጴጥሮስ ኣብ የሱስ ዝነበረቶ እምነት፡ ሓንቲ ብልጽቲ ባህርይ ኬማዕብል ሓገዘቶ፣ ንሳ ድማ ተኣማንነት እያ። የሆዋ ዝለኣኾ መድሓኒ የሱስ ጥራይ ምዃኑ፡ የሱስ እውን ብቓሉ፡ ማለት በቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ዚምህሮ ትምህርትታቱ ኣቢሉ ኸም ዜድሕን፡ ጴጥሮስ ብንጹር ኪርዳእ ከኣለ። ገሊኡ ነገራት እኳ እንተ ደንጸዎ፡ ሞገስ ኣምላኽን በረኸት ናይ ዘለኣለም ህይወትን እንተ ደልዩ፡ ናብ ካልእ ኪኸይድ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ነይሩ እዩ።

ትምህርትታት የሱስ ከምቲ እተጸበናዮ ወይ ከምቲ እንደልዮ እኳ እንተ ዘይኰነልና፡ እሙናት ኴንና ኽንመላለስ ኣሎና

10. ነቲ ጴጥሮስ ዘርኣዮ ተኣማንነት ክንቀድሖ እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

10 ንስኻኸ ኸምኡ ድዩ ዚስምዓካ፧ እቲ ዜሕዝን፡ ሎሚ ኣብዛ ዓለም ዘለዉ ብዙሓት ሰባት፡ ንየሱስ ከም ዜፍቅርዎ እኳ እንተ ተዛረቡ፡ እሙናት ግና ኣይኰኑን። ንክርስቶስ ብሓቂ እሙናት ክንከውን እንተ ዄንና፡ ብዛዕባ ትምህርትታት የሱስ ከም ናይ ጴጥሮስ ኣረኣእያ ኺህልወና ኣለዎ። ትምህርትታቱ ኸምቲ እተጸበናዮ ወይ ከምቲ እንደልዮ እኳ እንተ ዘይኰነልና፡ ክንፈልጦን ትርጉሙ ኽንርድኦን ብእኡ ኽንመላለስን ኣሎና። ተኣማንነትና እንተ ኣመስኪርና ጥራይ ኢና፡ ነቲ የሱስ ዚምነየልና ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ እንኽእል።—መዝሙር 97:10 ኣንብብ።

መአረምታ ምስ ተዋህቦ እውን፡ እሙን ኰይኑ ቐጸለ

11. የሱስ ንሰዓብቱ ናበይ እዩ ወሲድዎም፧ (እግረ ጽሑፍ እውን ርአ።)

11 ድሕርዚ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ የሱስ ንሃዋርያቱን ንገሊኦም ደቀ መዛሙርቱን መሪሑ ናብ ሰሜን ገጹ ነዊሕ ጕዕዞ ገበረ። እቲ ኣብ ሰሜናዊ ዶብ ምድሪ ተስፋ ዚርከብ ብበረድ እተሸፈነ ጫፍ ከረን ሄርሞን፡ ሓድሓደ ግዜ ኻብ ባሕሪ ገሊላ ኺርአ ይከኣል ነይሩ እዩ። የሱስን ሰዓብቱን ናብ ጥቓ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ኪበጽሑ ኸለዉ፡ እቲ ኸረን ኣጸቢቑ ይርኣዮም ነበረ። * ኣብቲ ብሸነኽ ደቡብ ዚርከብ መብዛሕትኡ ኽፋል ምድሪ ተስፋ ዚረኣየሉ ባህ ዜብል ቦታ ኸለዉ፡ የሱስ ንሰዓብቱ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ሓተቶም።

12, 13. (ሀ) የሱስ ህዝቢ ብዛዕባኡ እንታይ ከም ዚብል ኪፈልጥ ዝደለየ ስለምንታይ እዩ፧ (ለ) ጴጥሮስ በቲ ንየሱስ እተዛረቦ ቓላት፡ ናይ ሓቂ እምነት ከም ዝነበረቶ ዘርኣየ ብኸመይ እዩ፧

12 የሱስ፡ “ህዝቢ መን እዩ ይብለኒ ኣሎ፧” ኢሉ ሓተቶም። ጴጥሮስ ናብተን ትኩራት ኣዒንቲ የሱስ ኪጥምት ከሎ፡ ለውሃትን ብልሓትን ጐይታኡ ኸም ዘስተውዓለ ኽንግምቶ ንኽእል ኢና። የሱስ ነቲ ሰማዕቱ ኻብቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን  ተበጊሶም ዝበጽሕዎ መደምደምታ እዩ ኺፈልጥ ደልዩ። ስለዚ፡ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ገሊኦም ሰባት ብዛዕባ መንነት የሱስ ዘለዎም ግጉይ ሓሳባት ነገርዎ። ንሱ ግና፡ እቶም ናይ ቀረባ ሰዓብቱ ተመሳሳሊ ግጉይ ምርዳእ እንተ ኣልይዎም ኪፈልጥ ደለየ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ፡ “ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ፧” ኢሉ ሓተቶም።—ሉቃ. 9:18-20

13 ኣብቲ ግዜ እቲ እውን፡ ጴጥሮስ ተቐላጢፉ መልሲ ሃቦ። “ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ” ብምባል፡ ኣብ ልቢ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ደቀ መዛሙርቲ የሱስ ዝነበረ ነገር፡ ብንጹርን ብምትእምማንን ገለጸ። የሱስ ንጴጥሮስ ፍሽኽ ኢሉ ኺንእዶ ኸሎ፡ ኣብ ኣእምሮና ኽንስእሎ ንኽእል ኢና። ነዚ ኣገዳሲ ሓቂ እዚ ነቶም ናይ ሓቂ እምነት ዘለዎም ዝገለጸሎም፡ የሆዋ ኣምላኽ እምበር፡ ሰብ ዘይምዃኑ እውን ኣዘኻኸሮ። ጴጥሮስ ሓደ ኻብቲ የሆዋ ኽሳዕ ሽዑ ዝገለጾ ዝዓበየ ሓቅታት፡ ማለት መንነት እቲ ቕድሚ ነዊሕ ግዜ ኣምላኽ ዘተስፈዎ መሲሕ ወይ ክርስቶስ ኬስተውዕል ከኣለ።—ማቴዎስ 16:16, 17 ኣንብብ።

14. የሱስ ንጴጥሮስ እንታይ ኣገዳሲ ሓላፍነት እዩ ሂብዎ፧

14 እዚ ክርስቶስ እዚ ኸኣ፡ እቲ ብትንቢት ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ተባሂሉ እተጸውዐ እዩ። (መዝ. 118:22፣ ሉቃ. 20:17) የሱስ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ትንቢታት ኣብ ኣእምሮኡ ብምሓዝ፡ የሆዋ ኣብቲ ጴጥሮስ መንነቱ ዘለለዮ እምኒ ወይ ከውሒ ጉባኤ ኸም ዚስርት ገለጸ። ድሕሪኡ፡ ንጴጥሮስ ኣብታ ጉባኤ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕዮ ሃቦ። ከምኡ ኺገብር ከሎ፡ ሓላፍነት ደኣ እዩ ሂብዎ እምበር፡ ከምቲ ንገሊኦም ዚመስሎም፡ ካብ ካልኦት ሃዋርያት ንላዕሊ ኽብ ኣየበሎን። ነቲ ዚህቦ ሓላፍነት ኪገልጸሉ ኸሎ፡ “መፋትሕ መንግስተ ሰማያት ክህበካ እየ” በሎ። (ማቴ. 16:19) ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ምእታው ተስፋ፡ ንሰለስተ እተፈላለዩ ጕጅለ ደቂ ሰብ፡ ማለት ፈለማ ንኣይሁድ፡ ድሕሪኡ ንሳምራውያን፡ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ንኣህዛብ ወይ ኣይሁድ ንዘይኰኑ ሰባት ናይ ምኽፋት ሓላፍነት ንጴጥሮስ እዩ ተዋሂብዎ።

15. ጴጥሮስ ንየሱስ ዝገንሖ ስለምንታይ እዩ፧ እንታይከ እዩ ኢልዎ፧

15 ይኹን እምበር፡ ከምቲ የሱስ ጸኒሑ ዝበሎ፡ እቲ ብዙሕ እተዋህቦ፡ ብዙሕ ተሓታትነት ኣለዎ፣ ሓቅነት እዘን ቃላት እዚአን ድማ ኣብ ጴጥሮስ ተራእዩ እዩ። (ሉቃ. 12:48) ድሕሪኡ እውን የሱስ ብዛዕባ መሲሕ ኣገዳሲ ሓቅታት ገለጸ፣ ገለ ኻብቲ ዝገለጾ ሓቅታት ከኣ ኣብ የሩሳሌም ከም ዚስቀን ከም ዚመውትን እዩ ነይሩ። ጴጥሮስ፡ እዚ ምስ ሰምዐ ተረበሸ። ንየሱስ ንበይኑ ገይሩ ኸኣ፡ “ጐይታይ፡ ንርእስኻ እባ ሕለየላ፣ እዝስ ኣይብጻሕካ” ኢሉ ኺገንሖ ጀመረ።—ማቴ. 16:21, 22

16. የሱስ ንጴጥሮስ ብኸመይ እዩ ኣሪምዎ፧ እተን የሱስ እተዛረበን ቃላት፡ እንታይ ንዅላትና ዚኸውን ግብራዊ ምኽሪ እየን ሒዘን ዘለዋ፧

 16 ጴጥሮስ ከምኡ ዝበለ፡ ካብ ሓልዮት ተበጊሱ ኪኸውን ስለ ዚኽእል፡ እቲ የሱስ ዝሃቦ ምላሽ ኣሰምቢድዎ ኪኸውን ኣለዎ። የሱስ ንጴጥሮስ ዝባኑ ሂቡ፡ ናብቶም ተመሳሳሊ ኣረኣእያ ዝነበሮም ኪዀኑ ዚኽእሉ ዝተረፉ ደቀ መዛሙርቱ እናጠመተ፡ “ናብ ድሕረይ ኪድ፡ ሰይጣን! ናይ ሰብ እምበር፡ ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ፡ ንዓይ መዐንቀፊ ኢኻ” በሎ። (ማቴ. 16:23፣ ማር. 8:32, 33) የሱስ እተዛረበን ቃላት፡ ንዅላትና ዚኸውን ግብራዊ ምኽሪ ሒዘን ኣለዋ። ናይ ሰብ ሓሳብ ንናይ ኣምላኽ ሓሳብ ኪዕብልሎ ብቐሊሉ ኸነፍቅድ ንኽእል ኢና። ከምኡ እንተ ጌርና፡ ዋላ እውን ክንሕግዝ ኣብ እንሓስበሉ እዋን፡ ከይተፈለጠና ደገፍቲ ዕላማ ኣምላኽ ዘይኰነስ፡ ደገፍቲ ዕላማ ሰይጣን ኢና እንኸውን። ድሕርዚ ግና ጴጥሮስ እንታይ እዩ ገይሩ፧

17. የሱስ ንጴጥሮስ፡ “ናብ ድሕረይ ኪድ” ኪብሎ ኸሎ እንታይ ማለቱ እዩ ነይሩ፧

17 የሱስ ንጴጥሮስ፡ ሰይጣን ኪብሎ ኸሎ፡ ቃል ብቓሉ ሰይጣን ድያብሎስ ማለቱ ኸም ዘይነበረ፡ ጴጥሮስ ይፈልጥ ምንባሩ ኣየጠራጥርን እዩ። ከመይሲ፡ የሱስ ከምቲ ንሰይጣን እተዛረቦ ገይሩ ኣይኰነን ተዛሪብዎ። ንሰይጣን፡ “ኪድ” እዩ ኢልዎ፣ ንጴጥሮስ ግና፡ “ናብ ድሕረይ ኪድ” ኢሉ እዩ ተዛሪብዎ። (ማቴ. 4:10) የሱስ ነቲ ብዙሕ ጽቡቕ ዝረኣየሉ ሃዋርያኡ ኣይኰነን ዚነጽጎ ነይሩ። የግዳስ፡ ኣብዚ መዳይ እዚ ንዝነበሮ ግጉይ ኣተሓሳስባ ጥራይ እዩ ኣሪምዎ። ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ጐይታኡ መዐንቀፊ ኪኸውን ኣይነበሮን። ኣብ ክንዳኡስ፡ ብድሕሪኡ ዀይኑ ኺድግፎ ነበሮ።

ዚውሃበና ተግሳጽ ብትሕትና እንተ ተቐቢልናን ካብኡ እንተ ተማሂርናን ጥራይ ኢና፡ ምስ የሱስ ክርስቶስን ምስ ኣቦኡ የሆዋ ኣምላኽን ክንቀራረብ እንኽእል

18. ጴጥሮስ ተኣማንነት ዘርኣየ ብኸመይ እዩ፧ ኣስኣሰር እምነቱ ኽንስዕብ እንኽእልከ ብኸመይ ኢና፧

18 ጴጥሮስ ተማጒቱ፡ ተቘጢዑ፡ ወይ ኣስቈርቊሩ ድዩ፧ ኣይፋሉን፣ ብትሕትና እዩ መአረምታ ተቐቢሉ። በዚ ኸምዚ ድማ እንደገና ተኣማንነቱ ኣርኣየ። ኵሎም እቶም ንክርስቶስ ዚስዕብዎ ሰባት፡ ሓድሓደ ግዜ መአረምታ የድልዮም እዩ። ዚውሃበና ተግሳጽ ብትሕትና እንተ ተቐቢልናን ካብኡ እንተ ተማሂርናን ጥራይ ኢና፡ ምስ የሱስ ክርስቶስን ምስ ኣቦኡ የሆዋ ኣምላኽን ክንቀራረብ እንኽእል።—ምሳሌ 4:13 ኣንብብ።

ጴጥሮስ ምስ ተኣረመ እውን ከይተረፈ፡ ተኣማንነቱ ኣርኣየ

ስለ ተኣማንነቱ ዓስቢ ረኸበ

19. የሱስ እንታይ ዜገርም ነገር እዩ ተዛሪቡ፧ ጴጥሮስከ እንታይ እዩ ሓሲቡ ኪኸውን ዚኽእል፧

19 የሱስ ድሕርዚ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ “ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፡ ገለ ኻብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ፡ ንወዲ ሰብ ብመንግስቱ ኺመጽእ ከሎ ኽሳዕ ዚርእይዎ፡ ሞት ኣይኪጥዕሙን እዮም” ብምባል ካልእ ዜገርም ነገር ተዛረበ። (ማቴ. 16:28) እዘን ቃላት እዚአን ንጴጥሮስ ናይ ምፍላጥ ሃንቀውታኡ ኸም ዘለዓዓላሉ  ኣየጠራጥርን እዩ። የሱስ እንታይ ማለቱ እዩ ነይሩ፧ ምናልባት ጴጥሮስ፡ ኣቐድም ኣቢሉ ሓያል መአረምታ ስለ እተዋህቦ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍሉይ መሰል ከም ዘይረክብ ሓሲቡ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

20, 21. (ሀ) ጴጥሮስ እንታይ ራእይ ከም ዝረኣየ ግለጽ። (ለ) ጴጥሮስ ኣብቲ ራእይ ብእተገብረ ዝርርብ እተኣረመ ብኸመይ እዩ፧

20 እንተዀነ ግና፡ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ፡ የሱስ ንያእቆብን ንዮሃንስን ንጴጥሮስን ወሲዱ ናብ “ነዊሕ ከረን”—ምናልባት እቲ ሒደት ኪሎ ሜተራት ርሒቑ ዝነበረ ኸረን ሄርሞን እዩ ዚኸውን—ኣደየቦም። እቶም ሰለስተ ሰብኡት ድቃስ ከቢድዎም ስለ ዝነበረ፡ ለይቲ ነይሩ ኪኸውን ኣለዎ። የሱስ ኪጽሊ ኸሎ ግና፡ ንድቃሶም ዜብርር ነገር ኣጋጠመ።—ማቴ. 17:1፣ ሉቃ. 9:28, 29, 32

21 የሱስ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቶም ኪቕየር ጀመረ። ገጹ ኸም ጸሓይ ክሳዕ ዚኸውን እናበርሀ ኸደ። ክዳውንቱ ብርቕርቕ ዚብል ጻዕዳ ዀነ። ድሕሪኡ፡ ሓደ ንሙሴ፡ ካልእ ከኣ ንኤልያስ ዚመስሉ ኽልተ ሰባት ተራእዩ። ንሳቶም ድማ ንየሱስ “ብዛዕባ እቲ ኣብ የሩሳሌም ኪፍጽሞ ዘለዎ ምኻዱ፡” ማለት ብዛዕባ ሞቱን  ትንሳኤኡን ኣዘራረብዎ። ጴጥሮስ ንየሱስ ካብቲ ዚጽበዮ ዝነበረ ስቓይ ኬምልጥ ምዝራቡ ጌጋ ምንባሩ ኸኣ ንጹር ኰነ።—ሉቃ. 9:30, 31

22, 23. (ሀ) ጴጥሮስ ውዕዉዕ መንፈስን ለውሃትን ከም ዝነበሮ ዘርኣየ ብኸመይ እዩ፧ (ለ) በታ ለይቲ እቲኣ፡ ጴጥሮስን ያእቆብን ዮሃንስን እንታይ ዓስቢ እዮም ረኺቦም፧

22 ጴጥሮስ ኣብቲ ፍሉይ ራእይ ኪሳተፍ ተደረኸ፣ ምናልባት እውን እቲ ራእይ ንንውሕ ዝበለ እዋን ኪቕጽል ደልዩ ነይሩ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ሙሴን ኤልያስን ካብ የሱስ ዚፍለዩ መሰሉ። ስለዚ ድማ ጴጥሮስ፡ “መምህር፡ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። እምበኣር፡ ሰለስተ ድንኳን ንትከል። ሓደ ንዓኻ፡ ሓደ ንሙሴ፡ ሓደ ድማ ንኤልያስ” በለ። ልክዕ እዩ፡ እቶም ብራእይ እተራእዩ ሰባት ነዊሕ ይገብር ንዝሞቱ ኽልተ ኣገልገልቲ የሆዋ ዜመልክቱ ጥራይ ስለ ዝነበሩ፡ ድንኳን ኣየድልዮምን እዩ ነይሩ። ጴጥሮስ ዚብሎ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ። ኰይኑ ግና፡ እቲ ውዕዉዕ መንፈሱን ለውሃቱን ከም እንፈትዎዶ ኣይኰነን ዚገብረና፧—ሉቃ. 9:33

ጴጥሮስ ምስ ያእቆብን ዮሃንስን ኰይኑ ራእይ ብምርኣዩ፡ ተባረኸ

23 በታ ለይቲ እቲኣ፡ ንሱን ያእቆብን ዮሃንስን ካልእ ዓስቢ ረኸቡ። ደበና መጺኡ፡ ኣብቲ ኸረን ኣጐልበቦም። ካብቲ ደበና ድማ፡ “እቲ እተሓርየ ወደይ እዚ እዩ። ንዕኡ ስምዕዎ” ዚብል ድምጺ የሆዋ ኣምላኽ ሰምዑ! ድሕሪኡ፡ እቲ ራእይ ኣብቅዐ፡ ንሳቶም ከኣ ኣብቲ ኸረን ምስ የሱስ በይኖም ተረፉ።—ሉቃ. 9:34-36

24. (ሀ) እቲ ራእይ ንጴጥሮስ ብኸመይ እዩ ጠቒምዎ፧ (ለ) ካብቲ ራእይ ብኸመይ ክንጥቀም ንኽእል፧

24 እቲ ራእይ እቲ፡ ንጴጥሮስ ኰነ ንዓና ብሓቂ ዓብዪ ውህበትዶ ኸይኰነ! ጴጥሮስ ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት፡ ብዛዕባ እቲ በታ ለይቲ እቲኣ ዝረኸቦ ፍሉይ መሰል፡ “ዕቤቱ ብዓይንና ርኢና” ኢሉ ጸሓፈ፣ እወ፡ ነቲ የሱስ ክቡር ሰማያዊ ንጉስ ዚዀነሉ ፍጻመ እዩ ብራእይ ርእይዎ። እቲ ራእይ እቲ፡ ነቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዚርከብ ሓያሎ ትንቢታት መረጋገጺ ዀይኑ፡ ንጴጥሮስ ከኣ ነቲ ብድሕሪኡ ዜጋጥሞ ፈተናታት ኪሰግሮ እምነቱ ኣድልዲሉሉ እዩ። (2 ጴጥሮስ 1:16-19 ኣንብብ።) ንሕና እውን ከም ጴጥሮስ ነቲ የሆዋ ዝሸሞ ጐይታ እሙናት እንተ ዄንና፡ ካብኡ እንተ ተማሂርና፡ ተግሳጹን መአረምታኡን እንተ ተቐቢልና፡ ብትሕትና ኸኣ በብመዓልቱ እንተ ስዒብናዮ፡ እምነትና ኽትድልድል ትኽእል እያ።

^ ሕ.ጽ. 6 እቶም ኣብታ ምኵራብ ዝነበሩ ህዝቢ፡ ኣብ ድሮ እታ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቓላት እተዛረቡሉ መዓልቲ፡ ብዛዕባ የሱስ ብውዕዉዕ ስምዒት ነብዪ ኣምላኽ ከም ዝዀነ ገይሮም ምዝራቦም፡ ክሳዕ ክንደይ ዚገለባበጡ ምንባሮም እዩ ዜርኢ።—ዮሃ. 6:14

^ ሕ.ጽ. 11 ኣብዚ የሱስን ሰዓብቱን ካብ ባሕሪ ገሊላ ነቒሎም፡ በቲ ዜደንቕ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዘለዎ ዞባታት ኣቢሎም፡ ካብ 210 ሜተር ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ ተበጊሶም፡ ናብ 350 ሜተር ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ብምድያብ ን50 ኪሎ ሜተር ዚኣክል እዮም ተጓዒዞም።