ክቡር ኣማኒ ዝዀንካ ብጻይና፦

መጽሓፍ ቅዱስ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ሰባት ከም ዚገልጽ ትፈልጥ ትኸውን ኢኻ። መብዛሕትኦም ከማና ጸገማት ዘጋጠሞም እሙናት ሰብኡትን ኣንስትን እዮም ነይሮም። እወ፡ ‘ከማና ዝስምዒቶም’ እዮም ነይሮም። (ያእቆብ 5:17) ገሊኣቶም ይርበሹን ይጭነቑን ነይሮም እዮም። ገሊኣቶም ብኣባላት ስድራ ቤቶም ወይ ኣመንቲ ብዝዀኑ ብጾቶም ኣዝዩ ቕር ኢልዎም እዩ። ገሊኣቶም ከኣ ብሰንኪ ዝፈጸምዎ ጌጋ ብስምዒት በደለኛነት ተደቚሶም እዮም።

እሞኸ ንየሆዋ ጠሪሶም ሓዲጎምዎ ድዮም፧ ኣይፋሎምን። መብዛሕትኦም ከምቲ “ኸም ጥፍእቲ በጊዕ ሃውቲተ ኣለኹ። ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኩን እሞ፡ ንጊልያኻ ድለዮ” ኢሉ ዝጸለየ ሓደ ኻብቶም ጸሓፍቲ መጽሓፍ መዝሙር እዮም ነይሮም። (መዝሙር 119:176) ንስኻኸ ኸምኡ ድዩ ዚስምዓካ፧

የሆዋ ነቶም ካብ መጓሰኡ ዝጠፍኡ ኣምለኽቱ ፈጺሙ ኣይርስዖምን እዩ። እኳ ደኣስ፡ ተበግሶ ወሲዱ ኺምለሱ ይጽዕረሎም እዩ፣ ከምኡ ዚገብር ከኣ፡ መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ኣመንቲ ዝዀኑ ብጾቶም ኣቢሉ እዩ። የሆዋ ነቲ ኸም ቍጠባዊ ጸገማትን ሞት ሰቡን ከቢድ ሕማምን ዝኣመሰለ ብዙሕ መዓት ዘጋጠሞ ባርያኡ እዮብ ከመይ ገይሩ ኸም ዝሓገዞ ኸም ኣብነት ንርአ። እዮብ ብዘረባ እቶም ኣብ ጐድኑ ዀይኖም ኪድግፍዎ ዝነበሮም ብጾቱ እውን ተጐዲኡ እዩ። ይኹን እምበር፡ ንግዜኡ ጌጋ ኣተሓሳስባ እኳ እንተ ነበሮ፡ ንየሆዋ ዝባኑ ኣይሃቦን። (እዮብ 1:22፣ 2:10) እዮብ ሚዛኑ ኺሕሉ የሆዋ ብኸመይ ሓጊዝዎ፧

ሓደ ኻብቲ የሆዋ ንእዮብ ዝሓገዘሉ መገዲ፡ በቲ ኤሊሁ ዝስሙ ኣማኒ ዝዀነ ብጻዩ ኣቢሉ እዩ። እዮብ ጭንቁ ኺገልጽ ከሎ፡ ኤሊሁ ቕድም ጽን ኢሉ እዩ ሰሚዕዎ፡ ደሓር ከኣ ኪዛረብ ተለዓዒሉ። እሞኸ ሽዑ እንታይ እዩ ኢሉ፧ ንእዮብ ነቒፍዎ ድዩ፧ ወይ ከኣ በደለኛ ምዃኑ ኸም ዚስምዖ ወይ ከም ዚሓፍር ብምግባር ድዩ ኪቕይሮ ፈቲኑ፧ ካብ እዮብ ከም ዚበልጽ ገይሩኸ ሓሲቡ ድዩ፧ ኣይፋሉን! የግዳስ፡ ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኹ፡ “ኣነ ኣብ ቅድሚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ከማኻ እየ፣ ኣነ እውን ካብ መሬት እየ ተቐሪጸ” እዩ ኢልዎ። “ንዓይ ፈሪህካ ኽትሽበር የብልካን፣ ካባይ ዚመጽእ ጸቕጢ እውን ኪኸብደካ የብሉን” ኢሉ እውን ኣጸናኒዕዎ እዩ። (እዮብ 33:6, 7) ንእዮብ ተወሳኺ ጭንቂ ኣብ ክንዲ ዝዀኖ፡ ብፍቕሪ ተደሪኹ መኺርዎን ኣተባቢዕዎን እዩ።

ነዛ ብሮሹር እዚኣ ዘዳሎናላ ዕላማ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ብቐዳምነት፡ ኵነታትን ቃላትን ብዙሓት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ተጠንቂቕና ሰሚዕና ኢና። (ምሳሌ 18:13) ድሕሪኡ፡ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣተኲርና፡ የሆዋ ነቶም ቀደም ዝነበሩ ኣገልገልቱ ተመሳሳሊ ዅነታት ኬጋጥሞም ከሎ ብኸመይ ከም ዝሓገዞም ዚገልጽ ጸብጻባት ብጥንቃቐ መርሚርና ኢና። ኣብ መወዳእታ ኸኣ፡ ነዚ ቕዱሳት ጽሑፋት እዚ ምስ ዘመናዊ ተመክሮታት ጌርና ነዛ ብሮሹር እዚኣ ኣዳሊና ኣለና። ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ኽትምርምራ ነተባብዓካ። ኣዚና ኸም እንፈትወካ ድማ ከነረጋግጸልካ ንፈቱ።

ኣመሓዳሪ ኣካል ናይ የሆዋ መሰኻኽር