እስራኤላውያን ናብ ምድሪ ተስፋ ምስ ኣተዉ፡ እቲ ማሕደር ኣብኡ ማእከል ናይ ሓቂ ኣምልኾ ዀነ። ካህናት ከኣ ሕጊ ሙሴ ይምህሩ ነበሩ፣ መሳፍንቲ ወይ ፈራዶ እውን ነቲ ህዝቢ ይመርሕዎ ነበሩ። ኣብዚ ኽፋል እዚ፡ ሓደ ሰብ ዚውስኖ ውሳነታትን ዚገብሮ ተግባራትን ኣብ ካልኦት ሓያል ጽልዋ ኺህልዎ ኸም ዚኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ፡ ኣብ ቅድሚ የሆዋን ኣብ ቅድሚ ሰብን ብሕታዊ ሓላፍነት ነበሮ። ነቲ ዴቦራን ናእሚን እያሱን ሃናን ጓል ይፍታሕን ሳሙኤልን ኣብ ማሕበረሰቦም ዘሕደርዎ ጽልዋ ኣጕልሕ። ከም እኒ ረሃብ፡ ሩት፡ ያዔል፡ ጊብዖናውያን ዝኣመሰሉ እስራኤላውያን ዘይኰኑ ሰባት፡ ኣምላኽ ምስ እስራኤላውያን ከም ዝዀነ ፈሊጦም ምሳታቶም ኪውግኑ ኸም ዝወሰኑ እውን ኣጕልሕ።