ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ የሱስ ብዛዕባ መጻኢ ዚገልጽ 16 ተኸታታሊ ራእያት ወይ ምርኢታት ኣርኣዮ። እዚ ራእያት እዚ ኸኣ፡ ስም የሆዋ ብኸመይ ከም ዚቕደስ፡ መንግስቱ ብኸመይ ከም እትመጽእ፡ ፍቓዱ ኸምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ብኸመይ ከም ዚኸውን ዚገልጽ ነበረ።

ኣብ ሓደ ራእይ፡ ዮሃንስ ንየሆዋ ኣብ ግርማዊ ዝፋኑ ኣብ ሰማይ ተቐሚጡ ረኣዮ፣ ኣብ ዙርያኡ ድማ ጻዕዳ ኽዳውንቲ እተኸድኑን ኣብ ረርእሶም ኣኽሊል ወርቂ ዝደፍኡን 24 ሽማግለታት ነበሩ። ካብቲ ዝፋን ከኣ በርቅታትን ደሃይ ነጐዳታትን ይወጽእ ነበረ። እቶም 24 ሽማግለታት ድማ ንየሆዋ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ። ኣብ ካልእ ራእይ፡ ዮሃንስ ካብ ኵሎም ኣህዛብን ህዝብታትን ቋንቋታትን እተኣከቡ ንየሆዋ ዜምልኹ ብዙሓት ህዝቢ ረኣየ። እቲ ገንሸል፡ ማለት የሱስ ድማ ይጓስዮምን ናብ ማያት ህይወት ይመርሖምን ነበረ። ኣብ ካልእ ራእይ ከኣ፡ የሱስ ኣብ ሰማይ ንጉስ ኰይኑ ምስቶም 24 ሽማግለታት ኪገዝእ ጀመረ። ኣብቲ ዚስዕብ ራእይ ድማ፡ ዮሃንስ ንየሱስ ምስቲ ንሰይጣን ዜመልክት ገበልን ምስ ኣጋንንቱን ኪዋጋእ ረኣዮ። የሱስ ከኣ ንዓታቶም ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ደርበዮም።

 ድሕሪኡ፡ ዮሃንስ፡ እቲ ገንሸልን እቶም 144,000ን ኣብ ከረን ጽዮን ደው ኢሎም ዜርኢ ጽቡቕ ምርኢት ረኣየ። ኣብ ዙርያ ምድሪ እናነፈረ፡ “ንኣምላኽ ፍርህዎ፡ ክብሪ እውን ሃብዎ” ኢሉ ንሰባት ዚነግሮም መልኣኽ እውን ረኣየ።

ኣብቲ ዚቕጽል ራእይ፡ ውግእ ኣርማጌዶን ኰነ። ኣብቲ ውግእ ከኣ የሱስን ሰራዊቱን ንእኩይ ስርዓት ሰይጣን ሰዓርዎ። ኣብ ናይ መወዳእታ ራእይ ድማ፡ ዮሃንስ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ፍጹም ስኒት ኰይኑ ረኣየ። ሰይጣንን ዘርኡን ምሉእ ብምሉእ ጠፊኦም እውን ረኣየ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ፡ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዅሉ፡ ንስም የሆዋ ቕዱስ ገይሮም ይሕዝዎን ንየሆዋ የምልኽዎን ነበሩ።

“ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እታ ሰበይትን፡ ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ጽልኢ እተክል ኣለኹ። ንሱ ርእስኻ ኺጭፍልቕ እዩ፣ ንስኻ ድማ ሸዀናኡ ኽትነክስ ኢኻ።”—ዘፍጥረት 3:15