ሳልሳይ ጕዕዞ ስብከት ጳውሎስ ኣብ የሩሳሌም እዩ ኣብቂዑ። ኣብኡ ኸኣ፡ ጳውሎስ ተታሒዙ ተኣስረ። ብራእይ ለይቲ ድማ፡ የሱስ ንጳውሎስ፡ ‘ናብ ሮሜ ኽትከይድ፡ ኣብኣ እውን ክትሰብኽ ኢኻ’ በሎ። ጳውሎስ ከኣ ካብ የሩሳሌም ናብ ቂሳርያ ተወስደ፣ ኣብኣ እውን ክልተ ዓመት ተኣሲሩ ጸንሐ። ንፍርዲ ኣብ ቅድሚ ፌስጦስ እቲ ሹም ምስ ቀረበ፡ ጳውሎስ፡ ‘ኣብ ቅድሚ ቄሳር፡ ኣብ ሮሜ እየ ኽፍረድ ዝደሊ’ በለ። ፌስጦስ ድማ፡ “ናብ ቄሳር ይግባይ ኢልካ ኢኻ እሞ፡ ናብ ቄሳር ክትከይድ ኢኻ” በሎ። ድሕርዚ፡ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ኣብ እትኸይድ መርከብ ተሰቕለ፣ ሉቃስን ኣርስጠኮስን ዚብሃሉ ክርስትያናት እውን ምስኡ ኸዱ።

ኣብ ባሕሪ ኸኣ ብርቱዕ ማዕበል ኣጓነፎም፣ እቲ ማዕበል እውን ንብዙሕ መዓልትታት ቀጸለ። ኵላቶም ከኣ ዚሞቱ መሲልዎም ነበረ። ጳውሎስ ግና፡ ‘ኣቱም ሰባት፡ መልኣኽ ብሕልሚ፡ “ጳውሎስ፡ ኣይትፍራህ። ናብ ሮሜ ኽትበጽሕ ኢኻ፣ ኵሎም እዞም ምሳኻ ኣብዛ መርከብ ዘለዉ እውን ብደሓን ኪበጽሑ እዮም” ኢሉኒ እዩ። ኣጆኹም! ኣይክንመውትን ኢና’ በሎም።

እቲ ማዕበል ን14 መዓልቲ ቐጸለ። ኣብ መወዳእታ፡ ምድሪ ረኣዩ። ንደሴት ማልታ እዮም ርእዮምዋ። እታ መርከብ ድማ ኣብ ባይታ እቲ ባሕሪ ስለ እተሸኽለት፡ ተሰባበረት፣ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ዅሎም እቶም 276 ሰባት ግና ብደሓን ናብ ምድሪ በጽሑ። ገሊኣቶም ሓምቢሶም፡ ገሊኣቶም ከኣ ብስባር እታ መርከብ ጸምበለል እናበሉ ናብ ገምገም በጽሑ። ህዝቢ ማልታ ድማ ተኸናኸንዎም፡ ምእንቲ ኺሞቑ እውን ሓዊ ኣጐዱሎም።

ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፡ እቶም ወተሃደራት ንጳውሎስ ብኻልእ መርከብ ናብ ሮሜ ወሰድዎ። ኣብኣ ኸኣ፡ ኣሕዋት ኪበጽሕዎ መጹ። ጳውሎስ ንዓታቶም ምስ ረኣየ፡ ንኣምላኽ ኣመስገነን ተተባብዐን። ጳውሎስ እሱር እኳ እንተ ነበረ፡ ቤት ተኻርዩ ብወተሃደር እናተሓለወ ኺነብር ይፍቀደሉ ነበረ። በዚ ኸምዚ፡ ክልተ ዓመት ጸንሐ። ሰባት ይመጽዎ ነበሩ፣ ንሱ እውን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ይሰብከሎምን ብዛዕባ የሱስ ይምህሮምን ነበረ። ብዘይካዚ ድማ፡ ኣብ ንእሽቶ እስያን ኣብ ይሁዳን ንዚርከባ ጉባኤታት ደብዳበታት ጸሓፈለን። የሆዋ ንጳውሎስ፡ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ናብ ኵሎም ኣህዛብ ንምዝርጋሕ ብሓቂ ተጠቒሙሉ እዩ።

“ብዅሉ ንርእስና ኸም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ጌርና ነርኢ ኣለና፣ ነዚ ድማ ብብዙሕ ተጻዋርነት፡ ብጸበባ፡ ብስእነት፡ ብጭንቂ [ነርኢ ኢና]።”—2 ቈረንቶስ 6:4