ዮሃንስ፡ ‘ካባይ ዚዓቢ ይመጽእ ኣሎ’ ኢሉ ይሰብኽ ነበረ። የሱስ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ምስ ኰነ፡ ካብ ገሊላ ናብቲ ዮሃንስ ንሰባት ዜጥምቐሉ ዝነበረ ፈለግ ዮርዳኖስ ከደ። የሱስ ከኣ ብዮሃንስ ኪጥመቕ ደለየ፣ ዮሃንስ ግና፡ ‘ኣነ ደኣ ብኣኻ ኽጥመቕ ኣሎኒ እምበር፡ ንስኻስ ብኣይ ክትጥመቕ የብልካን’ በሎ። የሱስ ድማ ንዮሃንስ፡ ‘ንስኻ ንዓይ ከተጥምቐኒ፡ የሆዋ ይደልየካ እዩ’ በሎ። ስለዚ፡ ናብቲ ፈለግ ዮርዳኖስ ኣተዉ፣ ዮሃንስ ከኣ ንየሱስ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ማይ ኣጥለቖ።

የሱስ ካብ ማይ ምስ ወጸ፡ ጸለየ። ኣብቲ ህሞት እቲ ኸኣ፡ ሰማያት ተኸፍተ፡ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ዓረፈ። ሽዑ የሆዋ ኻብ ሰማይ፡ “ዝሰምሮ ፍቑር ወደይ እዚ እዩ” ኢሉ ተዛረበ።

መንፈስ የሆዋ ናብ የሱስ ምስ መጸ፡ ንሱ ክርስቶስ ወይ መሲሕ ኰነ። ድሕርዚ፡ ነቲ የሆዋ ናብ ምድሪ ኺዓይዮ ዝለኣኾ ዕዮ ኺጅምር ነበሮ።

የሱስ ምስ ተጠምቀ፡ ብኡብኡ ናብ በረኻ ኸደ፡ ኣብኡ እውን 40 መዓልቲ ገበረ። ምስ ተመልሰ ኸኣ፡ ንዮሃንስ ኪረኽቦ ኸደ። የሱስ ናብ ዮሃንስ ኪቐርብ ከሎ፡ ዮሃንስ፡ ‘ሓጢኣት ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ እዚ እዩ’ በለ። በዚ ኸምዚ ድማ፡ ዮሃንስ ነቶም ሰባት፡ የሱስ መሲሕ ምዃኑ ሓበሮም። የሱስ ኣብ በረኻ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እንታይ ከም ዘጋጠሞስ ትፈልጥዶ፧ ቀጺልና እስከ ንርአ።

“ካብ ሰማያት ከኣ፡ ‘ዝሰመርኩኻ፡ ፍቑር ወደይ ንስኻ ኢኻ’ ዚብል ድምጺ መጸ።”—ማርቆስ 1:11