የሱስ ንሰባት ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት መሃሮም። ብተወሳኺ ድማ፡ ስም ኣምላኽ ኪቕደስን መንግስቱ ኽትመጽእን ፍቓዱ ኣብ ምድሪ ኪኸውንን ኪጽልዩ መሃሮም። ወላዲ እንተ ዄንካ፡ እዚ ጸሎት እዚ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ንውሉድካ ግለጸሉ። የሱስ ንሰይጣን፡ ተኣማንነቱ ኸም ዜበላሹ ኺገብሮ ኣይፈቐደሉን። ድሕርዚ፡ የሱስ ሃዋርያቱ ሓረየ፡ ንሳቶም ከኣ መስረትቲ ኣባላት መንግስቲ ኣምላኽ ዀኑ። የሱስ ንናይ ሓቂ ኣምልኾ ቕንኣት ነበሮ። ንሰባት ኪሕግዝ ይደሊ ስለ ዝነበረ፡ ሕሙማት ኣሕወየ፡ ጥሙያት መገበ፡ ምዉታት እውን ኣተንስአ። ብዅሉ እዚ ተኣምራት እዚ ኣቢሉ ኸኣ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ እንታይ ከም እትገብረሎም ኣርኣየ።