ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ትምህርቲ 10

ንናይ ሓቂ ኣምልኾ ብኸመይ ከተለልዮ ትኽእል፧

ንናይ ሓቂ ኣምልኾ ብኸመይ ከተለልዮ ትኽእል፧

1. ሓንቲ ናይ ሓቂ ሃይማኖት ጥራይ ድያ ዘላ፧

“ካብ ነብያት ሓሶት ተጠንቀቑ።”—ማቴዎስ 7:15

የሱስ ንሰዓብቱ ብዛዕባ ሓንቲ ሃይማኖት፡ ማለት ብዛዕባ ናይ ሓቂ ሃይማኖት መሃሮም። እዛ ሃይማኖት እዚኣ፡ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምስ እትመርሕ መገዲ ትመሳሰል እያ። የሱስ ብዛዕባ እታ መገዲ እቲኣ ኺዛረብ ከሎ፡ “እቶም ዚረኽብዋ ኸኣ ሒደት እዮም” በለ። (ማቴዎስ 7:14) ኣምላኽ፡ ኣብቲ ሓቂ ዝዀነ መጽሓፍ ቅዱስ እተመርኰሰ ኣምልኾ ጥራይ እዩ ዚቕበል። ኵሎም ናይ ሓቂ ኣምለኽቲ ድማ፡ ኣብ ሓንቲ እምነት ዝሓበሩ እዮም።ዮሃንስ 4:23, 24፣ 14:6፣ ኤፌሶን 4:4, 5 ኣንብብ።

2. የሱስ ብዛዕባ ናይ ሓሶት ክርስትያናት እንታይ በለ፧

“ንኣምላኽ ከም ዚፈልጥዎ ባዕሎም ይብሉ፡ . . . ግና በቲ ግብሮም ይኽሕድዎ አለዉ።—ቲቶስ 1:16

የሱስ ነብያት ሓሶት ንክርስትና ኼበላሽውዎ ምዃኖም ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ነብያት ሓሶት ብላዕለ ላዕሊ ኺርኣዩ ኸለዉ፡ ናይ ሓቂ ኣምለኽቲ እዮም ዚመስሉ። ኣብያተ ክርስትያኖም፡ ክርስትያናት ከም ዝዀና እየን ዚዛረባ። ይኹን እምበር፡ ነቲ ናይ ሓቂ መንነት እዞም ሰባት እዚኣቶም ከተለልዮ ትኽእል ኢኻ። ከመይሲ፡ ብቐሊሉ ዚልለ ባህርያትን መገድታትን ዘለዎም ናይ ሓቂ ክርስትያናት ኬፍሪ ዚኽእል፡ ናይ ሓቂ ኣምልኾ ጥራይ እዩ።ማቴዎስ 7:13-23 ኣንብብ።

3. ንናይ ሓቂ ኣምለኽቲ ብኸመይ ከተለልዮም ትኽእል፧

ነዚ ዚስዕብ ሓሙሽተ መለለዪታት ኣቕልበሉ፦

  • ናይ ሓቂ ኣምለኽቲ ነቲ ቓል ኣምላኽ ዝዀነ መጽሓፍ ቅዱስ የኽብርዎ። ኣብ ናብራ ህይወቶም ብስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኪምርሑ ይጽዕሩ እዮም። ስለዚ፡ ናይ ሓቂ ሃይማኖት ካብታ ኣብ ሓሳባት ሰብ እተመርኰሰት ሃይማኖት እተፈልየት እያ። (ማቴዎስ  15:7-9) ናይ ሓቂ ኣምለኽቲ ነቲ ዚሰብክዎ ኣብ ግብሪ የውዕልዎ እዮም።ዮሃንስ 17:17፣ 2 ጢሞቴዎስ 3:16, 17 ኣንብብ።

  • ናይ ሓቂ ሰዓብቲ የሱስ ነቲ የሆዋ ዚብል ስም ኣምላኽ የኽብርዎ። የሱስ፡ ሰባት ንስም ኣምላኽ ከም ዚፈልጥዎ ብምግባር ንስም ኣምላኽ ኣኽቢርዎ እዩ። ብዘይካዚ፡ ንሰባት ብዛዕባ ኣምላኽ ኪፈልጡ ሓጊዝዎምን ብዛዕባ ምቕዳስ ስም ኣምላኽ ኪጽልዩ ምሂርዎምን እዩ። (ማቴዎስ 6:9) ኣብቲ ንስኻ እትነብረሉ ኸባቢ፡ ስም ኣምላኽ ከም ዚፍለጥ እትገብር ሃይማኖት ኣየነይቲ እያ፧ዮሃንስ 17:26፣ ሮሜ 10:13, 14 ኣንብብ።

  • ናይ ሓቂ ክርስትያናት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ይሰብኩ። ኣምላኽ ንየሱስ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ንኺሰብኽ ለኣኾ። መንግስቲ ኣምላኽ ከኣ፡ እንኮ ተስፋ ደቂ ሰብ እያ። የሱስ ክሳዕ ግዜ ሞቱ፡ ብዛዕባኣ ይዛረብ ነበረ። (ሉቃስ 4:43፣ 8:1፣ 23:42, 43) ሰዓብቱ እውን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዚሰብኩ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሓደ ሰብ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኪነግረካ ኢሉ እንተ ዚመጸካ፡ ኣባል ኣየነይቲ ሃይማኖት እዩ ምበልካ፧ማቴዎስ 24:14 ኣንብብ።

  • ሰዓብቲ የሱስ ካብዛ እክይቲ ዓለም እዚኣ ኣይኰኑን። ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ግጭት ኢዶም ስለ ዘየእትዉ፡ ከተለልዮም ትኽእል ኢኻ። (ዮሃንስ 17:16፣ 18:36) ብዘይካዚ፡ ደድሕሪ እቲ ጐዳኢ ተግባራትን ኣረኣእያታትን እዛ ዓለም እዚኣ ኣይስዕቡን እዮም።ያእቆብ 4:4 ኣንብብ።

  • ናይ ሓቂ ክርስትያናት ኣብ ንሓድሕዶም እተደንቕ ፍቕሪ ኣላቶም። ንዅሎም ዓሌት ኬኽብሩ ኸም ዘለዎም ካብ ቃል ኣምላኽ ይመሃሩ እዮም። ናይ ሓሶት ሃይማኖት ኣብቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዚግበር ውግእ ኢዳ ተእቱ እያ። ናይ ሓቂ ኣምለኽቲ ግና ኸምኡ ኣይገብሩን እዮም። (ሚክያስ 4:1-3) ኣብ ክንዳኡስ፡ ግዜኦምን ጥሪቶምን ተጠቒሞም ንኻልኦት ይሕግዙን የተባብዑን እዮም።ዮሃንስ 13:34, 35፣ 1 ዮሃንስ 4:20 ኣንብብ።

4. ነታ ናይ ሓቂ ሃይማኖት ከተለልያ ትኽእልዶ፧

ኣየነይቲ ጕጅለ እያ ኣብ ቃል ኣምላኽ እተመርኰሰ ትምህርቲ ጥራይ እትምህር፡ ንስም ኣምላኽ እተኽብር፡ ከምኡውን መንግስቲ ኣምላኽ እንኮ ተስፋ ደቂ ሰብ ምዃና እትእውጅ፧ ኣየነይቲ ጕጅለ እያ ፍቕሪ እተንጸባርቕን ኣብ ውግእ ዘይትካፈልን፧ እንታይ ምበልካ፧1 ዮሃንስ 3:10-12 ኣንብብ።