1. መምርሒ ዜድልየና ስለምንታይ እዩ፧

ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወትና ንኽንጥንቀቐላ ኺድርኸና ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧—መዝሙር 36:9

ፈጣሪና ኻባና ንላዕሊ ጥበበኛ እዩ። ፈቃር ኣቦ ብምዃኑ ድማ፡ ይሓልየልና እዩ። ብርእስና ኽንምራሕ ኣይደልየናን እዩ። (ኤርምያስ 10:23) ልክዕ ከምቲ ሓደ ንእሽቶ ቘልዓ ኻብ ወለዱ መምርሒ ዜድልዮ፡ ኵላትና ኻብ ኣምላኽ መምርሒ የድልየና እዩ። (ኢሳይያስ 48:17, 18) ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ መምርሒ ይህበና እዩ፣ እዚ ኸኣ ውህበት ኣምላኽ እዩ።—2 ጢሞቴዎስ 3:16 ኣንብብ።

ስርዓታት የሆዋ፡ ሕጂ ዝበለጸ ህይወት ብኸመይ ክንመርሕ ከም እንኽእል፡ ንመጻኢ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ብኸመይ ክንረክብ ከም እንኽእል ይምህረና። ኣምላኽ ፈጣሪና ስለ ዝዀነ፡ ንመምርሒኡ ኽንእዘዞ ግቡእ እዩ።—መዝሙር 19:7, 11፣ ራእይ 4:11 ኣንብብ።

2. ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ይመርሓና፧

ኣብዚ፡ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ክንብል ከለና፡ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ሓያሎ ዅነታት እንታይ ክንገብር ከም ዚደልየና ዚሕብረና መሰረታዊ ሓቅታት እዩ ዜመልክት። ሕግታት ግና ኣብ ፍሉይ ኵነታት ጥራይ እዩ ዚውዕል። (ዘዳግም 22:8) ንሓደ ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ክንትግብሮ ኸም ዘሎና ምእንቲ ኺርድኣና፡ ከነመዛዝን ኣሎና። (ምሳሌ 2:10-12) ንኣብነት፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ውህበት ኣምላኽ ምዃና ይምህረና እዩ። እዚ መሰረታዊ ስርዓት እዚ ኣብ ስራሕን ኣብ ቤትን ኣብ መገድን ኪመርሓና ይኽእል እዩ። ህይወትና ይኹን ህይወት ካልኦት ኣብ ሓደጋ ኸይነውድቕ ጥንቁቓት ከም እንኸውን ይገብረና እዩ።—ግብሪ ሃዋርያት 17:28 ኣንብብ።

3. ቀዳምነት ዚውሃበን ክልተ ትእዛዛት ኣየኖት እየን፧

የሱስ ብቐዳምነት ኣገደስቲ ዝዀና ኽልተ ትእዛዛት ከም ዘለዋ ሓቢሩ እዩ። እታ ቐዳመይቲ ብዛዕባ ዕላማ ህይወት ትገልጽ፣ ዕላማ ህይወት ንኣምላኽ ክትፈልጦን ከተፍቅሮን ብተኣማንነት ከተገልግሎን እዩ። ኣብ ኵሉ እቲ እንገብሮ ውሳነታት፡ በዛ ቐዳመይቲ ትእዛዝ እዚኣ ኽንምራሕ ኣሎና። (ምሳሌ 3:6) እቶም ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ኣብ ልቦም  ዜሕድርዋ ሰባት፡ ኣዕሩኽ ኣምላኽ ይዀኑ፡ ናይ ሓቂ ሓጐስን ናይ ዘለኣለም ህይወትን ከኣ ይረኽቡ።—ማቴዎስ 22:36-38 ኣንብብ።

እታ ኻልአይቲ ትእዛዝ ከኣ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ሰላማዊ ርክብ ኪህልወና ተኽእለና እያ። (1 ቈረንቶስ 13:4-7) ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ምሕላው፡ ነቲ ኣምላኽ ንሰባት ዚሕዘሉ መገዲ ምቕዳሕ የጠቓልል።—ማቴዎስ 7:12፣ 22:39, 40 ኣንብብ።

4. ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ዚጠቕመና ብኸመይ እዩ፧

ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ንስድራ ቤታት ብኸመይ ብፍቕሪ ኸም ዚሓብራ ይምህረን እዩ። (ቈሎሴ 3:12-14) ብዘይካዚ፡ ንስድራ ቤታት መውስቦ ነባሪ ኪኸውን ከም ዘለዎ ብምምሃር የዕቍበን እዩ።—ዘፍጥረት 2:24 ኣንብብ።

ንስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብሪ ምስ እነውዕሎ፡ ብስጋውን ብስምዒታውን መዳይ እውን ንዕቈብ ኢና። ንኣብነት፡ ኣስራሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ብስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ዚምርሑ ሓቀኛታትን ህርኩታትን ሰራሕተኛታት እዮም ዚመርጹ። (ምሳሌ 10:4, 26፣ እብራውያን 13:18) ኣብ ርእሲ እዚ፡ ቃል ኣምላኽ በቲ ኣገዳሲ ዝዀነ ነገራት ጥራይ ክንዓግብን ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ዕርክነት ልዕሊ ስጋዊ ነገራት ኣኽቢርና ኽንርእዮን ይምህረና እዩ።—ማቴዎስ 6:24, 25, 33፣ 1 ጢሞቴዎስ 6:8-10 ኣንብብ።

ንስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ምትግባርና፡ ንጥዕናና ኺጠቕመና ይኽእል እዩ። (ምሳሌ 14:30፣ 22:24, 25) ንኣብነት፡ ነቲ ስኽራን ዚኽልክል ሕጊ ኣምላኽ ምስ እንሕልዎ፡ ካብ ቀታሊ ሕማምን ካብ ሓደጋታትን ንዕቈብ ኢና። (ምሳሌ 23:20) የሆዋ ኣልኮላዊ መስተ ብዓቐን ክንሰቲ ጥራይ እዩ ዚፈቕደልና። (መዝሙር 104:15፣ 1 ቈረንቶስ 6:10) ብዘይካዚ፡ ስርዓታት ኣምላኽ ተግባራትና ጥራይ ዘይኰነስ፡ ኣተሓሳስባና እውን ክንሕሉ ስለ ዚምህረና ይጠቕመና እዩ። (መዝሙር 119:97-100) ይኹን እምበር፡ ናይ ሓቂ ክርስትያናት ምእንቲ ኺጥቀሙ ኢሎም ጥራይ ኣይኰኑን ስርዓታት ኣምላኽ ዚሕልዉ። ንየሆዋ ኬኽብርዎ እውን ይደልዩ እዮም።—ማቴዎስ 5:14-16 ኣንብብ።