ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ምዕራፍ 12

“ኣብ ኣምላኽዶ ፍትሒ የልቦን እዩ፧”

“ኣብ ኣምላኽዶ ፍትሒ የልቦን እዩ፧”

1. ዘይፍትሓዊ ተግባራት ክንርኢ ኸሎና እንታይ እዩ ዝስምዓና፧

መደናገርቲ ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍአት መበለት ንዘዋህለለቶ ገንዘብ ኣታሊሎም ወሰዱላ። ሓንቲ ጨካን ኣደ ንዝወለደቶ ህጻን ደርበየቶ። ሓደ ሰብኣይ ብዘይፈጸሞ ገበን ተኣስረ። ኸምዚ ዝኣመሰለ ተግባራት ክትርኢ ኸሎኻ እንታይ እዩ ዝስምዓካ፧ ኣዝዩ ኸም ዘጕህየካ ፍሉጥ እዩ። ሰባት ቅኑዕን ጌጋን ፈላሊኻ ናይ ምፍላጥ ዝንባለ ኣሎና። ዘይፍትሓዊ ተግባር ክፍጸም ከሎ የሕርቐና እዩ። እቲ እተበደለ ኽከሓስ: እቲ በዳሊ ኸኣ ኣብ ፍርዲ ኽቐርብ ኢና እንደሊ። ከምኡ እንተደኣ ዘይተገይሩ ግን ‘እምበርዶ ኣምላኽ ነዚ ዝፍጸም ዘሎ ይርእዮ ኣሎ እዩ፧ ስለምንታይ ደኣ እዩ ስጕምቲ ዘይወስድ፧’ እናበልና ምግራምና ዘይተርፍ እዩ።

2. ኣንባቆም ብዝርኣዮ ዘይፍትሓዊ ተግባር እንታይ እዩ ዝበለ: ከምኡ ብምባሉኸ የሆዋ ዘይወቐሶ ስለምንታይ እዩ፧

2 ኣብ ዝሓለፈ ታሪኻት እውን እሙናት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶ ሓቲቶም እዮም። ንኣብነት: ነብዪ ኣንባቆም “ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይፍትሓዊ ተግባር እተርእየኒ፧ ዓመጽን ምፍራስ ሕግን ገበንን ጭካነን ኣብ ኵሉ ኸስፋሕፍሕ ስቕ ኢልካ እትርኢ ስለምንታይ ኢኻ፧” ብምባል ንኣምላኽ ብጸሎት ሓተቶ። (ኣንባቆም 1:3 ኮንቴምፖራሪ ኢንግሊሽ ቨርሽን) የሆዋ ኣብ ደቅሰብ ፍትሒ ዘስረጸ ኣምላኽ ብምዃኑ ኣንባቆም ብቕንዕና ኸምዚ ኢሉ ብምሕታቱ ኣይወቐሶን። እወ: የሆዋ ብመጠኑ ፍትሒ ኸም ዝስምዓና ገይሩ እዩ ፈጢሩና።

የሆዋ ፍትሒ ምድፋን ይጸልእ

3. የሆዋ ብዛዕባ ዘይፍትሓዊ ተግባር ካባና ንላዕሊ ይፈልጥ እዩ ኽበሃል ዝከኣል ስለምንታይ እዩ፧

3 የሆዋ ፍትሒ ኽድፈን ከሎ ዘይስምዖ ኣምላኽ ኣይኰነን። እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ይርኢ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዜ ኖህ ዝነበረ ዅነታት ከምዚ ብምባል ይነግረና:- “እግዚኣብሄር ከኣ: ክፍኣት  ሰብ ኣብ ምድሪ ኸም ዝበዝሔን ብሓሳባት ልቡ ዚሕልኖ ድማ ወርትግ ክፉእ ጥራይ ከም ዝዀነን ረአየ።” (ዘፍጥረት 6:5) እዛ ጥቕሲ እዚኣ እንታይ ትርጕም ከም ዘለዋ እሞ ንርአ። መብዛሕትኡ ግዜ: እቲ ንሕና እንፈልጦ ዘይፍትሓዊ ተግባር ኣብ ዝሰምዓናዮ ወይ ከኣ ብብሕቲ ኣብ ዘጋጠመና ሒደት ነገራት ጥራይ እዩ ዝምርኰስ። ብኣንጻሩ ግን የሆዋ ብዓለምለኸ ደረጃ ንዝፍጸም ዘይፍትሓዊ ተግባራት ይዕዘቦ እዩ። ንዅሉ ድማ ይርእዮ እዩ። ዝያዳ ድማ ነቲ ናይ ልቢ ዝንባለታት ማለት ነቲ ዘይፍትሓዊ ተግባር ንኽፍጸም ዘለዓዕል ኣተሓሳስባ እውን ከይተረፈ ኸስተውዕሎ ይኽእል እዩ።—ኤርምያስ 17:10

4, 5. (ሀ) የሆዋ ነቶም ፍትሒ እተደፍኖም ሰባት ከም ዝሓልየሎም መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ እዩ ዝገልጽ፧ (ለ) የሆዋ ኸመይ ዝበለ ንዕኡ ብብሕቲ ዝትንክፍ ዘይፍትሓዊ ተግባር እዩ ኣጋጢምዎ፧

4 የሆዋ ፍትሒ ኽድፈን ከሎ የስተብህል ጥራይ ዘይኰነስ ነቶም ፍትሒ እተደፍኖም ሰባት እውን ይሓልየሎም እዩ። ህዝቡ ጸላእቶም ምስ ኣጋፍዕዎም የሆዋ “ብዛዕባ እቶም ወቓዕቶምን ሳቐይቶምን ዘቘዘምዎም” ጕህዩ እዩ። (መሳፍንቲ 2:18) ሰባት ፍትሒ ኽድፈን ከሎ በብዝርኣዩ መጠን ስምዒቶም እናደንዘዘ ከም ዝኸይድ ኣስተብሂልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። የሆዋ ግን ከምኡ ኣይኰነን። ን6,000 ዓመታት ዝኣክል ፍትሒ ኽድፈን ከሎ ርእዩ እኳ እንተዀነ እቲ ዘለዎ ጽልኢ ግን ኣይተቐየረን። መሕልፎ እኳ ደኣ ከም እኒ “ሓሳዊት መልሓስ:” “ንጹህ ደም ዜፍስሳ ኣእዳው:” “ሓሶት ዚዛረብ ሓሳዊ ምስክር” ዝኣመሰለ እኩይ ተግባራት ከም ዝፍንፍን መጽሓፍ ቅዱስ የረጋግጸልና እዩ።—ምሳሌ 6:16-19

5 ብዛዕባ እቲ የሆዋ ነቶም ኣብ እስራኤል ፍትሒ ዝደፍኑ ዝነበሩ መራሕቲ ዝሃቦም ተሪር ተግሳጽ እውን ንርአ። ብሓደ ኻብ ነብያቱ ኣቢሉ “ፍርዲ [“ፍትሒ:” ትርጕም 1990] ምፍላጥሲ ኣባኻትኩምዶ ኣይኰነን፧” ኢሉ ሓተቶም። ንስልጣኖም ብዘይ ግቡእ ይጥቀምሉ ምህላዎም ኣነጺሩ ድሕሪ ምግላጹ ኸኣ መወዳእታኦም እንታይ ከም ዝኸውን ከምዚ ብምባል ተነበየሎም:- “ናብ እግዚኣብሄር ኬእውዩ እዮም: ንሱ ግና ኣይኪመልሰሎምን። በቲ ጊዜ እቲ: ከምቲ ዝገበርዎ ኽፉእ ግብሮም: ገጹ ኻብኦም ኪሐብእ እዩ።” (ሚክያስ 3:1-4) እወ: የሆዋ  ፍትሒ ምድፋን ክሳዕ ክንድዚ እዩ ዝጸልእ። ከመይሲ ባዕሉ ተመኪርዎ እዩ። ሰይጣን ንኣሽሓት ዓመታት ዝኣክል ብዘይግቡእ ክጸርፎ ጸኒሑ እዩ። (ምሳሌ 27:11) ኣብ ርእሲ እዚ እውን እቲ “ሓጢኣት ዘይገበረ” ወዱ ኸም ገበነኛ ተቘጺሩ ምስ ተሰቕለ ኣጸቢቑ ተተንኪፉ እዩ። ክሳዕ ሕጂ ኻብ እተፈጸመ ዘይፍትሓዊ ተግባራት እቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እቲ ኣብ ወዱ እተፈጸመ ተግባር እዩ። (1 ጴጥሮስ 2:22፣ ኢሳይያስ 53:9) ስለዚ እምበኣር: የሆዋ ንዅነታት ናይቶም ፍትሒ ዝድፈኖም ሰባት ዕሽሽ ዝብል ወይ ዘይግደስ ኣምላኽ ከም ዘይኰነ ንጹር እዩ።

6. ፍትሒ ኽድፈን ክንርኢ ኸሎና ኸመይ እዩ ዝስምዓና: ስለምንታይከ፧

6 ይኹን እምበር: ፍትሒ ኽድፈን ከሎ ምስ እንርኢ ወይ ብብሕቲ ምስ እንግፋዕ ክንሓርቕ ባህርያዊ እዩ። ብመልክዕ ኣምላኽ ኢና ተፈጢርና: ፍትሒ ምድፋን ከኣ ምስ ባህርያት ኣምላኽ ዝኸይድ ኣይኰነን። (ዘፍጥረት 1:27) ፍትሒ ኽድፈን ከሎ ስቕ ኢሉ ዝርኢ ደኣ እሞ ስለምንታይ እዩ፧

ኣብ ሉዓላውነት ኣምላኽ እተላዕለ ብድሆ

7. ንሉዓላውነት ኣምላኽ ብኸመይ ብድሆ ኸም ዝቐረበሉ ግለጽ።

7 መልሲ ናይዚ ሕቶ እዚ ምስቲ ብዛዕባ ሉዓላውነት እተላዕለ ብድሆ ዝተሓሓዝ እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረአናዮ: ፈጣሪና ኣብ ምድርን ኣብ ኵሎም እቶም ኣብኣ ዝነብሩን ሰባት ክገዝእ መሰል ኣለዎ። (መዝሙር 24:1፣ ራእይ 4:11) ይኹን እምበር: ኣብቲ ናይ መጀመርታ ታሪኽ ወድሰብ ንሉዓላውነት ኣምላኽ ብድሆ ቐሪብሉ ነይሩ እዩ። እዚ ብድሆ እዚ ብኸመይ እዩ ተበጊሱ፧ የሆዋ ነቲ ናይ መጀመርታ ሰብ ዝነበረ ኣዳም ኣብታ ዝነብረላ ገነት ካብ ዝነበረ ኣእዋም ካብ ፍረ ሓንቲ ኦም ከይበልዕ ኣዘዞ። እንተ ዘይተኣዚዙኸ፧ ኣምላኽ “ሞት ክትመውት ኢኻ” በሎ። (ዘፍጥረት 2:17) እዚ ንኣዳም ኰነ ንሰበይቱ ዘጸግም ትእዛዝ ኣይነበረን። ይኹን እምበር: ሰይጣን ንሄዋን ኣምላኽ እምብዛ ቐይዲ ኸም ዘብዝሓሎም ገይሩ ኣእመና። ካብታ ኦም እንተ በሊዓኸ፧ ሰይጣን ንሄዋን ብቐጥታ ኸምዚ በላ:- “ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ እትበልዑ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዝኽፈታ: ከም ኣምላኽውን ከም እትዀኑ: ጽቡቕን  ክፉእን ከኣ ከም እትፈልጡ: ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር: ከቶ ኣይትሞቱን ኢኹም።”—ዘፍጥረት 3:1-5፣ ሰያፍ ዝገበርናዮ ንሕና ኢና።

8. (ሀ) እቲ ሰይጣን ንሄዋን እተዛረባ ዘረባ እንታይ መልእኽቲ እዩ ነይርዎ፧ (ለ) ሰይጣን ብዛዕባ ሉዓላውነት የሆዋ እንታይ ዝብል ብድሆ እዩ ኣቕሪቡ፧

8 ሰይጣን በዘራርባኡ ‘የሆዋ ንሄዋን ኣድላዪ ሓበሬታ ሓቢኡላ ጥራይ ዘይኰነስ ሓሶት እውን እዩ ተዛሪብዋ’ ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፉ። ኣምላኽ ሉዓላዊ ምዃኑ ሰይጣን ኣይክሓደን። ይኹን እምበር: ሉዓላውነቱ ዘንጸባርቐሉ ኣገባብ ቅኑዕ: ፍትሓዊ: ወይ ግቡእ ኣይኰነን ኢሉ እዩ ተኸራኺሩ። ብኻልእ ኣዘራርባ የሆዋ ንሉዓላውነቱ ብጽድቃዊ መገድን ንረብሓታት ተገዛእቱ ብምሕሳብን ኣይኰነን ዘንጸባርቖ በሃሊ እዩ።

9. (ሀ) ኣዳምን ሄዋንን ብዘይምእዛዞም እንታይ ኣምጽኡ: እዚኸ ከመይ ዘበለ ኣገደስቲ ሕቶታት እዩ ዘልዓለ፧ (ለ) የሆዋ ነቶም ዓለወኛታት ብኡንብኡ ዘየጥፍኦም ስለምንታይ እዩ፧

9 ድሕርዚ ኣዳምን ሄዋንን ካብ ፍረ እታ የሆዋ ዝኸልከሎም ኦም ብምብላዕ ትእዛዙ ኣፍረሱ። እቲ ዘይምእዛዞም ከኣ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ናብ ሞት መርሖም። ናይ ሰይጣን ሓሶት: ‘የሆዋ ንደቅሰብ ክገዝእ ብሓቂዶ መሰል ኣለዎ እዩ: ወይስ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ባዕሉ እዩ ኸመሓድር ዘለዎ፧ ንሉዓላውነቱኸ በቲ ቕኑዕ መገዲ ድዩ ዘንጸባርቖ፧’ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶታት ኣልዓለ። የሆዋ ነቶም ዓለወኛታት ንምጥፋእ ብኡንብኡ ሓይሉ ኽጥቀም ይኽእል ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር: እቲ እተላዕለ ብድሆ ንሓይሉ ዘይኰነስ ንኣገዛዝእኡ እዩ ዘመልክት ነይሩ። ስለዚ ንኣዳምን ሄዋንን ሰይጣንን ሽዑ ንሽዑ ኣጥፊእዎም ነይሩ እንተ ዝኸውን እቲ ንጽድቃዊ ኣገዛዝኣ ኣምላኽ ኣብ ጥርጠራ ዘውደቐ ሕቶ ኣይምተመለሰን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ብዛዕባ ኣገዛዝኣ ኣምላኽ ካልእ ተወሳኺ ሕቶታት መበገሰ ነይሩ። ደቅሰብ ካብ ኣምላኽ ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ብግቡእ ከመሓድሩ ከም ዝኽእሉን ዘይክእሉን ንምውሳን ግዜ ኽወሃቦም ጥራይ እዩ ዘለዎ።

10. ታሪኽ ብዛዕባ ሰብኣዊ ኣገዛዝኣ እንታይ እዩ ዝገልጽ፧

10 ግዜ እናሓለፈ ምስ ከደ እንታይ እዩ ተራእዩ፧ ኣብ ዝሓለፈ ኣሽሓት ዓመታት: ሰባት ከም እኒ ኣውቶክራሲ: ዲሞክራሲ: ሶሻሊዝም: ኮምዩኒዝም ዝኣመሰለ እተፈላለየ ኣገባብ ምምሕዳራት ፈቲኖም እዮም። ናይ  ኵሉ እዚ ምምሕዳራት እዚ ውጽኢት ድማ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣነጺሩ “ሰብ ኣብ ልዕሊ ሰብ ንጕድኣቱ ዚስልጥነሉ ጊዜ አሎ” ዝበሎ እዩ። (መክብብ 8:9) ነብዪ ኤርምያስ “ጐይታየ: መገዲ ሰብ ካብ ርእሱ ኸም ዘይኰነ: እቲ ዚመላለስውን ስጓሜኡ ኬቕንዕ ዓቕሚ ኸም ዜብሉ: እፈልጥ አሎኹ” ክብል ከሎ ብቑዕ ምኽንያት እዩ ነይርዎ።—ኤርምያስ 10:23

11. የሆዋ ደቅሰብ ክሳቐዩ ዘፍቀደ ስለምንታይ እዩ፧

11 ወዲ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ምስ ዘመሓድር መወዳእታኡ ብዙሕ ስቓይ ከም ዘምጽኣሉ የሆዋ ኻብ መጀመርታ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። እዚ እናፈለጠ ግዜ ምፍቃዱ ዘይፍትሓዊ ዝገብሮ ድዩ፧ ፈጺሙ ኣይገብሮን እዩ። ንመረዳእታ:- መጥባሕቲ ዘድልዮ ኸቢድ ሕማም ዘለዎ ቘልዓ ኣሎካ ንበል። እቲ መጥባሕቲ ንውሉድካ ስቓይ ከም ዘምጽኣሉ ስለ እትፈልጥ ብዙሕ ትጭነቕ። ምስናይዚ ግን እቲ መጥባሕቲ ንውሉድካ ዝሓሸ ጥዕና ኸም ዘምጽኣሉ እውን ትፈልጥ ኢኻ። ብተመሳሳሊ: ኣምላኽ እውን ደቅሰብ ባዕሎም ንባዕሎም ከመሓድሩ ምፍቃዱ ስቓይን መከራን ከም ዘምጽእ ይፈልጥ ነይሩ ጥራይ ዘይኰነስ ኣቐዲሙ እውን ነጊሩ እዩ። (ዘፍጥረት 3:16-19) ይኹን እምበር: ዘለኣለማውን ትርጕም ዘለዎን ዕረፍቲ ኽመጽእ ዝኽእል ንዅሎም ደቅሰብ ነቲ ብምኽንያት ዕልወት ዝመጽእ ሕማቕ ፍረ ኽርእዩ እንተ ኣፍቂዱሎም ጥራይ ምዃኑ እውን ይፈልጥ እዩ። በዚ ኸምዚ ጥራይ ከኣ እዩ እቲ እተላዕለ ብድሆ ንሓዋሩ ኽድቅስ ዝኽእል።

ብዛዕባ ንጽህና ወድሰብ እተላዕለ ኽርክር

12. ከምቲ ኣብ እዮብ እተራእየ: ሰይጣን ንደቅሰብ እንታይ ክሲ እዩ ዘቕርበሎም፧

12 ምስቲ ብድሆ እቲ እተተሓሓዘ ኻልእ ሕቶ እውን ተላዒሉ እዩ። ሰይጣን ኣገዛዝኣ ኣምላኽ ቅንዕናን ጽድቅን ይጐድሎ እዩ ዝብል ብድሆ ብምቕራብ ንየሆዋ ብዛዕባ ሉዓላውነቱ ኸካፍኦ ኸሎ ንኣገልገልቲ ኣምላኽ እውን ብዛዕባ ንጽህናኦም ኣካፊእዎም እዩ። ንኣብነት: ሰይጣን ብዛዕባ እቲ ጻድቕ ዝነበረ እዮብ ንየሆዋ ዝበሎ ነስተብህለሉ:- “ንስኻ ንእኡ  ምስ ቤቱን ኣብ ዙርያኡ ዘለዎ ዅሉንዶ ሐጺርካዮ አየሎኻን፧ ንተግባር ኢዱ ባረኽካዮ: ጥሪቱ ድማ ንምድሪ መሊእዎ አሎ። ግናኸ: ኣብታ ገጽካ እንተ ዘይክሒዱካስ: ኢድካ ዘርጊሕካ ደሞ ንዅሉ ጥሪቱ ሃሰስ ኣይትብሎን።”—እዮብ 1:10, 11

13. እቲ ሰይጣን ብዛዕባ እዮብ ዘቕረቦ ኽሲ እንታይ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ነይሩ: እዚኸ ንዅሎም ደቅሰብ ዝትንክፍ ብኸመይ እዩ፧

13 ሰይጣን: እዮብ ውፉይ ክኸውን ዝኸኣለ የሆዋ በቲ ሓይሉ ገይሩ ስለ ዘዕቘቦ እዩ ብምባል ተኸራኸረ። እዚ ኸኣ እዮብ ንኣምላኽ ዘምልኾ ብዝረኸቦ ጥቕሚ ተደሪኹ ጥራይ ስለ ዝዀነ ንጽህናኡ ናይ ኣምሰሉ እዩ ነይሩ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ነበረ። ኣምላኽ በረኸቱ እንተደኣ ኣሕዲግዎ ኸኣ ሕሉፍ ሓሊፉ ንፈጣሪኡ ኽረግሞ እዩ በለ። እዮብ “ንኣምላኽ ዚፈርህን ካብ ክፉእ ዚርሕቕን ፍጹምን ቅኑዕን ሰብ” ምዃኑ ሰይጣን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። * ስለዚ ንእዮብ ንጽህናኡ ኸም ዘበላሹ ጌርዎ ነይሩ እንተ ዝኸውን ብዛዕባ እቶም ካልኦት ደቅሰብ እውን እንታይ መልእኽቲ ኸም ዘመሓላልፍ ፍሉጥ እዩ። እቲ ዘልዓሎ ሕቶ እምበኣር ንተኣማንነት ናይ ኵሎም እቶም ንኣምላኽ ከገልግልዎ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ሕቶ ዘውድቕ እዩ ነይሩ። እወ: ሰይጣን ንየሆዋ “[እዮብ ጥራይ ዘይኰነ] ሰብ ኣብ ክንዲ ህይወቱ ዘለዎ ዅሉ ይህብ እዩ” ብምባል ነቲ ኽርክር ኣስፈሖ። (ሰያፍ ዝገበርናዮ ንሕና ኢና።)—እዮብ 1:8፣ እዮብ 2:4

14. ብዛዕባ እቲ ሰይጣን ንደቅሰብ ኣመልኪቱ ዘልዓሎ ኽሲ ታሪኽ እንታይ እዩ ዝነግረና፧

14 ኣብ ታሪኽ ከም እተራእየ ግን ከም እዮብ ዝኣመሰሉ ሓያሎ ሰባት ብዙሕ ፈተናታት እኳ እንተ ወረዶም ተኣማንነቶም ሓልዮም እዮም: እዚ ኸኣ ኣንጻር እቲ ሰይጣን ዝበሎ እዩ። ብተኣማንነቶም ንልቢ የሆዋ ኣሐጒሶምዎ እዮም፣ በዚ መሰረት እዚ ኸኣ የሆዋ ነቲ ሰይጣን ብትዕቢት ተላዒሉ ደቅሰብ መከራ እንተደኣ ወሪድዎም ንኣምላኽ ምግልጋል ከቋርጹ እዮም ብምባል ዘልዓሎ ኽሲ ምላሽ ክህበሉ ይኽእል እዩ። (እብራውያን 11:4-38) እወ: ቅኑዓት ሰባት ንኣምላኽ ዝባኖም ክህብዎ  ኣይደለዩን። ተስፋ ዘቝርጽ ኵነታት ከጋጥሞም ከሎ እውን ከይተረፈ የሆዋ ንምጽማም ሓይሊ ንኽህቦም ብዝያዳ ኣብ የሆዋ እዮም ዝውከሉ።—2 ቈረንቶስ 4:7-10

15. ብዛዕባ ዝሓለፈን መጻእን ፍርድታት ኣምላኽ እንታይ ሕቶ እዩ ዝለዓል፧

15 እንተዀነ ግን ፍትሒ የሆዋ ኣብቲ ብዛዕባ ሉዓላውነቱን ብዛዕባ ንጽህና ወድሰብን እተላዕለ ብድሆ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ካልእ እውን ተራእዩ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ምስ ውልቀ-ሰባትን ህዝብታትን እተተሓሓዘ ፍርድታት የሆዋ ዝገልጽ ጸብጻብ እውን ሒዙልና ኣሎ። ኣብ ዝመጽእ ዝፍጸም ብዛዕባ ፍርድታት እተነግረ ትንቢታት እውን ሒዙ ኣሎ። የሆዋ ብፍርድታቱ ጻድቕ ከም ዝነበረን ንዝመጽእ እውን ጽድቁ ኸም ዘርእን ኽንተኣማመን እንኽእል ስለምንታይ ኢና፧

ፍትሒ ኣምላኽ ካብ ኵሉ ዝበልጸሉ ምኽንያት

የሆዋ ‘ነቲ ጻድቕ ምስቲ ረሲእ’ ኣይከጥፍኦን እዩ

16, 17. ደቅሰብ ብዛዕባ ናይ ሓቂ ፍትሒ ዘለዎም ምርዳእ ውሱን ከም ዝዀነ ዝገልጸልና ኣየናይ ኣብነት እዩ፧

16 ብዛዕባ የሆዋ “ኵሉ መገዱ ፍርዲ [“ፍትሒ:” NW] እዩ” ኽበሃል ይከኣል እዩ። (ዘዳግም 32:4) ካባና ግን ብዛዕባ ርእሱ ኸምዚ ኽብል ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን: ከመይሲ እቲ ናይ ምርዳእ ክእለትና ውሱን ብምዃኑ ዝበዝሕ ግዜ ቕኑዕ እንታይ ምዃኑ ንምስትውዓል የጸግመና እዩ። ንኣብነት: ብዛዕባ ኣብርሃም ንርአ። ኣብ ከተማ ሰዶም እከይ ኣዝዩ ኣስፋሕፊሑ እኳ እንተ ነበረ ክትጠፍእ ስለ ዘይደለየ ንየሆዋ “ነቲ ጻድቕከ ምስቲ ረሲእዶ ኸተጥፍኦ ኢኻ፧” ኢሉ ሓተቶ። (ዘፍጥረት 18:23-33) እቲ መልሲ ኣይፋለይን ዝብል ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ። የሆዋ ኣብ ሰዶም ‘ዲንን ሓውን ዘዝነመ’ እቲ ጻድቕ ሎጥን ኣዋልዱን ኣብ ከተማ ዞኣር ብደሓን ምስ በጽሑ እዩ። (ዘፍጥረት 19:22-24) ኣንጻር ናይዚ ድማ የሆዋ ንህዝቢ ነነዌ ምሕረቱ ምስ ኣርኣዮም ዮናስ “ኰረየ።” ዮናስ ብዛዕባ ጥፍኣት ነነዌ ኣዊጁ ስለ ዝነበረ ጥራይ—ልባዊ ነስሓ ምርኣዮም ብዘየገድስ—ክጠፍኡ እዩ ዝደልዮም ነይሩ።—ዮናስ 3:10-4:1

17 የሆዋ እቲ ዘርእዮ ፍትሒ ንእኩያት ምጥፋእ ጥራይ ዘይኰነስ ነቶም ጻድቃን እውን ምድሓን ከም ዘጠቓልል ንኣብርሃም ኣረጋገጸሉ።  ዮናስ ግን የሆዋ መሓሪ ምዃኑ ኽመሃር ነበሮ። እኩያት መገዶም እንተደኣ ቐይሮም “ንይቕሬታ ድልው” እዩ። (መዝሙር 86:5) የሆዋ ኸምቶም ብዛዕባ ስልጣኖም ዝጭነቑ ደቅሰብ ሓይሉ ንኸርኢ ኢሉ ጥራይ ናይ ጥፍኣት ፍርዲ ኣየውርድን እዩ: ወይ እውን ከም ድኹም ንኸይቍጸር ኢሉ ድንጋጽ ካብ ምርኣይ ድሕር ኣይብልን እዩ። ብቑዕ ምኽንያት ክረክብ ከሎ ምሕረት ናይ ምርኣይ ኣቕዋም እዩ ዘለዎ።—ኢሳይያስ 55:7፣ ህዝቅኤል 18:23

18. የሆዋ ብስምዒት ጥራይ ተለዓዒሉ ስጕምቲ ኸም ዘይወስድ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቒስካ ግለጽ።

18 ይኹን እምበር: የሆዋ ብስምዒት ዝድፋእ ኣምላኽ ኣይኰነን። ህዝቡ ኣብ ኣምልኾ ጣኦት ምስ ወደቑ ኣትሪሩ ኸምዚ በሎም:- “ከም መገድኺ መጠን ክፈርደኪ: ኵሉ ጽያፍኪ ድማ ኣብ ልዕሌኺ ኸውርደልኪ እየ። ዓይነይ ኣይኪንሕፈክን ኣነውን ኣይክርሕርሓልክን: ኣነስ መገድኺ ደኣ ኣብ ልዕሌኺ ኸምጽኣልኪ እየ።” (ህዝቅኤል 7:3, 4) ስለዚ ደቅሰብ ኣብ እኩይ ተግባራቶም ምስ ዝተሩ የሆዋ ብእኡ መጠን እዩ ዝፈርዶም። ይኹን እምበር: ብቑዕ ምኽንያት ምስ ረኸበ ጥራይ እዩ ዝፈርድ። ንኣብነት: “ጭራሕምራሕ” ሰዶምን ጎሞራን ምስ ሰምዐ “ኸምቲ ናባይ ዝመጸ ጭራሕምራሕ ፈጺሞም ገይሮምዎ ወይ ዘይገበርዎ እንተ ዀይኖም ክፈልጥ: ወሪደ ኽርኢ እየ” በለ። (ዘፍጥረት 18:20, 21) የሆዋ ኸምቶም ንዅሉ ነገር ኣጻርዮም ቅድሚ ምስምዖም ንውሳነ ዝቕልጥፉ ሓያሎ ደቅሰብ ብዘይምዃኑስ ኣየ ኽንደይ ከነማሱ ዘይግብኣና! እወ: ኸምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጽዎ ዘሎ የሆዋ “ዓመጽ ዜብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ።”—ዘዳግም 32:4

ኣብ ፍትሒ የሆዋ እምንቶ ይሃልወና

19. ብዛዕባ ፍትሒ የሆዋ ዘጨንቕ ሕቶታት ምስ ዝመጸና እንታይ ኢና ኽንገብር እንኽእል፧

19 መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ የሆዋ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝወሰዶ ስጕምትታት ንዝለዓል ዘበለ ዅሉ ሕቶታት መልሲ ኣይህበናን እዩ። ንውልቀ-ሰባት ይኹን ጕጅለታት ኣብ ዝመጽእ ብኸመይ ከም ዝፈርዶም እውን ሓንቲ ብሓንቲ ዘርዚሩ ኣይገልጸልናን እዩ። ስለዚ ሓሳባቱ ብዝርዝር ዘይተገልጸ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጸብጻብ ወይ ትንቢታት ከነንብብ  ከሎና ምስ እንጭነቕ ከምቲ “ንኣምላኽ ምድሓነይ ድማ ተስፋ እገብር አሎኹ” ብምባል ተኣማንነቱ ዘርኣየ ነብዪ ሚክያስ ተኣማንነትና ኸነርኢ ንኽእል ኢና።—ሚክያስ 7:7

20, 21. የሆዋ ወትሩ ቕኑዕ ስጕምቲ ጥራይ ከም ዝወስድ ኽንተኣማመን እንኽእል ስለምንታይ ኢና፧

20 የሆዋ ኣብ ዝዀነ ይኹን ኵነታት ወትሩ ቕኑዕ ስጕምቲ ኸም ዝወስድ ክንተኣማመን ንኽእል ኢና። ሰባት ንዘይፍትሓዊ ተግባራት ዕሽሽ ኣብ ዝብልሉ እዋናት እውን ከይተረፈ የሆዋ “ምፍዳይ ሕነ ናተይ እዩ: ኣነ ኽፈድዮ እየ” ብምባል ተመባጺዑ ኣሎ። (ሮሜ 12:19) ንሕና እውን ብተስፋ ንጽበ እንተደኣ ዄንና ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ተኣማሚንና “ኣብ ኣምላኽዶ ዓመጻ አሎ፧ ያእ የልቦን” ክንብል ኢና።—ሮሜ 9:14

21 ክሳዕ ሽዑ ግን ኣብዚ “ክፉእ ዘመን” ክንነብር ኢና። (2 ጢሞቴዎስ 3:1) ፍትሒ ምድፋንን ‘ግፍዕን’ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ኣስዒቡ እዩ። (መክብብ 4:1) ይኹን እምበር: የሆዋ ኣይተለወጠን። ሕጂ እውን እንተዀነ ፍትሒ ምድፋን ይጸልእ እዩ: ነቶም ዝግፍዑ ኸኣ ኣጸቢቑ ይሓልየሎም እዩ። ንየሆዋን ንሉዓላውነቱን እሙናት እንተደኣ ዄንና ክሳዕ እቲ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር መንግስቱ ንዅሉ ዘይፍትሓውነት ዘዐርየሉ እዋን ንኽንጽመም ዘኽእለና ሓይሊ ኽህበና እዩ።—1 ጴጥሮስ 5:6, 7

^ ሕ.ጽ. 13 የሆዋ ብዛዕባ እዮብ ‘ከምኡ ዝበለ ሰብ ኣብ ምድሪ የልቦን’ በለ። (እዮብ 1:8) እዮብ ደድሕሪ ሞት ዮሴፍን ሙሴ መራሒ እስራኤል ኰይኑ ቀቅድሚ ምግልጋሉን ኣብ ዝነበረ ግዜ እዩ ዝነብር ነይሩ ክኸውን ዝኽእል። ስለዚ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸም እዮብ ዝኣመሰለ ንጽህና ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል እዩ።