ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ምዕራፍ 30

“ብፍቕሪ ተመላለሱ”

“ብፍቕሪ ተመላለሱ”

1-3. ፍቕሪ ብምርኣይ ዝመጸ ኣብነት የሆዋ እንተደኣ ስዒብና እንታይ ፍረ ኢና እንረክብ፧

“ካብ ምቕባልሲ ምሃብ ኣዝዩ ይባረኽ።” (ግብሪ ሃዋርያት 20:35) እዘን የሱስ እተዛረበን ቃላት ‘ስስዐ ዘይብሉ ፍቕሪ ዓስቢ ኸም ዘለዎ’ እየን ዝገልጻልና። ካብ ካልኦት ፍቕሪ ምቕባል ብዙሕ ሓጐስ ዘምጽእ እኳ እንተዀነ ንኻልኦት ፍቕሪ ምሃብ ወይ ምርኣይ ግን ዝያዳ ሓጐስ ኣለዎ።

2 ነዚ ኻብ ሰማያዊ ኣቦና ንላዕሊ ኽፈልጦ ዝኽእል የለን። ኣብተን ቀዳሞት ምዕራፋት ናይዛ ራብዐይቲ ኽፍሊ ኸም ዝረአናዮ: የሆዋ እቲ ዝለዓለ ኣብነት ፍቕሪ እዩ። ከም የሆዋ ገይሩ ብዝለዓለ መገዲ ወይ ንነዊሕ ግዜ ፍቕሪ ዘርኣየ የለን። ስለዚ የሆዋ “ሕጉስ ኣምላኽ” እንተ ተባህለስ ከገርመናዶ ይግባእ፧—1 ጢሞቴዎስ 1:11 NW

3 እቲ ፈቃር ሰማያዊ ኣቦና ብፍላይ ፍቕሪ ብምርኣይ ዝመጸ ንዕኡ ኽንመስሎ እዩ ዝደልየና። ኤፌሶን 5:1, 2 “ደጊም ከም ፍቁራት ውሉድ ሰዓብቲ ኣምላኽ ኩኑ። . . . ብፍቕሪ ተመላለሱ” ትብለና። ፍቕሪ ብምርኣይ ዝመጸ ኣብነት የሆዋ እንተደኣ ስዒብና ኻብ ምሃብ ዝርከብ ዝለዓለ ሓጐስ ክንረክብ ኢና። ንየሆዋ ነሐጕሶ ከም ዘሎና ብምፍላጥና እውን ዕግበት ንረክብ: ከመይሲ ቓሉ ‘ንሓድሕድና ኽንፋቐር’ እዩ ዝላበወና። (ሮሜ 13:8) ይኹን እምበር: ስለምንታይ ‘ብፍቕሪ ኽንመላለስ’ ከም ዘሎና ዝሕብር ካልእ ምኽንያት እውን ኣሎ።

ፍቕሪ ኸነርኢ ዘድልየና ስለምንታይ እዩ፧

4, 5. ንኣሕዋትና ጥቕሚ ርእስና ናይ ምስዋእ ፍቕሪ ኸነርእዮም ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧

4 ነሕዋትና ኸነፍቅሮም ዘሎና ስለምንታይ እዩ፧ ብሓጺሩ ፍቕሪ መለለዪት ናይ ሓቂ ክርስትና ስለ ዝዀነት እዩ። ብዘይ ፍቕሪ ምስ ክርስትያናት ብጾትና ጥብቂ ርክብ ክህልወና ኣይክእልን እዩ: ዝኸፍአ ድማ ኣብ ቅድሚ የሆዋ ዋጋ ኣይህልወናን። ቃል ኣምላኽ ነዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ሓቂ ብኸመይ ከም ዘጕልሖ እስከ ንርአ።

5 የሱስ ኣብታ ምድራዊ ኣገልግሎቱ ዝፈጸመላ ናይ መወዳእታ ምሸት  ንደቀ መዛሙርቱ “ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ: ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም: ከምኡ ጌርኩም ከኣ ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ: ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም አሎኹ። ነንሓድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም: በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኵሉ ኺፈልጥ እዩ” በለ። (ዮሃንስ 13:34, 35) “ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም” ስለ ዝበለ ከምቲ የሱስ ዝገደፈልና ዓይነት ፍቕሪ ኸነርኢ ኢና ተኣዚዝና ዘሎና። ኣብ ምዕራፍ 29 ከም ዝረአናዮ: የሱስ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጥቕሚ ኻልኦት ብምቕዳም ብዘርኣዮ ፍቕሪ ዝለዓለ ኣብነት እዩ ሰሪዑልና። ንሕናውን ካብታ ክርስትያናዊት ጉባኤ ወጻኢ ዘለዉ ሰባት እውን ከይተረፈ ኽሳዕ ዘስተብህልሉ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ዘይትብል ፍቕሪ ኸነርኢ ኸድልየና እዩ። እወ: ናይ ሓቂ ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃንና እንልለየሉ ባህሪ በዛ ጥቕሚ ርእስኻ ብምስዋእ እትንጸባረቕ ሕውነታዊት ፍቕሪ እዩ።

6, 7. (ሀ) ቃል ኣምላኽ ፍቕሪ ምርኣይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኸም ዝገልጽ ብኸመይ ንፈልጥ፧ (ለ) እቲ ኣብ 1 ቈረንቶስ 13:4-8 ዝርከብ ቃላት ጳውሎስ ኣበየናይ ናይ ፍቕሪ መዳይ እዩ ዘተኵር፧

6 ፍቕሪ እንተደኣ ጐዲላትናኸ እንታይ ኢና ኽንገብር ዘሎና፧ ሃዋርያ ጳውሎስ “ፍቕሪ ኻብ ዘይትህልወኒ: ከም ዜድሂ ኣስራዚ ወይስ ጭልጭል ከም ዚብል ጸናጽል ምዀንኩ” በለ። (1 ቈረንቶስ 13:1) ጭልጭል ዚብል ጸናጽል ድምጹ ባህ ዘብል ኣይኰነን። ዘድሂ ኣስራዚኸ ከመይ እዩ፧ ኣብ ካልእ ትርጕማት “ዝርብሽ ድምጺ ዘለዎ ነጋሪት” ወይ ከኣ “መቓልሕ ዝመልስ ነጋሪት” ተባሂሉ ኣሎ። እዝስ ኣየ ኸመይ ዝበለ ብቑዕ ምሳሌ ዀን እዩ! ፈቃር ዘይኰነ ሰብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ክንዲ ዝስሕበካ ከም እትርሕቕ ዝገብረካ ዝርብሽ ድምጺ ዘለዎ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ ካልኦት ናይ ማሕርሮ ርክብ ክምስርት ዝኽእል፧ ጳውሎስ ቀጺሉ “ኣኽራን ክሳዕ ዘግዕዝ ከኣ ኵሉ እምነት እንተ ዚህልወኒ: ፍቕሪ ኻብ ዘይትህልወኒ: ከንቱ ምዀንኩ ነይረ” እውን ኢሉ እዩ። (1 ቈረንቶስ 13:2) ሕስብ እሞ ኣብሎ: ፍቕሪ ዘይብሉ ሰብ ዝገበረ እንተ ገበረ: ልክዕ ከም “ከንቱ” ሰብ እዩ። ቃል የሆዋ: ፍቕሪ ምርኣይ ኣጕሊሑ ዝዛረበሉ ምዃኑስ ንጹርዶ ኸይኰነ፧

7 ምስ ካልኦት ኣብ ዘሎና ርክብ ነዛ ባህሪ እዚኣ ብኸመይ ኢና ኸነንጸባርቓ እንኽእል፧ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ ነቲ ኣብ 1 ቈረንቶስ 13:4-8  ዝርከብ ቃላት ጳውሎስ ንመርምሮ። ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ዘሎ ሓሳባት ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ ወይ ከኣ ንሕና ንኣምላኽ ዘሎና ፍቕሪ ዘይኰነስ ኣብ ንሓድሕድና ብኸመይ ክንፋቐር ከም ዘሎና እዩ ዘጕልሕ። ጳውሎስ ፍቕሪ እንታይ ምዃናን እንታይ ከም ዘይኰነትን ዝገልጽ ገለ ነጥብታት ጠቒሱ ኣሎ።

ፍቕሪ እንታይ ምዃና

8. ዓቕሊ ምስ ካልኦት ኣብ ዘሎና ርክብ ብኸመይ እያ ኽትሕግዘና እትኽእል፧

8 “ፍቕሪ ዓቃል እያ።” ዓቃል ምዃን ክበሃል ከሎ ምስ ካልኦት ብትዕግስቲ እናተጻወርካ ምንባር ማለት እዩ። (ቈሎሴ 3:13) ከምዚ ዝኣመሰለ ትዕግስትስ ብሓቂዶ የድልየና እዩ፧ ብሓንሳእ ሓቢርና እነገልግል ዘይፍጹማት ሰባት ብምዃንና: ሓድሓደ ግዜ ምስ ኣሕዋትና ክንተሓራረቕ ንኽእል ኢና። ትዕግስትን ተጻዋርነትን ግን ነቲ ምስ ካልኦት ኣብ ዘሎና ርክብ ዘጋጥመና ቀሊል ምጕንፋጥ: ንሰላም ናይታ ጉባኤ ከይረበሽና ንኽንፈትሖ ኽሕግዘና ይኽእል እዩ።

9. ንሰባት በየናይ መገድታት ኢና ሕያውነት ከነርእዮም እንኽእል፧

 9 “ፍቕሪ ለዋህ [ወይ: ሕያወይቲ] እያ።” ለውሃት ወይ ሕያውነት ግብራዊ ሓገዝን ዘጸናንዕ ቓላትን ብምሃብ ትግለጽ። ፍቕሪ ብፍላይ ነቶም ኣዝዮም እተጸገሙ ሰባት ሕያውነትና እንገልጸሉ መገድታት ንኸነናዲ ትድርኸና። ንኣብነት: ሓደ ብዕድመ ዝደፍአ ኣማኒ ስለ ዝጽምዎ ምትብባዕ ከድልዮ ይኽእል እዩ። ሓንቲ ንበይና ደቃ እተዕቢ ኣደ ወይ ከኣ ምስ ዘይኣማኒ በዓል ቤት እትነብር ሓብቲ ገለ ምትብባዕ የድልያ ይኸውን። ሓደ ዝሓመመ ወይ መከራ ዘሕልፍ ዘሎ ሰብ ካብ ሓደ እሙን ዓርኩ ዘጸናንዕ ቃላት ክሰምዕ ከድልዮ ይኽእል እዩ። (ምሳሌ 12:25፣ 17:17) በዚ መገዲ እዚ ሕያውነት ንምርኣይ ተበግሶ ምስ እንወስድ: ፍቕርና ናይ ሓቂ ምዃና ኢና እንገልጽ ዘሎና።—2 ቈረንቶስ 8:8

10. ፍቕሪ ኣብ ኣጸጋሚ ዅነታት እውን ከይተረፈ ንሓቂ ኽንጣበቕን ክንዛረብን እትሕግዘና ብኸመይ እያ፧

10 “ፍቕሪ . . . ብሓቂ ትሕጐስ።” ካልእ ትርጕም ከኣ “ፍቕሪ ተሓጒሳ ብወገን ሓቂ ትስለፍ” ይብለና። ፍቕሪ ንሓቂ ኽንጣበቕን ‘ነፍሲ ወከፍና ነንብጻይና ሓቂ ኽንዛረብ’ ትድርኸና። (ዘካርያስ 8:16) ንኣብነት: ሓደ እነፍቅሮ ሰብ ኣብ ከቢድ ሓጢኣት ምስ ዝወድቕ: ንየሆዋን ነቲ እተጋገየ ሰብን ዘላትና ፍቕሪ ንስርዓታት ኣምላኽ ንኽንስዕብ ደኣ ትድርኸና እምበር ኣይንሓባብኣሉን: ኣይነመኻንየሉን ወይ ኣይንሕሱን ኢና። ሽሕ እኳ ንኽንቅበሎ ኸሸግረና ዝኽእል እንተዀነ: ንጥቕሚ እቲ እነፍቅሮ ሰብ ንሓስብ እንተደኣ ዄንና ፍቕራዊ ተግሳጽ ኣምላኽ ተቐቢሉ ኽዓየሉ ኢና እንደሊ። (ምሳሌ 3:11, 12) ከም ፈቃራት ክርስትያናት መጠን ‘ብዅሉ ደግነት [“ሓቀኛታት ዄንና:” NW] ክንነብር ኢና እንደሊ።’—እብራውያን 13:18

11. ፍቕሪ “ኵሉ ስለ እትጸውር” ንጕድለታት ኣሕዋትና እንታይ ንምግባር ኢና ኽንጽዕር ዝግብኣና፧

11 “ፍቕሪ . . . ዅሉ ትጸውር።” እዛ ሓሳብ እዚኣ ቓል ብቓሉ ኽትትርጐም ከላ “ኵሉ ትኸድን” ማለት እያ። (ኪንግደም ኢንተርሊንያር) ቀዳማይ ጴጥሮስ 4:8 “ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን እያ” ትብል። እወ: ብፍቕሪ ዝምራሕ ክርስትያን ንዅሉ ናይ ኣሕዋቱ ዘይፍጽምናን ጕድለታትን ክቐልዕ ኣይደልን እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣሕዋትና ዝገብርዎ  ጕድለታት ናእሽቱ ብምዃኑ ብፍቕሪ ክኽደን ዝኽእል እዩ።—ምሳሌ 10:12፣ 17:9

ፍቕሪ ኣብ ኣሕዋትና እምንቶ ኺህልወና ትድርኸና

12. ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ ፊልሞን ጽቡቕ ጐድንታት እምንቶ ኸም ዘሕደረ ብኸመይ እዩ ዘርኣየ: ካብ ኣብነት ጳውሎስከ እንታይ ኢና ኽንመሃር እንኽእል፧

12 “ፍቕሪ . . . ኵሉ ትኣምን።” ትርጕም ሞፋት ከኣ ፍቕሪ “ጸጽቡቑ ንኽትኣምን ወትሩ እያ እትህንጠ” ይብለና። ንኣሕዋትና ድራኼኦም ብምፍራድ ንዅሉ ተግባራቶም ብጥርጣረ ኣይንርእዮን ኢና። ፍቕሪ ብዛዕባ ኣሕዋትና “ጸጽቡቑ ንኽንኣምን” ትድርኸና እያ። * ንኣብነት: ጳውሎስ ናብ ፊልሞን ዝጸሓፋ ደብዳበ ንርአ። ጳውሎስ ንፊልሞን ዝጸሓፈሉ ነቲ ክርስትያን ዝዀነ ኦኖሲሞስ ዝበሃል ሃዲሙ ዝነበረ ባርያ ምስ ተመልሰ ብጽቡቕ ንኽቅበሎ ኸተባብዖ ኢሉ እዩ። ከምዚ ኽገብር ከሎ ግን ኣብ ፍቕሪ ተሞርኲሱ ደኣ እዩ ዝለመኖ እምበር ኣየገደዶን። ፊልሞን ቅኑዕ ነገር ዝገብር ምዃኑ ኸም ዝተኣማመነሉ ኸምዚ ብምባል ገለጸ:- “ሓለፋ እዚ ዝብለካ ዘሎኹ ኸም እትገብር ፈሊጠ: ከም እትሰምዓኒውን አሚነ እየ እዚ ዝጸሐፍኩልካ።” (ቍጽሪ 21) ፍቕሪ: ኣብ ኣሕዋትና ኸምዚ ዝኣመሰለ እምንቶ ንኸነሕድር ክትድርኸና ኸላ ጸጽቡቑ ኽንሓስበሎም ኢና።

13. ንኣሕዋትና ጸጽቡቑ ከም እንምነየሎም ብኸመይ ኢና ኸነርኢ እንኽእል፧

13 “ፍቕሪ . . . ዅሉ ተስፋ ትገብር።” ፍቕሪ ምሉእ እምነት ጥራይ ዘይኰነስ ምሉእ ተስፋ እውን እዩ ዘለዋ። ብፍቕሪ ተለዓዒልና: ኣሕዋትና ዝሓሸ ክረኽቡ ተስፋ ንገብር ኢና። ንኣብነት: ሓደ ሓው “ብሓደ በደል እንተ ተታሕዘ:” ንምቕናዑ ተባሂሉ ንዝግበረሉ ፍቕራዊ ጻዕርታት ኣወንታዊ ምላሽ ክህበሉ ኢና ተስፋ እንገብር። (ገላትያ 6:1) እቶም ብእምነት ዝደኸሙ ኽብርትዑ እውን ተስፋ ንገብር ኢና። ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብእምነት ጽኑዓት ክዀኑ ንምሕጋዞም ዝከኣለና ዘበለ እናገበርና ንዕገሶም ኢና። (ሮሜ 15:1፣ 1 ተሰሎንቄ 5:14) ሓደ እነፍቅሮ ሰብ ካብ እምነት እንተ ኣልገሰ እውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ የሱስ ምሳሌ ተጠቒሱ ዘሎ ሓሻሽ ወዲ: ናብ ልቡ ተመሊሱ እንደገና ንየሆዋ ንኸፍቅር ብተስፋ ንጽበዮ ኢና።—ሉቃስ 15:17, 18

14. ኣብታ ክርስትያናዊት ጉባኤ ትዕግስትና ብኸመይ እያ ኽትፍተን እትኽእል: ፍቕሪኸ ነዚ ንኽንዋጽኣሉ ኽትሕግዘና እትኽእል ብኸመይ እያ፧

 14 “ፍቕሪ . . . ኵሉ ትዕገስ።” ተስፋ ምቝራጽ ወይ ጸገማት ከጋጥመና ኸሎ ፍቕሪ ጸኒዕና ንኽንዕገሶ ትሕግዘና። ትዕግስትና ዝፍትን ኵነታት ካብ ደገ ጥራይ ዘይኰነስ ካብ ውሽጢ ጉባኤ እውን ሓሓሊፉ ኸጋጥመና ይኽእል እዩ። ኣሕዋትና ብምኽንያት ዘይፍጽምናኦም ሓድሓደ ግዜ ኸጕህዩና ይኽእሉ እዮም። ብዘይምስትውዓል ዝዝረብ ዘረባ ስምዒትና ኽሃስየና ይኽእል እዩ። (ምሳሌ 12:18) ምናልባት ገለ ናይ ጉባኤ ጕዳይ ከምቲ ዝደለናዮ ኸይከውን ይኽእል። ሓደ እነኽብሮ ሓው ኣካይዳኡ የሕርቐና እሞ ‘ሓደ ክርስትያን ከመይ ገይሩ ከምዚ ይገብር’ ኢልና ንግረም ንኸውን። ከምዚ ዓይነት ኵነታት ከጋጥመና ኸሎ ኻብታ ጉባኤ ርሒቕና ንየሆዋ ምግልጋል ነቋርጽ ዲና፧ ፍቕሪ እንተደኣ ኣልዩና ኸምኡ ኣይንገብርን ኢና። እወ: ፍቐሪ እንተደኣ ኣልዩና: ሓደ ሓው ጕድለት ምስ ዝፍጽም ድሕሪ ደጊም ካብኡ ይኹን ካብታ ጉባኤ ብሓፈሻ ጽቡቕ ነገር ንኸይንጽበ ዕንቅፋት ክዀነና ኣይነፍቅደሉን ኢና። ፍቕሪ እንተደኣ ኣልዩና ኻልእ ዘይፍጹም ሰብ ዝብሎ ወይ ዝገብሮ ብዘየገድስ ንኣምላኽ እሙናት ክንከውንን ነታ ጉባኤ ምሉእ ደገፍና ንኽንህብን ክንድረኽ ኢና።—መዝሙር 119:165

ፍቕሪ እንታይ ከም ዘይኰነት

15. ሕማቕ ቅንኢ እንታይ እዩ: ፍቕሪኸ ነዚ ስምዒትካ ዝሃሲ ባህሪ ንኸነልግሶ ብኸመይ እያ ኽትሕግዘና እትኽእል፧

15 “ፍቕሪ ኣይትቐንእን።” ሕማቕ ቅንኢ በቲ ኻልኦት ዘጥረይዎ ንብረት: ዝረኸብዎ በረኸት ወይ ብዘለዎም ክእለት ከም ዘይንሕጐስ ክገብረና ይኽእል እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ቕንኢ ስስዐ ዝመልኦን ስምዒትካ ዝሃስን ስለ ዝዀነ ምቍጽጻር እንተደኣ ዘይተገይርሉ ንሰላም ናይታ ጉባኤ ክዘርግ ይኽእል እዩ። ሕማቕ “ቅንኢ” ከነርሕቕ ክሕግዘና ዝኽእል እንታይ እዩ፧ (ያእቆብ 4:5) መልሱ ፍቕሪ እዩ። እዛ ኽብርቲ ባህሪ እዚኣ ኻልኦት ሰባት ንሕና ዘይረኸብናዮ ገለ በረኸታት ምስ ዝረኽቡ ኸም እንሕጐስ ክትገብረና ትኽእል እያ። (ሮሜ 12:15) ፍቕሪ እንተደኣ ኣልዩና: ሓደ ሰብ ብዘለዎ ፍሉይ ክእለት ወይ ብዝዓመሞ ዕማም ውዳሰ ምስ ዝቕበል ንዓና ንምውራድ ከም ዝዀነ ጌርና ንኸይንወስዶ ትሕግዘና።

16. ንኣሕዋትና ብሓቂ ነፍቅሮም እንተደኣ ዄንና: ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣገልግሎት የሆዋ እንዓሞ ዘሎና ነገራት ካብ ምጅሃር እንቝጠብ ስለምንታይ ኢና፧

 16 “ፍቕሪ ኣይትጀሀርን ኣይትንፋሕን።” ፍቕሪ እንተደኣ ኣልዩና ብተውህቦና ወይ ብዝዓመምናዮ ዕማም ኣይንጀሃርን ኢና። ነሕዋትና ብሓቂ ነፍቅሮም እንተደኣ ዄንና: ከመይ ጌርና ኢና እሞ ወትሩ ኣብ ኣገልግሎት ብዝረኸብናዮ ኣሳልጦ ወይ ከኣ ኣብ ጉባኤ ብእተዋህበና መሰል ክንጀሃር፧ ከምዚ ዝኣመሰለ ጃህራ ንኻልኦት ተስፋ ስለ ዘቝርጾም ምሳና ብምውድዳ ዘይጠቕሙ ዀይኑ ኸም ዝስምዖም ክገብሮም ይኽእል እዩ። ፍቕሪ በቲ ኻብ ኣምላኽ ዝረኸብናዮ መሰል ኣገልግሎት ክንጀሃር ኣይተፍቅደልናን እያ። (1 ቈረንቶስ 3:5-9) ኣብ ርእሲ እዚ እውን ፍቕሪ “ኣይትንፋሕን” እያ። እቲ ናይ 1990 ትርጕም መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ “ኣይትዕበን እያ” ይብለና። እወ: ፍቕሪ ንርእስና ልዕል ኣቢልና ንኸይንርኢ ትዓግተና እያ።—ሮሜ 12:3

17. ፍቕሪ ንኻልኦት ብኸመይ ንኽንርእዮም እያ እትድርኸና: ከመይ ዝበለ ባህሪኸ ኢና እነወግድ፧

17 “ፍቕሪ . . . ኣይተስተሓፍርን።” እቲ ናይ 1990 ትርጕም መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ “ፍቕሪ ስዲ ኣይኮነትን” ይብል። ሓደ ስዲ ሰብ ዝገብሮ ዅሉ ደስ ዘብል ኣይኰነን። ከምዚ ዓይነት ጠባይ ንስምዒት ካልኦት ተገዳስነትን ሓልዮትን ከም ዘይብልካ ዘርኢ ብምዃኑ ፍቕራዊ ኣይኰነን። ፍቕሪ ዘለዎ ሰብ ግን ንኻልኦት ከም ዝሓሊ ዝገብሮ ባህሪ ኣለዎ። ፍቕሪ ጽቡቕ ልማድ ክህልወናን ኣምላኽ ዝሰምሮ ጠባያት ከነንጸባርቕን ንኣሕዋትና ከነኽብሮምን ትድርኸና። ስለዚ ኸኣ ንክርስትያን ኣሕዋትና ከሰምብዶም ወይ ከጕህዮም ዝኽእል ዝዀነ ይኹን “ዜሕፍር” ነገር ክንገብር ኣይትፈቕደልናን እያ።—ኤፌሶን 5:3, 4

18. ሓደ ፈቃር ሰብ ዝዀነ ይኹን ነገር በቲ ንሱ ዝደለዮ መገዲ ኽግበር ዘይሓትት ስለምንታይ እዩ፧

18 “ፍቕሪ . . . ናታ ኣይትደልን።” እቲ ናይ 1990 ትርጕም መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ “ንኣይ ይጥዓመኒ ብዚብል ኣይትምራሕን እያ” ይብለና። ሓደ ፈቃር ሰብ ርእይቶኡ ወትሩ ቕኑዕ ከም ዝዀነ ገይሩ ብምውሳድ ዝዀነ ይኹን ነገር ንሱ ኸም ዝደለዮ ጥራይ ክግበር ኣይሓትትን። ነቲ ኻልኦት ከም ዝኣምንዎ ናይ ምግባር ክእለቱ ተጠቒሙ ኽዕብልሎም ኣይደልን እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ትሪ ብመጠኑ ትዕቢት ከም ዘሎካ እዩ ዘንጸባርቕ:  መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ “ንውርደት ትዕቢት ትቕድማ” ይብለና። (ምሳሌ 16:18) ነሕዋትና ብሓቂ ነፍቅሮም እንተደኣ ዄንና ርእይቶኦም ነኽብረሎም: ኣብቲ ዘድለየሉ ግዜ ኸኣ ተዓጻጸፍቲ ኽንከውን ኢና። ኸምዚ ዝኣመሰለ መንፈስ ምስቲ ጳውሎስ “ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር: ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ” ዝበሎ ቓላት ዝሰማማዕ እዩ።—1 ቈረንቶስ 10:24

19. ፍቕሪ ንዘቐየሙና ሰባት ቀሪብና ንኸነዘራርቦም እትሕግዘና ብኸመይ እያ፧

19 “ፍቕሪ . . . ኣይትምረርን: ኣይትቕየምን እያ።” እዛ ኣብዚ “ኣይትቕየምን እያ” ተባሂላ ዘላ: ኣብ ትርጕም ሓዳስ ዓለም “ንእተበደለቶ በደል ኣይትምዝግቦን እያ” ትብል። ፍቕሪ ኻልኦት ብዝገብርዎ ወይ ብዝዛረብዎ ነገራት ብቐሊሉ ኣይትምረርን ወይ ኣይትቝጣዕን እያ። ሰባት ከጕህዩና ኸለዉ ኽንሓርቕ ባህርያዊ እዩ። ይኹን እምበር: ንኽንሓርቕ ብቑዕ ምኽንያት እኳ እንተሎና: ፍቕሪ ግን ተመሪርና ንኽንነብር ኣይትሓድገናን እያ። (ኤፌሶን 4:26, 27) ነቲ ኻልኦት እተዛረብዎ ዝሃሲ ቓላት ወይ ዝገበርዎ ሕማቕ ተግባራት ልክዕ ከምቲ ንኸይርሳዕ ኢልካ ኣብ መዝገብ እትጽሕፎ ኣይንምዝግቦን ኢና። ኣብ ክንድኡስ ነቲ ፈቃር ኣቦና ንኽንመስሎ እያ እትድርኸና። ከምቲ ኣብ ምዕራፍ 26 ዝረአናዮ: የሆዋ ብቑዕ ምኽንያት ክረክብ ከሎ ይቕረ ይብል እዩ። ይቕረ እንተደኣ ኢሉልና ይርስዖ እዩ: ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ መጻኢ ምእንቲ ኽቀጽዓና ኢሉ ነዚ ሓጢኣት እዚ ኣይዕቅቦን እዩ። የሆዋ ንዝበደልናዮ በደል ዘይምዝግቦ ምዃኑስ ከነማስወሉ ዝግብኣናዶ ኸይኰነ፧

20. ሓደ ሓው በደል ምስ ዝፍጽም እሞ ሕማቕ ምስ ዘጋጥሞ እንታይ ክንገብር ኣሎና፧

20 “ፍቕሪ . . . ብዓመጽ ባህ ኣይብላን።” ዘ ኒው ኢንግሊሽ ባይብል “ፍቕሪ . . . ሰባት ብዝፈጸምዎ ሓጢኣት ባህ ኣይብላን” ይብል። ትርጕም ሞፋት ከኣ “ፍቕሪ: ኻልኦት ክጋገዩ ኸለዉ ፈጺማ ኣይትሕጐስን እያ” ይብለና። ፍቕሪ ብዓመጽ ስለ ዘይትሕጐስ: ንዝዀነ ይኹን ዘይስነ-ምግባራዊ ነገራት ኣቕሊልና ኣይንምልከቶን ኢና። ሓደ ሓው ሓጢኣት ምስ ዝፍጽም እሞ ብሰንኩ ሕማቕ ምስ ዘጋጥሞ እንታይ ኢና እንገብር፧ ፍቕሪ ‘ጽቡቕ ደኣ ዀነ! ይግብኦ እዩ!’ ብምባል ከም እንሕጐስ ኣይትገብረናን እያ። (ምሳሌ 17:5) ይኹን እምበር: ሓደ እተጋገየ ሓው ካብ  መንፈሳዊ ውድቀት ተንሲኡ ኣወንታዊ ስጕምቲ ኽወስድ ክንርእዮ ኸለና ንሕጐስ ኢና።

“ዝበለጸ መገዲ”

21-23. (ሀ) ጳውሎስ “ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ” ክብል ከሎ እንታይ ማለቱ እዩ፧ (ለ) ኣብታ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ እንታይ ኢና ኽንርኢ፧

21 “ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ።” ጳውሎስ ከምዚ ኽብል ከሎ እንታይ ማለቱ እዩ፧ ካብቲ ሓሳባት ክንርድኦ ከም እንኽእል ብዛዕባ እቲ ኣብቶም ቀዳሞት ክርስትያናት ዝነበረ ውህበት መንፈስ እዩ ዝዛረብ ነይሩ። እዚ ውህበት እዚ ኣምላኽ ነታ ኣብቲ ግዜ እቲ እተመስረተት ጉባኤ ስምረቱ ከም ዝሃባ ዘረጋግጽ ምልክት እዩ ነይሩ። እንተዀነ ግን ከሕውዩ: ክንበዩ: ወይ ብቛንቋታት ክዛረቡ ዝኽእሉ ኵሎም ክርስትያናት እኳ እንተ ዘይነበሩ: እቲ ተኣምራዊ ውህበት ኣብ መወዳእታ ኸቋርጽ ስለ ዝነበሮ ብዙሕ  ኣገዳሲ ኣይነበረን። ይኹን እምበር: ኵሎም ክርስትያናት ከማዕብልዎ ዝኽእሉ ዘየቋርጽ ነገር ግን ነይሩ እዩ። ካብ ዝዀነ ይኹን ተኣምራዊ ውህበት ሓለፍ ዝበለን ነባርን እዩ ነይሩ። አረ ጳውሎስሲ “ዝበለጸ መገዲ” ኢሉ ጸዊዕዎ ዘሎ። (1 ቈረንቶስ 12:31) እዚ “ዝበለጸ መገዲ” እዚ እንታይ እዩ፧ መገዲ ፍቕሪ እዩ።

ህዝቢ የሆዋ በታ ነንሓድሕዶም ዘላቶም ፍቕሪ ይልለዩ

22 እወ: እታ ጳውሎስ ዝገለጻ ክርስትያናዊት ፍቕሪ “ከቶ ኣይተቋርጽን እያ።” ክሳዕ ሕጂ እዛ ጥቕሚ ርእስኻ ብምስዋእ እትግለጽ ሕውነታዊት ፍቕሪ: መለለዪት ናይ ሓቂ ሰዓብቲ ክርስቶስ እያ። ከምዚኣ ዝኣመሰለት ፍቕሪ ኣብተን ኣብ ብዘላ ምድሪ ዘለዉ ኣምለኽቲ የሆዋ ዝእከቡለን ጉባኤታት ንርእያዶ ኸየሎና፧ የሆዋ ንእሙናት ኣገልገልቱ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክህቦም ስለ እተመባጽዓሎም እዛ ፍቕሪ እዚኣ ንዘለኣለም እትነብር ፍቕሪ እያ። (መዝሙር 37:9-11, 29) ስለዚ እምበኣር: ብዝከኣለና መጠን ‘ብፍቕሪ ንመላለስ።’ ከምዚ ብምግባር ካብ ምሃብ ዝርከብ ዝዓበየ ሓጐስ ክንረክብ ኢና። ብዝያዳ ድማ ንዘለኣለም ነቲ ፈቃር ኣምላኽና የሆዋ ብምምሳል ብፍቕሪ ኽንነብር ኢና።

23 ኣብዛ ብዛዕባ ፍቕሪ እትገልጽ ምዕራፍ: ንሓድሕድና ብኸመይ ክንፋቐር ከም ዘሎና ርኢና ኢና። ይኹን እምበር: ካብ ፍቕሪ የሆዋ ዀነ ኻብ ሓይሉን ፍትሑን ጥበቡን ብብዙሕ መገድታት እንጥቀም ብምዃንና: ‘ንየሆዋ ብሓቂ ከም ዘፍቅሮ ብኸመይ እየ ኸርእዮ ዝኽእል’ ኢልና ንገዛእ ርእስና ኽንውከስ ግቡእ እዩ። እዛ ሕቶ እዚኣ ኣብታ ናይ መደምደምታ ምዕራፍ ክንርእያ ኢና።

^ ሕ.ጽ. 12 ይኹን እምበር: ክርስትያናዊት ፍቕሪ ንዅሉ ስለ እትኣምን ብቐሊሉ ኽትታለል ትኽእል እያ ማለት ኣይኰነን። መጽሓፍ ቅዱስ ‘ነቶም . . . ምፍልላይን መዓንቀፍን ዝገብሩ ተዓዘብዎም: ካባታቶምውን ኣግልሱ’ ብምባል ይምዕደና።—ሮሜ 16:17