1, 2. እስራኤላውያን ብ1513 ቅ.ኣ.ዘ. ኣብ ምድሪ ሲና ምስ በጽሑ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ሓደገኛ ዅነታት እዮም ነይሮም: የሆዋኸ እንታይ ውሕስነት ሃቦም፧

እስራኤላውያን ኣብ መጀመርታ ናይ 1513 ቅ.ኣ.ዘ. ኣብ ምድሪ ሲና ምስ በጽሑ ኣብ ሓደጋ እዮም ነይሮም። በቲ “ዚነዱ ኣትማንን ዕንቅርቢታትን ዘለውዎ: . . . ገፊሕን ዜፍርህን በረኻ” ነዊሕን ኣድካምን ጕዕዞ ኽጓዓዙ ነበሮም። (ዘዳግም 8:15) ተጻረርቲ ሃገራት እውን የፈራርህዎም ነበሩ። ናብዚ ጕዕዞ እዚ ዘምጽኦም የሆዋ ኣምላኾም እዩ። እሞኸ ከም ኣምላኾም መጠን ከዕቝቦም ድዩ፧

2 የሆዋ ኸዕቝቦም ከም ዝኽእል ከምዚ ብምባል ውሕስነት ሃቦም:- “እቲ ኣብ ግብጻውያን ዝገበርክዎን: በኽናፍ ንስሪ ጾይረ ናባይ ከም ዘምጻእኩኹምን ድማ ባዕላትኩም ርኢኹም ኢኹም።” (ዘጸኣት 19:4) ብምሳልያዊ መገዲ በኽናፍ ንስሪ ጸይሩ ካብ ግብጻውያን ከም ዘድሓኖም እዩ ኣዘኻኺርዎም። ይኹን እምበር: “ኣኽናፍ ንስሪ” መለኮታዊ ዕቝባ ንምምልካት ብቑዕ ምሳሌ ዝዀነሉ ካልእ ምኽንያታት እውን ኣሎ።

3. “ኣኽናፍ ንስሪ” መለኮታዊ ዕቝባ ንምምልካት ብቑዕ ምሳሌ ዝኸውን ስለምንታይ እዩ፧

3 ንስሪ ነቲ ገዚፍን ድልዱልን ኣኽናፋ ንላዕሊ ንምንፋር ጥራይ ኣይኰነትን እትጥቀመሉ። ኣብ እዋን ብርቱዕ ሃሩር ሓንቲ ንስሪ ነቲ ኽልተ ሜትሮ ዝበጽሕ ኣኽናፋ ዘርጊሓ ንጨጨውታ ካብታ መራር ጸሓይ ተጽልለን። ኣብ እዋን ቍሪ ኸኣ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ትሓቝፈን። የሆዋ እውን ነቶም ከም ህዝቢ ካብ ዝቘሙ ነዊሕ ዘይገበሩ እስራኤላውያን ልክዕ ከምቲ ንስሪ ንጨጨውታ እተዕቝቦም ገይሩ ይከላኸለሎምን የዕቝቦምን ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብቲ በረኻ እሙናት ኰይኖም እንተደኣ ቐጺሎም ኣብ ትሕቲ እቲ ምሳልያዊ ኣኽናፉ ዕቝባ ረኺቦም ክነብሩ ኸም ዝኽእሉ እዩ ኣረጋጊጹሎም። (ዘዳግም 32:9-11፣  መዝሙር 36:7) ሎሚኸ ዕቝባ የሆዋ ንምርካብ ትጽቢት ክንገብር ንኽእል ዲና፧

መለኮታዊ ዕቝባ ንኽንረክብ እተዋህበና ተስፋ

4, 5. ኣምላኽ ከም ዘዕቝበና ምሉእ ብምሉእ ክንተኣማመን እንኽእል ስለምንታይ ኢና፧

4 የሆዋ ንህዝቡ ብርግጽ ከዕቝቦም ይኽእል እዩ። “ዅሉ ዚኽእል ኣምላኽ” ዝብል መዓርግ ኣለዎ: እዚ ድማ ክቃወሞ ዝኽእል ማንም ከም ዘየለ ይሕብር። (ዘፍጥረት 17:1) እቲ የሆዋ ዝጥቀመሉ ሓይሊ ልክዕ ከምቲ ዘይግታእ ማዕበል ዝዕንቅፎ የለን። ምስ ፍቓዱ ብምስምማዕ ዝዀነ ይኹን ነገር ክገብር ዝኽእል ካብ ኰነ: ‘ንህዝቡ ንምዕቛብ ኢሉ ሓይሉ ኽጥቀምከ ፍቓዱ ድዩ፧’ ኢልና ንሓትት ንኸውን ኢና።

5 መልሱ ብሓንቲ ቓል እወ! ዝብል እዩ። የሆዋ ንህዝቡ ኸዕቝቦም ምዃኑ ተመባጺዑልና ኣሎ። መዝሙር 46:1 “ኣምላኽ ንኣና መዕቈብን ሓይልን: ብጸበባ ፍጡን ረድኤትን እዩ” ትብለና። ኣምላኽ “ዘይሕሱ” ስለ ዝዀነ ነቲ ኸዕቝበና ዝኣተዎ ቓል ምሉእ ብምሉእ ክንተኣማመነሉ ንኽእል ኢና። (ቲቶስ 1:2) የሆዋ ነቲ ንምዕቋብ ዝጥቀመሉ ሓይሉ ዝገልጽ ገለ ምሳሌታት እስከ ንርአ።

6, 7. (ሀ) እቲ ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበረ ጓሳ ነባጊዑ ኸመይ ዝበለ ዕቝባ እዩ ዝገብረለን ነይሩ፧ (ለ) መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ የሆዋ ነባጊዑ ንምዕቛብን ንምሕላይን ዘለዎ ልባዊ ባህጊ ብኸመይ ዝበለ ምሳሌ እዩ ዝገልጾ፧

6 የሆዋ ጓሳ እዩ: “ንሕናስ ህዝቡን ኣባጊዕ መጓሴኡን ኢና።” (መዝሙር 23:1፣ መዝሙር 100:3) ካብ እንስሳታት ከም በጊዕ ገይሩ መስኪን የለን። ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነበረ ጓሳ ንኣባጊዑ ካብ ኣናብስ: ተዃሉ: ድቢ: ከምኡውን ካብ ሰረቕቲ ንኸዕቝበን ተባዕ ክኸውን የድልዮ ነበረ። (1 ሳሙኤል 17:34, 35፣ ዮሃንስ 10:12, 13) ይኹን እምበር ብለውሃት ተላዒልካ ነባጊዕካ ምዕቛብ ዘድልየሉ እዋናት እውን ነይሩ እዩ። ሓንቲ በጊዕ ካብቲ መጓሰ ተፈልያ ምስ እትወልድ እቲ ሓላዪ ጓሳ ኣብዚ ኣሸጋሪ ዅነታት እዚ ይሕልዋ: ነታ ዕየት ሓቚፉ ኸኣ ናብቲ መጓሰ ይወስዳ።

‘ኣብ ሕቝፉ ይስከሞም’

7 የሆዋ ንገዛእ ርእሱ ምስ ሓደ ጓሳ ብምምስሳል ብዛዕባ እቲ  ንኸዕቝበና ዘለዎ ልባዊ ባህጊ ኣረጋጊጹልና ኣሎ። (ህዝቅኤል 34:11-16) ነቲ ኣብ ምዕራፍ 2 ናይዛ መጽሓፍ እዚኣ እተመያየጥናሉ ኣብ ኢሳይያስ 40:11 ዝርከብ ብዛዕባ የሆዋ እተዋህበ መግለጺ ንዘክሮ:- “ንመጓሲኡ ኸም ጓሳ ኼውፍር: ንዕያውቱ ኣብ ቅልጽሙ ኺእክብ ኣብ ሕቝፉ ኸኣ ኪስከሞም . . . እዩ።” ሓንቲ ዕየት ንጓሳኣ ‘እትሕቆፎ’ ብኸመይ እያ፧ ነቲ ጓሳ ትቐርቦ: ኣብ እግሩ እውን ትጕዝጐዞ ትኸውን። ይኹን እምበር: ድንን ኢሉ ነታ ዕየት ብምልዓል ብጥንቃቐ ኣብ ሕቝፉ ኽስከማ ዘለዎ እቲ ጓሳ እዩ። እዝስ እቲ ዓብዪ ጓሳና ንኸጽልለናን ንኸዕቝበናን ክሳዕ ክንደይ ፍቓደኛ ምዃኑ ዘጕልሕ ከመይ ዝበለ ባህ ዘብል መግለጺ ዀን እዩ!

8. (ሀ) እቲ የሆዋ ዕቝባ ኽህበና ምዃኑ ዝኣተዎ መብጽዓ ኣብ መን እዩ ዝውዕል: እዚኸ ኣብ ምሳሌ 18:10 ብኸመይ እዩ ተገሊጹ ዘሎ፧ (ለ) ኣብ ስም የሆዋ ንምዕቛብ እንታይ ምግባር ይሓትት፧

8 እቲ የሆዋ ዕቝባ ኽህብ ምዃኑ ዝኣተዎ መብጽዓ ኣብቶም ዝቐርብዎ ጥራይ እዩ ዝውዕል። ምሳሌ 18:10 “ስም እግዚኣብሄር ጽኑዕ ግምቢ እዩ: ጻድቕ ናብኡ ጐይዩ የዕቍብ” ትብለና። ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ንመዕቘቢ ተባሂሉ ኣብ በረኻ ግምቢ ዝህነጸሉ ግዜያት ነበረ። እቲ ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ዘሎ ሰብ ዕቝባ ኽረክብ እንተደኣ ዀይኑ ባዕሉ ናብቲ ግምቢ ሃዲሙ ኽጽጋዕ ኣለዎ። ካብ ስም የሆዋ ዝርከብ ዕቝባ እውን ከምኡ እዩ። ነቲ ስም እቲ ኻብ ምጽዋዕ ንላዕሊ ይሓትት። ነቲ የሆዋ ዝብል ስም ብምጽዋዕ ጥራይ እትረኽቦ ፍሉይ ነገር የለን። ኣብ ክንድኡስ ነቲ በቲ ስም እቲ ዝጽዋዕ ኣምላኽ ክንፈልጦን ክንውከሎን ምስቲ ጽድቃዊ ስርዓታቱ ኸኣ ተሰማሚዕና ኽንመላለስን ኣሎና። የሆዋ ብእምነት እንተደኣ ቐሪብናዮ ኸም ግምቢ ኸዕቝበና ምዃኑ ቃል ብምእታዉሲ ኣየ ኽንደይ ባህ ዘብል ኰን እዩ!

“እቲ እነምልኾ ኣምላኽ . . . ኼናግፈና ይኽእል እዩ”

9. የሆዋ ዕቝባ ኽህብ ተመባጺዑ ጥራይ ዘይኰነስ ክእለት ከም ዘለዎ እውን ብኸመይ እዩ ኣርእዩ፧

9 የሆዋ ዕቝባ ኽህብ ተመባጺዑ ጥራይ ስቕ ዝብል ዘይኰነስ: ንህዝቡ ንምዕቛብ ክእለት ከም ዘለዎ ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ብተኣምራዊ መገዲ ኣርእዩ እዩ። ኣብ ታሪኽ እስራኤል ነቶም ብርቱዓት ጸላእቲ  ህዝቡ በታ ሓያል ‘ኢዱ’ ይቈጻጸሮም ነበረ። (ዘጸኣት 7:4) ነቲ ንምዕቛብ ዝጥቀመሉ ሓይሉ ኣብ ውልቀ ሰባት እውን ከይተረፈ ኣውዒልዎ እዩ።

10, 11. የሆዋ ነቲ ንምዕቛብ ዝጥቀመሉ ሓይሉ ኣብ ውልቀ-ሰባት እውን ከይተረፈ ብኸመይ ከም ዘውዕሎ ኣየናይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብነታት እዩ ዘርእየና፧

10 ሲድራቕ: ሚሳቕ: ዓብድ-ኔጎ: እተባህሉ ሰለስተ እብራውያን ነቲ ንጉስ ነቡካድነጻር ዘቘሞ ምስሊ ኣይንሰግድን ኢሎም ምስ ኣበዩ: እቲ ነዲሩ ዝነበረ ንጉስ ኣብቲ ብርቱዕ ሃልሃልታ ዝነበሮ ጕሁር እቶን ሓዊ ኽድርብዮም ምዃኑ ኣፈራርሆም። እቲ ሽዑ ኣብ ምድሪ ኻብ ዝነበሩ እቲ ዝሓየለ ንጉስ ነቡካድነጻር ብምስትንዓቕ “ኻብ ኢደይ ዜናግፈኩም ኣምላኽከ መን እዩ፧” በለ። (ዳንኤል 3:15) እቶም ሰለስተ እብራውያን ኣምላኾም ንኸዕቝቦም ሓይሊ ኸም ዘለዎ ምሉእ ምትእምማን እኳ እንተ ነበሮም: ከድሕነና እዩ ዝብል ትጽቢት ግን ኣይነበሮምን። (ዳንኤል 3:17, 18 ) እቲ ጕሁር እቶን ሓዊ ካብቲ ዝነበሮ ሸውዓት ዕጽፊ ምስ ጐሃረ እውን ከይተረፈ ነቲ ዅሉ ዝኽእል ሓያል ኣምላኾም ጸገም ኣይፈጠረሉን። ኣዕቚብዎም እዩ: ሽዑ እቲ ንጉስ “ከምኡ ገይሩ ኼናግፍ ዚኽእል ካልእ ኣምላኽ የልቦን” ንኽብል ተገደደ።—ዳንኤል 3:29

11 የሆዋ ንህይወት ናይቲ ሓደ ወዱ ኣብ ማሕጸን ናይታ ኣይሁዳዊት ድንግል ማርያም ብምምሕልላፍ እውን ነቲ ንምዕቛብ ዝጥቀመሉ ሓይሊ ብኣዝዩ ፍሉይ መገዲ ገሊጽዎ እዩ። ሓደ መልኣኽ ንማርያም “ክትጠንሲ ወዲውን ክትወልዲ . . . መንፈስ ቅዱስ ኪወርደኪ ሓይሊ ልዑልውን ኬጽልለኪ እዩ” በላ። (ሉቃስ 1:31, 35) ቅድሚኡ ወዲ ኣምላኽ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዘስግእ ዅነታት ኣጋጢምዎ ኣይፈልጥን። ሓጢኣትን ዘይፍጽምናን ናይታ ሰብኣዊት ኣደ ነዚ ድቂ እዚ ይትንክፎ ደዀን ይኸውን፧ ሰይጣን ነቲ ህጻን ቅድሚ ምውላዱ ይጐድኦ ወይ ይቐትሎ ደዀን ይኸውን፧ ፈጺሙ ዘይከውን እዩ! የሆዋ እቲ ድቂ ኻብቲ እተጠንሰሉ ግዜ ኣትሒዙ ብዝዀነ ይኹን ዘይፍጽምና ዀነ ዝጐድእ ነገር ወይ ዓመጸኛ ሰብ ንኸይትንከፍ ኢሉ ብምሳልያዊ ኣዘራርባ ኣብ ዙርያ ማርያም ዕርዲ ዓረደ። የሆዋ ንየሱስ ኣብ ግዜ ቝልዕነቱ እውን ኣዕቚብዎ እዩ። (ማቴዎስ 2:1-15) እቲ ኽቡር ወዲ ኣምላኽ ክሳዕ እቲ ምዱብ ግዜ መጥቃዕቲ ኣየጋጠሞን።

12. የሆዋ ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ንዝነበሩ ገለ ውልቀ-ሰባት ብተኣምራዊ መገዲ ዘዕቘቦም ስለምንታይ እዩ፧

 12 የሆዋ ንገለ ውልቀ-ሰባት ብኸምዚ ዝኣመሰለ ተኣምራዊ መገዲ ዘዕቝቦም ስለምንታይ እዩ፧ መብዛሕትኡ ግዜ የሆዋ ንውልቀ-ሰባት ዘዕቝቦም ዕላምኡ ንምፍጻም ኢሉ እዩ። ንኣብነት: እቲ ንዅሎም ደቅሰብ ዝጠቅም ምድሓን ናይቲ ህጻን የሱስ ምስ ዕላማ ኣምላኽ ኣጸቢቑ እተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ የሆዋ ንምዕቛብ ዝጥቀመሉ ሓይሊ ዝገልጽ ጸብጻብ ክፍሊ ናይቲ ‘ብትዕግስትን ብምጽንናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክዀነልና ንምህሮና እተጻሕፈ’ መንፈስ ዝነፈሶ ቕዱሳት ጽሑፋት እዩ። (ሮሜ 15:4) እወ: እዚ ኣብነታት እዚ ነቲ ኣብቲ ብሓይሉ ምሉእ ዝዀነ ኣምላኽ ዘሎና እምነት የደልድሎ። ይኹን እምበር: ሎሚ ካብ ኣምላኽ እንታይ ዕቝባ ኢና ኽንጽበ እንኽእል፧

መለኰታዊ ዕቝባ ኣሎና ኽበሃል ከሎ እንታይ ማለት ግን ኣይኰነን

13. የሆዋ ኣብ ክንዳና ተኣምራት ክፍጽም ይግደድ ድዩ፧ ግለጾ።

13 የሆዋ መለኰታዊ ዕቝባ ንኽህበና መብጽዓ ምእታዉ ተኣምራት ንኽገብረልና የገድዶ እዩ ማለት ኣይኰነን። ኣምላኽና ኣብዚ ኣረጊት ኣገባብ እዚ ብዘይሽግር ክንነብር ውሕስነት ይህበና እዩ ማለት እውን ኣይኰነን። መብዛሕትኦም እሙናት ኣገልገልቲ የሆዋ ኸም እኒ ድኽነት: ውግእ: ሕማም: ሞት ዝኣመሰለ ኸበድቲ ሽግራት የሕልፉ እዮም። የሱስ ንደቀ-መዛሙርቱ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ብምኽንያት እምነቶም ክቕተሉ ኸም ዝኽእሉ ኣነጺሩ ነገሮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዩ ኽሳዕ መወዳእታ ንኽጽመሙ ዘጕልሓሎም። (ማቴዎስ 24:9, 13) የሆዋ ኣብ ኵሉ ዘጋጥመና ጸገማት ሓይሉ ተጠቒሙ ተኣምራዊ ምድሓን ዘምጽኣልና ነይሩ እንተ ዝኸውን: ሰይጣን ንየሆዋ ኽጸርፎን ነቲ ንኣምላኽና ዘሎና ተወፋይነት ከኣ ኣብ ሕቶ ኸውድቖን መሰረት ምዀኖ ነይሩ።—እዮብ 1:9, 10

14. የሆዋ ንዅሎም ኣገልገልቱ ብሓደ ዓይነት መገዲ ኸም ዘየዕቝቦም ኣየናይ ኣብነታት እዩ ዝገልጸልና፧

14 የሆዋ ኣብ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከይተረፈ ንነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊኡ ኻብ ዘይትሓስበ ሞት ንኸናግፎ ኢሉ ነቲ ንምዕቛብ ዘውዕሎ  ሓይሉ ይጥቀመሉ ኣይነበረን። ንኣብነት: ሃዋርያ ያእቆብ ብ44 ከ.ኣ.ዘ. ብሄሮድስ ተቐትለ፣ ድሕሪኡ ቝሩብ ጸኒሑ ግን ጴጥሮስ “ካብ ኢድ ሄሮድስ” ደሓነ። (ግብሪ ሃዋርያት 12:1-11) ዮሃንስ ሓው ያእቆብ ከኣ ድሕሪ ሞት ጴጥሮስን ያእቆብን ነዊሕ ዕድመ ጸንሐ። ስለዚ ብርግጽ የሆዋ ንዅሎም ኣገልገልቱ ብሓደ ዓይነት መገዲ ኸዕቝቦም ኢልና ትጽቢት ክንገብረሉ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ርእሲ እዚውን ንዅልና ‘ጊዜን ኣጋጣምን ይመጸና’ እዩ። (መክብብ 9:11) እሞ ብኸመይ ደኣ እዩ ዘዕቝበና፧

የሆዋ ብስጋ የዕቝበና

15, 16. (ሀ) የሆዋ ንኣምለኽቱ ብስጋዊ መዳይ ዝመጸ ብጕጅለ ደረጃ የዕቝቦም ምዃኑ ዝገልጸልና እንታይ መርትዖ ኣሎ፧ (ለ) የሆዋ ሕጅን ኣብቲ ‘ብርቱዕ ጸበባን’ ንኣገልገልቱ ኸም ዘዕቝቦም ክንተኣማመን እንኽእል ስለምንታይ ኢና፧

15 ብመጀመርታ ደረጃ ብዛዕባ እቲ ዝህበና ስጋዊ ዕቝባ ንርአ። ከም ኣምለኽቲ የሆዋ መጠን ብጕጅለ ደረጃ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዕቝባ ኽንረክብ ትጽቢት ክንገብር ንኽእል ኢና። ዕቝባ የሆዋ እንተ ዘይህልወና ነይሩ ሰይጣን ብቐሊሉ መጥቃዓና። ከመይሲ እቲ “ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ” ዝዀነ ሰይጣን ንኣምለኽቲ የሆዋ ከም ምጥፋእ ገይሩ ዘሐጕሶ ነገር የለን። (ዮሃንስ 12:31፣ ራእይ 12:17) ኣብ ምድሪ ዝቕልቀሉ ገለ ሓያላት መንግስታት ነቲ ናይ ስብከት ዕዮና ይእግድዎ: ፈጺሞም ከጽንቱና ኸኣ ይጽዕሩ እዮም። ይኹን እምበር: ኣገልገልቲ የሆዋ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም: ስብከቶም ከኣ ብዘይምቍራጽ ሰቢኾም እዮም! ሓያላት ሃገራት ንዕዮ ናይዞም ብተዛማዲ ሒደት ዝዀኑ: ክከላኸሉ ድማ ዘይክእሉ ዝመስሉ ኽርስትያናት ደው ከብልዎ ዘይክኣሉ ስለምንታይ እዮም፧ የሆዋ በቲ ሓያል ኣኽናፉ ገይሩ ስለ ዘዕቝበና እዩ!—መዝሙር 17:7, 8

16 ኣብቲ “ብርቱዕ ጸበባ”ኸ ብስጋዊ መዳይ ኸዕቝበና ድዩ፧ ኣምላኽ ፍርዱ ኸውርድ ከሎ እንፈርሃሉ ምኽንያት የብልናን። ከመይሲ የሆዋ “ነቶም ፈራህቲ እግዚኣብሄር ካብ ፈተና ኼውጽኦም: ንገበርቲ ዓመጻ ግና እናቐጽዔ ንመዓልቲ ፍርዲ ኺሕልዎም . . . እዩ።” (ራእይ 7:14፣ 2 ጴጥሮስ 2:9) ክሳዕ ሽዑ ግን ብዛዕባ ኽልተ ነገራት  ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ቀዳማይ: የሆዋ ነቶም እሙናት ኣገልገልቱ ካብ ምድሪ ኽጸንቱ ፈጺሙ ኣየፍቅድን እዩ። ካልኣይ: ነቶም ንጽህናኦም ዝሕልዉ—ኣድላዪ እንተደኣ ዀይኑ ብትንሳኤ—ኣብታ ጽድቂ ዝነብረላ ሓዳስ ዓለም ዓስቢ ዘለኣለማዊ ህይወት ክህቦም እዩ። እቶም ዝሞቱ ኣብ ዝኽሪ ኣምላኽ ካብ ምዃን ንላዕሊ ዝበልጽ ዕቝባ የብሎምን።—ዮሃንስ 5:28, 29

17. የሆዋ ኸመይ ገይሩ እዩ ብቓሉ ዘዕቝበና፧

17 የሆዋ ሕጂ እውን ከይተረፈ በቲ ልቢ ንምፍዋስን ናብራ ህይወት ንምምሕያሽን ዝድርኽ ሓይሊ ዘለዎ ህያው ዝዀነ “ቓሉ” ኣቢሉ የዕቝበና እዩ። (እብራውያን 4:12) ነቲ ኣብ ቃሉ ዘሎ መሰረታዊ ስርዓታት ኣብ ግብሪ ብምውዓል ከኣ ብገለ መዳያት ኻብቲ ንስጋና ኽጐድእ ዝኽእል ነገራት ክንዕቈብ ንኽእል ኢና። ኢሳይያስ 48:17 “ነቲ ዚጠቅም ዝምህረካ . . . ኣነ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ እየ” ትብል። ምስ ስርዓታት ቃል ኣምላኽ ተሰማሚዕና ምስ እንመላለስ ጥዕና ኽንረክብ: ዕድመና ድማ ክነውሕ ይኽእል። ንኣብነት: ነቲ ኻብ ምንዝርና ኽንርሕቕን ካብ ዘርክስ ዘበለ ነገራት ርእስና ኸነንጽህን እተዋህበና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምኽሪ ኣብ ግብሪ ስለ እነውዕሎ: ካብቲ ንናብራ ህይወት ናይቶም ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ሓያሎ ሰባት ኣበላሽዩ ዘሎ ርኹስ ተግባራትን ጐዳኢ ልምድታትን ክንርሕቕ ክኢልና ኢና። (ግብሪ ሃዋርያት 15:29፣ 2 ቈረንቶስ 7:1) ኣየ እወ: ሳላ ቓል ኣምላኽ ዕቝባ ብምርካብናሲ ኽንደይከ ከነመስግን ዘይግብኣና!

የሆዋ ብመንፈሳዊ መገዲ የዕቝበና

18. የሆዋ እንታይ ዓይነት መንፈሳዊ ዕቝባ እዩ ዝህበና፧

18 ካብ ኵሉ ንላዕሊ ድማ የሆዋ ብመንፈሳዊ መገዲ የዕቝበና እዩ። እቲ ፈቃር ኣቦና ንሒደት ዓመታት ጥራይ ዘይኰነስ ንዘለኣለም ክንነብር ስለ ዝደልየና ፈተናታት ንምጽማምን ምስኡ ዘሎና ርክብ ንምዕቃብን ዘኽእለና ዕጥቂ ብምሃብ ካብ መንፈሳዊ ጕድኣት የዕቝበና እዩ። ገለ ኻብቲ ብመንፈሳዊ መገዲ ኸዕቝበና ዝኽእል ናይ ኣምላኽ ምድላዋት ንርአ።

19. መንፈስ የሆዋ ንዘጋጥመና ፈተናታት ንኽንዋጽኣሉ ዘኽእለና ሓይሊ ዝህበና ብኸመይ እዩ፧

 19 የሆዋ ‘ጸሎት ዝሰምዕ’ ኣምላኽ እዩ። (መዝሙር 65:2) ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዀይኑ ዝስምዓና ጸቕጥታት ኽወርደና ኸሎ ልብና ምስ እነፍስሰሉ ብዙሕ ዕረፍቲ ኸምጽኣልና ይኽእል። (ፊልጲ 4:6, 7) ንፈተናታትና ብተኣምራዊ መገዲ እኳ እንተ ዘየልገሶ ጸሎትና ብምስማዕ ንኽንዋጽኣሉ ጥበብ ይህበና እዩ። (ያእቆብ 1:5, 6) ልዕሊ ዅሉ ድማ የሆዋ ንዝልምንዎ መንፈስ ቅዱስ ይህቦም። (ሉቃስ 11:13) እቲ ሓያል መንፈስ እቲ ንዘጋጥመና ዘበለ ዝዀነ ይኹን ፈተና ወይ ግድል ንኽንዋጽኣሉ ኽሕግዘና ይኽእል: ክሳዕ እቲ የሆዋ ድሕሪ ቐረባ ግዜ ንዅሉ መሪር ጸገማት ኣብታ ሓዳስ ዓለም ዘልግሰሉ እዋን ድማ ንምጽማም ዘኽእለና “ማእለያ ዜብሉ ሓይሊ” ክህበና ይኽእል።—2 ቈረንቶስ 4:7

20. እቲ የሆዋ ንኸዕቝበና ዝጥቀመሉ ሓይሊ በሕዋትና ኣቢሉ ዝመጸና ብኸመይ እዩ፧

20 ሓድሓደ ግዜ እቲ የሆዋ ንምዕቛብ ዝጥቀመሉ ሓይሊ በሕዋትና ኣቢሉ እውን ይመጸና እዩ። የሆዋ ንህዝቡ ናብቲ ዓለምለኻዊ “ማሕበር ኣሕዋት” ሰሓቦም። (1 ጴጥሮስ 2:17፣ ዮሃንስ 6:44) ኣብዚ ፍቕራዊ ሃዋሁ ዘለዎ ሕውነት ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ሰናይ ክገብሩ ኽጸልዎም ክሳዕ ክንደይ ሓይሊ ኸም ዘለዎ ህያው መርትዖ ኢና  እንርኢ። እቲ መንፈስ እቲ ኸም እኒ ፍቕሪ: ሕያውነት: ሰናይ ዝኣመሰለ ኽቡር ባህርያት የፍርየልና። (ገላትያ 5:22, 23) ስለዚ እምበኣር: ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ምስ እንህሉ እሞ ሓደ ሓውና ሓጋዚ ምኽሪ ምስ ዝህበና ወይ ኣብቲ እዋን እቲ ዘድልየና ዘተባብዕ ቓላት ምስ ዝዛረበና: የሆዋ ብሓልዮት ተላዒሉ ኸምዚ ዝኣመሰለ ዕቝባ ስለ ዝሃበና ኸነመስግኖ ንኽእል ኢና።

21. (ሀ) የሆዋ በቲ “እሙንን ኣስተውዓልን ባርያ” ኣቢሉ ኸመይ ዝበለ እዋናዊ መንፈሳዊ መግቢ እዩ ዝህበና፧ (ለ) ካብቲ የሆዋ ብመንፈሳዊ መገዲ ንኸዕቝበና ኢሉ ዝገበሮ ምድላዋት ብኸመይ ኢና ብብሕቲ ተጠቒምና፧

21 የሆዋ ንኸዕቝበና ኢሉ እዋናዊ መንፈሳዊ መግቢ እውን ይህበና እዩ። ካብ ቃሉ ሓይሊ ምእንቲ ኽንረክብ ኢሉ ነቲ “እሙን ኣስተውዓሊ ባርያ” መንፈሳዊ መግቢ ኽህበና መዚዝዎ ኣሎ። እቲ እሙን ባርያ ኸም እኒ ግምቢ ዘብዐኛ ከምኡውን ንቕሑ! ዝኣመሰላ መጽሔታትን ካልእ ጽሑፋትን ብምሕታም: ከምኡውን ከም እኒ ሰሙናዊ: ፍሉይ: ናይ ወረዳ: ከምኡውን ናይ ኣውራጃ ኣኼባታት ገይሩ እንታይ ከም ዘድልየናን መዓስ ከም ዘድልየናን ፈሊጡ “መግቢ በብግዜኡ” ይህበና። (ማቴዎስ 24:45) ብገለ ኻብቲ ኣብ ክርስትያናዊ ኣኼባታት እተዋህበ ሓሳባት: ዝቐረበ ዝርርብ ወይ ጸሎት ሓይልን ምትብባዕን ረኺብካዶ ትፈልጥ፧ ብሓንቲ ኻብቲ ኣብ መጽሔታትና ዝረኸብካያ ዓንቀጽ ተተንኪፍካዶ ትፈልጥ፧ የሆዋ ብመንፈሳዊ መዳይ ንኸዕቝበና ኢሉ እዚ ዅሉ ምድላዋት እዚ ኸም ዝሃበና ንዘክር።

22. የሆዋ ንሓይሉ በየናይ መገድታት እዩ ዝጥቀመሉ: ከምኡ ምግባሩ ንረብሓና ዝኸውንከ ስለምንታይ እዩ፧

22 የሆዋ ንዅሎም እቶም “ብእኡ ዚውከሉ ዘበሉ” ብርግጽ ዋልታኦም እዩ። (መዝሙር 18:30) ኣብዚ እዋን እዚ ኻብ ኵሉ መከራ ኸዕቝበና ኢሉ ሓይሉ ኸም ዘይጥቀም ንፈልጥ ኢና። ዕላምኡ ንምፍጻም ግን ወትሩ ይጥቀመሉ እዩ: ውዒሉ ሓዲሩ ድማ ንረብሓ ህዝቡ ዀይኑ እዩ ዝርከብ። ንየሆዋ እንተደኣ ቐሪብናዮ ኣብ ፍቕሩ ኸኣ እንተደኣ ጸኒዕና ፍጽምና ዘለዎ ዘለኣለማዊ ህይወት ይህበና። ነዚ ኣብ ኣእምሮና ብምሓዝ ኣብዚ ኣገባብ እዚ ዘጋጥመና ዝዀነ ይኹን መከራ “ሽዓ ዚሐልፍን ቀሊልን” ጌርና ኢና እንወስዶ።—2 ቈረንቶስ 4:17