ኣብ ጐድኒ ኣምላኽ ቁም። 1 ጴጥሮስ 5:6-9

ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘይቃዶ ዝዀነ ይኹን ልምድታት ኣይትሳተፍ። ከምኡ ምግባር፡ ትብዓት ይሓትት እዩ።

ኣብ ፖለቲካዊ ጕዳያት ኢድካ ኣይተእቱ፣ ፖለቲካዊ ውድባት ንየሆዋን ንመንግስቱን ኣይድግፋን እየን።

 ቅኑዕ ምርጫ ግበር—ንኣምላኽ ስምዓዮ። ማቴዎስ 7:24, 25

ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ሕበር፣ ንሳቶም እውን ንኣምላኽ ክትቀርቦ ኺሕግዙኻ እዮም።

ወትሩ ብዛዕባ ኣምላኽ ተምሃር፣ ትእዛዛቱ ድማ ሓሉ።

እምነትካ ምስ ደልደለት፡ ርእስኻ ንየሆዋ ኽትውፍን ክትጥመቕን ኣሎካ።—ማቴዎስ 28:19

ንኣምላኽ ስምዓዮ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣንብብ፣ ንመጽሓፍ ቅዱስ ክትርድኦ ምእንቲ ኺሕግዙኻ ድማ፡ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ሕተቶም። ድሕሪኡ፡ ነቲ እተምሃርካዮ ኣብ ግብሪ ኣውዕሎ። ከምኡ እንተ ጌርካ፡ ንዘለኣለም ክትነብር ኢኻ።—መዝሙር 37:29