እዚ ዅሉ ጸገማት፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ቀረባ ግዜ ስጕምቲ ኸም እትወስድ የረጋግጽ እዩ። ሉቃስ 21:10, 11 2 ጢሞቴዎስ 3:1-5

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ግዜና ዚርአ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ተነብዩ ነይሩ እዩ። ሰባት ፈተውቲ ገንዘብ፡ ንወለዶም ዘይእዘዙ፡ ጨካናት፡ ተድላ ዚፈትዉ ኸም ዚዀኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ።

ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፡ ውግእ፡ ጥሜት፡ ለበዳ ኸም ዚህሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ነገራት እዚ ኸኣ፡ ሎሚ ይፍጸም ኣሎ።

የሱስ፡ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ብዘላ ዓለም ከም ዚስበኽ እውን ገሊጹ ነይሩ እዩ።—ማቴዎስ 24:14

 መንግስቲ ኣምላኽ ንዅሉ እከይ ከተወግዶ እያ። 2 ጴጥሮስ 3:13

ድሕሪ ሓጺር እዋን፡ የሆዋ ንዅሎም እኩያት ኬጥፍኦም እዩ።

ሰይጣንን ኣጋንንትን ኪቕጽዑ እዮም።

እቶም ንኣምላኽ ዚሰምዕዎ ሰባት፡ ኣብታ ፍርሂ ዘይህልወላ፡ ንሓድሕዶም ዚተኣማመኑን ዚፋቐሩን ሰባት ዚነብሩላ፡ ጽድቂ እውን ዚሰፍነላ ሓዳስ ዓለም ኪነብሩ እዮም።