1. ብዛዕባ ኣየነይቲ ፍልጥቲ ጸሎት ኢና ኽንመያየጥ፧

ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት ነታ ኣቡነ ዘበሰማያት ተባሂላ እትጽዋዕ ፍልጥቲ ጸሎት ይፈልጥዋ እዮም። የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ በዛ ጸሎት እዚኣ ኣቢሉ ብኸመይ ከም ዚጽልዩ ምሂርዎም እዩ። ብዛዕባ እንታይ እዩ ጸልዩ፧ እዛ ጸሎት እዚኣ ሎሚ ንዓና እተገድሰና ስለምንታይ እያ፧

2. የሱስ ብዛዕባ እንታይ ሰለስተ ኣገዳሲ ነገራት እዩ ኽንጽሊ ምሂሩና፧

2 የሱስ ከምዚ በለ፦ “ንስኻትኩምሲ ኸምዚ ኢልኩም ደኣ ጸልዩ፦ ‘ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና፡ ስምካ ይቀደስ። መንግስትኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን።’” (ማቴዎስ 6:9-13 ኣንብብ።) የሱስ ብዛዕባ እዘን ሰለስተ ነገራት ክንጽሊ ዝመሃረና ስለምንታይ እዩ፧—ተወሳኺ ሓበሬታ 20 ርአ።

3. ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢና ኽንፈልጥ ዜድልየና፧

3 ስም ኣምላኽ፡ የሆዋ ኸም ዝዀነ ተማሂርና ኢና። ንደቂ ሰብን ንምድርን ብዚምልከት ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ድማ ተመያይጥና ኢና። የሱስ፡ “መንግስትኻ ትምጻእ” ኪብል ከሎ ግና እንታይ ማለቱ እዩ፧ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ምዃናን እንታይ ከም እትገብርን ንስም ኣምላኽ ብኸመይ ከም እትቕድስን ክንርኢ ኢና።

መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እያ፧

4. መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እያ፧ መንከ እዩ ንጉሳ፧

4 የሆዋ ሰማያዊት መንግስቲ ኣቚሙ እዩ፣ ንየሱስ ከኣ ንጉስ እታ መንግስቲ ኪኸውን ሓርይዎ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ነዛ መንግስቲ እዚኣ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኢሉ እዩ ዚጽውዓ። የሱስ፡ “ንጉስ  ነገስታትን ጐይታ ጐይተትን” እዩ። (1 ጢሞቴዎስ 6:15) ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብኣዊ ገዛኢ ንላዕሊ ሰናይ ነገራት ኪገብር ክእለት ኣለዎ። ኵሎም ሰብኣውያን ገዛእቲ እንተ ዚሓብሩ እውን ክንዲ ናይ የሱስ ዚኣክል ሓይሊ የብሎምን።

5. መንግስቲ ኣምላኽ ኣበይ ኰይና እያ እትገዝእ፧ ንመንከ እያ ኽትገዝእ፧

5 የሱስ ምስ ተንስአ ድሕሪ ኣርብዓ መዓልቲ ናብ ሰማይ ተመሊሱ እዩ። ድሕሪ ግዜ ድማ፡ የሆዋ ንየሱስ ንጉስ መንግስቲ ኣምላኽ ኪኸውን ሸይምዎ እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 2:33) መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኰይና ንምድሪ ኽትገዝእ እያ። (ራእይ 11:15) በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ሰማያዊት መንግስቲ” ኢሉ ዚጽውዓ።—2 ጢሞቴዎስ 4:18

6, 7. የሱስ ካብ ካልኦት ሰብኣውያን ነገስታት ዚበልጽ ብኸመይ እዩ፧

6 የሱስ፡ “ዘይመውት” ስለ ዝዀነ፡ ካብ ዝዀነ ይኹን ሰብኣዊ ንጉስ ከም ዚበልጽ መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጽ እዩ። (1 ጢሞቴዎስ 6:16) ኵሎም ሰብኣውያን ገዛእቲ ውዒሎም ሓዲሮም ሙማቶም ኣይተርፍን እዩ፣ የሱስ ግና ፈጺሙ ኣይመውትን እዩ። ኵሉ እቲ የሱስ ዚገብረልና ሰናይ ነገራት ከኣ ዘለኣለማዊ እዩ።

7 የሱስ ፍትሓውን ርሕሩሕን ንጉስ ከም ዚኸውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብትንቢት ተነጊሩ ነይሩ እዩ። እቲ ትንቢት ከምዚ ይብል፦ “ኣብ ልዕሊኡ ኸኣ መንፈስ የሆዋ፡ መንፈስ ጥበብን ኣእምሮን፡ መንፈስ ምኽርን ሓይልን፡ መንፈስ ፍልጠትን ፍርሃት የሆዋን ኪዓርፍ እዩ። ብፍርሃት የሆዋ ድማ ደስ ኪብሎ እዩ። ኣዒንቱ ብዚርእያኦ ኣይኪፈርድን፡ ኣእዛኑ ብዚሰምዓኦ እውን ኣይኪገንሕን [ወይ፡ ኣይኪመክርን] እዩ። ንትሑታት [ወይ፡ ንድኻታት] ብፍትሒ ኺፈርድ . . . እዩ።” (ኢሳይያስ 11:2-4) ከምዚ ዓይነት ንጉስ ኪህልወካ ኣይምደለኻንዶ፧

8. የሱስ በይኑ ኸም ዘይገዝእ ብኸመይ ንፈልጥ፧

8 ኣምላኽ፡ ምስ የሱስ ኰይኖም ኣብታ ሰማያዊት መንግስቲ ዚገዝኡ  እተወሰኑ ሰባት ሓርዩ እዩ። ንኣብነት፡ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ፡ “እንተ ተጻዊርና፡ ምስኡ እውን ክንነግስ ኢና” በሎ። (2 ጢሞቴዎስ 2:12) እቶም ምስ የሱስ ዚነግሱ ግና ክንደይ እዮም፧

9. ምስ የሱስ ዚገዝኡ ኽንደይ እዮም፧ ኣምላኽከ ኻብ መዓስ ኣትሒዙ እዩ ኺመርጾም ጀሚሩ፧

9 ኣብ ምዕራፍ 7 ኸም እተመሃርናዮ፡ ሃዋርያ ዮሃንስ ብራእይ፡ ንየሱስን ነቶም 144,000 ነገስታትን ኣብ ሰማይ ኰይኖም ርእይዎም እዩ። እዞም 144,000 እንታዎት እዮም፧ ዮሃንስ ባዕሉ፡ “ስሙን [ማለት፡ ስም የሱስን] ስም ኣቦኡን ኣብ ግምባሮም እተጻሕፎም” ምዃኖም ገሊጹልና ኣሎ። ወሲኹ እውን፡ “ንሳቶም ነቲ ገንሸል [ማለት፡ ንየሱስ] ናብ ዚኸዶ ዘበለ ዚስዕብዎ እዮም። ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን በዅራት ኪዀኑ ድማ፡ ካብ ሰብ እተዓደጉ እዮም” በለ። (ራእይ 14:1, 4 ኣንብብ።) እዞም 144,000 ምስ የሱስ “ኣብ ልዕሊ ምድሪ . . . ኪነግሱ” ኣምላኽ ዝመረጾም እሙናት ክርስትያናት እዮም። ምስ ሞቱ፡ ናብ ሰማያዊ ህይወት እዮም ዚትንስኡ። (ራእይ 5:10) ካብ ግዜ ሃዋርያት ኣትሒዙ፡ የሆዋ ኽፍሊ እቶም 144,000 ነገስታት ዚዀኑ እሙናት ክርስትያናት ኪመርጽ ጸኒሑ እዩ።

10. የሆዋ፡ የሱስን እቶም 144,000ን ንደቂ ሰብ ከም ዚገዝእዎም ምግባሩ፡ ፍቕራዊ መሰናድዎ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

10 የሆዋ ኣዝዩ ስለ ዚሓልየልና እዩ ሰባት ምስ የሱስ ሓቢሮም ኪገዝኡ መሰናድዎ ዝገበረ። የሱስ ኵነታትና ስለ ዚርድኦ፡ ንፉዕ መራሒ እዩ። ሰብ ኰይኑ ስለ ዝነበረን ስለ እተሳቐየን፡ ስምዒትና ይርድኣልና እዩ። “ብድኻምና ኺድንግጸልና” ኸም ዚኽእል፡ ‘በቲ ዘሕለፎ መከራ ድማ ተኣዛዝነት ከም እተማህረ’ ጳውሎስ ገሊጹ ኣሎ። (እብራውያን 4:15፣ 5:8) እቶም 144,000 እውን ሰባት ስለ ዝነበሩ፡ ስምዒትና ይርድኡልና እዮም። ዘይፍጽምናን ሕማምን ተጻዊሮም ሓሊፎም እዮም። ስለዚ፡ የሱስን እቶም  144,000ን ስምዒትናን ዜጋጥመና ጸገማትን ኪርድኡልና ኸም ዚኽእሉ ኽንተኣማመን ንኽእል ኢና።

መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ክትገብር እያ፧

11. ኣብ ሰማይ ዝነበሩ ዅላቶም ፍቓድ ኣምላኽ ይገብሩ ነይሮም ድዮም፧

11 የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ ፍቓድ ኣምላኽ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ኪኸውን ኪጽልዩ ኸም ዘለዎም ምሂሩዎም እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ምሉእ ብምሉእ ዘይፍጸመሉ እዋን ግና ነይሩ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 3፡ ሰይጣን ድያብሎስ ካብ የሆዋ ኸም ዝዓለወ ተማሂርና ኢና። ሰይጣን ምስ ዓለወ፡ የሆዋ ንዕኡን ነቶም ኣጋንንቲ ተባሂሎም ዚጽውዑ ዘይእሙናት መላእኽትን ንእተወሰነ እዋን ኣብ ሰማይ ኪጸንሑ ፈቒዱሎም ነይሩ እዩ። ስለዚ፡ ኣብ ሰማይ ዝነበሩ ዅላቶም ኣይኰኑን ፍቓድ ኣምላኽ ዚገብሩ ነይሮም። ኣብ ምዕራፍ 10፡ ብዛዕባ ሰይጣንን ኣጋንንትን ዝያዳ ኽንምሃር ኢና።

12. ኣብ ራእይ 12:10 እንታይ ክልተ ኣገዳሲ ፍጻመታት እዩ ተጠቒሱ ዘሎ፧

12 የሱስ ንጉስ መንግስቲ ኣምላኽ ድሕሪ ምዃኑ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ንሰይጣን ከም ዚዋግኦ መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጽ እዩ። (ራእይ 12:7-10 ኣንብብ።) ፍቕዲ 10፡ ክልተ ኣገዳሲ ፍጻመታት ትገልጽ። እታ የሱስ ክርስቶስ ዝንጉሳ መንግስቲ ኣምላኽ ክትገእዝ ከም እትጅምር፡ ሰይጣን ከኣ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ኸም ዚድርበ ትገልጽ እያ። እዚ ፍጻመታት እዚ ዛጊት ብኸመይ ከም እተፈጸመ ኽንምሃር ኢና።

13. ሰይጣን ምስ ተደርበየ፡ ኣብ ሰማይ እንታይ ኰነ፧

13 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሰይጣንን ኣጋንንቱን ካብ ሰማይ ምስ ተደርበዩ፡ እቶም እሙናት መላእኽቲ ኸም እተሓጐሱ ይገልጽ እዩ። “ኣቱም ሰማያትን ኣባታቶም እትነብሩን፡ ተሓጐሱ!” ድማ ይብል። (ራእይ 12:12) ሕጂ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዅሉ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዚገብር፡ ኣብኡ ፍጹም ሰላምን ሓድነት እዩ ዘሎ።

ሰይጣንን ኣጋንንቱን ካብ ሰማይ ካብ እተደርበዩሉ እዋን ኣትሒዙ፡ ኣብ ምድሪ ብዙሕ መከራ ወሪዱ ኣሎ። ድሕሪ ሓጺር ግዜ፡ እዚ መከራ እዚ ኼብቅዕ እዩ

14. ሰይጣን ካብ ሰማይ ስለ ተደርበየ፡ ኣብ ምድሪ እንታይ እዩ ዜጋጥም ዘሎ፧

 14 ኣብ ምድሪ ዘሎ ህይወት ግና ካብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እተፈልየ እዩ፧ “ድያብሎስ ሓጺር እዋን ከም ዘለዎ ፈሊጡ፡ ብብርቱዕ ቍጥዓ ወሪዱኩም ኣሎ” ስለ እተባህለ፡ ንሰባት ሕማቕ ነገራት የጋጥሞም ኣሎ። (ራእይ 12:12) ሰይጣን ካብ ሰማይ ስለ እተደርበየን ድሕሪ ሓጺር ግዜ ኸም ዚጠፍእ ስለ ዚፈልጥን ተቘጢዑ እዩ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ዅላ ምድሪ ህውከትን ስቓይን መከራን ኬውርድ ዚከኣሎ ዘበለ ይገብር እዩ።

15. ኣምላኽ ንምድሪ ዘለዎ ዕላማ እንታይ እዩ፧

15 ኣምላኽ ንምድሪ ዘለዎ ፍቓድ ወይ ዕላማ ግና ኣይተቐየረን። ፍጹማት ሰባት ኣብታ ገነት እትኸውን ምድሪ ንዘለኣለም ኪነብሩ እዩ ዚደሊ። (መዝሙር 37:29) መንግስቲ ኣምላኽ ነዚ እትፍጽሞ ግና ብኸመይ እያ፧

16, 17. ዳንኤል 2:44 ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እያ እትነግረና፧

16 እቲ ኣብ ዳንኤል 2:44 ዚርከብ ትንቢት ከምዚ ይብል፦ “ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኦም፡ ኣምላኽ ሰማይ ንዘለኣለም ከቶ ዘይትጠፍእ መንግስቲ ኬቕውም እዩ። እዛ መንግስቲ እዚኣ ንዝዀነ ኻልእ ህዝቢ ኣይክትውሃብን እያ። ንዅለን እዘን መንግስትታት እዚአን ክትሕምሽሸንን ከተጥፍአንን እያ፣ ንሳ በይና ኸኣ ንዘለኣለም ክትቀውም እያ።” እዚ ትንቢት እዚ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ይምህረና፧

17 ቀዳማይ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ግዝኣታ እትጅምር “ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኦም” ምዃኑ ይነግረና እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ምግዛእ ክትጅምር ከላ፡ ካልኦት መንግስትታት እውን ኣብ ምድሪ ኺህልዋ እየን። ካልኣይ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ንዘለኣለም ከም እትጸንዕን ብኻልእ መንግስቲ ኸም ዘይትትካእን ይነግረና እዩ። ሳልሳይ፡ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣምላኽን መንግስትታት እዛ ዓለም እዚኣን ውግእ ከም ዚኸውን ይገልጽ እዩ። ኣብቲ ውግእ፡  መንግስቲ ኣምላኽ ክትስዕር እያ፣ ንሳ በይና ኸኣ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኽትገዝእ እያ። ድሕሪኡ፡ ደቂ ሰብ ክሳዕ ሕጂ ኻብ ዝረኸብዎ ዝበለጸ መንግስቲ ኺረኽቡ እዮም።

18. እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣምላኽን መንግስትታት ዓለምን ዚግበር ናይ መወዳእታ ውግእ እንታይ ይብሃል፧

18 መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እትገዝእ ብኸመይ እያ፧ ቅድሚ እቲ ኣርማጌዶን ዚብሃል ናይ መወዳእታ ውግእ፡ ኣጋንንቲ ን“ነገስታት ብዘላ ዓለም” ኣስሒቶም “ናብ ውግእ እታ ዓባይ መዓልቲ እቲ ዅሉ ዚኽእል ኣምላኽ ኪእክብዎም” እዮም። እወ፡ ሰብኣውያን መንግስትታት ንመንግስቲ ኣምላኽ ኪዋግኡዋ እዮም።—ራእይ 16:14, 16ተወሳኺ ሓበሬታ 10 ርአ።

19, 20. መንግስቲ ኣምላኽ ንምድሪ ኽትገዝኣ እንደሊ ስለምንታይ ኢና፧

19 መንግስቲ ኣምላኽ እተድልየና ስለምንታይ እያ፧ እንተ ወሓደ፡ ሰለስተ ምኽንያት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ቀዳማይ፡ ሓጥኣን ስለ ዝዀንና፡ ንሓምምን ንመውትን ኢና። ይኹን እምበር፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት መንግስቲ ኣምላኽ ንዘለኣለም ከም እንነብር ይገልጽ እዩ። ዮሃንስ 3:16፡ “ኣምላኽሲ በቲ ሓደ ወዱ ዚኣምን ኵሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቂርዋ እዩ” ትብል እያ።

20 መንግስቲ ኣምላኽ እተድልየሉ ኻልኣይ ምኽንያት፡ ብዙሓት እኩያት ሰባት ስለ ዘለዉ እዩ። ብዙሓት ሰባት ይሕስዉን ይሰርቁን ርኹስ ተግባራት ይገብሩን እዮም። ነዚኣቶም ከነወግዶም ኣይንኽእልን ኢና፣ ኣምላኽ ግና ኬወግዶም እዩ። እከይ ዚገብሩ ሰባት ኣብ ኣርማጌዶን ኪጠፍኡ እዮም። (መዝሙር 37:10 ኣንብብ።) መንግስቲ ኣምላኽ እተድልየሉ ሳልሳይ ምኽንያት፡ ሰብኣውያን መንግስትታት ድኹማትን ጨካናትን ብልሹዋትን ስለ ዝዀና እየን። ሰባት ንኣምላኽ ኪእዘዙ ኣየተባብዓን እየን። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ‘ሰብ ንሰብ ንጕድኣቱ ኸም ዚገዝእ’ ይገልጽ እዩ።—መክብብ 8:9

21. መንግስቲ ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ኸም ዚኸውን እትገብር ብኸመይ እያ፧

 21 ድሕሪ ኣርማጌዶን፡ መንግስቲ ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ኸም ዚኸውን ክትገብር እያ። ንኣብነት፡ ንሰይጣንን ንኣጋንንቱን ከተጥፍኦም እያ። (ራእይ 20:1-3) ዚሓምም ኰነ ዚመውት እውን ኣይኪህሉን እዩ። ሳላ በጃ፡ ኵሎም እሙናት ሰባት ኣብ ገነት ንዘለኣለም ኪነብሩ እዮም። (ራእይ 22:1-3) እታ መንግስቲ፡ ንስም ኣምላኽ ክትቅድሶ እያ። እዚ እንታይ ማለት እዩ፧ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኽትገዝእ ከላ፡ ኵሎም ሰባት ንስም ኣምላኽ ኬኽብርዎ እዮም።—ተወሳኺ ሓበሬታ 21 ርአ።

የሱስ መዓስ እዩ ነጊሱ፧

22. የሱስ ኣብ ምድሪ ኸሎ ወይ ምስ ተንስአ ብኡብኡ ኸም ዘይነገሰ ብኸመይ ንፈልጥ፧

22 የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ፡ “መንግስትኻ ትምጻእ” ኢሎም ኪጽልዩ ምሂርዎም እዩ። ስለዚ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸም ዘይነበረት ርዱእ እዩ። መጀመርታ፡ የሆዋ ነታ መንግስቲ ኬቝማን ንየሱስ ኬንግሶን የድሊ ነበረ። የሱስ ናብ ሰማይ ምስ ተመልሰ፡ ብኡብኡ ድዩ ነጊሱ፧ ኣይፋልን። የግዳስ፡ እተወሰነ እዋን ተጸብዩ እዩ። ድሕሪ ትንሳኤ የሱስ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ጴጥሮስን ጳውሎስን እቲ ኣብ  መዝሙር 110:1 ዚርከብ ትንቢት ኣብ የሱስ ከም እተፈጸመ ብምግላጽ ነቲ ጕዳይ ኣነጺሮምዎ እዮም። የሆዋ ኣብቲ ትንቢት፡ “ንጸላእትኻ ድኳ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም፡ ኣብ የማነይ ተቐመጥ” በለ። (ግብሪ ሃዋርያት 2:32-35፣ እብራውያን 10:12, 13) የሱስ፡ የሆዋ ኽሳዕ ዜንግሶ ኽንደይ እዩ ተጸብዩ፧

መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ፍቓድ ኣምላኽ ክትፍጽም እያ

23. (ሀ) የሱስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣምላኽ ዝነገሰ መዓስ እዩ፧ (ለ) ኣብታ እትቕጽል ምዕራፍ እንታይ ኢና ኽንምሃር፧

23 ቅድሚ 1914 ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ኣባላት ሓደ ጕጅለ ቕኑዓት ክርስትያናት፡ እታ ዓመት እቲኣ ኣብ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ኣገዳሲት ዓመት ከም እትኸውን ተረዲኦም ነይሮም እዮም። ካብ 1914 ኣትሒዙ ኣብ ዓለም ዜጋጥም ዘሎ ፍጻመታት ድማ ሓቆም ምንባሮም ዜረጋግጽ እዩ። ኣብታ ዓመት እቲኣ፡ የሱስ ነጊሱ እዩ። (መዝሙር 110:2) ድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ኸኣ፡ ሰይጣን ናብ ምድሪ ተደርብዩ እዩ፣ “ሓጺር እዋን” ድማ እዩ ተሪፍዎ ዘሎ። (ራእይ 12:12) ኣብታ እትቕጽል ምዕራፍ፡ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ንነብር ከም ዘለና ዜረጋግጽ ተወሳኺ መርትዖታት ክንርኢ ኢና። ድሕሪ ሓጺር እዋን፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ፍቓድ ኣምላኽ ከም እትፍጽም እውን ክንምሃር ኢና።—ተወሳኺ ሓበሬታ 22 ርአ።