ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይምህረና፧

እዛ ንመጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እትሕግዝ መጽሓፍ፡ መከራ ዚወርደና ስለምንታይ ምዃኑ፡ ምስ ሞትና እንታይ ከም እንኸውን፡ ብኸመይ ሕጉስ ናብራ ስድራ ቤት ኪህልወና ኸም ዚኽእል፡ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኻልእ እተፈላለየ ዛዕባታት መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ ኽትፍልጥ ክትሕግዘካ እያ።

ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ ዕላማ እንታይ እዩ፧

ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ጸገማት ዘሎ ስለምንታይ ምዃኑ ትሓስብ ትኸውን። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ድሕሪ ሓጺር እዋን ከም መከራን ሕማምን ሞትን ዝኣመሰለ ጸገማት ደቂ ሰብ ንምውጋድ ስጕምቲ ኸም ዚወስድ ይነግረና።

ምዕራፍ 1

ኣምላኽ መን እዩ፧

ኣምላኽ ብብሕቲ ዚሓልየልካዶ ይመስለካ፧ እንታይ ባህርያት ከም ዘለዎን ብኸመይ ክንቀርቦ ኸም እንኽእልን ተምሃር።

ምዕራፍ 2

መጽሓፍ ቅዱስ—ኣምላኽ ዝሃበና መጽሓፍ

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብሕታዊ ጸገማት ኬጋጥመካ ኸሎ ኺሕግዘካ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧ ነቲ ኣብኡ ዚርከብ ትንቢታት ክትኣምኖ እትኽእልከ ስለምታይ ኢኻ፧

ምዕራፍ 3

ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ዘለዎ ዕላማ እንታይ እዩ፧

ኣብ ሓዳስ ዓለም፡ ምድሪ ገነት ምስ ኰነት ዚህሉ ህይወት ከመይ ኪኸውን እዩ፧

ምዕራፍ 4

የሱስ ክርስቶስ መን እዩ፧

የሱስ ስለምንታይ እቲ ተስፋ እተገበረሉ መሲሕ ከም ዝዀነን ካበይ ከም ዝመጸን ስለምንታይ ሓደ ወዲ የሆዋ ኸም ዝዀነን ተምሃር።

ምዕራፍ 5

በጃ—ብሉጽ ውህበት ኣምላኽ

በጃ እንታይ እዩ፧ ንዓኻ ዚጠቕመካኸ ብኸመይ እዩ፧

ምዕራፍ 6

ምስ ሞትና ናበይ ኢና እንኸይድ፧

ምዉታት ብዛዕባ ዘለዉሉ ዅነታትን ሰባት ብዛዕባ ዚሞቱሉ ምኽንያትን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዚብል ተምሃር።

ምዕራፍ 7

ትንሳኤ ኪኸውን እዩ!

ሰብካ ሞይቱካ ድዩ፧ መሊስካ ኽትረኽቦኸ ትኽእልዶ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ትንሳኤ እንታይ ከም ዚምህር ፍለጥ።

ምዕራፍ 8

መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እያ፧

ብዙሓት ሰባት ነታ ኣቡነ ዘበሰማያት ተባሂላ እትፍለጥ ጸሎት ይፈልጥዋ እዮም። እሞኸ፡ እቲ “መንግስትኻ ትምጻእ” ዚብል ሓረግ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዎ፧

ምዕራፍ 9

መወዳእታ ዓለም ቀሪቡ ድዩ፧

እቲ ኣብ ከባቢና እንርእዮ ተግባራትን ኣረኣእያታትን ቀቅድሚ መወዳእታ ዓለም ኣብ ዘሎ እዋን ንነብር ከም ዘለና ዜረጋግጽ ብኸመይ ምዃኑ ርአ።

ምዕራፍ 10

መላእኽቲ እንታዎት እዮም፧

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መላእኽትን ኣጋንንትን ይዛረብ እዩ። እዞም መንፈሳውያን ፍጡራት ብሓቂ ኣለዉ ድዮም፧ ኪረድኡና ወይ ኪጐድኡና ይኽእሉ ድዮም፧

ምዕራፍ 11

መከራ ዝበዝሐ ስለምንታይ እዩ፧

ሓያሎ ሰባት ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ዅሉ መከራ ተሓታቲ ኣምላኽ ከም ዝዀነ ይሓስቡ። ንስኻኸ እንታይ ምበልካ፧ ብዛዕባ እቲ መከራ ዜጋጥመሉ ዘሎ ምኽንያታት ኣምላኽ እንታይ ከም ዚብል ፍለጥ።

ምዕራፍ 12

ዓርኪ ኣምላኽ ክትከውን እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

ንኣምላኽ ብዜሐጕሶ መገዲ ምንባር ይከኣል እዩ። አረ ዓርኩ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ምዕራፍ 13

ንህይወት ኣኽብሮት ኣርኢ

ኣምላኽ ብዛዕባ ምንጻል ጥንስን ምምሕልላፍ ደምን ህይወት እንስሳታትን ዘለዎ ኣረኣእያ እንታይ እዩ፧

ምዕራፍ 14

ስድራ ቤትካ ሕጕስቲ ኽትከውን ትኽእል እያ

እታ የሱስ ዘርኣያ ፍቕሪ ንሰብኡትን ኣንስትን ወለድን ውሉዳትን ሰናይ ኣብነት ትዀኖም እያ። ካብ የሱስ እንታይ ክንምሃር ንኽእል፧

ምዕራፍ 15

ነታ ቕንዕቲ ሃይማኖት ብኸመይ ከተለልያ ትኽእል፧

ናይ ሓቂ ሃይማኖት እትልለየሉ ሽዱሽተ ነጥብታት ርአ።

ምዕራፍ 16

ንኣምላኽ ብቕኑዕ መገዲ ኸተምልኾ ወስን

እምነትካ ንኻልኦት ከተካፍሎም ከለኻ እንታይ ጸገማት ኬጋጥመካ ይኽእል፧ ንኻልኦት ከየቐየምካ ብኸመይ እምነትካ ኽትገልጸሎም ትኽእል፧

ምዕራፍ 17

ፍሉይ መሰል ጸሎት

ኣምላኽ ንጸሎትካ ይሰምዖ ድዩ፧ ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጸሎት እንታይ ከም ዚምህር ክትርዳእ ኣሎካ።

ምዕራፍ 18

ህይወተይ ንኣምላኽ ወፍየ ኽጥመቕዶ፧

ንክርስትያናዊ ጥምቀት ብቑዕ ምእንቲ ኽትከውን እንታይ ስጕምትታት ክትወስድ ኣሎካ፧ ጥምቀት እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎን ብኸመይ ከም ዚካየድን ፍለጥ።

ምዕራፍ 19

ናብ የሆዋ ልገብ

ንኣምላኽ ስለቲ ዝገበረልና ዅሉ ነገራት ከነፍቅሮን ከነመስግኖን እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

ተወሳኺ ሓበሬታ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይምህረና፧ ኣብ ዘርእስታ መጽሓፍ እተጠቕሰ ቓላትን ሓረጋትን ዘለዎ ትርጉም።