የሆዋ ኣምላኽ ነቲ መሲሕ ምእንቲ ኸነለልዮ፡ ንሓያሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተጠቕሱ ነብያት ብመንፈሱ ገይሩ ብዛዕባ ውልደትን ኣገልግሎትን ሞትን እቲ ተስፋ እተገብረሉ መድሓኒ ገለጸሎም። ኵሉ እዚ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ተፈጺሙ እዩ። ልክዕነቱን ደቂቕ ዝርዝራት ዝሓዘ ምዃኑን ድማ ኣዝዩ ዜደንቕ ይገብሮ። ገለ ኣብነታት ንምሃብ፡ ምስ ውልደትን ቍልዕነትን እቲ መሲሕ ዚተሓሓዝ ሒደት ትንቢታት ንርአ።

ነብዪ ኢሳይያስ እቲ መሲሕ ካብ ዘርኢ ንጉስ ዳዊት ከም ዚመጽእ ተነበየ።  (ኢሳይያስ 9:7) የሱስ ብርግጽ ካብ ወለዶ ዳዊት እዩ ተወሊዱ።—ማቴዎስ 1:1, 6-17

ሚክያስ ዚብሃል ካልእ ብኣምላኽ እተመዘዘ ነብዪ ኸኣ እቲ ዚውለድ ሕጻን ኣብ መወዳእታ ገዛኢ ኸም ዚኸውንን ኣብ “ቤት-ልሄም ኤፍራታ” ኸም ዚውለድን ተነበየ። (ሚክያስ 5:2) የሱስ ኣብ እተወልደሉ እዋን ኣብ እስራኤል ክልተ ቤት-ልሄም ተባሂለን ዚጽውዓ ኸተማታት ነበራ። እታ ሓንቲ ኣብ ሰሜናዊ  ሸነኽ እቲ ሃገር ጥቓ ናዝሬት እትርከብ ኰይና፡ እታ ሓንቲ ድማ ኣብ ይሁዳ ጥቓ የሩሳሌም እያ እትርከብ ነይራ። እታ ጥቓ የሩሳሌም እትርከብ ቤት-ልሄም ኣቐዲማ ኤፍራታ ትብሃል ነበረት። የሱስ ከኣ ኣብታ ብትንቢት እተነግረላ ኸተማ እዩ ተወሊዱ።—ማቴዎስ 2:1

ካልእ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ወዲ ኣምላኽ “ካብ ግብጺ” ኸም ዚጽዋዕ ይገልጽ። የሱስ ቈልዓ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናብ ግብጺ ተወስደ። ድሕሪ ሞት ሄሮድስ ግና ካብ ግብጺ ተመልሰ፣ እቲ ትንቢት ድማ ተፈጸመ።—ሆሴእ 11:1፣ ማቴዎስ 2:15

ኣብታ “ ብዛዕባ መሲሕ ዚገልጽ ትንቢታት” ዘርእስታ ሰሌዳ፡ ኣብ ትሕቲ እቲ “ትንቢት” ዚብል ኣርእስቲ ዚርከብ ጥቕስታት፡ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ዝርዝር ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ። ነዚ ምስቲ ኣብ ትሕቲ እቲ “ፍጻመ” ዚብል ኣርእስቲ ዚርከብ ጥቕስታት ኣነጻጽሮ። ከምዚ ምግባርካ ነቲ ኣብ ሓቅነት ቃል ኣምላኽ ዘሎካ እምነት ኬደልድለልካ እዩ።

ነዚ ጥቕስታት እዚ ኽትምርምር ከለኻ፡ እቲ ትንቢታት ካብቲ የሱስ እተወልደሉ ኣማእታት ዓመታት ኣቐዲሙ ኸም እተጻሕፈ ዘክር። የሱስ፡ ‘ኣብ ሕጊ ሙሴን ኣብ ነብያትን ኣብ መዝሙራትን ብዛዕባይ እተጻሕፈ ዅሉ ኺፍጸም ይግባእ’ ኢሉ ገሊጹ እዩ። (ሉቃስ 24:44) ኣብቲ እትጥቀመሉ ቕዳሕ መጽሓፍ ቅዱስ ከተረጋግጾ ኸም እትኽእል፡ ኵሉ እቲ ደቀቕቲ ዝርዝራት ተፈጺሙ እዩ!