ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧

 ምዕራፍ ዓሰርተው ትሽዓተ

ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ጽናዕ

ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ጽናዕ
  • ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ምጽናዕ ኪብሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ፧

  • ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክንጸንዕ እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

  • የሆዋ ነቶም ኣብ ፍቕሩ ዚጸንዑ ብኸመይ እዩ ዓስቦም ዚህቦም፧

ኣብዚ ጽንኩር እዋን ንየሆዋ ጸግዕኻ ኽትገብሮ ዲኻ፧

1, 2. ኣብዚ ግዜና ድልዱል ጸግዒ ኪዀነና ዚኽእል መን እዩ፧

ኣብ መገዲ ትጓዓዝ ከም ዘለኻ ጌርካ እሞ ሕሰብ። ድብንብን ኢሉ እዩ ዘሎ። በርቂ መስመስ ኪብልን ነጕዲ ኺነጕድን ሓያል ዝናብ ኪዘንምን ጀመረ። መዕቀሊ ደሊኻ ኽትጐዪ ትጅምር። ኣብ ደረት መገዲ ኸኣ ሓንቲ ቤት ትርኢ። እታ ቤት ድልድልትን ማይ ዘይተእቱን ማሙቕን እያ። ነታ መዕቀሊትሲ ኽሳዕ ክንደይ ኰን ኢኻ እተማስወላ!

2 ንሕና እውን ኣብ ጽንኩር እዋን ኢና እንነብር ዘለና። ኵነታት ዓለም እናገደደ እዩ ዚኸይድ ዘሎ። እንተዀነ ግና፡ ካብ ነባሪ ጕድኣት ኬዕቝበና ዚኽእል ድልዱል መዕቀሊ ኣሎና። እዚ እንታይ እዩ፧ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ንየሆዋ፡ ‘መዕቈብየይን ዕርደይን ዝውከሎ ኣምላኸይን ኢኻ’ ኽብሎ እየ” ኢሉ ይምህር።—መዝሙር 91:2

3. ንየሆዋ ጸግዕና እንገብሮ ብኸመይ ኢና፧

3 እቲ ፈጣርን ናይ ኵሉ ፍጥረት ልዑላውን ዝዀነ የሆዋ ዕቝባ ኪዀነና እሞ ሕስብ ኣብሎ። ካብ ዝዀነ ይኹን ጕድኣት ኬውርደልና ዚኽእል ዘበለ ኣመና ዚሕይል ብምዃኑ፡ ብሓቂ ዕቝባ ኪዀነና ይኽእል እዩ።  ጕድኣት እንተ ወሪዱና እውን፡ የሆዋ ነቲ ሳዕቤናቱ ኼዐርዮ ይኽእል እዩ። ከመይ ጌርና ግና ኢና ንየሆዋ ጸግዕና ኸም ዚኸውን እንገብሮ፧ ፈለማ ኽንኣምኖ ኣሎና። ብተወሳኺ እውን ቃል ኣምላኽ፡ “ንርእስኹም ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ” ብምባል ይምሕጸነና። (ይሁዳ 21) እወ፡ ምስ ሰማያዊ ኣቦና ዘሎና ማእሰር ፍቕሪ ብምዕቃብ፡ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክንጸንዕ ኣሎና። ከምኡ እንተ ጌርና፡ ጸግዕና ኸም ዝዀነ ኽንተኣማመን ንኽእል። ከመይ ገይሩ እዩ ግና ከምዚ ዓይነት ማእሰር ኪህልወና ዚኽእል፧

ንፍቕሪ ኣምላኽ ኣለልያ፡ ምላሽ እውን ሃበላ

4, 5. ገለ ኻብቲ የሆዋ ፍቕሩ ዘርኣየና መገድታት እንታይ እዩ፧

4 ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ንምጽናዕ፡ ፈለማ የሆዋ ብኸመይ ፍቕሩ ኸም ዘርኣየና ኺርድኣና ኣለዎ። ነቲ ብሓገዝ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እተመሃርካዮ ገለ ትምህርትታት መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ሕስብ ኣብለሉ። የሆዋ ፈጣሪ ኸም ምዃኑ መጠን ምድሪ እተሐጕስ መንበሪትና ኽትኰነና ሃበና። ነዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ኣኺሉ ዚተርፍ ምግቢ፡ ማይ፡ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ፡ ዜደንቕ እንስሳታት፡ ከምኡ እውን ምልኩዕ ትርኢት ከም ዚህልዋ ገበራ። መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዚጸሓፍ ብምግባር ድማ ስሙን ባህርያቱን ኣፍለጠና። ብዘይካዚ፡ ነቲ ዜፍቅሮ ወዱ ናብ ምድሪ መጺኡ ምእንታና ኺሳቐን ኪመውትን ከም ዝፈቐደ ቓሉ ይገልጸልና። (ዮሃንስ 3:16) እዚ ውህበት እዚኸ እንታይ ረብሓ እዩ ኣምጺኡልና፧ ብዛዕባ መጻኢ ዜደንቕ ተስፋ እዩ ዚህበና።

5 ብዛዕባ መጻኢ ዘሎና ተስፋ፡ ኣብታ የሆዋ ኣብ ሰማይ ዘቘማ መሲሓዊት መንግስቲ እውን ይምርኰስ እዩ። እዛ መንግስቲ እዚኣ ድማ ድሕሪ ሓጺር እዋን ንዅሉ መከራ ኸም ዜብቅዕ ብምግባር፡ ንምድሪ ናብ ገነት ክትቅይራ እያ። ሕስብ እሞ ኣብሎ! ኣብኡ ብሰላምን ብሓጐስን ንዘለኣለም ክንነብር ንኽእል ኢና። (መዝሙር 37:29) እዚ ኽሳዕ ዚኸውን ግና ሕጂ እውን እንተ ዀነ ህይወትና ብዝበለጸ መገዲ ኽንመርሕ መምርሒ ሂቡና ኣሎ። ብዘይካዚ እውን ውህበት ጸሎት ሂቡና፡ ማለት ክንዛረቦ ኽፉት መስመር ከፊቱልና ኣሎ። እዚ ገለ ኻብቲ የሆዋ ፍቕሩ ንደቂ ሰብ ብሓፈሻን ንዓኻ ብውልቅን ዘርኣየሉ መገድታት እዩ።

6. ነቲ የሆዋ ዘርኣየካ ፍቕሪ ብኸመይ ምላሽ ክትህበሉ ትኽእል፧

 6 ‘ብኸመይ እየ ንፍቕሪ የሆዋ ምላሽ ዝህበሉ፧’ ንእትብል ኣገዳሲት ሕቶ ኽትሓስበላ ኣሎካ። ብዙሓት ሰባት፡ “ኣነ እውን ብግደይ ንየሆዋ ኸፍቅሮ ኣሎኒ” ኢሎም ይምልሱ እዮም። ከምኡ ድዩ ዚስምዓካ፧ የሱስ እታ “ንየሆዋ ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ኣእምሮኻን ኣፍቅሮ” እትብል ትእዛዝ ካብ ኵለን ከም እትዓቢ ገለጸ። (ማቴዎስ 22:37) ንየሆዋ ኣምላኽ ከም እተፍቅሮ ዚገብረካ ብርግጽ ብዙሕ ምኽንያታት ኣሎካ። ንየሆዋ ብምሉእ ልብኻን ነፍስኻን ሓሳብካን ከተፍቅሮ ኺብሃል ከሎ፡ እዚ ስምዒት እዚ ኺህልወካ ኣለዎ ማለት ጥራይ ድዩ፧

7. ንኣምላኽ ምፍቃር ኪብሃል ከሎ፡ ከም እተፍቅሮ ተሰሚዑካ ብኣፍካ አፍቅሮ እየ ምባል ጥራይ ድዩ፧ ግለጽ።

7 ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተገሊጹ ዘሎ፡ ንኣምላኽ ዘላትካ ፍቕሪ ብስምዒት ጥራይ እትንጸባረቕ ኣይኰነትን። ሽሕ እኳ ንኣምላኽ ፍቕሪ ኺስምዓካ ኣድላዪ እንተ ዀነ፡ እቲ ስምዒት እቲ ግና መጀመርታ እቲ ንዕኡ ዘሎካ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ጥራይ እዩ። ሓንቲ ዘርኢ ዓብያ ፍረ እትፈሪ ኦም ስለ እትኸውን ኣገዳሲ ግደ ኣለዋ። እንተዀነ ግና፡ ሓደ ኻብቲ ፍረታት ክትበልዕ እንተ ትደሊ እሞ ሓደ ሰብ ዘርኢ እታ ፍረ እንተ ዚህበካ ምዓገብካዶ፧ ኣይፋልን! ብተመሳሳሊ እውን ንየሆዋ ኣምላኽ ዘሎና ስምዒት ፍቕሪ፡ መጀመርታ ጥራይ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ፍቕሪ ኣምላኽ ከኣ ትእዛዛቱ ኽንሕሉ እዩ፣ ትእዛዛቱ እውን ከቢድ ኣይኰነን” ኢሉ ይምህር። (1 ዮሃንስ 5:3) ንኣምላኽ ዘላትካ ፍቕሪ ናይ ሓቂ ኽትከውን፡ ፍረ ኽትፈሪ ኣለዋ። እወ፡ ብግብሪ ኽትግለጽ ኣለዋ።—ማቴዎስ 7:16-20 ኣንብብ።

8, 9. ንኣምላኽ ዘሎና ፍቕርን ሞሳን ብኸመይ ኢና ኽንገልጽ እንኽእል፧

8 ትእዛዛት ኣምላኽ ክንሕሉን ስርዓታቱ ኣብ ግብሪ ኸነውዕልን ከለና፡ ንዕኡ ዘላትና ፍቕሪ ኢና እነርኢ። ነዚ ምግባር ኣጸጋሚ ኣይኰነን። ሕግታት የሆዋ ጽቡቕን ዜሐጕስን ዜዕግብን ናብራ ኺህልወና ዚሕግዝ ደኣ  እምበር ከቢድ ኣይኰነን። (ኢሳይያስ 48:17, 18) ምስቲ የሆዋ ዚህበና መምርሒ ተሰማሚዕና ብምምልላስ፡ ነቲ ሰማያዊ ኣቦና ዝገበረልና ብሓቂ ኸም እነማስወሉ ነርኢ። እቲ ዜሕዝን ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣዝዮም ሒደት ጥራይ እዮም ከምዚ ዝኣመሰለ ሞሳ ዜርእዩ። ከምቶም ብግዜ የሱስ ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ገሊኦም ሰባት ዘይመማሰውቲ ኽንከውን ኣይንደልን ኢና። የሱስ ንዓሰርተ ድዉያት እኳ እንተ ኣሕወዮም፡ ሓደ ጥራይ ግና እዩ ኼመስግኖ እተመልሰ። (ሉቃስ 17:12-17) ከምቶም ዘይመመስገንቲ ዘይኰንናስ፡ ከምቲ መመስገኒ ኽንከውን ከም እንደሊ ዜጠራጥር ኣይኰነን።

9 እቲ ኽንሕልዎ ዘሎና ትእዛዛት ኣምላኽ ደኣ እሞ እንታይ እዩ፧ ሓያሎ ኻብዚ ትእዛዛት ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ እኳ እንተ ተመያየጥናሉ፡ ሒደት ካብኡ እስከ ደጊምና ንርኣዮ። ትእዛዛት ኣምላኽ ምሕላው ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክንጸንዕ ኪሕግዘና እዩ።

ንየሆዋ ብዝያዳ ቕረቦ

10. ብዛዕባ የሆዋ ኣምላኽ ወትሩ ፍልጠት ምውሳኽ ኣገዳሲ ዝዀነሉ ምኽንያት ግለጽ።

10 ብዛዕባ የሆዋ ምፍላጥ ናብኡ ብዝያዳ ንምቕራብ ዜኽእል ኣገዳሲ  ስጕምቲ እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ፈጺሙ ኼቋርጽ የብሉን። ኣብ ኣዝዩ ቘራሪ ምሸት ሓዊ ትስሕን እንተ ደኣ ኣሊኻ፡ ነቲ ሃልሃልታ እናቐሃመ ኺጠፍእ ስቕ ኢልካ ዲኻ እትርእዮ፧ ኣይፋልን። የግዳስ፡ እቲ ሓዊ ጽቡቕ ምእንቲ ኺነድድ ዕንጨይቲ ትውስኸሉ ኢኻ። ህይወትካ ኣብቲ እቲ ሓዊ ዚህበካ ሙቐት ይምርኰስ ይኸውን። ከምቲ ዕንጨይቲ ነቲ ሓዊ ኸም ዚነድድ ዚገብሮ፡ “ፍልጠት ኣምላኽ” ከኣ ንየሆዋ ዘላትና ፍቕሪ ወትሩ ሃልሃል ከም እትብል እዩ ዚገብራ።—ምሳሌ 2:1-5

ልክዕ ከምቲ ሓዊ ምእንቲ ኺነድድ ዕንጨይቲ ዜድልዮ፡ ንየሆዋ ዘላትካ ፍቕሪ እውን ወትሩ ሃልሃል ክትብል ዜንድዳ ነገር የድልያ እዩ

11. የሱስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብቶም ሰዓብቱ እንታይ ጽልዋ ነበሮ፧

11 የሱስ ንሰዓብቱ ነቲ ንየሆዋን ኣብ ቃሉ ንዚርከብ ክቡር ሓቅን ዝነበሮም ፍቕሪ ወትሩ ሃልሃል ኬብልዎ እዩ ዚደልዮም ነይሩ። ድሕሪ ትንሳኤኡ ንኽልተ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ገለ ኻብቲ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት እብራይስጢ ዚርከብ ፍጻመኡ ዝረኸበ ትንቢት መሃሮም። እዚኸ ብኸመይ ጸለዎም፧ ጸኒሖም፡ “ኣብ መገዲ ኺዛረበናን ነቲ ቕዱሳት ጽሑፋት ብንጹር ኪገልጸልናን ከሎዶ ግዳ ልብና ኣብ ውሽጥና ይነድድ ኣይነበረን፧” ተባሃሃሉ።—ሉቃስ 24:32

12, 13. (ሀ) ሎሚ ዘለዉ መብዛሕትኦም ሰባት ንኣምላኽን ንመጽሓፍ ቅዱስን ዝነበረቶም ፍቕሪ እንታይ እያ ዀይና ዘላ፧ (ለ) ፍቕርና ኸም ዘይትዝሕትል ክንገብር እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

12 መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ ኢሉ ኸም ዚምህር መጀመርታ ምስ ፈለጥካ፡ ልብኻ ብሓጐስን ብቕንኣትን ብፍቕሪ ኣምላኽን ኣይነደደንዶ፧ ከምኡ ተሰሚዑካ ኪኸውን ኣለዎ። ብዙሓት ተመሳሳሊ ስምዒት ሓዲርዎም እዩ። ሕጂ ግና እቲ ኣጸጋሚ ዀይኑ ዘሎ ነታ ሓያል ፍቕሪ ምዕቃባን ምዕባያን እዩ። ብመገድታት እዛ ዓለም እዚኣ ኽንመላለስ ኣይንደልን ኢና። ብዛዕባ እዚ የሱስ፡ “ናይ መብዛሕትኦም ፍቕሪ ኽትዝሕል እያ” ኢሉ ተነበየ። (ማቴዎስ 24:12) ንየሆዋን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንዚርከብ ሓቅታትን ዘላትካ ፍቕሪ ኸም ዘይትዝሕትል ክትገብራ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

13 ብዛዕባ የሆዋ ኣምላኽን የሱስ ክርስቶስን ፍልጠት ካብ ምድላብ ኣይተቋርጽ። (ዮሃንስ 17:3) ነቲ ኻብ ቃል ኣምላኽ እተመሃርካዮ ነገር ኣስተንትነሉ ወይ ኣዕሚቝካ ሕሰበሉ። ነዚ ንምግባር ድማ ‘እዚ እተመሃርክዎ ብዛዕባ የሆዋ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዚምህረኒ፧ ንየሆዋ ብምሉእ ልበይን ሓሳበይን ነፍሰይን ምእንቲ ኸምልኾ እንታይ ተወሳኺ ምኽንያት እየ ረኺበ፧’ ኢልካ ሕተት። (1 ጢሞቴዎስ 4:15 ኣንብብ።) ከምዚ ዝኣመሰለ  ምስትንታን ነታ ንየሆዋ ዘላትካ ፍቕሪ ወትሩ ሃልሃል ከም እትብል እዩ ዚገብራ።

14. ጸሎት ነታ ንየሆዋ ዘላትና ፍቕሪ ህያው ክንገብራ ዚሕግዘና ብኸመይ እዩ፧

14 ንየሆዋ ዘላትካ ፍቕሪ ወትሩ ሃልሃል ከም እትብል እትገብረሉ ኻልእ መገዲ ኸየባተኽካ ምጽላይ እዩ። (1 ተሰሎንቄ 5:17) ኣብ ምዕራፍ 17 እዛ መጽሓፍ እዚኣ፡ ጸሎት ክቡር ውህበት ኣምላኽ ምዃኑ ተማሂርና ኔርና። ከምቲ ኣዘውቲርካ ብቕሉዕ ምዝርራብ ንሰብኣዊ ርክብ ዜደልድሎ፡ ናብ የሆዋ ኣዘውቲርና ምስ እንጽሊ እውን ምስኡ ዘሎና ርክብ ውዕዉዕን ህያውን ይኸውን። ጸሎትና ስምዒት ወይ ትርጉም ዘይብሉ ምድግጋም ከይከውን ክንጥንቀቕ ኣሎና። ንየሆዋ ኽንዛረቦ ኸለና፡ ከምቲ ውሉድ ንፈቃር ኣቦኡ ገይሩ ዚዛረቦ ኪኸውን ኣለዎ። ብኣኽብሮት ክንዛረቦ ንደሊ እኳ እንተ ዀንና፡ እዚ ግና ውሽጥና ቐሊዕና ኻብ ልቢ ኽንዛረቦ ዚዓግት ኣይኰነን። (መዝሙር 62:8) እወ፡ ናይ ብሕቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እውን ልባዊ ጸሎት ኣገዳሲ ኽፋል ኣምልኾና ኪኸውን ከሎ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክንጸንዕ ድማ ይሕግዘና።

ኣብ ኣምልኾኻ ሓጐስ ርኸብ

15, 16. ንዕዮ ስብከት መንግስቲ ኣምላኽ ከም ፍሉይ መሰልን ከም መዝገብን ጌርና ምርኣይና ግቡእ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

15 ናይ ብሕቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስን ጸሎትን ብውልቅና ኽንፍጽሞ እንኽእል ኣምልኾ እዩ። ሕጂ ግና ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰባት እንፍጽሞ ኣምልኾ እስከ ንርአ። እዚ ኸኣ ንሰባት ብዛዕባ እምነትና ምንጋር እዩ። ገለ ኻብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቅታት ንሰባት ነጊርካዶ ትፈልጥ፧ ከምኡ እንተ ጌርካ፡ ዜደንቕ ኣጋጣሚ ዀይኑ ረኺብካዮ ኽትከውን ኣሎካ። (ሉቃስ 1:74) ነቲ ብዛዕባ የሆዋ ኣምላኽ እተመሃርናዮ ሓቂ ኽንነግር ከለና፡ ንዅሎም ናይ ሓቂ ክርስትያናት እተዋህቦም ኣገዳሲ መዝነት ኢና እንፍጽም ዘለና፣ እዚ ኸኣ ስብከት ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ እዩ።—ማቴዎስ 24:14፣ 28:19, 20 ኣንብብ።

16 ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣገልግሎቱ ኸም ክቡር ነገር ገይሩ ይርእዮ ብምንባሩ መዝገብ ኢሉ ጸውዖ። (2 ቈረንቶስ 4:7) ንሰባት ብዛዕባ የሆዋ ኣምላኽን ዕላማታቱን ምዝራብ፡ ካብ ኵሉ እቲ ኽትፍጽሞ እትኽእል ዝበለጸ ዕዮ እዩ። ከመይሲ፡ ነቲ ኻብ ኵሉ ዝበለጸ ጐይታ ኢኻ እተገልግል  ዘለኻ፡ ካብ ኵሉ ዝበለጸ ረብሓታት ከኣ የምጽኣልካ። ኣብዚ ንጥፈት እዚ ብምስታፍ፡ ቅኑዕ ዝልቦም ሰባት ናብ ሰማያዊ ኣቦና ኸም ዚቐርቡን ብመገዲ ህይወት ከም ዚመላለሱን ንገብር። ካብዚ ዚበልጽ እንታይ ስራሕ እሞ እዩ ኺህሉ፧ እዚ ጥራይ ዘይኰነ እውን ብዛዕባ የሆዋን ቃሉን ምምስካር  ንእምነትካ የደልድላ፡ ነታ ንዕኡ ዘላትካ ፍቕሪ እውን የዕብያ። የሆዋ ድማ ንጻዕርታትካ የማስወሉ እዩ። (እብራውያን 6:10) ኣብዚ ዕዮ እዚ ዅሉ ግዜ ትሑዝ ምዃን ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትጸንዕ ይሕግዘካ።—1 ቈረንቶስ 15:58 ኣንብብ።

17. ኣብዚ ግዜና ክርስትያናዊ ኣገልግሎት ብህጹጽ ኪፍጸም ዜድሊ ስለምንታይ እዩ፧

17 ዕዮ ስብከት መንግስቲ ኣምላኽ ብህጹጽ ኪፍጸም ከም ዘለዎ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ነቲ ቓል ስበኽ፣ . . . ብህጹጽ ግበሮ” ይብል። (2 ጢሞቴዎስ 4:2) እዚ ዕዮ እዚ ብህጹጽ ኪፍጸም ዘድለየ ስለምንታይ እዩ፧ ቃል ኣምላኽ፡ “እታ ዓባይ መዓልቲ የሆዋ ቐሪባ እያ! ቀሪባ እያ፡ ኣዝያ ቐልጢፋ ድማ ትቐርብ ኣላ!” ብምባል ይነግረና። (ጸፎንያስ 1:14) እወ፡ የሆዋ ነዚ ስርዓት እዚ ዜጥፍኣሉ እዋን ብቕልጡፍ እናቐረበ እዩ ዚመጽእ ዘሎ። ንሰባት መጠንቀቕታ ኺንገሮም ኣለዎ! ንየሆዋ ኸም ልዑላዊ ገዛኢኦም ዚመርጹሉ እዋን ሕጂ ምዃኑ ኺፈልጡ ኣለዎም። መወዳእታ “ኣይኪድንጕን” እዩ።—ኣንባቆም 2:3

18. ምስቶም ናይ ሓቂ ክርስትያናት ብምሕባር ንየሆዋ ብግህዶ ኸነምልኾ ዘሎና ስለምንታይ እዩ፧

18 የሆዋ፡ ንሕና ምስቶም ናይ ሓቂ ክርስትያናት ሓቢርና ብግህዶ ኸነምልኾ ይደሊ እዩ። ስለዚ ኸኣ እዩ ቓሉ ኸምዚ ዚብል፦ “ንፍቕርን ንሰናይ ግብርን ንምንቕቓሕ ኣብ ንሓድሕድና ነስተብህል። ንሓድሕድና ንተባባዕ እምበር፡ ከምቲ ገሊኦም ልማድ ዚገብርዎ፡ ኣኼባና ኣይንሕደግ። እታ መዓልቲ እቲኣ ትቐርብ ከም ዘላ ኽትርእዩ ኸለኹም ከኣ፡ ነዚ ብዝያዳ ግበርዎ።” (እብራውያን 10:24, 25) ምስ ኣሕዋትና ኣብ ክርስትያናዊ ኣኼባታት ክንእከብ ከለና፡ ነቲ ፈቃር ኣምላኽና ኽንውድሶን ከነምልኾን ዜደንቕ ኣጋጣሚ እዩ ዚኽፈተልና። ንሓድሕድና እውን ንተሃናነጽን ንተባባዕን ኢና።

19. ኣብ ክርስትያናዊት ጉባኤ ዘሎ ማእሰር ፍቕሪ ምእንቲ ኺድልድል ብኸመይ ኢና እጃምና ኸነበርክት እንኽእል፧

19 ምስ ካልኦት ኣምለኽቲ የሆዋ ኽንቀራረብ ከለና፡ ነቲ ኣብታ ጉባኤ ዘሎ ማእሰር ፍቕርን ዕርክነትን ኢና እነደልድሎ። ከምቲ የሆዋ ኣወንታዊ ጐድንና ዚርኢ፡ ንሕና እውን ናይ ንሓድሕድና ኣወንታዊ ጐድኒ ኽንርኢ ኣሎና። ካብ ክርስትያናት ብጾትካ ፍጽምና ኣይትጸበ። ኵላትና ኣብ እተፈላለየ ደረጃ መንፈሳዊ ዕቤት ከም ዘለና ኣይትረስዕ፣ ነፍሲ ወከፍና እውን  ጌጋ ንገብር ኢና። (ቈሎሴ 3:13 ኣንብብ።) ምስቶም ንየሆዋ ኣመና ዜፍቅርዎ ኣጸቢቕካ ተቐራረብ እሞ መንፈሳዊ ዕቤት ከተርኢ ኢኻ። እወ፡ ንየሆዋ ምስ መንፈሳውያን ኣሕዋትካን ኣሓትካን ምምላኽ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትጸንዕ ኬኽእለካ እዩ። የሆዋ ነቶም ብተኣማንነት ዜምልኽዎን ኣብ ፍቕሩ ዚጸንዑን ብኸመይ እዩ ዓስቦም ዚህቦም፧

ነታ “ናይ ሓቂ ህይወት” ንምርካብ ጽዓር

20, 21. “ናይ ሓቂ ህይወት” እንታይ እያ፧ ስለምንታይከ እያ እተደንቕ ተስፋ ዝዀነት፧

20 የሆዋ ንእሙናት ኣገልገልቱ ህይወት ብምሃብ እዩ ዓስቦም ዚህቦም። እንተዀነ ግና፡ ከመይ ዝበለት ህይወት እዩ ዚህቦም፧ ንምዃኑ ንስኻ ብህይወት ትነብርዶ ኣለኻ ኢኻ፧ መብዛሕትና መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ ፍሉጥ እዩ ንብል ንኸውን። ከመይሲ፡ ነስተንፍስን ንበልዕን ንሰትን ኢና። ብርግጽ ብህይወት ኢና ዘለና። ዜሐጕስ ነገራት ኬጋጥመና ኸሎ እውን፡ “ሕጂ እየ ንህይወት ኣስተማቒረያ” ንብል ንኸውን። መጽሓፍ ቅዱስ ግና ብሓደ ኣገዳሲ ዝዀነ መዳይ ኪርአ ኸሎ ዋላ ሓደ ሰብ ብሓቂ ብህይወት ከም ዘየልቦ እዩ ዚገልጽ።

የሆዋ “ናይ ሓቂ ህይወት” ክትረክብ እዩ ዚደልየካ። እሞኸ ኽትረኽባ ዲኻ፧

21 ቃል ኣምላኽ ነታ ‘ናይ ሓቂ ህይወት ኣጽኒዕና ኽንሕዛ’ ይምሕጸነና እዩ። (1 ጢሞቴዎስ 6:19) እዘን ቃላት እዚአን፡ “ናይ ሓቂ ህይወት” ኣብ መጻኢ ኽንረኽባ ብተስፋ እንጽበያ ነገር ምዃና እየን ዚሕብራና። እወ፡ ፍጹማት ምስ ኰንና፡ ከምቲ ኣምላኽ መጀመርታ ዝሓለኖ ዄንና ኽንነብር ስለ እንጅምር፡ ምሉእ ብምሉእ ብህይወት ክንነብር ኢና። ምሉእ ጥዕናን ሰላምን ሓጐስን ረኺብና ኣብ ገነታዊት ምድሪ ኽንነብር ምስ ጀመርና ኢና ነታ “ናይ ሓቂ ህይወት” ወይ ነታ ናይ ዘለኣለም ህይወት እነስተማቕራ። (1 ጢሞቴዎስ 6:12) እዝስ ዜደንቕ ተስፋዶ ኸይኰነ፧

22. ነታ ‘ናይ ሓቂ ህይወት ኣጽኒዕኻ ኽትሕዛ’ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

22 ነታ ‘ናይ ሓቂ ህይወት ኣጽኒዕና ኽንሕዛ’ እንኽእል ብኸመይ ኢና፧ ኣብ ከባቢ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ጳውሎስ ንክርስትያናት፡ “ሰናይ ኪገብሩ፡ ብሰናይ ግብሪ ኺህብትሙ” ተማሕጸኖም። (1 ጢሞቴዎስ 6:18) እምበኣር፡ እዚ ነገር እዚ ብዓብዪኡ ኣብቲ እቲ ኻብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመሃርናዮ ሓቂ ኣብ ግብሪ እነውዕለሉ መገዲ እዩ ዚምርኰስ። ኰይኑ ግና፡ ጳውሎስ “ናይ ሓቂ ህይወት” ጻማ እቲ ሰናይ ግብርና እያ ማለቱ ድዩ፧ ኣይፋሉን፣  ከመይሲ፡ እዛ እተደንቕ ተስፋ እዚኣ ኣብ “ጸጋ” ኣምላኽ እያ እትምርኰስ። (ሮሜ 5:15) ይኹን እምበር፡ የሆዋ ነቶም ብተኣማንነት ዜገልግልዎ ዓስቦም ኪህቦም ባህ እዩ ዚብሎ። ነታ “ናይ ሓቂ ህይወት” ክትረኽባ ይደልየካ እዩ። እቶም ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዚጸንዑ፡ ከምዚኣ ዝኣመሰለት እተሐጕስን ሰላም ዝሰፈናን ናይ ዘለኣለም ህይወት ናይ ምርካብ ተስፋ ኣለዎም።

23. ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ምጽናዕ ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

23 ነፍሲ ወከፍና ንርእስና፡ ‘ንኣምላኽ ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሰፊሩ ዚርከብ ገይረ አምልኾዶ ኣለኹ እየ፧’ ኢልና ኽንሓትታ ኣሎና። መዓልታዊ ነዛ ሕቶ እዚኣ እንህቦ መልሲ ‘እወ’ ዚብል እንተ ዀይኑ፡ ብቕኑዕ መገዲ ኢና እንጐዓዝ ዘሎና። የሆዋ ጸግዕና ምዃኑ ኽንተኣማመን ንኽእል ኢና። ኣብዘን ኣብዚ ኣረጊት ስርዓት ዚርከባ ሽግር ዝመልአን ዳሕሮት መዓልትታት እዚአን ንእሙናት ህዝቡ ኼዕቍቦም እዩ። ናብቲ ቐሪቡ ዘሎ ዜደንቕ ሓድሽ ስርዓት እውን ኬእትወና እዩ። ነቲ ግዜ እቲ ብዓይንና ምስ እንርእዮስ ክሳዕ ክንደይ ኰን ኢና ኽንሕጐስ! ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ቅኑዕ ምርጫታት ብምግባርናኸ ኽሳዕ ክንደይ ኰን እዩ ባህ ዚብለና! ሕጂ ኸምዚ ዓይነት ምርጫታት እንተ ጌርካ፡ ነታ የሆዋ ኣምላኽ ክትህልወና ዝሓለና “ናይ ሓቂ ህይወት” ንዘለኣለም ከተስተማቕራ ኢኻ!