እንታይ ይመስለካ፧

  • ሰብኣዊ ጥበብ ዝሓዘ መጽሓፍ

  • ጽውጽዋያትን ኣፈ ታሪኽን ዝሓዘ መጽሓፍ

  • ቃል ኣምላኽ

 መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“ኵሉ ቕዱስ ጽሑፍ ብድራኸ መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ . . . እዩ።”​—2 ጢሞቴዎስ 3:16ትርጉም ሓዳስ ዓለም።

እዚ ብኸመይ ኪጠቕመካ ይኽእል፧

ነቲ ኣብ ህይወትካ እተልዕሎ ኣገዳሲ ዝዀነ ሕቶታት፡ ዜዕግብ መልሲ ትረኽበሉ።​—ምሳሌ 2:1-5

ንመዓልታዊ ህይወት ዚኸውን ዜተኣማምን መምርሒ ትረክብ።​—መዝሙር 119:105

ብዛዕባ መጻኢ ናይ ሓቂ ተስፋ ይህልወካ።​—ሮሜ 15:4

 ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ ብሓቂ ኽንኣምኖ ንኽእልዶ፧

እወ ንኽእል ኢና፣ እንተ ወሓደ ብሰለስተ ምኽንያት።

  • ዜደንቕ ስኒት። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ 1,600 ዓመታት ብ40 እተፈላለዩ ሰባት እዩ ተጻሒፉ። መብዛሕትኦም ድማ ተራኺቦም እውን ኣይፈልጡን እዮም። ኰይኑ ግና፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓደ ፍረ ነገር ዝሓዘ ዀይኑ፡ ንሓድሕዱ ስኒት ኣለዎ።

  • ቅኑዕ ታሪኽ። ዓለማውያን ጸሓፍቲ ታሪኽ፡ ንስዕረት ህዝቦም ኪሸፋፍኑ እዮም ዚጓየዩ። ብኣንጻሩ ግና፡ ጸሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ውልቃዊ ጕድለታቶምን ብዛዕባ ጕድለት ህዝቦምን ብቕንዕና ጽሒፎም እዮም።—2 ዜና መዋእል 36:15, 16፣ መዝሙር 51:1-4

  • ዜተኣማምን ትንቢት። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጥፍኣት ጥንታዊት ከተማ ባቢሎን እተነበየ፡ ኣስታት 200 ዓመት ኣቐዲሙ እዩ። (ኢሳይያስ 13:17-22) ብዛዕባ እቲ እትሰዓረሉ መገዲ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ብዛዕባ እቲ ዚስዕራ ሰብ እውን ከይተረፈ እዩ ብትንቢት ተገሊጹ ነይሩ።—ኢሳይያስ 45:1-3

    ካልእ ሓያሎ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንተ ዀነ፡ ብዝርዝር ተፈጺሙ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ካብ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ደይኰንናን እንጽበ፧—2 ጴጥሮስ 1:21

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦

ቃል ኣምላኽ ንህይወትካ ኼመሓይሾ ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ነዛ ሕቶ እዚኣ፡ ኣብ ኢሳይያስ 48:17, 18፣ 2 ጢሞቴዎስ 3:16, 17 ይምልሳ እዩ።