ቅድሚ ቐትሪ

 • 9:30 ሙዚቃ

 • 9:40 መዝሙር ቍ. 77ን ጸሎትን

 • 9:50 ሰናይ ምግባር ቀሊል ዘይኰነ ስለምንታይ እዩ፧

 • 10:05 ዓውደ መጽናዕቲ፦ ንስጋ ኢልኩም ኣይትዝርኡ

  • ንማሕበራዊ መራኸቢ ብጥበብ ተጠቐሙሉ

  • ጥዑይ መዘናግዒ ምረጹ

  • ንመንፈስ ቅንኢ ተቓለስዎ

  • ዜተኣማምን መጻኢ ኺህልወኩም ጽዓሩ

 • 11:05 መዝሙር ቍ. 45ን ምልክታታትን

 • 11:15 ንዅሉ ሰናይ ግበሩ

 • 11:30 ወፈያን ጥምቀትን

 • 12:00 መዝሙር ቍ. 63

 ድሕሪ ቐትሪ

 • 1:10 ሙዚቃ

 • 1:20 መዝሙር ቍ. 127ን ጸሎትን

 • 1:30 ህዝባዊ መደረ መጽሓፍ ቅዱስ፦ ንኣምላኽ ከተዐሽውዎ ኣይትፈትኑ—ብኸመይ፧

 • 2:00 ጽማቝ ሓሳባት ግምቢ ዘብዐኛ

 • 2:30 መዝሙር ቍ. 59ን ምልክታታትን

 • 2:40 ዓውደ መጽናዕቲ፦ ንመንፈስ ኢልኩም ዝርኡ

  • ጽቡቕ ልማድ መጽናዕቲ ኣማዕብሉ

  • ንህይወትኩም ብስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ምርሕዋ

  • ‘ኢድኩም ኣይተዕርፉ’

 • 3:40 እንተ ዘይተሓሊልና እንታይ ኢና እንዓጽድ፧

 • 4:15 መዝሙር ቍ. 126ን ጸሎትን