ቅድሚ ቐትሪ

 • 9:40 ሙዚቃ

 • 9:50 መዝሙር ቍ. 17ን ጸሎትን

 • 10:00 ሕጊ ክርስቶስ እንታይ እዩ፧

 • 10:15 ሰባት ኣብ ዘይርእዩኹም እዋን፡ ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ

 • 10:30 ኣብ ኣገልግሎት ወፍሪ፡ ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ

 • 10:55 መዝሙር ቍ. 70ን ምልክታታትን

 • 11:05 ሕጊ ክርስቶስ ብሉጽ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

 • 11:35 ወፈያን ጥምቀትን

 • 12:05 መዝሙር ቍ. 51

ድሕሪ ቐትሪ

 • 1:20 ሙዚቃ

 • 1:30 መዝሙር ቍ. 76

 • 1:35 ተመክሮታት

 • 1:45 ጽማቝ ሓሳባት ግምቢ ዘብዐኛ

 • 2:15 ኣብ ስድራ ቤት፡ ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ

 • 2:30 ኣብ ቤት ትምህርቲ፡ ሕጊ ክርስቶስ ፈጽሙ

 • 2:45 መዝሙር ቍ. 35ን ምልክታታትን

 • 2:55 ከምቲ የሱስ ዘፍቀረኩም፡ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ

 • 3:55 መዝሙር ቍ. 13ን ጸሎትን