ካብ ሓደ ጨንፈር፡ ሓንቲ ምቅርቲ ቱፋሕ ትቕንጥብ። ነቲ ምዑዝ ጨናኣ ጨኒኻ፡ ናብተን ኣብ ዘንቢል ዝገበርካየን ብጾታ ትጽምብራ። ንሰዓታት ክትሰርሕ እኳ እንተ ጸናሕካ፡ ተወሳኺ ስራሕ ንምስራሕ ገና ጕልበት ኣሎካ። ኣዴኻ ኣብ ጥቓ እታ ኣብ ጐድንኻ ዘላ ኦም ኰይና ምስቶም ምህርቲ ኣብ ምእካብ ዚሕግዙኹም ዘለዉ ኻልኦት ኣባላት ስድራ ቤትካን ፈተውትኻን ተሓጒሳ እናኣዕለለት ትዓዪ ኣላ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዅሉ ዓመታት፡ ከምቲ ብግዜ ቝልዕነትካ እትዝክራ፡ ብንእስነታ እያ ዘላ። ኣብታ ዝሓለፈት ዓለም፡ ክትኣርግ ከላ ርኢኻያ ኔርካ። ሕማም ኬማህምና ኸሎ ርኢኻያ፣ ትንፋሳ ኽትሓልፍ ከላ፡ ኣብ ጐድና ኔርካ፣ ኣብ መቓብራ ድማ ነቢዕካ ኢኻ። ሕጂ ግና፡ ምስ ብዙሓት ካልኦት ህያውን ጥዕይትን ኰይና እንሀት!

ከምዚ ዝበለ መዓልትታት ከም ዚመጽእ ርግጸኛታት ኢና። ከመይሲ፡ ኣምላኽ ዘተስፈዎ ተስፋታት ወትሩ ይፍጸም እዩ። ኣብዛ ኽፋል እዚኣ፡ ገሊኡ ተስፋታት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኸመይ ኢሉ ኸም ዚፍጸም፡ እዚ ድማ ናብ ውግእ ኣርማጌዶን ከመይ ከም ዚመርሕ ክንርኢ ኢና። ገለ ኻብቲ ድሕሪኡ ዚፍጸም ዜሐጕስ ተስፋታት መንግስቲ ኣምላኽ እውን ክንርኢ ኢና። መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ብዘላ ምድሪ እትገዝኣሉ፡ ንዅሉ ድማ እተሐድሰሉ ግዜ ምርኣይሲ ኽንደይ ባህ ዜብል ኰን ኪኸውን እዩ!