ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

መንግስቲ ኣምላኽ ትገዝእ ኣላ!

ሚልዮናት ኣብ ትሕቲ እታ ፍጽምቲ ዝዀነት መንግስቲ ኣምላኽ ዜሐጕስን ውሑስን ህይወት ረኺቦም ኣለዉ። እሞኸ ዜጋኣ ኽትከውን ትደሊዶ፧

ካብ ኣመሓዳሪ ኣካል እተላእከት ደብዳበ

ቻርለስ ቴዝ ራስል ብ2 ጥቅምቲ 1914 እተዛረቦ ዜሐጕስ ቃላት ከመይ ኢሉ እዩ ሓቂ ምዃኑ እተራእየ፧

ምዕራፍ 1

“መንግስትኻ ትምጻእ”

የሱስ ካብ ካልእ ጕዳይ ብዝያዳ፡ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ምሂሩ። ንሳ መዓስን ብኸመይን ክትመጽእ እያ፧

ምዕራፍ 2

መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ተወሊዳ

ኣብ ምድሪ ንዝነበሩ ህዝቢ ክርስቶስ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘዳለውዎም መን እዮም፧ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ሓቂ መንግስቲ ምዃና ዚሕብር እንታይ እዩ፧

ምዕራፍ 3

የሆዋ ዕላማኡ ይገልጽ

መንግስቲ ኣምላኽ ክፍሊ እቲ ናይ ፈለማ ዕላማ ኣምላኽ ድያ ነይራ፧ የሱስ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ብርሃን ዘብርሀ ብኸመይ እዩ፧

ምዕራፍ 4

የሆዋ ንስሙ ልዕል የብሎ

መንግስቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ስም ኣምላኽ እንታይ ዓሚማ ኣላ፧ ኣብ ምቕዳስ ስም የሆዋ ንስኻ ብብሕቲ እንታይ እጃም ኣሎካ፧

ምዕራፍ 5

እቲ ንጉስ ኣብታ መንግስቲ ብርሃን የብርህ

ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ገዛእታን ብዛዕባ ተገዛእታን ንዓኣ እሙን ምዃን ብዛዕባ ዚሓትቶ ነገራትን ዝነጸረ ግንዛበ ርኸብ።

ምዕራፍ 6

ዚሰብኩ ህዝቢ—ኣገልገልቲ ፈትዮም ገዛእ ርእሶም የቕርቡ

የሱስ ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት ብፍታው ዚድግፍዎ ኸም ዚህልዉ እተኣማመነ ስለምንታይ እዩ፧ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ትደሊ ኸም ዘለኻ ኸመይ ጌርካ ኸተርኢ ትኽእል፧

ምዕራፍ 7

ሜላታት ስብከት—ነቲ መልእኽቲ ናብ ሰባት ንምብጻሕ፡ ኵሉ መገድታት ምጥቃም

ህዝቢ ኣምላኽ፡ መወዳእታ ቕድሚ ምምጻኡ ነቲ ብስራት ብእተኻእለ መጠን ናብ ብዙሓት ሰባት ንምብጻሕ፡ ብዛዕባ እተጠቕሙሉ ምህዞታት ፍለጥ።

ምዕራፍ 8

ናውቲ ስብከት—ንብዘላ ዓለም ዚኸውን ጽሑፋት ምድላው

ዕዮ ትርጕም፡ ደገፍ የሱስ ከም ዘሎና ዜረጋግጽ ብኸመይ እዩ፧ እንታይ ንጽሑፋትና ዚምልከት ሓቅታት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ሓቂ ምዃና ኣረጋጊጹልካ፧

ምዕራፍ 9

ፍረ ስብከት—‘ግራውቲ ንዓጺድ ጻዕድዩ ኣሎ

የሱስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ዓጺድ ክልተ ኣገዳሲ ትምህርቲ ምሂሩ እዩ። እዚ ትምህርቲ እዚ ሎሚ ብኸመይ ይጸልወና፧

ምዕራፍ 10

እቲ ንጉስ ንህዝቡ ብመንፈሳዊ መዳይ የጽርዮም

በዓል ልደትን መስቀልን እንታይ ሓባራዊ ነገር ኣለዎ፧

ምዕራፍ 11

ስነ ምግባራዊ ጽሬት—ቅድስና ኣምላኽ የንጸባርቕ

እቲ ኣብታ ህዝቅኤል ብራእይ ዝረኣያ ቤተ መቕደስ ዘሎ ኽፍልታት ሓለውትን ኣፍ ደገታትን፡ ንህዝቢ ኣምላኽ ካብ 1914 ኣትሒዙ ፍሉይ ትርጕም ኣለዎ።

ምዕራፍ 12

ነቲ “ኣምላኽ ሰላም” ኬገልግሉ እተወደቡ

መጽሓፍ ቅዱስ ኣንጻር ህውከት፡ ስርዓት ዘይኰነስ፡ ሰላም እዩ ጠቒሱ። ስለምንታይ፧ መልሲ እዛ ሕቶ እዚኣ ሎሚ ንዘለዉ ክርስትያናት ዚጸልዎምከ ብኸመይ እዩ፧

ምዕራፍ 13

ሰበኽቲ መንግስቲ ኣምላኽ፡ ጕዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ የቕርቡ

ኣብ ገሊኡ ላዕለዋይ ኣብያተ ፍርዲ ዜገልግሉ ደያኑ ኸምቲ ጥንቲ መምህር ሕጊ ዝነበረ ገማልኤል ዝነበሮ ኣረኣእያ ሒዞም እዮም።

ምዕራፍ 14

ብተኣማንነት ንመንግስቲ ኣምላኽ ጥራይ ምድጋፍ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ካብ ፖለቲካ ገለልተኛታት ብምዃኖም ዝመጾም ከም “ውሒዝ” ዝበለ መስጐጕቲ፡ ብዘይተሓስበ መገዲ ተዋሕጠ።

ምዕራፍ 15

ንናጽነት ኣምልኾ ምቅላስ

ህዝቢ ኣምላኽ ነቲ ንሕጊ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ ምሕላው መሰሎም ኪኽበረሎም ተቓሊሶም።

ምዕራፍ 16

ንኣምልኾ ብሓባር ምእካብ

ካብቲ ንየሆዋ ንምምላኽ ዚግበር ኣኼባታት ከመይ ጌርና ዝበለጸ ጥቕሚ ኽንረክብ ንኽእል፧

ምዕራፍ 17

ኣገልገልቲ መንግስቲ ኣምላኽ ምስልጣን

ቲኦክራስያዊ ኣብያተ ትምህርቲ ንኣገልገልቲ መንግስቲ ኣምላኽ፡ እተመደበሎም ዕዮ ኺፍጽሙ ብኸመይ ሓጊዝዎም፧

ምዕራፍ 18

ንጥፈታት መንግስቲ ኣምላኽ ዚምወለሉ መገዲ

እቲ ገንዘብ ካበይ እዩ ዚመጽእ፧ ብኸመይከ ኣብ መዓላ ይውዕል፧

ምዕራፍ 19

ንየሆዋ ዜኽብሮ ዕዮ ህንጸት

ቦታታት ኣምልኾ ንኣምላኽ ክብሪ የምጽኣሉ፣ ኰይኑ ግና፡ ንሱ ኻብቲ ህንጻታት ንላዕሊ ኣኽቢሩ ዚርእዮ ነገር ኣሎ።

ምዕራፍ 20

ኣገልግሎት ረድኤት

ዕዮ ረድኤት ክፍሊ እቲ ንየሆዋ ዚቐርብ ኣገልግሎት ምዃኑ ብኸመይ ንፈልጥ፧

ምዕራፍ 21

መንግስቲ ኣምላኽ ንጸላእታ ተጥፍኦም

ንውግእ ኣርማጌዶን ሕጂ ኽትዳሎ ትኽእል ኢኻ።

ምዕራፍ 22

መንግስቲ ኣምላኽ፡ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ትፍጽም

ተስፋታት የሆዋ ኸም ዚፍጸም ከመይ ጌርካ ርግጸኛ ኽትከውን ትኽእል፧