ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ስድራ ቤትካ ሕጕስቲ ኽትከውን ትኽእል እያ

 6ይ ክፋል

ውሉድ ንሓዳር ብኸመይ ከም ዚጸልዎ

ውሉድ ንሓዳር ብኸመይ ከም ዚጸልዎ

“ውሉድ ውህበት እግዚኣብሄር እዮም።”—መዝሙር 127:3

[ኣብ ገጽ 18 ዘሎ ስእሊ]

ንሰብ ሓዳር፡ ውሉድ ምውላድ ኣዝዩ ዜሐጕሶም እኳ እንተ ዀነ፡ ኪኸብዶም ይኽእል እዩ። ንስኻን መጻምድትኻን በዅሪ ውሉድኩም ምስ ወለድኩም፡ መብዛሕትኡ ግዜኹምን ጕልበትኩምን ነቲ ሕጻን ኣብ ምክንኻን ከም ዚሓልፍ ምፍላጥኩም ኬገርመኩም ይኽእል እዩ። ድቃስ ምስኣንን ስምዒታዊ ለውጥታትን፡ ኣብ ሓዳርኩም ዘይምስምማዕ ከም ዚፍጠር ኪገብር ይኽእል እዩ። ስለዚ፡ ንውሉድኩም ንምክንኻንን ኣብ ሓዳርኩም ንፋስ ንኸይኣቱ ንምክልኻልን፡ ክልቴኹም ምትዕርራይ ክትገብሩ ኣሎኩም። እሞኸ ምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ኪሕግዘኩም ዚኽእል ብኸመይ እዩ፧

 1 ውሉድ ንህይወትካ ብኸመይ ከም ዚጸልዎ ተረዳእ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧ “ፍቕሪ ዓቃልን ለዋህን እያ።” ብዘይካዚ፡ “ጥቕሚ ርእሳ ኣይትደልን፡ ኣይትቝጣዕን” እውን እያ። (1 ቈረንቶስ 13:4, 5) እተበኰረት ኣደ እንተ ዄንኪ፡ ብዝያዳ ኣብ ውሉድኪ ኢኺ እተተኵሪ። ይኹን እምበር፡ ሰብኣይኪ ዕሽሽ እተባህለ ዀይኑ ኺስምዖ ስለ ዚኽእል፡ ንዕኡ እውን ኣትኵሮ ኽትገብርሉ ኣሎኪ። ዓቕልን ለውሃትን ብምርኣይ፡ ንሰብኣይኪ፡ ዚድለ ዀይኑ ኸም ዚስምዖ ኽትገብርን ኣብ ክንክን ውሉድኩም ንኺሳተፍ ክትሕግዝዮን ትኽእሊ ኢኺ።

“ኣቱም ሰብኡት፡ . . . ምስ ኣንስትኹም ብፍልጠት ንበሩ።” (1 ጴጥሮስ 3:7) ሰበይትኻ ንመብዛሕትኡ ጕልበታ ኣብ ክንክን ውሉድኩም ከም እተሕልፎ ኽትርዳእ ኣሎካ። ሓድሽ ሓላፍነት ስለ ዝዀነ ድማ፡ ውጥረት ኪስምዓ፡ ክትደክም፡ ወይ እውን ክትጭነቕ ትኽእል እያ። ሓድሓደ ግዜ እሞ ኸኣ ክትቋየቘካ እውን ትኽእል እያ፣ ንስኻ ግና ህድእ በል፣ ከመይሲ፡ “ንዅራ ደንጓዪ ዝዀነ ኻብ ጅግና ይበልጽ” እዩ። (ምሳሌ 16:32) ኣስተውዓሊ ኹን፣ ንሰበይትኻ ድማ ዜድልያ ደገፍ ግበረላ።—ምሳሌ 14:29

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

  • ኣቦ፦ ንሰበይትኻ፡ ለይቲ እውን እንተ ዀነ፡ ኣብ ክንክን ውሉድኩም ሓግዛ። ምስ ሰበይትኻን ምስ ውሉድካን ዝያዳ ግዜ ምእንቲ ኸተሕልፍ፡ ነቲ ኣብ ካልእ ንጥፈታት እተሕልፎ ግዜ ነክዮ

  • ኣደ፦ ሰብኣይኪ ኺሕግዘኪ እንተ ደልዩ፡ ፍቐድሉ። ነቲ ዕዮ ዘይክእለሉ እንተ መሲሉ፡ ኣብ ክንዲ እትነቕፍዮ፡ ብኸመይ ኪገብሮ ኸም ዘለዎ ብለውሃት ኣርእይዮ

 ንርክብኩም ኣደልድሎ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧ “ሓደ ስጋ ድማ ይዀኑ።” (ዘፍጥረት 2:24) ንስድራ ቤትኩም ሓድሽ ኣባል እኳ እንተ ተወሰኻ፡ ንስኻን መጻምድትኻን “ሓደ ስጋ” ምዃንኩም ኣይትረስዕ። ስለዚ፡ ንርክብኩም ንምድልዳል ብዚከኣለካ ዓቕሚ ጽዓር።

ሰበይቲ እንተ ዄንኪ፡ ነቲ ሰብኣይኪ ዚገብረልኪ ሓገዝን ደገፍን ኣማስውሉ። ሞሳኺ ምግላጽኪ፡ “ጥዕና” ዚህብ ኪኸውን ይኽእል እዩ። (ምሳሌ 12:18) ሰብኣይ እንተ ዄንካ፡ ንሰበይትኻ ኸም እተፍቅራን ኣኽቢርካ ኸም እትርእያን ንገራ። በቲ ንስድራ ቤትኩም ንምክንኻን እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ንኣዳ።—ምሳሌ 31:10, 28

“ነፍሲ ወከፍ፡ ጥቕሚ ኻልእ ደኣ እምበር፡ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ።” (1 ቈረንቶስ 10:24) ወትሩ ንመጻምድትኻ ዚጠቕሞ ነገር ግበር። ከም ሰብ ሓዳር መጠን፡ ግዜ ወሲድኩም ኣዕልሉን ሞሳኹም ግለጹን፣ ሓሳብ ንሓሳብ ድማ ተለዋወጡ። ምስ ጾታዊ ጕዳያት ብዚተሓሓዝ፡ ኣብ ጥቕሚ ርእስኻ ጥራይ ኣይተተኵር። ንመጻምድትኻ እውን ኣብ ግምት ኣእቱ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ብስምምዕ ክልቴኹም እምበር፡ ሓደ ነቲ ሓደ ኣይከልክሎ” ይብል። (1 ቈረንቶስ 7:3-5) ስለዚ፡ ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ብቕንዕና ተዘራረቡ። እቲ እተርእይዎ ዓቕልን ምርዳእን ድማ ንርክብኩም ኬደልድሎ እዩ።

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

  • ምስ መጻምድትኻ ንበይንኹም ኴንኩም እተሕልፍዎ ግዜ መድቡ

  • ኣብ ንእሽቶ ወረቐት ብምጽሓፍ ወይ ንእሽቶ ህያብ ብምሃብ፡ ንመጻምድትኻ ኸም እተፍቅሮ ግለጸሉ

 3 ንውሉድካ ኣሰልጥኖ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧ “ካብ ሕጻንነትካ ኣትሒዝካ . . . ንድሕነት ዜለብመካ ቕዱሳት ጽሑፋት ትፈልጦ ኢኻ።” (2 ጢሞቴዎስ 3:15) ንውሉድካ ንኽትምህሮ እንታይ ከም እትገብር መደብ ግበር። ከይተወልደ ኸሎ እውን ከይተረፈ፡ ትምህርቲ ናይ ምቕሳም ዜደንቕ ክእለት ኣለዎ። ኣብ ማህጸን ከሎ፡ ንድምጽኻ ኼለልዮን ንስምዒትካ ምላሽ ኪህበሉን ይኽእል እዩ። ገና ሕጻን ከሎ ኣንብበሉ። ነቲ እተንብቦ ዘለኻ እኳ እንተ ዘይተረድኦ፡ ምስ ዓበየ ንባብ ንኺፈቱ ኺሕግዞ ይኽእል እዩ።

ንውሉድካ ኻብ ሕጻንነቱ ኣትሒዝካ፡ ብዛዕባ ኣምላኽ ንገሮ። ናብ የሆዋ ኽትጽሊ ኸለኻ ኸም ዚሰምዓካ ግበር። (ዘዳግም 11:19) ብሓባር ክትጻወቱ ኸለኹም እውን እንተ ዀነ፡ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ነገራት ተዛረብ። (መዝሙር 78:3, 4) ውሉድካ ኺዓቢ ኸሎ፡ ነታ ንየሆዋ ዘላትካ ፍቕሪ ኼስተብህለላ እዩ፣ ንሱ እውን ንየሆዋ ንኼፍቅሮ ኺድረኽ እዩ።

እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

  • ንውሉድካ ኸተሰልጥኖ ዜድልየካ ጥበብ ምእንቲ ኽትረክብ፡ ኣነጺርካ ጸሊ

  • ገና ኻብ ሕጻንነቱ ምእንቲ ኺመሃር፡ ቀንዲ ቓላትን ሓሳባትን ደጋጊምካ ንገሮ

ዝያዳ ፍለጥ

ንቕሑ!

ኣብዛ ንጥቕሚ ርእሳ ጥራይ እተቐድም ዓለም፡ ሓለይቲ ውሉዳት ምዕባይ

ደቅኻ ኣብ ጥቕሚ ርእሶም ጥራይ ምእንቲ ኸየተኵሩ ኽትሕግዘሉ እትኽእል ሰለስተ መዳያት መርምር።

ንቕሑ!

ንፉዕ ኣቦ ኽትከውን እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

ፈቃርን ሚዛናውን ኣቦ ንኽትከውን ኪሕግዘካ ዚኽእል ሓሙሽተ ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ መርምር።