ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ሓቂ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧

ሓቂ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧

ብዛዕባ እንታይ፧ ብዛዕባ እቲ ሰባት ዚሓትትዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሕቶታት። ምናልባት ብዛዕባ እዚ ዚስዕብ ሕቶታት ሓሲብካ ትኸውን፦

  • ኣምላኽ ብሓቂዶ ይሓልየልና እዩ፧

  • ውግእን መከራን ዜብቅዓሉ ግዜ ይመጽእ ደዀን ይኸውን፧

  • ምስ ሞትና እንታይ ኢና እንኸውን፧

  • ምዉታት ገለ ተስፋ ኣለዎምዶ፧

  • ኣምላኽ ንጸሎተይ ምእንቲ ኺሰምዖ፡ ብኸመይ ክጽሊ እኽእል፧

  • ኣብ ህይወተይ ብኸመይ ሓጐስ ክረክብ እኽእል፧

መልሲ እዚ ሕቶታት ንምርካብ ኣበይ መናደኻ፧ ንእተፈላለዩ ሰባት እንተ ሓቲትካ፡ እተፈላለየ መልሲ እዮም ዚህቡኻ። መራሕቲ ሃይማኖት ንሓድሕዱ ዚጋጮ መልሲ እዮም ዚህቡኻ። ኣብ ኣብያተ መጻሕፍቲ ወይ ኣብ መደበር መጻሕፍቲ እውን ነዚ ሕቶታት እዚ ኸም ዚምልስ ዚእመነሉ ብኣማእታት ዚቝጸር መጻሕፍቲ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ግና ሓደ መጽሓፍ ምስቲ ኻልእ ይጋጮ እዩ። ገሊኡ መጻሕፍቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋን ቅኑዕ እኳ እንተ መሰለ፡ ጸኒሑ ግና ግዜኡ ስለ ዚሓልፎ፡ ይእረም ወይ ይትካእ እዩ።

እንተዀነ ግና፡ ዜተኣማምን መልሲ ዝሓዘ ሓደ መጽሓፍ ኣሎ። እዚ መጽሓፍ እዚ፡ መጽሓፍ ሓቂ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ናብ ኣምላኽ ኪጽሊ ኸሎ፡ “ቃልካ ሓቂ እዩ” በለ። (ዮሃንስ 17:17) እዚ ቓል እዚ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ተባሂሉ ይፍለጥ። ቀጺልና ነዚ ኣብ መእተዊ ዝሓተትናዮ ሕቶታት ዚኸውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ንጹርን ሓቀኛን መልሲ ኽንርኢ ኢና።

 ኣምላኽ ብሓቂዶ ይሓልየልና እዩ፧

እዛ ሕቶ እተላዕለትሉ ምኽንያት፦ ጭካነን ግፍዕን ኣብ ዝመልኣ ዓለም ኢና እንነብር ዘለና። ብዙሓት ሃይማኖታት፡ መከራ ኼጋጥም ከሎ ፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝዀነ እየን ዚምህራ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ፦ ኣምላኽ ከቶ ምንጪ እከይ ኣይኰነን። እዮብ 34:10፡ “እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ እከይ ኪገብር፡ እቲ ዅሉ ዚኽእል ኪዕምጽሲ ዘይሕሰብ እዩ!” ትብል። ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ፍቕራዊ ዕላማ ኣለዎ። ስለዚ ኸኣ እዩ የሱስ፡ “ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና፡ . . . መንግስትኻ ትምጻእ። ፍቓድካ ኸምቲ ኣብ ሰማይ፡ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን” ኢልና ኽንጽሊ ዝመሃረና። (ማቴዎስ 6:9, 10) ኣምላኽ ኣጸቢቑ ስለ ዚሓልየልና፡ ዕላማኡ ብርግጽ ምእንቲ ኺፍጸም ዓብዪ መስዋእቲ ኸፊሉ እዩ።—ዮሃንስ 3:16

ዘፍጥረት 1:26-28፣ ያእቆብ 1:13፣ 1 ጴጥሮስ 5:6, 7 እውን ርአ።

ውግእን መከራን ዜብቅዓሉ ግዜ ይመጽእ ደዀን ይኸውን፧

እዛ ሕቶ እተላዕለትሉ ምኽንያት፦ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ብውግእ ይሞቱ ኣለዉ። ንዅላትና እውን መከራ የጋጥመና እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ፦ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ፡ ኣብ መላእ ምድሪ ሰላም ዜስፍነሉ እዋን ተነብዩ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ እታ ሰማያዊት መንግስቱ፡ ሰባት “ደጊም . . . ውግእ ኣይኪምሃሩን እዮም።” ኣብ ክንዳኡስ፡ “ኣስያፎም ቀጥቂጦም ማሕረሻታት . . . ኪገብሩ እዮም።” (ኢሳይያስ 2:4) ኣምላኽ ንዅሉ ግፍዕን መከራን መወዳእታ ኺገብረሉ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ብምባል ኣተስፍዩ ኣሎ፦ “[ኣምላኽ] ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ እዩ፣ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን፡ ደጊም እውን ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ስቓይ ኣይኪኸውንን እዩ። እቲ ቐዳማይ [እንተላይ እዚ ሎሚ ዘሎ ግፍዕን መከራን] ሓሊፉ እዩ።”—ራእይ 21:3, 4

መዝሙር 37:10, 11፣ 46:9፣ ሚክያስ 4:1-4 እውን ርአ።

ምስ ሞትና እንታይ ኢና እንኸውን፧

እዛ ሕቶ እተላዕለትሉ ምኽንያት፦ መብዛሕትአን ሃይማኖታት፡ ድሕሪ ሞት ምንባር እትቕጽል ኣብ ውሽጢ ሰብ እትርከብ ነፍሲ ኸም ዘላ ይምህራ። ገሊኦም ድማ ምዉታት ንህያዋን ኪጐድእዎም ከም ዚኽእሉ ወይ ኣምላኽ ንእኩያት ኣብ ገሃነም እሳት ንዘለኣለም ብምስቓይ ከም ዚቐጽዖም ይኣምኑ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ፦ ሰባት ምስ ሞቱ፡ ህልውናኦም የቋርጽ። መክብብ 9:5፡ “ምዉታት ግና ገለ እኳ ኣይፈልጡን እዮም” ትብል። ምዉታት ገለ እኳ ዘይፈልጡ ወይ ዘይስምዖም ብምዃኖም፡ ንህያዋን ኪጐድእዎም ወይ ኪሕግዝዎም ኣይክእሉን እዮም።—መዝሙር 146:3, 4

ዘፍጥረት 3:19፣ መክብብ 9:6, 10 እውን ርአ።

 ምዉታት ገለ ተስፋ ኣለዎምዶ፧

እዛ ሕቶ እተላዕለትሉ ምኽንያት፦ ብህይወት ክንነብርን ምስቶም እነፍቅሮም ሰባት ጽቡቕ ህይወት ከነስተማቕርን ንደሊ ኢና። ስለዚ፡ ነቶም ሞይቶም ዘለዉ እነፍቅሮም ሰባት ክንረኽቦም ሃረር እንተ በልና፡ ባህርያዊ እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ፦ መብዛሕትኦም ሞይቶም ዘለዉ ሰባት ኪትንስኡ እዮም። የሱስ፡ “ኣብ መቓብር ዘለዉ . . . ኺወጹ እዮም” ኢሉ ኣተስፍዩ ኣሎ። (ዮሃንስ 5:28, 29) እቶም ዚትንስኡ ሰባት፡ ብመሰረት እቲ ናይ መጀመርታ ዕላማ ኣምላኽ፡ ኣብ ገነታዊት ምድሪ ናይ ምንባር ኣጋጣሚ ኺረኽቡ እዮም። (ሉቃስ 23:43) እዚ ንእዙዛት ደቂ ሰብ ተነቢሩሎም ዘሎ ተስፋ እዚ ፍጹም ጥዕናን ዘለኣለማዊ ህይወትን የጠቓልል። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ጻድቃን ንምድሪ ኺርስተይዋ፡ ኣብኣ እውን ንዘለኣለም ኪነብሩ እዮም” ይብል።—መዝሙር 37:29

እዮብ 14:14, 15፣ ሉቃስ 7:11-17፣ ግብሪ ሃዋርያት 24:15 እውን ርአ።

ኣምላኽ ንጸሎተይ ምእንቲ ኺሰምዖ፡ ብኸመይ ክጽሊ እኽእል፧

እዛ ሕቶ እተላዕለትሉ ምኽንያት፦ ዳርጋ ኣብ ኵለን ሃይማኖታት ዚርከቡ ሰባት ይጽልዩ እዮም። ኰይኑ ግና፡ ብዙሓት ሰባት ጸሎቶም መልሲ ኸም ዘይረኸበ ይስምዖም እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ፦ የሱስ ኣብ ጸሎትና እተወሰነ ቓላት ከይንደጋግም ምሂሩና እዩ። “ክትጽልዩ ኸለኹም . . . ሕደ ቓላት ኣይትደጋግሙ” በለ። (ማቴዎስ 6:7) ኣምላኽ ንጸሎትና ምእንቲ ኺሰምዖ፡ ንሱ ብዚሰምሮ መገዲ ኽንጽሊ ኣሎና። ከምኡ ንምግባር ከኣ፡ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ኽንፈልጥን ምስኡ ተሰማሚዕና ኽንጽልን ኣሎና። ቀዳማይ ዮሃንስ 5:14፡ “ከም ፍቓዱ [ፍቓድ ኣምላኽ] ጌርና እንልምኖ ዘበለ ይሰምዓና እዩ” ትብል።

መዝሙር 65:2፣ ዮሃንስ 14:6, 14፣ 1 ዮሃንስ 3:22 እውን ርአ።

ኣብ ህይወተይ ብኸመይ ሓጐስ ክረክብ እኽእል፧

እዛ ሕቶ እተላዕለትሉ ምኽንያት፦ ብዙሓት ሰባት፡ ገንዘብ፡ ዝና፡ ወይ ጽባቐ ሓጐስ ከም ዜምጽኣሎም ይኣምኑ። ስለዚ፡ ደድሕሪ እዚ ነገራት እዚ ይስዕቡ፣ ኣብ መወዳእታኡ ግና ሓጐስ ኣይረኽቡን።

መጽሓፍ ቅዱስ ዚምህሮ ትምህርቲ፦ የሱስ ሓጐስ ንምርካብ ዜኽእል ቀንዲ ረቛሒ ኺገልጽ ከሎ፡ “መንፈሳዊ ነገራት ዚሃርፉ . . . ሕጉሳት እዮም” በለ። (ማቴዎስ 5:3) ናይ ሓቂ ሓጐስ ኪርከብ ዚከኣል፡ ነቲ ብዛዕባ ኣምላኽን ዕላማኡን ዚገልጽ መንፈሳዊ ሓቂ ዘሎና ጽምኢ ንምርዋይ ስጕምትታት ምስ እንወስድ ጥራይ እዩ። እቲ ሓቂ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይርከብ። ነቲ ሓቂ እቲ ምፍላጥና፡ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝዀነን ዘይኰነን ነገራት ንምፍላይ ኺሕግዘና ይኽእል። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ንውሳነታትናን ንተግባራትናን ኪመርሖ እንተ ፈቒድና፡ ዝያዳ ትርጉም ናብ ዘለዎ ህይወት እዩ ዚመርሓና።—ሉቃስ 11:28

ምሳሌ 3:5, 6, 13-18፣ 1 ጢሞቴዎስ 6:9, 10 እውን ርአ።

 ኣብዛ ጽሕፍቲ እዚኣ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ንሽዱሽተ ሕቶታት ዝሃቦ መልሲ ጥራይ ኢና ኣሕጽር ኣቢልና ርኢና። ዝያዳ ኽትፈልጥ ትደሊዶ፧ ሓደ ኻብቶም “መንፈሳዊ ነገራት ዚሃርፉ” እንተ ዄንካ፡ ዝያዳ ኽትፈልጥ ከም እትደሊ ኣየጠራጥርን እዩ። ብዛዕባ ኻልእ ሕቶታት እውን ትሓስብ ትኸውን፣ ንኣብነት፡ ‘ኣምላኽ ዚሓልየልና እንተ ዀይኑ፡ ኣብ ብምሉኡ ታሪኽ ማእለያ ዘይብሉ እከይን መከራን ኪህሉ ዝፈቐደ ስለምንታይ እዩ፧ ንናብራ ስድራ ቤተይ ብኸመይ ከመሓይሾ እኽእል፧’ ኢልካ ትሓትት ትኸውን። መጽሓፍ ቅዱስ ነዝን ንሓያሎ ኻልእ ሕቶታትን፡ እተማልአን ዜዕግብን መልሲ ይህብ እዩ።

ይኹን እምበር፡ ሎሚ ብዙሓት ሰባት ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ ኺምርምርዎ ኣይደልዩን እዮም። ንምርዳኡ ዜጸግም ዓብዪ መጽሓፍ ገይሮም እዮም ዚርእይዎ። ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ መልስታት ምእንቲ ኽትረኽቦ ሓገዝ ትደሊዶ፧ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኪሕግዘካ ዚኽእል ክልተ ነገራት የቕርቡልካ ኣለዉ።

ቀዳማይ፡ እታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ እያ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ፡ ስራሕ ንዝበዝሖም ሰባት እውን ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣገዳሲ ሕቶታት ዚህቦ ንጹር መልሲ ምእንቲ ኺምርምርዎ ኽትሕግዞም እተዳለወት እያ። ካልኣይ፡ ብናጻ ዚግበር መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኪምህር ብቕዓት ዘለዎ ኣብ ከባቢኻ ዚነብር ናይ የሆዋ ምስክር፡ ናብ ቤትካ ወይ ናብ ካልእ ዚጥዕመካ ቦታ ኺመጽእን ብዘይ ክፍሊት ኣብ ሰሰሙን ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ኼመያይጠካ እተወሰነ ግዜ ኺምድብን ይኽእል እዩ። ኣብ ብዘላ ዓለም ዘለዉ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት ካብዚ መደብ እዚ ጥቕሚ ረኺቦም እዮም። ብዙሓት ካባታቶም፡ “ንሓቂ ረኺበያ!” ኺብሉ ኽኢሎም እዮም።

ካብዚ ዚበልጽ ሃብቲ የልቦን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ኻብ ማሪታዊ እምነትን ምድንጋራትን ሕማቕ ፍርህን ሓራ ኺገብረና ይኽእል እዩ። ተስፋን ዕላማን ሓጐስን ከም ዚህልወና ኸኣ ይገብር። የሱስ፡ “ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፣ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውጽኣኩም እያ” ኢሉ እዩ።—ዮሃንስ 8:32