2020-07-01

መጻሕፍትን ብሮሹራትን

መደብ ኣኼባ ወረዳ 2020-2021—ምስ ሓላው ወረዳ

ነዚ መደብ እዚ፡ ኣብ ኣኼባ ወረዳ ንምክትታል ተጠቐመሉ። ኣርእስቲ እቲ ኣኼባ፡ “ንልቢ የሆዋ ኣሐጕስዎ!” ይብል።

2020-07-01

መጻሕፍትን ብሮሹራትን

መደብ ኣኼባ ወረዳ 2020-2021—ምስ ተወካሊ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር

ብተወካሊ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ንዚቐርብ መደረታት ዚሕብር መደብ ኣኼባ ወረዳ ርአ። ናይዚ ዓመት እዚ ፍረ ነገር፡ “ብየሆዋ ተሓጐሱ” ዚብል ኣርእስቲ ኣለዎ።

2020-06-30

ክርስትያናዊ ህይወትናን ኣገልግሎትናን–ደብተር ኣኼባ

መስከረም 2020

2020-06-23

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ

መስከረም 2020

እዛ ሕታም እዚኣ፡ ካብ 2 ሕዳር–6 ታሕሳስ 2020 ዚጽናዕ ዓንቀጻት መጽናዕቲ ዝሓዘት እያ።

2020-06-19

መንእሰያት ዚሓትትዎ

ዕዮ ገዛይ ክውድእ ዝኽእል ብኸመይ እየ፧

ዕዮ ገዛኻ ኣብ ምውዳእ ትሽገር እንተ ኣሊኻ፡ ተባላሓት ደኣ እምበር፡ ኣይትህለኽ።

2020-06-19

መንእሰያት ዚሓትትዎ

ክሳዕ ክንደይ እየ ሓቦኛ፧

ካብ ተጻብኦ ኸተምልጥ ስለ ዘይከኣል፡ ጸገማትካ ንኣሽቱ ይኹን ዓበይቲ ብዘየገድስ፡ ሓቦ ኸተማዕብል ኣገዳሲ እዩ።

2020-06-19

መንእሰያት ዚሓትትዎ

ሓይለይ ምእንቲ ኸይጽንቀቕ እንታይ ክገብር እኽእል፧

ጠንቂ እዚ ጸገም እንታይ እዩ፧ ንዓኻኸ ኼጋጥመካ ይኽእል ድዩ፧ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ምእንቲ ኸየጋጥመካ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

2020-06-18

መልሲ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ

ቦታ ንስሓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠቒሱ ይርከብ ድዩ፧

ምንጪ እዚ ትምህርቲ እዚ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥካ ኼገርመካ ይኽእል እዩ።