ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ውህበት 19,000 በረራ ነፋሪት

ውህበት 19,000 በረራ ነፋሪት

ኣብ ሓምለ 2013፡ ሚስዮናውያንን ካልኦት ኣብ ወጻኢ ሃገር ዜገልግሉ ኣብ ፍሉይ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ዘለዉን፡ ካብ ኣመሓዳሪ ኣካል ናይ የሆዋ መሰኻኽር ባህ እተብል ደብዳበ ተላእከትሎም። እታ ደብዳበ፡ ነቶም ኣብ ወጻኢ ሃገር ዜገልግሉ ዘለው ናብቲ ኣብ 2014ን ኣብ መጀመርታ 2015ን ዚግበር ኣኼባታት ዞባን ኣህጉራዊ ኣኼባታትን ምእንቲ ኺካፈሉ ንምሕጋዝ ብዛዕባ እተገብረ መሰናድዎ እያ እትገልጽ ነይራ።

ዕላማ እዚ መሰናድዎ እዚ፡ እቶም ኣብ ወጻኢ ሃገር ዜገልግሉ ኣብ ዓብዪ ኣኼባ ምእንቲ ኺካፈሉ ንምሕጋዝ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ምስ ኣባላት ስድራ ቤቶም ወይ ፈተውቶም ጽቡቕ ግዜ ኼሕልፉ ምእንቲ ኬኽእሎም እውን እዩ። እታ ደብዳበ፡ ናብቲ ኣኼባታት በጺሖም ኪምለሱ ንዜድልዮም ትኬት ነፋሪት፡ ውድብ ክትከፍሎ ምዃና ሓበረት።

ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ መሰናድዎ ተገይሩ እኳ እንተ ነበረ፡ ናይዚ ዓመት እዚ ግና ፍሉይ እዩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ኮሚተ ትምህርቲ ኣመሓዳሪ ኣካል ኰይኑ ዚዓዪ፡ ክፍሊ መገሻ ቐንዲ ቤት ጽሕፈት ዚብሃል ሓድሽ ክፍሊ ድማ ነቶም ገየሽቲ ቦታ ኺሓዝኣሎም ነበሮ።

ካብቲ ናይ ዕድመ ደብዳበ እተላእከሉ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ጠለብ ትኬት ነፋሪት ናብ ክፍሊ መገሻ ኺውሕዝ ጀመረ። ኣብ ጥሪ 2014 ድማ እቲ ጠለብ ኣዝዩ በዝሐ። እታ ነዚ መገሻታት እዚ ኽትኣሊ እተመዘዘት ጕጅለ፡ ምርምር ብምግባር ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ዚርከቡ ኣብ ፍሉይ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት እተጸምዱ ትኬት ነፋሪት ሓዝኣትሎም።

ናይ ገሊኦም ጕዕዞ በዳሂ እዩ ነይሩ፣ ከመይሲ፡ ገለ ኻባታቶም ካብ ሪኪቪክ፡ ኣይስላንድ ናብ ኮቸባምባ፡ ቦሊቭያ ኺበጽሑ የድልዮም ነበረ። ካልኦት ድማ ካብ ኖመያ፡ ኒው ካለዶንያ ናብ ኣንታናናሪቮ፡ ማዳጋስካር ብነፋሪት ኪመጹ ዜድልዮም ኪኸውን ከሎ፡ ውሑዳት ካልኦት ድማ ካብ ፖርት ሞርዝቢ፡ ፓፕዋ ኒው ጊኒ ናብ ስያትል፡ ዋሽንግተን፡ ሕ.መ.ኣ. ኪበጽሑ ነበሮም። ገና ካልኦት ከኣ፡ ካብ ኡጋዱጉ፡ ቡርኪና ፋሶ ናብ ዊኒፐግ፡ ካናዳ ኺበጽሑ የድልዮም ነበረ።

እቶም ነዚ ኽፍሊ መገሻ ዘቘሙ ሓሙሽተ ሰባት እዚኦም፡ ኣስታት 19,000 በረራ ነፋሪት እዮም ሓዚኦም። በቲ ነዚ ዕላማ እዚ ተባሂሉ ብጉባኤታት እተዋጽአ ገንዘብ ተጠቒሞም ድማ ኣብ 176 ሃገራት ንዚርከቡ 4,300 ኣቢሎም ዝዀኑ ገያሾ ቲኬት ነፋሪት ገዚኦም ሰዲዶምሎም እዮም።

እቶም ገያሾ ነዚ መሰናድዎ እዚ፡ ካብ ልቢ እዮም ኣማስዮምሉ። ሰብ ሓዳር ዝዀኑ ሚስዮናውያን ከምዚ ኢሎም ጸሓፉ፦ “ሎሚ፡ ናብቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ዚርከብ ምድብና ንምለስ ኣለና። ናብታ ትውልዲ ሃገርና ዝዀነት ዓዲ እንግሊዝ ተመሊስና ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ንፈለማ እዋን ምስ ኣባላት ስድራ ቤትና ኽንራኸብ ንዝገበርኩምልና ሓገዝ ካብ ልቢ ኢና እነማስወሉ። ብዘይ እዚ ሓገዝ እዚ፡ ክንመጽእ ኣይምኸኣልናን ኔርና። ንዅሎም እቶም እዚ መሰናድዎ እዚ ኸም ዚዕወት ዝገበሩ ልባዊ ምስጋናና ይብጽሓዮም።”

ኣብ ፓራጓይ ዜገልግል ሚስዮናዊ ኸምዚ ኢሉ ጸሓፈ፦ “ኣነን ብዓልቲ ቤተይን ኣብቲ ኣብ ኒው ጀርሲ፡ ሕ.መ.ኣ. እተኻየደ ኣህጉራዊ ኣኼባ ኽንካፈል ንዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ ዘሎና ልባዊ ሞሳ ኽንገልጽ ንፈቱ። ኣብ መጀመርታ 2011፡ ናብ ሕ.መ.ኣ. ብምኻድ ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ክንበጽሕ መዲብና ኔርና፣ ነቲ ወጻኢታት ንምሽፋን ዚሕግዘና ዘዋህለልናዮ እተወሰነ ገንዘብ እውን ነይሩና። ኣብ ወርሒ ሰነ እታ ዓመት እቲኣ ግና፡ ኣብ ፓራጓይ ንዚርከባ ጉባኤታት ቋንቋ ምልክት ክንበጽሕ ተዓዲምና። እዚ ድማ ሓያሎ መገሻታት ዚሓትት እዩ ነይሩ። ብዛዕባኡ ኣጸቢቕና ድሕሪ ምሕሳብና፡ ነቲ ናብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ኽንከይድ ዝነበረና መደብ ሰዊእና፡ ኣብቲ ሓድሽ ምድብና ዝያዳ ውጽኢታውያን ክንከውን እትሕግዘና ማኪና ኽንገዝእ ወሲንና። ጸኒሑ ግና፡ ኣብ ኣህጉራዊ ኣኼባ ኽንካፈል ተዓዲምና። በዚ ድማ ሕልምና ጋህዲ ዀነ! የሆዋ ለውሃቱን ፍቕሩን በዚ መገዲ እዚ ስለ ዝገለጸልና ኣዚና ኢና እነመስግኖ።”

ካብ ማላዊ ዝዀኑ ሰብ ሓዳር ድማ ከምዚ ኢሎም ጸሓፉ፦ “ልባዊ ምስጋናና ኽንገልጸልኩም ሓጻር ኢ-መይል ንልእኸልኩም ኣሎና! ንዅሉ እዚ መገሻታት ንምእላይ ክንደይ ዚኣክል ጻዕርን ግዜን ወጻኢታትን ከም ዝሓተተ ኽንግምቶ ኣይንኽእልን ኢና። ንጻዕርኹም፡ ልዕሊ ዅሉ ድማ ነቲ ውድብ የሆዋ ናብ ሃገርና ተመሊስና ኣብ ኣህጉራዊ ኣኼባ ምእንቲ ኽንካፈልን ምስ ኣባላት ስድራ ቤትና ዀነ ምስ ፈተውትና ጽቡቕ ግዜ ኸነሕልፍን ዜኽእለና መሰናድዎ ንምግባር ዘርኣየቶ ልግሲ ኣዚና ኢና እነማስወሉ።”

እቶም ኣብ ክፍሊ መገሻ ዚዓይዩ፡ ነቲ እተመደቡሉ ዕዮ ፈትዮምዎ እዮም። ሚለይቪ፡ “ሚስዮናውያን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ምስ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ኪራኸቡ ምሕጋዝ ኣዝዩ ፍሉይ እዩ ነይሩ” በለት። ዱሪስ ከኣ፡ “እዚ መሰናድዎ እዚ፡ ነቲ ውድብ ኣብ ካልእ ሃገር ንዜገልግሉ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልገልቲ ዘለዋ ዓሚቝ ፍቕሪ ኸማስወሉ ሓጊዙኒ እዩ” በለት። ሓላዊ እዚ ኽፍሊ እዚ ዝዀነ ሮድኒ ድማ፡ “ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ምዕያይ ዜሐጕስ እዩ ነይሩ” በለ።

ኣብ መላእ ዓለም ዚርከቡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ነዞም ጻዕራማትን ጥቕሚ ርእሶም ዚስውኡን ኣሕዋትን ኣሓትን ብፍቕሪ ኣብ እተገብረ ህያብ እጃሞም ኬበርክቱ ብምኽኣሎም ሕጉሳት እዮም።