ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ኣብ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ርእሰ ቕትለት ኪፍጽም ዝሓሰበ ሰብ ድሒኑ

ኣብ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ርእሰ ቕትለት ኪፍጽም ዝሓሰበ ሰብ ድሒኑ

ግራሃም ብራውን ዚብሃል ወዲ 80 ዓመት ናይ የሆዋ ምስክር፡ ንሓደ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝነበሮ ሰብኣይ ካብ ሓደ 328 ሜተር ብራኸ ዘለዎ ኣብ ኦክላንድ፡ ኒው ዚላንድ ዚርከብ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ ኸይጸድፍ ኣእሚንዎ። ግራሃም፡ “እቲ ሰብኣይ ምስ ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ኪዛረብ ከም ዚደሊ ምስ ሓበረ፡ ፖሊስ ንኽሕግዝ ፍቓደኛ እንተ ዀይነ ሓቲቶምኒ” ይብል።

“ሰራሕተኛታት እቲ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ፡ ንድሕነት ተባሂሉ እተዳለወ ዕጣቕ ገይሮምለይ፡ ንመጽሓፍ ቅዱሰይ ከኣ ብነዊሕ ገመድ ኣሲሮምለይ እዮም። ብድሕሪኡ እቶም ፖሊስ ናብቲ ኻብ መሬት 192 ሜተር ዝምብራኹ ንግዳም ዜርኢ ገበላ ወሰዱኒ። ኣብ ከባቢ እታ ህንጻ ኣዝዩ ቘራሪ ንፋስ እዩ ዚነፍስ ነይሩ። እቲ ኸም ዚጸድፍ ዜፈራርህ ዝነበረ ሰብኣይ ካባይ ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቕ ጸቢብ መተሓላለፊ፡ ኣእጋሩ ኣብ ደንደስ ኣንጠልጢሉ ኾፍ ኢሉ ነበረ።

“ዓው ኢለ፡ ኣነ ናይ የሆዋ ምስክር ከም ዝዀንኩን ክሕግዞ ኸም ዝደልን ነገርክዎ። ብልበይ ድሕሪ ምጽላየይ ድማ መጽሓፍ ቅዱሰይ ከፊተ ኽዛረቦ ጀሚረ።

“ብዛዕባ ቕድስና ህይወት እየ ተዛሪበዮ፣ እዚ ድማ ፍረ ነገር እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽና ዝሃብክዋ መደረ እዩ ነይሩ።

“‘ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡር ኢኻ፣ እቲ ዜደንቕ ውህበት ዝዀነ ህይወት ሂቡካ እዩ። ንምንታይ ነዚ ውህበት እዚ ኸም እተኽብሮ ዘይተርእዮ፧ በጃኻ፡ ናብ ድሕሪ እቲ ሓጹር ተመለስ’ ኢለዮ።

“ካብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነታ ኣብ ዮሃንስ 3፡16 እትርከብ ‘ኣምላኽሲ በቲ ሓደ ወዱ ዚኣምን ኵሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቂርዋ እዩ’ እትብል ጥቕስን ካልእ ሓያሎ ጥቕስታትን እውን ኣንቢበሉ።

“‘እምበኣር፡ ኣምላኽ ስለ ዜፍቅረካ ብህይወት ክትነብር እዩ ዚደልየካ’ ኢለዮ።

“ኣብ ፈለማ፡ እቲ ሰብኣይ ብኣቓልቦ ዚሰምዕ ዝነበረ ኣይመስልን እዩ ነይሩ። ስለዚ፡ ከይጸድፍ ምእንቲ ኸእምኖ የሆዋ ኺሕግዘኒ ብልበይ ጸለኹ። ኣብ መወዳእታ፡ ቀስ ኢሉ ተንሲኡ ናባይ ቀረበ። ኣዝዩ እዩ ተጨኒቑ ነይሩ።

“ሽዑ ንሱ፡ ‘ኣብ ቀረባ እዋን ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ቤተይ መጺኦም እኳ እንተ ነበሩ፡ ኣነ ግና ሰጒጐዮም፣ በዚ ኸኣ ሕማቕ ተሰሚዑኒ። ይቕረ ትብሉለይ ዲኹም፧’ ኢሉኒ።

“ኣነ ኸኣ፡ ‘ገሌና እውን እኮ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ቅድሚ ምዃንና ኸምኡ ጌርና ኢና። የሆዋ ይቕረ ኸም ዚብለልካ ድማ ርግጸኛ ኽትከውን ትኽእል ኢኻ’ ኢለዮ።

“ንሱ ድማ ‘አመስግነካ። ሓደ ኸቢድ ጾር ኢኻ ኣራጊፍካለይ’ ብምባል መሊሱለይ።

“ሽዑ፡ ‘ኣነ ንድሕነት ተባሂሉ እተዳለወ ዕጣቕ ገይረ ኣለኹ፣ ንስኻ ግና ሸተት እንተ ኢልካ፡ እታ ኽብርቲ ህይወትካ ኽትጠፍእ ትኽእል እያ። እዚ ንየሆዋ ኼጕህዮ እዩ። ስለዚ በጃኻ፡ ናብ ድሕሪ እቲ ሓጹር ተመለስ’ ኢለዮ።

“ኪሃድእ ጀሚሩ። ብትሕትና ኸኣ ‘ሕራይ፡ ክኣቱ እየ’ ኢሉ መሊሱለይ።

“እቲ ሰብኣይ ናብቲ ንግዳም ዜርኢ ገበላ ኣተወ፣ እቶም ፖሊስ ድማ ተቐላጢፎም ናብ ውሑስ ቦታ ወሰድዎ። ምስኡ ንኣስታት ሓደ ሰዓት ኢና ተዘራሪብና።”

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሰባት፡ ብፍላይ ድማ ነቶም እተጨነቑ ናይ ሓቂ እዮም ዚሓልዩሎም። ኣብ መላእ ዓለም ንዚርከቡ ሰባት፡ ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት ተስፋን ምጽንናዕን ብምክፋል፡ ኣምላኽ ብዛዕባኦም ብሓቂ ኸም ዚግደስ የረጋግጹሎም እዮም።