ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

JW.ORG—ህይወት ሰባት የመሓይሽ

JW.ORG—ህይወት ሰባት የመሓይሽ

ኣብ ኵሉ ዚርከቡ ሰባት ካብ jw.org ይጥቀሙ ኣለዉ። ገለ ኻብቲ ኽሳዕ ግንቦት 2014 ናብ ዓለምለኻዊ ቐንዲ ቤት ጽሕፈት ናይ የሆዋ መሰኻኽር እተላእከ መግለጺ ምስጋና ኣብ ታሕቲ ይርከብ።

ሓገዝ ንሕጻናት

“ኣብ ኣጸደ ሕጻናት ዘሎ ወደይ ናይ ኣዕሩኹ ርሳሳት፡ መጻወቲታት፡ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን መነጸር ሒዙ ናብ ገዛና ይመጽእ ነይሩ። እቲ ተግባሩ፡ ስርቂ ኸም ዝዀነ፡ ስርቂ ኸኣ ጌጋ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኸነረድኦ ፈቲንና ኔርና። ነታ ስርቂ ጌጋ እዩ ዘርእስታ ኣብ jw.org እትርከብ ቪድዮ ኽሳዕ እነራግፍ ግና ጻዕርታትና ኣይተዓወተን። እታ ቪድዮ ንወድና ሓያል ጽልዋ ዘለዋ ንዋትን ካብ ሕማሙ እተሕዊ መድሃኒትን ዀይናቶ እያ። ምስ ረኣያ፡ ስርቂ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ ኣምላኽ ጌጋ ምዃኑ ስለ ዝኣመነ፡ ንዅሉ እቲ ዘምጽኦ ነገራት ኪመልሶ ኸም ዚደሊ ተዛሪቡ። እዚ ወብ ሳይት እዚ ብዙሕ እዩ ጠቒሙና።”—ዲ. ኤን.፡ ኣፍሪቃ።

“ስርቂ ጌጋ እዩ ዘርእስታ ኣብ jw.org እትርከብ ቪድዮ . . . ንወድና ሓያል ጽልዋ ዘለዋ ንዋትን ካብ ሕማሙ እተሕዊ መድሃኒትን ዀይናቶ”

“ደቀይ ነዚ ወብ ሳይት ይፈትውዎ እዮም። ነቲ ንሓሶትን ስርቅን ዚምልከት ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ብዝሓሸ ኪትግብርዎ ዚሕግዞም ሓጺር ቪድዮታት የራግፍዎ እዮም። ኣብ ምሉእ ህይወቶም ኪጥቀሙሉ ብዛዕባ ዚኽእሉ ኻልእ ጠቓሚ ባህርያት እውን ይምሃሩ እዮም፣ በዚ ኸምዚ ንማሕበረሰብ ዚጠቕሙ ይዀኑ።”—ኦ. ዳብልዩ.፡ ምዕራብ ኢንድየዝ።

ሓገዝ ንተምሃሮ

“ትምህርቲ ኸም ጾር ገይረ እየ ዝርእዮ ነይረ፣ ክገድፎ እውን እሓስብ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ግና፡ ‘ትምህርቲ ኽገድፎዶ፧’ ዘርእስታ ዓንቀጽ ኣብ ወብ ሳይት jw.org ኣንቢበ። ንትምህርቲ ብኣወንታዊ መገዲ ኽርእዮ ሓጊዙኒ። ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ፡ ንመጻኢ ኸም ዜሰልጥነኒ፡ ሓላፍነት ዚስምዓኒ ሰብ እውን ከም ዚገብረኒ ኻብታ ዓንቀጽ ተገንዚበ።”—ኤን. ኤፍ.፡ ኣፍሪቃ።

“ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዚርከብ ንመንእሰያት እተዋህበ ምዕዶ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ገይረ ጽቡቕ ስነ ምግባር ከም ዝሕሉ ምሂሩኒ”

“ኣብዚ ወብ ሳይት እዚ ዚርከብ ንመንእሰያት እተዋህበ ምዕዶ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመይ ገይረ ጽቡቕ ስነ ምግባር ከም ዝሕሉ ምሂሩኒ። ኣብ ካልእ ከየስገልኩ፡ ከመይ ገይረ ኣብ መጽናዕተይ ከም ዘተኵር ተማሂረ እየ።”—ጂ.፡ ኣፍሪቃ።

“ሓንቲ መሳርሕተይ፡ ተምሃሮ ንጓላ ኸም ዚድንድንዋ፡ ምናዳ ኸኣ ሓንቲ ጓል ከም እትድንድና ኸተማርር ሰሚዐያ። እዚ ኸኣ ኣብታ ጓል ዓብዪ ጽልዋ ስለ ዘሕደረ፡ ካብ እምብዛ ፍርሂ እተላዕለ ንእተወሰነ መዓልትታት ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ሓዲጋቶ። ሽዑ፡ በቲ ኣብ jw.org ዚርከብ ንደንዳኒ ብዘይ ጕስጢ መክቶ ዘርእስታ ስእሊ ሰሌዳ ገይረ ንመሳርሕተይ ኣዛራሪበያ። ብፍላይ ነቲ ስሒቕካ ኽትሓልፎ ኸም እትኽእል ዚገልጽ ምኽሪ ፈትያቶ እያ። ንጓላ ኸኣ ንደንደንቲ ኸመይ ገይራ ኸተሰነፎም ከም እትኽእል ኣዛራሪባታ። ከም ውጽኢቱ፡ እታ ጓል ብዝያዳ ብርእሳ ተኣማሚና ናብ ቤት ትምህርቲ ኽትከይድ ክኢላ። እናሓደረ፡ እቲ ዅነታት ተመሓይሹ፡ እታ ደንዳኒት እውን ሕያውነት ከተርኢ ጀሚራ።”—ቪ. ከይ.፡ ምብራቕ ኤውሮጳ።

ሓገዝ ንመንእሰያት

“‘ስለምንታይ እየ ገዛእ ርእሰይ ዝሓርድ፧’ ዘርእስታ ዓንቀጽ ኣብ ወብ ሳይት ብምውጻእኩም አመስግነኩም። ምስዚ ሽግር እዚ ንነዊሕ እዋን ተቓሊሰ እየ። በይነይ ኸም ዝዀንኩን ንኻልእ ሰብ እንተ ነጊረ ዚርድኣለይ ከም ዘየልቦን ይመስለኒ ነይሩ። እቶም ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ ዘለዉ ኣብነታት ብሓቂ ሓጊዞምኒ እዮም። ኣብ መወዳእታኡ፡ ዚርድኣለይ ረኺበ!”—ኣብ ኣውስትራልያ እትነብር መንእሰይ።

“እቶም ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ ዘለዉ ኣብነታት ብሓቂ ሓጊዞምኒ እዮም። ኣብ መወዳእታኡ፡ ዚርድኣለይ ረኺበ!”

“ወብ ሳይት jw.org ንመንእሰያት ዜድሊ ሓገዝ ብቐሊሉ ኽረክብ ኣኽኢሉኒ እዩ። ብሕልፊ ሓንቲ ዓንቀጽ፡ ብጾታዊ ዜሸግሩ ሰባት እተፈላለየ መገዲ ኸም ዚጥቀሙ፡ ኣነ ድማ ግዳይ ምዃነይ፡ ከመይ ገይረ እውን ክሰግሮ ኸም ዘሎኒ ኸለሊ ሓጊዛትኒ እያ።”—ቲ. ዳብልዩ.፡ ዌስት ኢንድየዝ።

ሓገዝ ንወለዲ

“ኰተቴ ወደይ ኣመና ውዑይ እዩ። በቲ ዋዒኡን ተለዋዋጢ ባህርዩን ዚገብሮ እዩ ዚጠፍኣኒ። ስለዚ፡ ክንርዳዳእ ኣይከኣልናን። ሓደ መዓልቲ፡ ኣብ jw.org ንሰብ ሓዳርን ንወለድን ኣብ እተዳለወ ኽፋል ኣትየ። ንዓይ ዚምልከትን ምስ ወደይ ክረዳዳእ ዚሕግዘንን ብዙሕ ዓንቀጻት ረኺበ። ካብቲ ሳይት እቲ ንሱ እውን ተጠቒሙ እዩ። ሕጂ፡ ኣብ ልቡ ዘሎ ዜሐጕሶን ዜጨንቖን ነገራት ይነግረኒ እዩ።”—ሲ. ቢ.፡ ኣፍሪቃ።

“መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነቲ ንውሉዳት ዜጋጥሞም ጸገም ክንዋጽኣሉ ዚሕግዝ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜኡ እዩ ኣብ jw.org ዚወጽእ”

“jw.org ንዓና ንወለዲ ምስ ደቅና እናተጻወትና ኽንምህሮም የኽእለና። ንኣብነት፡ ናይ ሓቂ ዓርኪ ኸመይ ጌርካ ኸም እትረክብ ዚገልጽ ስእሊ ሰሌዳ፡ ደቅና ብዛዕባ ዕርክነት ግቡእ ኣረኣእያ ኺህልዎምን ነቶም ጽቡቕ ጽልዋ ዜሕድሩሎም ከም ኣዕሩኾም ኪመርጹን ሓጊዝዎም። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ነቲ ንውሉዳት ዜጋጥሞም ጸገም ክንዋጽኣሉ ዚሕግዝ ሓገዝ ኣብ ግቡእ ግዜኡ እዩ ኣብ jw.org ዚወጽእ። ብዙሕ ጠቓሚ ምኽሪ ይርከቦ እዩ።”—ኢ. ኤል.፡ ኤውሮጳ።

ሓገዝ ንሰብ ሓዳር

“ኣነን ሰበይተይን ካብ እንምርዖ ሽዱሽተ ዓመት ጌርና ኣለና። ከም ካልኦት ሰብ ሓዳር፡ ሓሳብና እንለዋወጠሉ መገድን ኣተዓባብያናን ኣረኣእያናን ንምትዕራቕ በዳሂ ዀይኑና ነይሩ እዩ። ኣብ jw.org ዝወጸት፡ ‘ብኸመይ ጽን በሃሊ ኸም እትኸውን’ ዘርእስታ ዓንቀጽ፡ ንኣዒንተይ ስሒባቶ። ናይ ምስማዕ ክእለትና ኸመይ ጌርና ኸም እነመሓይሽ እያ ግብራዊ ምኽሪ እትህብ። ነታ ዓንቀጽ ምስ ኣንበብክዋ፡ ንሰበይተይ እውን ሂበያ። ነቲ ኣብኡ ዘሎ ጠቓሚ ሓሳባት ኣብ ግብሪ ኸነውዕሎ ንጽዕር ኣለና።”—ቢ. ቢ.፡ ምዕራብ ኢንድየዝ።

“ሳላ እዚ ወብ ሳይት እዚ፡ ሓዳረይ ካብ ምብትታትን ድሒኑ”

“ካብ ዓሚ ኣትሒዘ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር እእከብ ኣለኹ፣ ስለቲ ወብ ሳይት jw.org ዘሎኒ ምስጋና እውን ክገልጽ እፈቱ። ካብዚ ሳይት እዚ ብዙሕ ተማሂረ እየ፣ ገለ ኻብቲ እተምሃርክዎ፡ ከመይ ገይረ ቝጥዓይ ከም ዝቈጻጸርን ከመይ ገይረ ንፉዕ ሰብኣይን ኣቦን ከም ዝኸውንን ክጠቅስ እኽእል እየ። ሳላ እዚ ወብ ሳይት እዚ፡ ሓዳረይ ካብ ምብትታትን ድሒኑ ኽብል እኽእል እየ።”—ኤል. ጂ.፡ ምዕራብ ኢንድየዝ።

ሓገዝ ንጽሙማን

“ወብ ሳይት jw.org ከም ብሓድሽ ህያው ዝዀንኩ ዀይኑ ኸም ዚስምዓኒ እዩ ገይሩ። በቲ ብቛንቋ ምልክት ኣመሪካ ዚወጽእ ቪድዮታት ገይረ፡ ቋንቋ ምልክተይ ኣመሓይሸዮ እየ። ኣብ ህይወተይ ትርጉም ዘለዎ ሸቶታት ከውጽእ ከም ዘይክእል ኰይኑ ይስምዓኒ ነይሩ፣ ነታ ቃል ኣምላኽ ብቛንቋይ ርእየ ዘርእስታ ቪድዮ ምስ ረኣኹ ግና፡ ልበይ ተተንክዩ እዩ፡ ኣብ ኣወንታዊ መዳያት ህይወት ከተኵር እውን ብዝያዳ ቘራጽነት ገይረ።”—ጀይ. ኤን.፡ ኣፍሪቃ።

“ወብ ሳይት jw.org ከም ብሓድሽ ህያው ዝዀንኩ ዀይኑ ኸም ዚስምዓኒ እዩ ገይሩ”

“እዚ ወብ ሳይት ብሓቂ ጠቓሚ እዩ። ንጽሙማን፡ ምናዳ ኸኣ ንጽሙማን መንእሰያት ዝሕግዝ ወለንተኛ እየ። እቲ ብቛንቋ ምልክት እተዳለወ በብዓይነቱ ናውቲ፡ ንቛንቋ ምልክተይ ከመሓይሾ ሓጊዙኒ እዩ። እቲ ወብ ሳይት፡ ነቶም ንናብራ ስድራ ቤቶምን ንዕርክነቶምን ኬመሓይሹ ዚደልዩ ዘበሉ ኽረድኦም ሓጊዙኒ እዩ።”—ከይ. ጀይ.፡ ምዕራብ ኢንድየዝ።

ሓገዝ ንዓይነ ስዉራት

“ኣነ ኻብ jw.org ዝጥቀም ዓይነ ስዉር እየ። ሳላ እዚ ኸኣ ብጶስጣ ኣዋርሕ ዚወስድ ዝነበረ ሓበሬታ፡ ብኡብኡ ይበጽሓኒ ኣሎ። እቲ ወብ ሳይት ንናብራ ስድራ ቤተይ ኣመሓይሽዎ፡ ጠቓሚ ኣባል ማሕበረሰበይ ክኸውን እውን ኣኽኢሉኒ እዩ። ምስቶም ዚርእዩ ፈተውተይ ብማዕረ ሓበሬታ ኽረክብ እውን ኣኽኢሉኒ እዩ።”—ሲ. ኤ.፡ ደቡብ ኣመሪካ።

“እቲ ወብ ሳይት ንናብራ ስድራ ቤተይ ኣመሓይሽዎ፡ ጠቓሚ ኣባል ማሕበረሰበይ ክኸውን እውን ኣኽኢሉኒ እዩ”

“ነቶም ብረይል ኬንብቡ ዘይክእሉ ወይ መጻሕፍቲ ብረይል ንምዕዳግ እኹል ገንዘብ ዘይብሎም ዘበሉ፡ jw.org ብሓቂ ጠቓሚ እዩ። ዓይነ ስዉራት በቲ ኣስተምሃሪ ቕዳሓት ኣውድዮ ኣቢሎም፡ ብዛዕባ ብዙሕ ዓውድታት ኪፈልጡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሳይት እዚ ብዘይ ኣፈላላይ ወይ ብዘይ ኣድልዎ ንዅሎም ሰባት እዩ ተዳልዩ። ነቶም ዓይነ ስዉራት ዘበልና ኸም እተኸበርናን ምስ ማሕበረሰብ ከም እተሓወስናን ኰይኑ ኸም ዚስምዓና ይገብር።”—ኣር. ዲ.፡ ኣፍሪቃ።

ሓገዝ ብመንፈሳዊ መዳይ ንዝጠመዩ

“ኣብ መንጎ ወብ ሳይትኩምን ካልእ ሃይማኖታዊ ወብ ሳይታትን ዘሎ ፍልልይ፡ እዚ ናታትኩም፡ ካህን ጥራይ ብዚርድኦ ሃይማኖታዊ ቓላት ጥራይ ገይሩ ኣይድርጕሓልካን እዩ። እምብዛ ብዙሕ ሓበሬታ ብምድርጓሕ፡ ከም እትደናገር ኣይገብረካን እዩ። ወብ ሳይትኩም ቀሊልን ቀጥታውን እዩ። ቃላት ዝበዝሖ ወይ ፍልስፍና ዝመልኦ ኣይኰነን። እምነት እተሓላለኸ ነገር ከም ዝዀነት ገይሩ ኣይኰነን ዜቕርባ። ኣብ ክንዳኡስ፡ ተራ ሰብ እውን ኬጥርያ ኸም ዚኽእል ገይሩ እዩ ንእምነት ዚገልጻ።”—ኤ. ጂ.፡ እስያ።

“ወብ ሳይትኩም ቀሊልን ቀጥታውን እዩ። . . . ተራ ሰብ እውን ኬጥርያ ኸም ዚኽእል ገይሩ እዩ ንእምነት ዚገልጻ”

“ብዘይ jw.org ህይወተይ ሕማቕ ምዀነ። ኣብዛ ኣብ መንፈሳዊ ጸልማት ዘላ ዓለም፡ እዚ ወብ ሳይት እዚ ኸም ሓደ ኽውልዖ ዝኽእል መብራህቲ እዩ። ብዛዕባ ርእይቶ ኣምላኽ ዚገልጽ ዓንቀጻት ብቕጽበት ክርእን ክሰምዕን፡ ንብዙሕ ሕቶታት ህይወት ዚኸውን መልሲ ድማ ኽፈልጥ እኽእል እየ።”—ጀይ. ሲ.፡ ምዕራብ ኢንድየዝ።

“ኣብ ማእከል እቲ ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ዚርከብ ጫካ ዀይነ መንፈሳዊ ሓገዝ ክረክብ ምኽኣለይ አመስግነሉ እየ። ብዘይ እዚ ወብ ሳይት፡ ጠፊአ ምተረፍኩ ነይረ።”—ኤም. ኤፍ.፡ ደቡብ ኣመሪካ።