እቶም ኣብ በቤት ብምስባኽ ዚፍለጡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ሎሚ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ኣብ ጐድኒ እቲ ሰሓቢ ዝዀነ ጽሑፋት ዚዕደለሉ ዓረብያታት ደው ኢሎም ትረኽቦም ኢኻ።

ኣብዚ ቐረባ ግዜ፡ እዚ ሜላ ስብከት እዚ ዝያዳ ትዅረት ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብ ሕዳር 2011 ኣብ ከተማ ኒው ዮርክ ዚርከቡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ጽሑፋት ዚዕደለሉ ዓረብያታትን ጠረጴዛታትን ተጠቒሞም ንሰባት ምስ መልእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኬላልይዎም ጀሚሮም። እዚ ኣቀራርባ እዚ፡ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ዀይኑ ስለ እተረኽበ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ብቕልጡፍ ተኣታትዩ እዩ።

ክሳዕ መጋቢት 2015 ኣብ ዝነበረ እዋን፡ 165,390 ዓረብያታት ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዚርከባ ጉባኤታት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተላኢኹ፣ ብኣሽሓት ዚቝጸር ጽሑፋት ዚዕደለሉ ሰደቓታትን ጠረጴዛታትን ከብሕታትን እውን ተዳልዩ እዩ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ንምምሃር ዚጥቀሙሉ ቐንዲ መገዲ ገና እቲ ኣብ በቤት ዚግበር ዕዮ ስብከት እዩ። ኰይኑ ግና፡ ጽሑፋት ዚዕደለሉ ዓረብያታት ኣዝዩ ውጽኢታዊ ዀይኑ ተረኺቡ እዩ። ገለ ኣብነታት ርአ።

ኣብ ፐሩ፡ ሓደ ራውል ዚብሃል ሰብኣይ፡ ኣብ ጐድኒ ጽሑፋት ዚዕደለሉ ዓረብያ ደው ኢሎም ናብ ዝጸንሕዎ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ቀሪቡ፡ “ኣበይ ደኣ ኔርኩም፧ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሰለስተ ዓመት ዚኣክል ክደልዮም እየ ጸኒሐ። ነዛ ዓረብያኹም ምስ ረኣኽዋ፡ ንኣምላኽ ኣመስጊነ” በለ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ኣብቲ ራውል ዚነብረሉ ኸባቢ ብተደጋጋሚ ይበጽሑ እኳ እንተ ነበሩ፡ ንሱ ግና ቀትሪ ዀነ ቐዳመ ሰናብቲ ኣብ ገዛ ፈጺሙ ኣይርከብን እዩ ነይሩ። ቅድሚ ሕጂ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ የጽንዕ ከም ዝነበረ፡ ሕጂ ድማ ኪቕጽሎ ኸም ዚደሊ ገሊጹሎም። በዚ ድማ መጽናዕቱ ምእንቲ ኪቕጽል ምድላዋት ተገይሩ።

ኣብ ቡልጋርያ፡ መንእሰያት ዝዀኑ ሰብ ሓዳር ካብቲ ጽሑፋት ዚዕደለሉ ዓረብያ ነታ መፍትሕ ሓጐስ ስድራቤት ዘርእስታ መጽሓፍ ወሰዱ። ኣብታ ቐጺላ ዝነበረት ሰሙን እንደገና መጺኦም፡ መጽሓፈይ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዛንታታት ከምኡ ድማ ካብቲ ዓብዪ መምህር ተምሃር ዘርእስተን ክልተ ተወሰኽቲ መጻሕፍቲ ወሰዱ። እቲ ኣብ ጥቓ ዓረብያ ደው ኢሉ ዝነበረ ናይ የሆዋ ምስክር፡ ነቶም ሰብ ሓዳር ክንደይ ውሉዳት ከም ዘለዎም ሓተቶም። ንሳቶም ድማ፡ “ገና ኣይወለድናን፡ ምስ ወለድና ግና ንውሉዳትና ብዛዕባ ኣምላኽ ክንምህሮም መዲብና ኣለና። ከምዚ ዝኣመሰለ መጻሕፍቲ ኸኣ እዩ ዜድልየና” ብምባል መለሱሉ።

ኣብ ዩክረይን፡ ሓደ ወተሃደራዊ ኽዳን እተኸድነ ሰብኣይ፡ ኣብ ጥቓ ጽሑፋት ዚዕደለሉ ዓረብያ ደው ኢለን ንዝነበራ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ “ኣርማጌዶን መዓስ ከም እትመጽእ እስከ ንገራኒ” ኢሉወን። እቲ ሰብኣይ፡ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዩክረይን እተኻየደ ውግእ ተሳቲፉ እዩ። ኣብ ዓለም ዜጋጥም ዘሎ ፍጻመታት፡ ኣርማጌዶን ከም ዝቐረበት እኳ እንተ ኣእመኖ፡ ኣምላኽ ቀልጢፉ ስጕምቲ ዘይምውሳዱ ግና የተሓሳስቦ ነይሩ። እተን ኣስፋሕቲ ድማ ኣምላኽ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ጕዳያት ደቂ ሰብ ጣልቃ ዘይኣተወሉ ብቝዕ ምኽንያት ከም ዘለዎን ድሕሪ ሓጺር እዋን ንዅሎም እኩያት ኬጥፍኦም ምዃኑን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጸናሉ። እቲ ሰብኣይ፡ መጽሔታት ግምቢ ዘብዐኛ፡ ንቕሑ! ከምኡ ድማ ኢዝ ዘር ኤ ክሪኤተር ሁ ኬርስ ኣባውት ዩ፧ ዘርእስታ መጽሓፍ ወሰደ።

ኣብ መቄዶንያ፡ ሓደ መንእሰይ ኣብ ጐድኒ ጽሑፋት ዚዕደለሉ ዓረብያ ንዝነበሩ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ምስ መጽሔታቶም ጽቡቕ ሌላ ኸም ዘለዎ፡ ሽዑ ግና ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ ኪወስዳ ኸም ዚደሊ ነጊርዎም። ትኽ ኢሉ ናብ ህዝባዊ ቤተ መጻሕፍቲ ብምኻድ ነታ መጽሓፍ ኬንብባ ምዃኑ ድማ ገሊጹሎም።

እቲ መንእሰይ ድሕሪ ኽልተ ሰዓት ነተን ቀዳሞት 79 ገጻት እታ መጽሓፍ ኣንቢቡወን ተመልሰ፣ ከምዚ ኸኣ በለ፦ “እዛ መጽሓፍ እዚኣ ህይወት ሰባት እትቕይር እያ! ብዙሕ ካብቲ ዝኣምነሉ ዝነበርኩ ነገራት ጌጋ ምዃኑ ተረዲአ። ኵሉ እቲ ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ መግለጺታት ዜእምን እዩ። ነቲ ንህይወት ዘሎኒ ምርዳእ ምሉእ ብምሉእ እያ ቐይራቶ!”