ኣብቲ ኣብ ጥቓ ምዕራባዊ ገማግም ክፍለ ሃገር ጀርመን ዝዀነት ሽሌስቪኽ-ሆልሽታይን ዚርከብ ሰሜናዊ ባሕሪ፡ ሃሊገን ኣብ ዚብሃላ ፋሕ ዝበላ ንኣሽቱ ደሴታት ኣስታት 300 ሰባት ይነብሩ እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚሰብክዎ መልእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ገይሮም ኪሰምዑ ይኽእሉ፧—ማቴዎስ 24:14

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብጃልባ ናብ ገሊአን እዘን ደሴታት ኪኸዱ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ኣብ ካልእ ደሴታት ዚነብሩ ሰባት ንምርካብ ግና፡ እተወሰኑ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሓሙሽተ ኪሎ ሜተር ብባይታ ባሕሪ ብእግሮም ይጐዓዙ እዮም። ከመይ ገይሮም እዮም ከምኡ ኺገብሩ ዚኽእሉ፧

ባሕሪ ኺገይሽ ከሎ፡ ነቲ ኣጋጣሚ ይጥቀሙሉ

ባሕሪ ኺገይሽ ከሎ እዮም ኣብ ባይታ ባሕሪ ብእግሮም ዚጐዓዙ። ኣብ ከባቢ ሃሊገን ዘሎ ጽፍሒ ሰሜናዊ ባሕሪ፡ ኣብ ሸሽዱሽተ ሰዓት ብሰለስተ ሜተር ክብ ለጠቕ ይብል እዩ። ባሕሪ ኺገይሽ ከሎ፡ ሰፊሕ ቦታ እቲ ውቅያኖስ ብዘይ ማይ ይተርፍ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ፡ እቶም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናብ ሰለስተ ኻብተን ደሴታት ብእግሮም ኪኸዱ ይኽእሉ እዮም።

እዚ ጕዕዞ እዚ ኸመይ ይመስል፧ ኡልሪኽ ዚብሃል ምኩር መራሕ መገዲ፡ “ናብ ሓንቲ ኻብተን ሃሊገን ንምብጻሕ ኣስታት ክልተ ሰዓት ይወስድ። መብዛሕትኡ ግዜ ጥራይ እግርና ኢና እንጐዓዝ። ነቲ ባይታ ባሕሪ ንምስጋሩ ስሉጥን ምሹእን ሜላ እዚ እዩ። ቍሪ ኪኸውን ከሎ፡ ነዊሕ ሳእኒ ንወዲ ኢና” ይብል።

እቲ ትርኢት ድማ ዕጹብ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ኡልሪኽ፡ “ኣብ ካልእ ፕላነት ትኸይድ ከም ዘለኻ ዀይኑ እዩ ዚስምዓካ” ይብል። ኣስዕብ ኣቢሉ እውን፡ “ገሊኡ ኽፋል እቲ ባይታ ባሕሪ ጨፈቃ እዩ፣ ገሊኡ ድማ ብሳዕሪ ባሕሪ እተሸፈነ እዩ። ብዙሓት ኣዕዋፍ ባሕርን ሸርጣናትን ካልኦት እንስሳታትን ትርኢ ኢኻ” ይብል። እቶም ተጓዓዝቲ ሓሓሊፎም ነቲ ብጀርመንኛ ፕሪላ ዚብሃል ባሕሪ ምስ ገሸ ዚፍጠር ወሽመጥ ኪሰግሩ ኣለዎም።

እቶም ተጓዓዝቲ ብድሆታት እውን የጋጥሞም እዩ። ኡልሪኽ ብዛዕባ እዚ ኺገልጽ ከሎ፡ “ምናዳ ግመ ባሕሪ እንተ መጺኡ፡ ብቐሊሉ ኽትጠፍእ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ፡ ኮምፓስን ጂ.ፒ.ኤስ.ን ንጥቀም ኢና፣ ምልኣት ባሕሪ ምእንቲ ኸየርክበና ኸኣ፡ መደብና ብጽኑዕ ንሕሉ ኢና” ይብል።

ኣብ ደሴታት ሃሊገን ዚግበር ስብከት

እዚ ዅሉ ጻዕሪ ግና ዚኽሕስ ድዩ፧ ኡልሪኽ ብዛዕባ ሓደ ኣብ 90ታት ዕድሚኡ ዚርከብ ግምቢ ዘብዐኛንቕሑ!ን ኣዘውቲሩ ዜንብብ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ይዘንቱ፦ “ሓደ መዓልቲ፡ ግዜ ኣመና ስለ ዝሓጸረና፡ ነቲ ሰብኣይ ክንበጽሖ ኣይከኣልናን። ቅድሚ ምንቃልና ግና፡ እቲ ሰብኣይ ኪረኽበና ብብሽክለታኡ ናባና ድሕሪ ምምጻእ፡ ‘ግምቢ ዘብዐኛ ኣይትህቡንን ዲኹም፧’ ኢሉና። ተሓጒስና ድማ ሂብናዮ።”