ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

የሆዋ ብዙሕ እዩ ገይሩለይ

ነታ ብቝልዕነታ ጾታዊ ማህሰይቲ ዝወረዳ ክሪስታል ዝስማ ጓል ኣንስተይቲ፡ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ክትሃንጽን ህይወታ ትርጉም ዘለዎ ኪኸውንን ዝሓገዛ ኣየናይ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፧

ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣይኣምንን እየ ነይረ

ህይወቱ ብኽልተ ስነ ሓሳብ፡ ማለት ብኣምላኽ ዘይምእማንን ብኮምዩኒዝምን ተጸልዩ ዝነበረ ሰብ፡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከማስወሉ ዝጀመረ ብኸመይ እዩ፧

ብምድህሳስ ምንባር

ጄምስ ርያን፡ ጽሙም ኰይኑ እተወልደ፡ ጸኒሑ ኸኣ ዓይነ ስዉር ዝዀነ እዩ። ኣብ ህይወቱ ናይ ሓቂ ዕላማ ኺህልዎ ዝሓገዞ እንታይ እዩ፧

ምምሕልላፍ ደም—ሕጂ ሓካይም እንታይ ይብሉ ኣለዉ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ኪንቀፉ ጸኒሖም እዮም። ገሊኦም ሰብ ሞያ ሕክምና ነዚ ብዛዕባ ደም ዘሎና መትከል ብኸመይ ይርእይዎ፧

የሆዋ ብዙሕ እዩ ገይሩለይ

ነታ ብቝልዕነታ ጾታዊ ማህሰይቲ ዝወረዳ ክሪስታል ዝስማ ጓል ኣንስተይቲ፡ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ክትሃንጽን ህይወታ ትርጉም ዘለዎ ኪኸውንን ዝሓገዛ ኣየናይ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፧

ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣይኣምንን እየ ነይረ

ህይወቱ ብኽልተ ስነ ሓሳብ፡ ማለት ብኣምላኽ ዘይምእማንን ብኮምዩኒዝምን ተጸልዩ ዝነበረ ሰብ፡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ከማስወሉ ዝጀመረ ብኸመይ እዩ፧

ብምድህሳስ ምንባር

ጄምስ ርያን፡ ጽሙም ኰይኑ እተወልደ፡ ጸኒሑ ኸኣ ዓይነ ስዉር ዝዀነ እዩ። ኣብ ህይወቱ ናይ ሓቂ ዕላማ ኺህልዎ ዝሓገዞ እንታይ እዩ፧

ምምሕልላፍ ደም—ሕጂ ሓካይም እንታይ ይብሉ ኣለዉ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ኪንቀፉ ጸኒሖም እዮም። ገሊኦም ሰብ ሞያ ሕክምና ነዚ ብዛዕባ ደም ዘሎና መትከል ብኸመይ ይርእይዎ፧

ኣነባብራይ ሰልክዩኒ ነይሩ

ድሚትሪ ኮርሹኖቭ ውሉፍ ኣልኮላዊ መስተ እዩ ነይሩ፣ ድሕሪ ግዜ ግና መጽሓፍ ቅዱስ መዓልቲ መዓልቲ ኼንብብ ጀመረ። ኣብ ህይወቱ ዓብዪ ለውጢ ኺገብር ዝደረኾ እንታይ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓከምቲ ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ዝሓሸ ጥዕና ይረኽቡ

ምምሕልላፍ ደም ዚኣብዩ ተሓከምቲ፡ ህይወቶም ናይ ምድሓን ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎምን ኣብ ሆስፒታል ንዝሓጸረ ግዜ ኸም ዚጸንሑን ጸብጻባት ይሕብር።

ንዅሉ ሕቶታተይ ብመጽሓፍ ቅዱስ መለሱለይ

ኢሶሊና ላሜላ ድንግል ካቶሊክ ነበረት፡ ጸኒሓ ኸኣ ኮምዩኒስት ኰነት። ግናኸ፡ ክልቲኡ ተስፋ ኣቝሪጽዋ እዩ። ድሕሪ ገለ ግዜ፡ ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተራኸበት እሞ፡ ብዛዕባ ህይወት ንጹር ዕላማ ንኽትረክብ ብመጽሓፍ ቅዱስ ገይሮም ሓገዝዋ።

የሆዋ መሓርን ይቕረ በሃልን ምዃኑ ተመሃርኩ

ንኖርማንድ ፔለትየር፡ ንሰባት ምትላል ከም ወልፊ ሓሽሽ እዩ ዀይንዎ። ይኹን እምበር፡ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ጥቕሲ ድሕሪ ምንባቡ ነብዐ።

ክመውት ኣይደልን እየ ነይረ!

ኢቮን ኵዋሪ ሓደ እዋን፡ ‘ንምንታይ እየ ተፈጢረ፧’ ኢላ ሓተተት። እቲ ዝረኸበቶ ምላሽ ድማ ንህይወታ ቐየሮ።