ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ኣነባብራይ ሰልክዩኒ ነይሩ

ድሚትሪ ኮርሹኖቭ ውሉፍ ኣልኮላዊ መስተ እዩ ነይሩ፣ ድሕሪ ግዜ ግና መጽሓፍ ቅዱስ መዓልቲ መዓልቲ ኼንብብ ጀመረ። ኣብ ህይወቱ ዓብዪ ለውጢ ኺገብር ዝደረኾ እንታይ እዩ፧

‘ቀሺ ክኸውን እምነ ነበርኩ’

ሮበርቶ ፓቼኮ ካብ ቍልዕነቱ ኣትሒዙ፡ ቀሺ ክኸውን ሸቶ ነበሮ። ንህይወቱ ዝቐየሮ እንታይ ምዃኑ ርአ።

የሆዋ ብዙሕ እዩ ገይሩለይ

ነታ ብቝልዕነታ ጾታዊ ማህሰይቲ ዝወረዳ ክሪስታል ዝስማ ጓል ኣንስተይቲ፡ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ክትሃንጽን ህይወታ ትርጉም ዘለዎ ኪኸውንን ዝሓገዛ ኣየናይ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓከምቲ ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ዝሓሸ ጥዕና ይረኽቡ

ምምሕልላፍ ደም ዚኣብዩ ተሓከምቲ፡ ህይወቶም ናይ ምድሓን ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎምን ኣብ ሆስፒታል ንዝሓጸረ ግዜ ኸም ዚጸንሑን ጸብጻባት ይሕብር።

ኣነባብራይ ሰልክዩኒ ነይሩ

ድሚትሪ ኮርሹኖቭ ውሉፍ ኣልኮላዊ መስተ እዩ ነይሩ፣ ድሕሪ ግዜ ግና መጽሓፍ ቅዱስ መዓልቲ መዓልቲ ኼንብብ ጀመረ። ኣብ ህይወቱ ዓብዪ ለውጢ ኺገብር ዝደረኾ እንታይ እዩ፧

‘ቀሺ ክኸውን እምነ ነበርኩ’

ሮበርቶ ፓቼኮ ካብ ቍልዕነቱ ኣትሒዙ፡ ቀሺ ክኸውን ሸቶ ነበሮ። ንህይወቱ ዝቐየሮ እንታይ ምዃኑ ርአ።

የሆዋ ብዙሕ እዩ ገይሩለይ

ነታ ብቝልዕነታ ጾታዊ ማህሰይቲ ዝወረዳ ክሪስታል ዝስማ ጓል ኣንስተይቲ፡ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ክትሃንጽን ህይወታ ትርጉም ዘለዎ ኪኸውንን ዝሓገዛ ኣየናይ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓከምቲ ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ዝሓሸ ጥዕና ይረኽቡ

ምምሕልላፍ ደም ዚኣብዩ ተሓከምቲ፡ ህይወቶም ናይ ምድሓን ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎምን ኣብ ሆስፒታል ንዝሓጸረ ግዜ ኸም ዚጸንሑን ጸብጻባት ይሕብር።

ብምድህሳስ ምንባር

ጄምስ ርያን፡ ጽሙም ኰይኑ እተወልደ፡ ጸኒሑ ኸኣ ዓይነ ስዉር ዝዀነ እዩ። ኣብ ህይወቱ ናይ ሓቂ ዕላማ ኺህልዎ ዝሓገዞ እንታይ እዩ፧

ምምሕልላፍ ደም—ሕጂ ሓካይም እንታይ ይብሉ ኣለዉ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ኪንቀፉ ጸኒሖም እዮም። ገሊኦም ሰብ ሞያ ሕክምና ነዚ ብዛዕባ ደም ዘሎና መትከል ብኸመይ ይርእይዎ፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር—ሚያዝያ 2013

ኢሳ ኣብ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ኣሳልጦ እኳ እንተ ረኸበ፡ ህይወቱ ትርጕም ከም ዚጐድሎ ፈለጠ። እዚ ሙዚቀኛ ሄቪ-ሜታል እዚ፡ ከመይ ገይሩ ናይ ሓቂ ሓጐስ ከም ዝረኸበ ፍለጥ።

ሓንቲ ባዮከሚከኛ ብዛዕባ እምነታ ዝገለጸቶ

ብዛዕባ እቲ ምርምር ዝገበረትሉ ስነ ፍልጠታዊ ሓቅታትን ስለምንታይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከም እትኣምንን ኣንብብ።

ንሓንቲ ዓመት ጥራይ እኳ ሰላምን ሓጐስን ኪህበኒ ለመንክዎ

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 1 ዮሃንስ 1:9 ዚርከብ ሓሳብ ንኣላን ብሮጂዮ ተንከዮ

ሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ፡ መልሲ ኽረክብ ንዝነበረኒ ጽምኢ ኣርወየለይ

መይሊ ጕንደል ኣቦኣ ምስ ሞተ፡ ኣብ ኣምላኽ ምእማን ኣቋረጸቶ። ናይ ሓቂ እምነትን ውሽጣዊ ሰላምን ክትረክብ ዝኸኣለት ብኸመይ እያ፧