ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ኣብ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ህይወት

ንቕሑ!

ሓደ ኻህን ንቤተ ክርስትያኑ ዝሓደገሉ ምኽንያት

ኣንቶንዮ ደላ ጋታ ናብ ኣምላኽ ንኪቐርብ ብዛዕባ ዝገበሮ መንፈሳዊ ጕዕዞ ኣንብብ።

ንቕሑ!

ሓደ ኻህን ንቤተ ክርስትያኑ ዝሓደገሉ ምኽንያት

ኣንቶንዮ ደላ ጋታ ናብ ኣምላኽ ንኪቐርብ ብዛዕባ ዝገበሮ መንፈሳዊ ጕዕዞ ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓከምቲ ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ዝሓሸ ጥዕና ይረኽቡ

ምምሕልላፍ ደም ዚኣብዩ ተሓከምቲ፡ ህይወቶም ናይ ምድሓን ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎምን ኣብ ሆስፒታል ንዝሓጸረ ግዜ ኸም ዚጸንሑን ጸብጻባት ይሕብር።

ኣነባብራይ ሰልክዩኒ ነይሩ

ድሚትሪ ኮርሹኖቭ ውሉፍ ኣልኮላዊ መስተ እዩ ነይሩ፣ ድሕሪ ግዜ ግና መጽሓፍ ቅዱስ መዓልቲ መዓልቲ ኼንብብ ጀመረ። ኣብ ህይወቱ ዓብዪ ለውጢ ኺገብር ዝደረኾ እንታይ እዩ፧

ብምድህሳስ ምንባር

ጄምስ ርያን፡ ጽሙም ኰይኑ እተወልደ፡ ጸኒሑ ኸኣ ዓይነ ስዉር ዝዀነ እዩ። ኣብ ህይወቱ ናይ ሓቂ ዕላማ ኺህልዎ ዝሓገዞ እንታይ እዩ፧

ምምሕልላፍ ደም—ሕጂ ሓካይም እንታይ ይብሉ ኣለዉ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ኪንቀፉ ጸኒሖም እዮም። ገሊኦም ሰብ ሞያ ሕክምና ነዚ ብዛዕባ ደም ዘሎና መትከል ብኸመይ ይርእይዎ፧

የሆዋ ብዙሕ እዩ ገይሩለይ

ነታ ብቝልዕነታ ጾታዊ ማህሰይቲ ዝወረዳ ክሪስታል ዝስማ ጓል ኣንስተይቲ፡ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ክትሃንጽን ህይወታ ትርጉም ዘለዎ ኪኸውንን ዝሓገዛ ኣየናይ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፧

ካብ ቍንጅና ዚበልጽ ነገር ረኸብኩ

ሚና ሃን ጎደንዚ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ምሸት ኣዝያ ህብብቲ ሰብ ኰነት፣ ቅድሚኡ ግና ተራ ጐርዞ እያ ነይራ። ይኹን እምበር፡ እዚ ሓድሽ ህይወታ ኸምቲ እትሓስቦ ዝነበረት ኰይኑ ኣይረኸበቶን።

ፕሮፌሰር ፋይናንሳዊ ሕሳብ ብዛዕባ እምነቱ ዝገለጾ

ፕሮፌሰር ስቲቨን ተይለር፡ መጽሓፍ ቅዱስ ምጽናዕ፡ ዝበለጸ “ወፍሪ” ምዃኑ ገሊጹ።

ንህይወተይ ዝቐየራኦ ሰለስተ ሕቶ

ዶሪስ ኤልድረድ ዝስማ መምህር ብዛዕባ ህይወት ዝነበራ ኣገዳሲ ሕቶታት ካብ ተመሃሪታ ዜዕግብ መልሲ ረኸበት።

ሕጂ ንኻልኦት ክሕግዝ ዝኽእል ኰይኑ እዩ ዚስምዓኒ

ሁልዮ ኮርዮ ዜሕዝን ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞ፡ ኣምላኽ ዘይግደሰሉ ዀይኑ ተሰምዖ። ዘጸኣት 3:7 ኣረኣእያኡ ንኪቕይር ሓገዘቶ።