ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ክመውት ኣይደልን እየ ነይረ!

ኢቮን ኵዋሪ ሓደ እዋን፡ ‘ንምንታይ እየ ተፈጢረ፧’ ኢላ ሓተተት። እቲ ዝረኸበቶ ምላሽ ድማ ንህይወታ ቐየሮ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓከምቲ ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ዝሓሸ ጥዕና ይረኽቡ

ምምሕልላፍ ደም ዚኣብዩ ተሓከምቲ፡ ህይወቶም ናይ ምድሓን ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎምን ኣብ ሆስፒታል ንዝሓጸረ ግዜ ኸም ዚጸንሑን ጸብጻባት ይሕብር።

የሆዋ ብዙሕ እዩ ገይሩለይ

ነታ ብቝልዕነታ ጾታዊ ማህሰይቲ ዝወረዳ ክሪስታል ዝስማ ጓል ኣንስተይቲ፡ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ክትሃንጽን ህይወታ ትርጉም ዘለዎ ኪኸውንን ዝሓገዛ ኣየናይ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፧

ሓንቲ ኽኢላ ሕክምና ዅሊት ብዛዕባ እምነታ ዝገለጸቶ

ሓንቲ ቐደም ብህልውና ኣምላኽ ዘይትኣምን ዝነበረት ሓኪም፡ ብዛዕባ ኣምላኽን ብዛዕባ ትርጕም ህይወትን ክትሓስብ ዝጀመረት ስለምንታይ እያ፧ ብዛዕባ እዚ ጕዳያት እዚ ዝነበራ ኣረኣእያ ኸም እትቕይር ዝገበራ እንታይ እዩ፧

ኣብ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ህይወት

ክመውት ኣይደልን እየ ነይረ!

ኢቮን ኵዋሪ ሓደ እዋን፡ ‘ንምንታይ እየ ተፈጢረ፧’ ኢላ ሓተተት። እቲ ዝረኸበቶ ምላሽ ድማ ንህይወታ ቐየሮ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓከምቲ ምምሕልላፍ ደም ብምእባዮም ዝሓሸ ጥዕና ይረኽቡ

ምምሕልላፍ ደም ዚኣብዩ ተሓከምቲ፡ ህይወቶም ናይ ምድሓን ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዎምን ኣብ ሆስፒታል ንዝሓጸረ ግዜ ኸም ዚጸንሑን ጸብጻባት ይሕብር።

የሆዋ ብዙሕ እዩ ገይሩለይ

ነታ ብቝልዕነታ ጾታዊ ማህሰይቲ ዝወረዳ ክሪስታል ዝስማ ጓል ኣንስተይቲ፡ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ርክብ ክትሃንጽን ህይወታ ትርጉም ዘለዎ ኪኸውንን ዝሓገዛ ኣየናይ ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ፧

ሓንቲ ኽኢላ ሕክምና ዅሊት ብዛዕባ እምነታ ዝገለጸቶ

ሓንቲ ቐደም ብህልውና ኣምላኽ ዘይትኣምን ዝነበረት ሓኪም፡ ብዛዕባ ኣምላኽን ብዛዕባ ትርጕም ህይወትን ክትሓስብ ዝጀመረት ስለምንታይ እያ፧ ብዛዕባ እዚ ጕዳያት እዚ ዝነበራ ኣረኣእያ ኸም እትቕይር ዝገበራ እንታይ እዩ፧

“ሓያሎ ሰባት ጸልኡኒ”

ሓደ ዓመጸኛ ዝነበረ ሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ኣጽንዐ ብኸመይ ከም እተቐየረ ርአ።

ኣብ ርእሰይ ጥራይ እየ ዘተኵር ነይረ

ክሪስቶፍ ባውር ኣብ ንእሽቶ ጃልባ ዀይኑ ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ጕዕዞ ኺገብር ከሎ፡ ንግዜኡ መጽሓፍ ቅዱስ ንምንባብ ተጠቕመሉ። እንታይ እዩ ተማሂሩ፧

ሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ፡ መልሲ ኽረክብ ንዝነበረኒ ጽምኢ ኣርወየለይ

መይሊ ጕንደል ኣቦኣ ምስ ሞተ፡ ኣብ ኣምላኽ ምእማን ኣቋረጸቶ። ናይ ሓቂ እምነትን ውሽጣዊ ሰላምን ክትረክብ ዝኸኣለት ብኸመይ እያ፧