ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ብድምጺ ኣማእታት ኣንበብቲ እተቐድሐ ብናጻ ዚርከብ መጽሓፍ ቅዱስ

ብድምጺ ኣማእታት ኣንበብቲ እተቐድሐ ብናጻ ዚርከብ መጽሓፍ ቅዱስ

“መሳጢ፡ ስምዒት ዜለዓዕል፡ ደራኺ።”

“ንንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ህያው ዚገብር።”

“ማራኺ! ኣብ ምሉእ ህይወተይ ንዝሰማዕክዎ ንባብ ሓድሽ ህይወት ዘሪኡሉ።”

እዚ ርእይቶታት እዚ፡ ነታ ብድምጺ እተቐድሐት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እትርከብ መጽሓፍ ማቴዎስ ካብ jw.org ዝሰምዑ ሰባት ዝሃብዎ እዩ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብ1978 ንፈለማ እዋን መጽሓፍ ቅዱስ ብድምጺ ኪቐድሑ ጀሚሮም። ድሕሪ ግዜ ድማ፡ እቲ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ብ20 ቛንቋ ተቐዲሑ።

ብ2013 እተኸለሰ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ምስ ወጸ፡ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ብሓድሽ ብድምጺ ኪቕዳሕ ኣድላዪ ዀይኑ እዩ። ይኹን እምበር፡ እዚ ሓድሽ ቅዳሕ ኣውድዮ ኸምቲ ሰለስተ ኣንበብቲ ጥራይ ዝነበርዎ ቐዳማይ ቅዳሕ ኣውድዮ ኣይኰነን፣ የግዳስ፡ እቲ ልዕሊ 1,000 ዚኸውን ገጸ ባህርያት መጽሓፍ ቅዱስ ብእተፈላለየ ድምጺ እዩ ዚቕዳሕ።

ብእተፈላለዩ ኣንበብቲ ዚንበብ ምዃኑ፡ ሰማዕቲ ኣብ ጸብጻባት መጽሓፍ ቅዱስ ንእተጠቕሰ ፍጻመታት ብኣእምሮኦም ኪስእልዎ ይሕግዝ እዩ። እቲ ቕዳሓት ከምቲ ደሃይን ሙዚቃን እተሓወሶ እተቐድሐ ድራማዊ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ እኳ እንተ ዘይኰነ፡ ንንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝያዳ ህያው ዚገብር እዩ።

እቲ ዕዮ ብዙሓት ኣንበብቲ ዚሓቍፍ ስለ ዝዀነ፡ ብጥንቃቐ መደብ ምውጻእ ኣድላዪ እዩ። ፈለማ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ መን ከም ዚዛረብ፡ እንታይ ትርጉም ከም ዝሓዘ፡ እንታይ ስምዒት ከም ዜመሓላልፍ ምርምር ተገይሩ። ንኣብነት፡ ኣብ ሓደ ጸብጻብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ መንነቱ ዘይተገልጸ ሃዋርያ እተዛረቦ ዘረባ እንተ ተጠቒሱ፡ ድምጺ ኣየናይ ገጸ ባህርይ እዩ ኪቕዳሕ ዘለዎ፧ ጥርጣረ ዘለዎ ሓሳብ እንተ ዀይኑ ቶማስ፡ ሃወኽ ዘለዎ ዘረባ ድማ ንጴጥሮስ ኪምደብ ይኽእል እዩ።

ዕድመ እቲ ዚጥቀስ ገጸ ባህርይ እውን ኣብ ግምት ኣትዩ እዩ። ሃዋርያ ዮሃንስ መንእሰይ ከሎ ንእተዛረቦ ዘረባ ድምጺ መንእሰይ፡ ሃዋርያ ዮሃንስ ብዕድመ ምስ ደፍአ ንእተዛረቦ ዘረባ ድማ ድምጺ ብዕድመ ዝደፍአ ሰብ ኪኣቱ ኣድልዩ እዩ።

ብዘይካዚ፡ ንፉዓት ኣንበብቲ ንምርካብ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ። መብዛሕትኦም ካብቶም ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ኣብ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዜገልግሉ እተመርጹ እዮም። ኣንበብቲ ኪዀኑ ዚኽእሉ ሰባት፡ ካብ መጽሔት ንቕሑ! ተሓርዩ እተዋህቦም ሕጡብ ጽሑፋት ተዳልዮም ከም ዜንብቡ ብምግባር ይፍተኑ እዮም። ከም ቍጥዐ፡ ሓዘን፡ ሓጐስ፡ ወይ ተስፋ ምቝራጽ ዝኣመሰለ ስምዒታት ዜመሓላልፍ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ እውን የንብቡ እዮም። እዚ ፈተና እዚ፡ ክእለት ኣንበብቲ ንምምርማርን እንታይ ዓይነት ገጸ ባህርይ ኰይኖም ኪዓይዩ ኸም ዚኽእሉ ንምውሳንን ይሕግዝ።

ኣንበብቲ ነቲ ዕዮ ምስ ተዋህቦም፡ ኣብ ብሩክሊን ወይ ፓተርሰን ኣብ ዚርከብ ስቱድዮ መጺኦም ይቕድሑ። ኣሰልጣኒ ድማ፡ ነቲ ኣንባቢ ብግቡእ ቃናን ጽሬትን ድምጺ ዜንብብ እንተ ኣልዩ ይከታተሎ። እቲ ኣሰልጣኒ ድምጽን እቲ ኣንባብን፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረባ፡ ኣበይ ኬዕርፍን ኬጕልሕን ከም ዘለዎ ዚገልጽ መምርሒ ዝሓዘ ፍሉይ ጽሑፍ እዮም ዚጥቀሙ። እቲ ኣሰልጣኒ ነቲ ቐደም እተቐድሐ ሕታም ትርጉም ሓዳስ ዓለም እውን ከም መምርሒ ይጥቀመሉ እዩ።

እቲ ጽሑፍ ኣብ ስቱድዮ ኪቕዳሕ ከሎ እቲ ድምጺ እተወሰነ ምትዕርራይ ይግበረሉ እዩ። ብሉጽ ቅዳሕ ኣውድዮ ምእንቲ ኺዳሎ ድማ፡ እቶም ኣሰናደውቲ ተደጋጊሙ ኻብ እተቐድሐ ቓላት ወይ ምሉእ ሓሳባት ዝበለጸ መሪጾም ኪወስዱ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ብ2013 ተኸሊሱ ዝወጸ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ምሉእ ብምሉእ ተቐዲሑ ኽሳዕ ዚውዳእ ክንደይ እዋን ከም ዚወስድ ኣይፍለጥን። ይኹን እምበር፡ ነፍሲ ወከፍ መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ተወድአ፡ ኣብ jw.org ኪጽዓን እዩ፣ ኣብቲ “መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ” ዚብል ገጽ ድማ፡ ኣብ ጥቓ ነፍሲ ወከፍ መጻሕፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምልክት ቅዳሕ ኣውድዮ ኪርአ እዩ።