ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ብቐሊሉ ዘይኣርግ መጽሓፍ ቅዱስ

ብቐሊሉ ዘይኣርግ መጽሓፍ ቅዱስ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከም መጽሓፍ ቅዱስ ገይሮም ኣኽቢሮም ዚርእይዎ ኻልእ መጽሓፍ የልቦን። ኣዘውቲሮም የጽንዕዎ፡ ንሰባት ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ንምብሳር ከኣ ይጥቀሙሉ እዮም። (ማቴዎስ 24:14) ስለዚ ድማ፡ መጽሓፍ ቅዱሶም ቀልጢፉ እዩ ዚርኣግ። በዚ ምኽንያት እዚ፡ ነቲ ብ2013 ተኸሊሱ ዝወጸ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ማራኽን ብቐሊሉ ዘይኣርግን ንምግባር ብዙሕ ጽዒሮም እዮም።

እቲ ሓድሽ መጽሓፍ ቅዱስ ድልዱል ኪኸውን ነይርዎ። ተወከልቲ እቲ ኣብ ዎልዊክ፡ ኒው ዮርክ፡ ሕ.መ.ኣ. ዚርከብ ቤት ማሕተም ነዚ መደባቶም ንሓደ ፕረዚደንት ኩባንያ ጥረዛ መጻሕፍቲ ምስ ነገርዎ፡ “ከምዚ እትደልይዎ ዓይነት መጽሓፍ ቅዱስ ኪስራሕ ኣይከኣልን እዩ” በሎም። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ፡ “መብዛሕትኡ መጽሓፍ ቅዱሳት ኣብ ሰደቓ ወይ ከብሒ ኪቕመጥ ተባሂሉ ደኣ እምበር፡ ድልዱል ከም ዚኸውን ጌርካ ዘይዳሎ ምዃኑ ዜሕዝን ሓቂ እዩ” በሎም።

ገሊኡ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕታማት ትርጉም ሓዳስ ዓለም ድልዱል ኣይነበረን፣ ሓድሓደ ግዜ፡ ኣብ ምዉቕ ኵነታት ኣየር ይበታተን ነይሩ። ሰራሕተኛታት ቤት ማሕተምና፡ ኣብ እተፈላለየ ክሊማ ዜገልግል መጽሓፍ ቅዱስ ንምድላው፡ ንገበርን ንመጣበቕን ንሜላታት መጠረዝን መርሚሮም እዮም። ብመሰረት እቲ ዘጥረይዎ ፍልጠት ድማ፡ ንፈተነ ዚኸውን መጽሓፍ ቅዱሳት ድሕሪ ምድላው፡ በብዓይነቱ ክሊማ ኣብ ዘለወን ሃገራት ብዚርከቡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተፈቲኑ እዩ።

ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ፡ እቲ መጽሓፍ ቅዱሳት ንመርመራ ተመሊሱ። ሰራሕተኛታት ቤት ማሕተምና ኸኣ ምምሕያሻት ድሕሪ ምግባር፡ ካልኣይ ሳዕ ንፈተነ ልኢኾም። ብድምር፡ 1,697 መጽሓፍ ቅዱሳት ድልዱል እንተ ዀይኑ ተፈቲኑ እዩ። ገሊኡ ብዘይፍላጥ ብብዙሕ ጸገም ሓሊፉ እዩ። ንኣብነት፡ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግዳም ስለ እተረስዐ፡ ምሉእ ለይቲ ዝናም ኪወቕዖ ሓዲሩ እዩ፣ ካልእ ድማ ብሰንኪ ህቦብላ ኣብ ዝመጸ ዕልቕልቕ ማይ ጥሒሉ እዩ። ከም ውጽኢት እዚ ፈተነታትን እዚ ዘይተሓስበ ድንገትን ከኣ፡ ብዛዕባ ድልዳለ እቲ መጽሓፍ ኣገዳሲ ሓበሬታ ተረኺቡ እዩ።

ብ2011፡ እዚ ፈተነታት እዚ ኺግበር ከሎ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ነቲ ኣብ ዎልኪል ዚርከብ ቤት ማሕተሞምን ነቲ ኢቢና፡ ጃፓን ዚርከብ ቤት ማሕተሞምን ዚኸውን ሓደስቲ ፈጣናት ማሽናት ጥረዛ ዓዲጎም። ሸቶኦም ድማ ዜድሊ ብዝሒ ንምሕታም ጥራይ ዘይኰነስ፡ ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ሕደ ዓይነት መጽሓፍ ቅዱስ ንምሕታም እዩ ነይሩ።

ጸገም ምዕዅላል ገበር

ኣብ መጀመርታ 2012፡ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ማሕተም ነቲ ዝጸንሐ ሕታም ትርጉም ሓዳስ ዓለም፡ ፖሊዩረቴን ዚብሃል ሓድሽ ገበር ብምልባስ ብጸሊምን ብቡናውን ቀለም ኪጥረዝ ተጀሚሩ። ይኹን እምበር፡ እቲ ሓደስቲ ማሽናት ቅድሚኡ ዘይተፈተነ ኮላን ውሽጣዊ መደረብታ ገበርን ስለ እተጠቕመ፡ እቲ ገበሩ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ተለገበ ይዕዅለል ነይሩ። ኣብ ፈለማ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ እተገብረ ጻዕሪ ስለ ዘይተዓወተ፡ ዕዮ ሕትመት ደው ኪብል ተገዲዱ።

ኣፍረይቲ እቲ ሓደ ኻብቲ ንገበር ዚኸውን ናውቲ ከኣ፡ እቲ ናይ ምዕዅላል ጸገም ኣብ ሉስሉስ ገበር ልሙድ ብምዃኑ፡ ንምውጋዱ ኣጸጋሚ ኪኸውን ከም ዚኽእል ሓቢሮም። ኰይኑ ግና፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ነዚ ሓዲጎም ብተሪር ገበር ኣብ ክንዲ ዚሓትሙ፡ ጽቡቕ ትርኢት ዘለዎ ልስሉስ ገበር ዝለበሰ መጽሓፍ ቅዱስ ኬፍርዩ ቘረጹ። እተፈላለየ ዓይነት ኮላን መደረብታ ገበርን እናኣዋደዱ ንኣርባዕተ ወርሒ ድሕሪ ምፍታኖም ከኣ፡ እቲ ቤት ማሕተም ዕዮኡ ኸም ዚቕጽል ኪገብሮ ዚኽእል ሜላ ረኸቡ፣ እወ፡ ልስሉስ ገበር ዘለዎ፡ ግናኸ ገበሩ ዘይዕዅለል መጽሓፍ ቅዱስ ኬዳልዉ ጀመሩ።

ከም ብሓድሽ ሕትመት ተቛረጸ

ኣብ መስከረም 2012፡ እቲ ኣብያተ ማሕተም ነቲ ዝጸንሐ ሕታም መጽሓፍ ቅዱስ ምሕታም ኬቋርጽ፡ ኣብ መኽዘን ዘሎ ኺዕድሎ፡ ነቲ እተኸለሰ ሕታም ትርጉም ሓዳስ ዓለም ንምሕታም ድማ ኪዳሎ መምርሒ ተዋህቦ። እቲ ሓድሽ ትርጉም ከኣ፡ ኣብቲ 5 ጥቅምቲ 2013 ዚግበር ዓመታዊ ኣኼባ እቲ ናይ ፐንስልቨንያ ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስን ትራክትን ግምቢ ዘብዐኛ ኪወጽእ መደብ ተታሕዘሉ።

እቲ ኣብያተ ሕትመት ነቲ ሓድሽ መጽሓፍ ቅዱስ ዚኸውን ኤለክትሮኒካዊ ፋይላት፡ ዓርቢ 9 ነሓሰ 2013 በጽሖ፣ ንጽብሒቱ ድማ ሕትመት ተጀመረ። ብ15 ነሓሰ ናይ መጀመርታ እተወድአ መጽሓፍ ቅዱስ ኪፈሪ ጀመረ። ኣብቲ ዚቕጽል ሸውዓተ ሰሙን፡ ኣብ ዎልኪልን ኢቢናን ዚርከቡ ሰራሕተኛታት ሕትመት መዓልትን ለይትን እናሰርሑ ልዕሊ 1,600,000 ኣዳልዮም ለኣኹ፣ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ እተኣከበ ዅሉ ሓሓደ ቕዳሕ ኪረክብ ዚኣክል እዩ ነይሩ።

እዚ ሓድሽ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ውቁብን ድልዱልን እኳ እንተ ዀነ፡ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ህይወት ዜድሕን መልእኽቱ ግና ብዝያዳ ዕዙዝ ዋጋ ኣለዎ። ሓንቲ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ እትነብር ሰበይቲ በታ ሓድሽ መጽሓፍ ቅዱስ እተዋህበታ መዓልቲ፡ “ብምኽንያት እዚ ሓድሽ ሕታም፡ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብዝያዳ ኽርድኦ ኽኢለ” ኢላ ጽሒፋ እያ።