ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ብኣማእታት ቋንቋታት ዚትርጐም ቪድዮታት

ብኣማእታት ቋንቋታት ዚትርጐም ቪድዮታት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር በቲ ዜካይድዎ ዕዮ ትርጉም ፍሉጣት እዮም። ክሳዕ ሕዳር 2014 ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብ125 ቋንቋ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ጽሑፋት ከኣ ብ742 ቋንቋ ተርጒምና ኢና። እቲ እነካይዶ ዕዮ ትርጉም ንቪድዮታት እውን ዜጠቓልል እዩ። ክሳዕ ጥሪ 2015 ኣብ ዝነበረ እዋን፡ እታ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዚግበር፧ ዘርእስታ ቪድዮ ብ398 ቋንቋ፡ እታ መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧ ዘርእስታ ቪድዮ ድማ ብ569 ቋንቋ ተተርጒመን እየን። እዚ ዕዮ እዚ እተዓምመ ብኸመይን ስለምንታይን እዩ፧

ኣብ መጋቢት 2014፡ ኣመሓዳሪ ኣካል ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ኣብ መላእ ዓለም ንዚርከባ ኣብያተ ጽሕፈት ጨንፈር፡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝያዳ ምእንቲ ኺምራሕ ንቪድዮታት ዚኸውን እተቐድሐ ድምጺ ብእተኻእለን መጠን ብብዙሕ ቋንቋታት ኬዳልዋ መምርሒ ሂቡ።

ቪድዮ ምትርጓም ሓያሎ መስርሕ የጠቓልል። ፈለማ፡ ጕጅለ ተርጐምቲ ነቲ ጽሑፍ ይትርጕምዎ። ድሕርዚ፡ ንነፍሲ ወከፍ ኣብታ ቪድዮ ዚምላእ ድምጺ፡ ካብ ደቀባት ተዛረብቲ እቲ ቛንቋ ይምረጹ። ቀጺሉ፡ ጕጅለታት ድምጽን ቪድዮን ነቲ እተተርጐመ ጽሑፍ ብድምጺ ይቐድሓኦ፡ ነቲ እተቐድሐ የቀናብራኦ፡ ኣብ ስክሪን ዚርአ ጽሑፍ ድማ የእትዋሉ። ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ወብ ሳይት ኪጸዓን ዚኽእል እተወድአ ፋይል ምእንቲ ኺዳሎ፡ እቲ ድምጽን እቲ ጽሑፍን እቲ ቪድዮን ብሓንሳእ ይቀናበር።

ገሊአን ኣብያተ ጽሕፈት ጨንፈር፡ ድምጺ ንምቕዳሕ ዜገልግል ስቱድዮን ነቲ ዕዮ ዚኣልዩ ኽኢላታትን ኣለወን። እቲ ኣብ ግሉል ቦታታት ዚዝረብን ዚትርጐምን ቋንቋታትከ፧

ኣብ መላእ ዓለም፡ ብተንቀሳቓሲ መቕድሒ ድምጺ ዚዓይዩ ኽኢላታት ድምጺ ኣለዉ። ሓደ ኽኢላ፡ ማይክሮፎንን ናይ ድምጺ መቕድሒ ሶፍትዌር ዘለዋ ላፕቶፕን ተጠቒሙ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ወይ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ወይ ድማ ኣብ መንበሪ ቤት፡ ግዝያዊ ስቱድዮ የቕውም። እቶም ደቀባት ተዛረብቲ እቲ ቛንቋ፡ ከም ኣንበብትን ኣሰልጠንትን ኣረምትን ኰይኖም ይዓይዩ። እቲ ምቕዳሕ ተዛዚሙ ምስ ዚጸድቕ፡ እቲ ኽኢላ ድምጺ ናውቱ ጠርኒፉ ናብቲ ቐጺሉ ዚዓይየሉ ቦታ ይኸይድ።

እዚ ሜላ እዚ፡ ቍጽሪ እቲ ቪድዮታት ዚዳለወሉ ቛንቋታት ካብቲ ቕድሚ ሕጂ ዝነበሮ ብሰለስተ ዕጽፊ ኺውስኽ ኣኽኢሉ እዩ።

ነዚ ቪድዮታት እዚ እተዋህበ ምላሽ ዜደንቕ እዩ። ቪድዮታትና፡ ንብዙሓት ሰባት ብቛንቋኦም ዝረኣይዎ ናይ ፈለማ ቪድዮ እዩ።

ሓደ ኻብቲ ቪድዮ እተዳለወሉ ቛንቋታት፡ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ብልዕሊ 2,500 ሰባት ዚዝረብ ቋንቋ ፒትሻንትሻትሻራ እዩ። በቲ ቛንቋ እተዳለወ ድምጺ፡ ኣብ ሰሜናዊ ኽሊ፡ ኣሊስ ስፕሪንግስ ኣብ እትብሃል ከተማ እዩ ተቐዲሑ። ኣብ ምቕዳሕ ድምጺ ዝሓገዘ ካላን ቶማስ ከምዚ ይብል፦ “እተን ቪድዮታት ልዑል ተቐባልነት እየን ረኺበን። ደቂ እቲ ኸባቢ ነተን ቪድዮታት ተገዲሶም እዮም ርእዮምወን፣ ዝያዳ ቪድዮታት ኣበይ ኪረኽቡ ኸም ዚኽእሉ ድማ ደጋጊሞም ይሓትቱ ነይሮም። ብቛንቋኦም ዚዳሎ ጽሑፍ ኣዝዩ ሒደት ስለ ዝዀነ፡ በቲ ብቛንቋኦም ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ቪድዮ ኣዝዮም እዮም ተመሲጦም።”

ኣብ ካመሩን ክልተ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብታንኳ ገይሮም ብፈለግ ይጐዓዙ ነበሩ። ኣብ ሓንቲ ድንኪ ሰባት ዚቕመጡላ ገጠር ምስ በጽሑ፡ ምስ ሓደ ኣብቲ ኸባቢ ኣብ እትርከብ ቤት ትምህርቲ መምህር ዝነበረ ጭቃ ዓዲ ተዘራረቡ። እቲ ጭቃ ዓዲ ተዛራቢ ቛንቋ ባሳ ምዃኑ ምስ ፈለጡ፡ ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧ ዘርእስታ ቪድዮ ብቛንቋኡ ኻብ ታብለት ኣርኣይዎ። እቲ ጭቃ ዓዲ ኣዝዩ ስለ እተመሰጠ፡ እተወሰነ እተሓትመ ጽሑፍ ኪውሃቦ ሓተተ።

ኣብ ኢንዶነዥያ ኣብ እትርከብ ሓንቲ ገጠር፡ ሓደ ተጻራሪ መራሕ ሃይማኖት ንዅሉ እቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብቲ ኸባቢ ዘበርከትዎ ጽሑፍ ኣንደዶ። ካልኦት ነባሮ እታ ገጠር ድማ ንኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዜንድዱ ኣፈራርሁ። ድሕርዚ፡ ኣርባዕተ ፖሊስ ናብ ቤት ሓንቲ ናይ የሆዋ ምስክር ብምኻድ ንዕኣን ንስድራ ቤታን መርመርዎም። ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ከም ዚግበር ኪፈልጡ ምስ ደለዩ ኸኣ፡ ነታ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዚግበር፧ ዘርእስታ ቪድዮ ብኢንዶነዥያኛ ኣርእያቶም።

ነታ ቪድዮ ድሕሪ ምርኣዮም ሓደ ኻብቶም ፖሊስ፡ “ሰባት ብጌጋ ኸም ዚርድኡኹምን ብዛዕባኹም ብትኽክል ከም ዘይፈልጡን ሕጂ ተረዲኡኒ” ብምባል ርእይቶኡ ገለጸ። ካልእ ፖሊስ ከኣ፡ “ንኻልኦት ምእንቲ ኸርእዮም ነዛ ቪድዮ ኽትህቡኒዶ ምኸኣልኩም፧ እዛ ቪድዮ ብዛዕባኹም ቅኑዕ ሓበሬታ እያ እትህብ” በለ። ሕጂ እቶም ፖሊስ ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣወንታዊ ኣረኣእያ እዩ ዘለዎም፣ ይከላኸሉሎም ድማ እዮም።

ነዘን ቪድዮታት ዘይረኣኻየን እንተ ዄንካ፡ ንምንታይ ብቛንቋኻ ዘይትርእየን፧