ዕዮ ስብከትና፡ ብቐንዱ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዚገበርዎ ወፈያ እዩ ዚምወል። ኣብ ኣኼባታትና እናዞርካ ገንዘብ ኣይእከብን እዩ፣ ኣባላትና ድማ ዕሽር ኪህቡ ኣይሕተቱን እዮም። (ማቴዎስ 10:7, 8) ኣብ ክንዳኡ፡ ዝደለየ ሰብ ወፈያ ኺገብረሉ ዚኽእል ሳጹናት ኣብ መአከቢታትና ኣሎ። ስም እቶም ወፈያ ዚገብሩ ድማ ኣይንገርን እዩ።

ወጻኢታትና በዚ መገዲ እዚ ጥራይ ክንሽፍን ዜኽእለና ሓደ ምኽንያት፡ ደሞዝ ዚኽፈሎም ካህናት ስለ ዘይብልና እዩ። ብተወሳኺ ድማ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ በቤት ንምኻድ ኣይክፈሎምን እዩ፣ ቦታትና ኣምልኾና ኸኣ ብብዙሕ ወጻኢታት ዚህነጽ ዘይኰነስ፡ ተራ እዩ።

ናብ ኣብያተ ጽሕፈት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚስደድ ዝዀነ ይኹን ወፈያታት፡ ኣብ ዕዮ ረድኤት፡ ሚስዮናውያንናን ገየሽቲ ኣገልገልትናን ኣብ ምድጋፍ፡ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዚርከባ ሃገራት ቦታ ኣምልኾ ኣብ ምህናጽ፡ ከምኡ እውን መጽሓፍ ቅዱስን ካልእ ክርስትያናዊ ጽሑፋትን ኣብ ምሕታምን ኣብ ምልኣኽን እዩ ዚውዕል።

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ጉባኤ ወጻኢታት ንምሽፋን ወይ ዓለምለኻዊ ዕዮና ንምድጋፍ ወይ ድማ ንኽልቲኡ ወፈያ ኺገብር ይኽእል እዩ። ኵለን ጉባኤታት ንኣባላታን በብእዋኑ ገንዘባዊ ጸብጻብ የቕርባ እየን።