ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ኣብ መላእ ዓለም ክንደይ ዚኣኽሉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣለዉ፧

ኣብ መላእ ዓለም ክንደይ ዚኣኽሉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣለዉ፧

ጸብጻብ ዓመት ኣገልግሎት * 2016

ቍጽሪ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር

8,340,982

ጉባኤታት

119,485

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚሰብኩለን ሃገራት

240

ንኣባላትኩም እትቘጽርዎም ብኸመይ ኢኹም፧

ከም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ጌርና እንቘጽሮም ነቶም ኣብ ወወርሒ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ብንጥፈት ዚሰብኩ ጥራይ ኢና። (ማቴዎስ 24:14) እዚ ኸኣ፡ ነቶም ተጠሚቖም ናይ የሆዋ ምስክር ዝዀኑን ገና ዘይተጠምቁ ኽነሶም ኣብ ዕዮ ስብከት ኪካፈሉ ዝበቑዑን የጠቓልል።

ሓደ ሰብ ኣባል ኪኸውን እንተ ደልዩ ገንዘብ ኪኸፍል የድልዮ ድዩ፧

ኣይየድልዮን። ሓደ ሰብ ናይ የሆዋ ምስክር ኪኸውን ወይ ከኣ ኣብ ውድብና ገለ ሓላፍነት ወይ ፍሉይ መሰል ኪውሃቦ ኢሉ ገንዘብ ኣይከፍልን እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 8:18-20) መብዛሕትኡ ግዜ፡ መንነት እቲ ወፈያ ዚገብር ሰብ ኣይፍለጥን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ናይ የሆዋ ምስክር፡ ከከም ድሌቱን ኵነታቱን ዘለዎ ግዜን ጕልበትን ጥሪትን ይውፊ እዩ።—2 ቈረንቶስ 9:7

ብንጥፈት ዚሰብኩ ዘለዉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክንደይ ምዃኖም ብኸመይ ትፈልጡ፧

ኣብ ወወርሒ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ ንጥፈታት ስብከቶም ናብ ገጉባኤኦም ጸብጻብ ይህቡ እዮም። ብፍቓዶም ከኣ እዮም ጸብጻብ ዚህቡ።

ጸብጻብ ጉባኤ ተኣኪቡን ተደሚሩን ናብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ይለኣኽ። እቲ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ድማ፡ ድምር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ወይ ክሊ ናብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ይልእኽ።

ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣገልግሎት፡ * ኣብታ ዓመት እቲኣ ዝለዓለ ቝጽሪ ኣስፋሕቲ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ክንደይ ምንባሩ ይውሰን። ኵሉ እቲ ኣሃዛት ተደሚሩ ኸኣ ኣብ መላእ ዓለም ክንደይ ዚኣኽሉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከም ዘለዉ ይውሰን። ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝርዝር ጸብጻብን ኣብ ዕዮ ስብከት እተረኽበ ተመክሮን፡ ኣብ መጽሓፍ ዓመት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ይወጽእ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ጸብጻባት፡ ከምቲ ንቐዳሞት ክርስትያናት ዘተባብዖም ንዓና እውን የተባብዓና እዩ።—ግብሪ ሃዋርያት 2:41፣ 4:4፣ 15:3

ነቶም ዘይሰብኩ ኽነሶም ምስ ውድብኩም ዚሓብሩ ሰባት ትቘጽርዎም ዲኹም፧

ነዞም ሰባት እዚኦም ከም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ጌርና ዘይንቘጽሮም እኳ እንተ ዀንና፡ ኣብ ጉባኤታትና ምሳና ኺእከቡ ግና ባህ ይብለና እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ ሞት ክርስቶስ ይእከቡ እዮም፣ ቍጽሪ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ካብ ቍጽሪ እቶም ኣብዚ በዓል እዚ እተኣከቡ ብምንካይ ድማ ቍጽሮም ኪግምገም ይከኣል እዩ። ብ2016 ቍጽሪ ተኣከብቲ በዓል ዝኽሪ 20,085,142 እዩ ነይሩ።

ኣብ ኣኼባታትና ዘይእከቡ ሓያሎ ሰባት እውን ምሳና ብናጻ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይገብሩ እዮም። ብ2016፡ በብወርሑ ብገምጋም 10,115,264 መጽናዕትታት መጽሓፍ ቅዱስ መሪሕና ኢና፣ ኣብ ገሊኡ እዋናት ድማ፡ እተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ብሓንሳእ ኢና እነጽንዖም።

መንግስቲ ብዛዕባ ብዝሒ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚህቦ ኣሃዝ ካብቲ ናታትኩም ዚልዕል ስለምንታይ እዩ፧

ቢሮ ቘጸራ ህዝቢ መንግስቲ ነቲ ኣሃዝ ዚውስኖ፡ ንሰባት ሃይማኖቶም እንታይ ምዃኑ ብምሕታት እዩ። ንኣብነት፡ ቢሮ ቘጸራ ህዝቢ ሕ.መ.ኣ. እቲ ዚወስድዎ ገምጋም፡ እቶም ዚቝጸሩ ውልቀ ሰባት ሰዓብቲ ኣየናይ ሃይማኖት ምዃኖም ኣብ ዚህብዎ ምላሽ እዩ ዚምርኰስ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ፡ እቲ ውጽኢት ኣብ ውልቃዊ ርእይቶ ደኣ እምበር፡ ኣብ ህሉው ኵነታት እተመስረተ ኣይኰነን። ንሕና ኸም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ጌርና እንቘጽሮም ግና፡ ነቶም ንኻልኦት ዚሰብኩን ንጥፈታት ኣገልግሎቶም ጸብጻብ ዚህቡን ደኣ እምበር፡ ነቶም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከም ዝዀኑ ጥራይ ዚዛረቡ ኣይኰንናን።

^ ሕ.ጽ. 2 ዓመት ኣገልግሎት እንብሎ፡ ካብ 1 መስከረም ክሳዕ 31 ነሓሰ ዘለዎ እዋን እዩ። ንኣብነት፡ ዓመት ኣገልግሎት 2015፡ 1 መስከረም 2014 ጀሚሩ 31 ነሓሰ 2015 ይውድእ።

^ ሕ.ጽ. 16 ዓመት ኣገልግሎት እንብሎ፡ ካብ 1 መስከረም ክሳዕ 31 ነሓሰ ዘለዎ እዋን እዩ። ንኣብነት፡ ዓመት ኣገልግሎት 2015፡ 1 መስከረም 2014 ጀሚሩ 31 ነሓሰ 2015 ይውድእ።

ዝያዳ ፍለጥ

ብተደጋጋሚ ዚሕተት ሕቶታት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር እንታይ እዮም ዚኣምኑ፧

15 መሰረታዊ እምነታትና ርአ።

ሎሚ ፍቓድ የሆዋ ዚገብሩ ዘለዉ መን እዮም፧

ዕዮ ስብከት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብኸመይ እዩ ተወዲቡ፧

ነቲ የሱስ ዚጥቀመሉ ዝነበረ ኣሰባብኻ ኢና እንቐድሖ፧ ገለ ኻብዚ ኣሰባብኻ እንታይ እዩ፧

ብተደጋጋሚ ዚሕተት ሕቶታት

ጉባኤታት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብኸመይ እየን ዚውደባ፧

መምርሒታትን ትምህርትታትን ብኸመይ ከም እንረክብ ኣንብብ።