ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ፧

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ መልሲ እዚ ዚስዕብን ካልእ ብዙሕ ሕቶታትን ንምርካብ ዚሕግዝ መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለዎም፦

  • ኣምላኽ መን እዩ፧

  • ኣምላኽ ብሓቂዶ ይሓልየለይ እዩ፧

  • ሓዳረይ ብኸመይ ከመሓይሾ እኽእል፧

  • ኣብ ህይወተይ ብኸመይ ሓጐስ ክረክብ እኽእል፧

ቀጺሉ፡ ብዛዕባ እቲ መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ ንዚሕተት ሕቶታት ዚኸውን መልሲ ተዘረዚሩ ኣሎ።

እቲ ዚውሃብ ትምህርቲ እንታይ እዩ፧ ከም “ኣምላኽ” ወይ “መውስቦ” ዝኣመሰለ እተፈላለየ ዛዕባታት ኣበጊስና፡ ምስቲ ርእሰ ነገር ዚሰማማዕ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ንምርምር ኢና። ነቲ ጥቕስታት ብምውድዳር፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ጕዳይ እንታይ ከም ዚብል ንፈልጥ፣ በዚ ኸምዚ ኸኣ ንመጽሓፍ ቅዱስ ንርድኦ።

መጽሓፍ ቅዱስ ንምጽናዕ ምእንቲ ኽትሕግዘና፡ ነታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ ኢና እንጥቀም። እዛ መጽሓፍ እዚኣ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣምላኽን ብዛዕባ የሱስን ብዛዕባ መጻኢናን ብዛዕባ ኻልእ ጕዳያትን እንታይ ከም ዚብል ትገልጽ እያ።

እቲ መጽናዕቲ ኽንደይ እዩ ዚኽፈሎ፧ እቲ ትምህርትን እቲ ጽሑፋትን ብናጻ እዩ።

እቲ መጽናዕቲ ኽንደይ እዩ ዚወስድ፧ ብዙሓት ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ንኺምሃሩ፡ ኣብ ሰሰሙን ሓደ ሰዓት ዚኸውን ግዜ ይምድቡ እዮም። እቲ ትምህርቲ ዚጸንሓሉ ሰዓታት ግና ኪቕየር ይከኣል እዩ። ምስ መደብካ ንምስምማዕ ምትዕርራያት ክንገብር ንኽእል ኢና።

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ሓተትኩ ብኸመይ እየ ኽጅምር ዝኽእል፧ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምሃር ምስ ሓተትካ፡ ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ኣብ ዚጥዕመካ ግዜን ቦታን መጺኡ ኺበጽሓካ እዩ። እቲ መጽናዕቲ ብኸመይ ከም ዚምራሕ ንሒደት ደቓይቕ ኬርእየካ እዩ። ሽዑ፡ እንተ ፈቲኻዮ፡ ነቲ መጽናዕቲ ኽትቅጽሎ ትኽእል ኢኻ።

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክገብር እንተ ጀሚረ፡ ናይ የሆዋ ምስክር ክኸውን እግደድ ድየ፧ ኣይፋልን። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዘበልና ንሰባት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ምምሃር ንፈቱ እኳ እንተ ዀነና፡ ኣባል ሃይማኖትና ኪዀኑ ንማንም ኣይነገድድን ኢና። ኣብ ክንዳኡስ፡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ ንምህር፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እምነቱ ኺመርጽ መሰል ከም ዘለዎ ኸኣ ንፈልጥ ኢና።—1 ጴጥሮስ 3:15