ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብተደጋጋሚ ዚሕተት ሕቶታት

ብተደጋጋሚ ዚሕተት ሕቶታት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክርስትያናት ድዮም፧

ክርስትያናት ካብ ዚብሃሉ ኻልኦት ሃይማኖታት ብኸመይ ከም እንፍለ ኣንብብ።

ብተደጋጋሚ ዚሕተት ሕቶታት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክርስትያናት ድዮም፧

ክርስትያናት ካብ ዚብሃሉ ኻልኦት ሃይማኖታት ብኸመይ ከም እንፍለ ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንመአከቢኦም ቤተ ክርስትያን ኢሎም ዘይጽውዕዎ ስለምንታይ እዮም፧

መበቈል እቲ “ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ የሆዋ መሰኻኽር” ዚብል መጸውዒ እንታይ ምዃኑን ስለምንታይ ከም እንጥቀመሉን ፍለጥ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ድራር ጐይታ ዜብዕልሉ መገዲ፡ ካብ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ዚፍለ ስለምንታይ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንድራር ጐይታ ወይ ንበዓል ዝኽሪ ሞት ክርስቶስ ኣኽቢሮም እዮም ዚርእይዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ በዓል እዚ እንታይ ከም ዚብል ኣንብብ።

እምነታት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር እንታይ እዮም ዚኣምኑ፧

15 መሰረታዊ እምነታትና ርአ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብየሱስ ይኣምኑ ድዮም፧

ብየሱስ ምእማን ንናይ ሓቂ ክርስትያናት ስለምንታይ ኣድላዪ ኸም ዝዀነ ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ሃይማኖቶም ጥራይ ናይ ሓቂ ኸም ዝዀነት ድዮም ዚኣምኑ፧

የሱስ፡ ናብ ድሕነት ዚወስድ ብዙሕ መገድታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ ድዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሳቶም ጥራይ ዚድሕኑ ድዩ ዚመስሎም፧

መጽሓፍ ቅዱስ መን ኪድሕን ከም ዚኽእል ይገልጽ እዩ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንኻልኦት ሃይማኖታት ይጻወርወን ድዮም፧

ተጻዋርነት ምርኣይ፡ ብኸመይ መለለዪ ናይ ሓቂ ክርስትያናት ከም ዝዀነ ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ምምሕልላፍ ደም ዘይቅበሉ ስለምንታይ እዮም፧

ምስ ምምሕልላፍ ደም ብዚተሓሓዝ ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዙሕ ግጉይ ምርዳእ ኣሎ። ነዚ ብዚምልከት፡ ብዛዕባ እምነታትና እቲ ቕኑዕ ፍለጥ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኵሉ ፍጥረት ቃል ብቓሉ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ መዓልቲ ኸም እተፈጥረ ድዮም ዚኣምኑ፧

ኵሉ ፍጥረት ቃል ብቓሉ ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ መዓልቲ ኸም እተፈጥረ ዚገልጽ ክልሰ ሓሳብ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዚጋጮ ትፈልጥዶ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ ስነ ፍልጠት እንታይ ኣረኣእያ ኣለዎም፧

እምነታቶም ምስ ስነ ፍልጠታዊ ርኽበታት ይሰማማዕ ድዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብብሉይ ኪዳን ይኣምኑ ድዮም፧

ገሊኡ ኽፋላት መጽሓፍ ቅዱስ ግዜኡ ዝሓለፎ ድዩ፧ ክርስትያናት ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት እብራይስጢ እንታይ ጠቓሚ ታሪኽን ግብራዊ ምኽርን ከም ዚረኽቡ ፍለጥ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ገለ ኻብ እምነታቶም ዝቐየሩ ስለምንታይ እዮም፧

እቲ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘሎና ምርዳእ እንገብሮ ምትዕርራይ ኬሰምብደና የብሉን። ብግዜ ጥንቲ ዝነበሩ ንኣምላኽ ዜምልኹ ሰባት እውን፡ ኣረኣእያኦም ኣዐርዮም እዮም።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ኣምልኾኦም መስቀል ዘይጥቀሙ ስለምንታይ እዮም፧

ክርስትያናት እኳ እንተ ዀንና፡ ኣብ ኣምልኾና መስቀል ኣይንጥቀምን ኢና። ስለምንታይ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ ምትሕንፋጽ እምነት እንታይ ኣረኣእያ ኣለዎም፧

ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ በየናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርትታት እዮም ዚምርሑ፧

ውድብ

ስለምንታይ ኢኹም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተባሂልኩም፧

ምንጪ ስምና እንታይ ምዃኑ ኣንብብ።

ኣብ መላእ ዓለም ክንደይ ዚኣኽሉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣለዉ፧

ቍጽሪ ኣባላት ጉባኤ ብኸመይ ከም እንጽብጽብ ርአ።

መስራቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መን እዩ፧

ቻርለስ ቴዝ ራስል ስለምንታይ መስራቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ከም ዘይኰነ ኣንብብ።

ዕዮ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብኸመይ እዩ ዚምወል፧

እናዞርና ገንዘብ ከይኣከብናን ዕሽር ከየኽፈልናን፡ ዓለምለኻዊ ዕዮ ስብከትና ብኸመይ ይዓቢ ኸም ዘሎ ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዕሽር ይህቡ ድዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር እተወሰነ መጠን ገንዘብ ኪውፍዩ ይሕተቱ ድዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ደሞዝ ዚኽፈሎም ኣቕሽሽቲ ኣለውዎም ድዮም፧

ቀሺ-ምእመናን ዚብሃል ክፍፍል ኣሎ ድዩ፧ መዝነት እተዋህቦም ኣገልገልቲ መን እዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ደቂ ኣንስትዮ ሰበኽቲ ኣለዋኦምዶ፧

ኣብቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚገብርዎ ዓለምለኻዊ ዕዮ ስብከት፡ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ግደ ኣለወን፧

ጉባኤታት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብኸመይ እየን ዚውደባ፧

መምርሒታትን ትምህርትታትን ብኸመይ ከም እንረክብ ኣንብብ።

ኣባልነት

ኣብ መላእ ዓለም ክንደይ ዚኣኽሉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣለዉ፧

ቍጽሪ ኣባላት ጉባኤ ብኸመይ ከም እንጽብጽብ ርአ።

ናይ የሆዋ ምስክር ክኸውን ዝኽእል ብኸመይ እየ፧

ማቴዎስ 28:19, 20 ኣገዳሲ ዝዀነ ሰለስተ ስጕምቲ ይገልጽ።

ሓደ ሰብ ካብ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኪሰናበት ይኽእል ድዩ፧

ኪሰናበት ዚኽእለሉ ኽልተ መገዲ ኣሎ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ቅድሚ ሕጂ ኣባላት ሃይማኖቶም ንዝነበሩ ሰባት የርሕቕዎም ድዮም፧

ሓድሓደ እዋን ውገዳ ኣድላዪ እዩ፡ ነቲ ሰብ ድማ ናብ ጉባኤ ምእንቲ ኺምለስ ኪሕግዞ ይኽእል እዩ።

ስብከት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ በቤት ዚኸዱ ስለምንታይ እዮም፧

የሱስ ነቶም ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ከም ዝበሎም ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ በቤት ብምስባኾም ድሕነት ከም ዚረኽቡ ዀይኑ ድዩ ዚስምዖም፧

ብዛዕባ ድሕነትን ድሕነት ብዛዕባ እንረኽበሉ መገድን እንታይ ከም እንኣምን ፍለጥ።

ሃይማኖት ንዘለዎም ሰባት እትሰብኩሎም ስለምንታይ ኢኹም፧

ስለምንታይ ኢና ሃይማኖት ንዘለዎም ሰባት እነዘራርቦም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሰባት ሃይማኖቶም ኪቕይሩ የገድድዎም ድዮም፧

እቲ ብግህዶ ዚግበር ዕዮ ስብከት ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ሰባት ሃይማኖቶም ከም ዚቕይሩ ንምግባር ድዩ፧ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሰባት ሃይማኖቶም ኪቕይሩ ኼገድድዎም ድዮም ዚፍትኑ፧

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ፧

ብዛዕባ እቲ እንህቦ ናጻ መደብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንዚልዓል ሕቶታት ዚኸውን መልስታት ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ዕዮ ሚስዮናውነት ይዓይዩ ድዮም፧

ኣብ ዕዮ ሚስዮናውነት ዚካፈሉ መን እዮም፧ ስለምንታይ፧ ነዚ ዕዮ እዚኸ ፍሉይ ስልጠና ይውሃበኩም ድዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ደቂ ኣንስትዮ ሰበኽቲ ኣለዋኦምዶ፧

ኣብቲ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚገብርዎ ዓለምለኻዊ ዕዮ ስብከት፡ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ግደ ኣለወን፧

ኣኼባታትን ኣምልኾን

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንመአከቢኦም ቤተ ክርስትያን ኢሎም ዘይጽውዕዎ ስለምንታይ እዮም፧

መበቈል እቲ “ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ናይ የሆዋ መሰኻኽር” ዚብል መጸውዒ እንታይ ምዃኑን ስለምንታይ ከም እንጥቀመሉን ፍለጥ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ኣምልኾኦም መስቀል ዘይጥቀሙ ስለምንታይ እዮም፧

ክርስትያናት እኳ እንተ ዀንና፡ ኣብ ኣምልኾና መስቀል ኣይንጥቀምን ኢና። ስለምንታይ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ድራር ጐይታ ዜብዕልሉ መገዲ፡ ካብ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ዚፍለ ስለምንታይ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንድራር ጐይታ ወይ ንበዓል ዝኽሪ ሞት ክርስቶስ ኣኽቢሮም እዮም ዚርእይዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ በዓል እዚ እንታይ ከም ዚብል ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ ምትሕንፋጽ እምነት እንታይ ኣረኣእያ ኣለዎም፧

ነዛ ሕቶ እዚኣ ንምምላስ በየናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርትታት እዮም ዚምርሑ፧

ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ናይ ርእሶም መጽሓፍ ቅዱስ ድዩ ዘለዎም፧

መጽሓፍ ቅዱስ ከተጽንዕ ከለኻ፡ እተፈላለየ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ትጥቀም እንተ ዄንካ፡ ዝያዳ ረብሓ ኽትረክብ ኢኻ። መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም ኣብ መጽናዕትኻ ኽትጥቀመሉ ምኽንያት ኪዀነካ ዚኽእል ሰለስተ ነጥብታት ኣሎ።

ትርጉም ሓዳስ ዓለም ልክዕነቱ ዝሓለወ ድዩ፧

ትርጉም ሓዳስ ዓለም ካብ ካልእ ሓያሎ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ዚፍለ ስለምንታይ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብብሉይ ኪዳን ይኣምኑ ድዮም፧

ገሊኡ ኽፋላት መጽሓፍ ቅዱስ ግዜኡ ዝሓለፎ ድዩ፧ ክርስትያናት ካብ ቅዱሳት ጽሑፋት እብራይስጢ እንታይ ጠቓሚ ታሪኽን ግብራዊ ምኽርን ከም ዚረኽቡ ፍለጥ።

ማሕበራውን ፖለቲካውን ተሳትፎ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ስለምንታይ እዮም ዘይዋግኡ፧

ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣይዋግኡን እዮም። ስለምንታይ ከም ዘይንዋጋእ ፍለጥ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ዕዮ ረድኤት ይካፈሉ ድዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንዝዀኑን ንዘይኰኑን ሰባት ብኸመይ ግብራዊ ሓገዝ ከም እንገብረሎም ተምሃር።

ህይወት ውልቅን ስድራ ቤትን

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ሕክምናዊ ሓገዝ ይቕበሉ ድዮም፧

ገሊኦም ሰባት፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንዅሉ ዓይነት ሕክምና ኸም ዚነጽግዎ እዮም ዚሓስቡ። እዚ ግና ሓቂ ድዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ምምሕልላፍ ደም ዘይቅበሉ ስለምንታይ እዮም፧

ምስ ምምሕልላፍ ደም ብዚተሓሓዝ ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዙሕ ግጉይ ምርዳእ ኣሎ። ነዚ ብዚምልከት፡ ብዛዕባ እምነታትና እቲ ቕኑዕ ፍለጥ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንስድራ ቤታት ይበታትኑ ድዮም ወይስ ይሃንጹ፧

ሓድሓደ ግዜ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ስድራ ቤታት ከም ዚበታትኑ ይኽሰሱ እዮም። ብሓቂ ግና ስድራ ቤታት ይበታትኑ ድዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ዓርኪ ብዛዕባ ምሓዝ ሕግታት ኣለዎም ድዩ፧

ዓርኪ ምሓዝ መዘናግዒ ጥራይ ድዩ ወይስ ካልእ ረዚን ምኽንያት ኣለዎ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ ፍትሕ እንታይ ኣረኣእያ ኣለዎም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ሓዳሮም ጸገም ንዘለዎም ሰብ ሓዳር ይሕግዝዎም ድዮም፧ ሽማግለታት ጉባኤ ንፍትሕ ሓደ ናይ የሆዋ ምስክር ኬጽድቕዎ የድልዮም ድዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚእግድዎ ፊልም፡ መጽሓፍ፡ ወይ ሙዚቃ ኣሎዶ፧

ሓደ ክርስትያን መዘናግዒ ኺመርጽ ከሎ ኺሓስበሉ ዘለዎ መሰረታዊ ስርዓታት እንታይ እዩ፧

ልምድታትን በዓላትን

ናይ የሆዋ መሰኻኽር በዓል ልደት ዘየብዕሉ ስለምንታይ እዮም፧

ሓያሎ ሰባት፡ በዓል ልደት ኣረማዊ መበቈል ከም ዘለዎ እናፈለጡ የብዕሉ እዮም። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ግና ስለምንታይ ከም ዘየብዕሉ ፍለጥ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር በዓል ትንሳኤ ዘየብዕሉ ስለምንታይ እዮም፧

ሓያሎ ሰባት፡ በዓል ልደት ክርስትያናዊ በዓል ኸም ዝዀነ እዮም ዚኣምኑ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዘየብዕልዎ ግና ስለምንታይ እዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዕለተ ልደት ዘየብዕሉ ስለምንታይ እዮም፧

ኣምላኽ ንበዓላት ዕለተ ልደት ዘይሕጐሰሉ ምኽንያት ዜርኢ ኣርባዕተ መዳያት መርምር።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ድራር ጐይታ ዜብዕልሉ መገዲ፡ ካብ ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ዚፍለ ስለምንታይ እዩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንድራር ጐይታ ወይ ንበዓል ዝኽሪ ሞት ክርስቶስ ኣኽቢሮም እዮም ዚርእይዎ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ በዓል እዚ እንታይ ከም ዚብል ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ብዛዕባ ቐብሪ እንታይ ኣረኣእያ ኣለዎም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንቐብሪ ብዚምልከት ዚገብርዎ ውሳነታት ኣብቲ ብዛዕባ ሞት ዘለዎም እምነት እተሞርከሰ እዩ። ብመሰረት እንታይ ስርዓታት እዮም ውሳነ ዚገበሩ፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር እንታዎት እዮም፧

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክርስትያናት ድዮም፧

ክርስትያናት ካብ ዚብሃሉ ኻልኦት ሃይማኖታት ብኸመይ ከም እንፍለ ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ፕሮተስታንት ድዮም፧

ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ካብ ካልኦት ክርስትያናት ዚብሃላ ካቶሊክ ዘይኰና ሃይማኖታት ዚፈልዮም ክልተ ሓቅታት ኣሎ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ኑፋቐ ኣመሪካውያን ዲኹም፧

ብዛዕባ እዚ ዓለምለኻዊ ውደብ እዚ፡ ኣርባዕተ ነጥቢ ኣንብብ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ጽዮናውያን ድዮም፧

እምነታትና ኣብቲ ንዝዀነ ዓሌት ካብ ካልኦት ክብ ዘየብል ቅዱሳት ጽሑፋት እተመስረተ እዩ።

ናይ የሆዋ መሰኻኽር መናፍቕ ድዮም፧

ነቲ ብዛዕባ መናፍቕ ዚገልጽ ክልተ ኣረኣእያ ምስቲ ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚገልጽ ሓቂ ኣወዳድሮ።