ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ስነ ፍልጠትን መጽሓፍ ቅዱስን

ስነ ፍልጠት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይሰማማዕ ድዩ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስነ ፍልጠታዊ ነገራት ብልክዕ ይገልጽ ድዩ፧ ብዛዕባ እዚ ተፈጥሮ እንታይ ከም ዜረጋግጽን ንተፈጥሮ ዘጽንዕዎ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት እንታይ ከም ዝበሉን ርአ።

መልሲ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ

ኣምላኽ ንበብዓይነቱ ህይወት ንምፍጣር፡ ብፍልቀት ተጠቒሙ ድዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ህይወታውያን ምስ ኵነታት ናይ ምልዋጥ ባህርይ ከም ዘሎ ዚኣምኑ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ዚጋጮ ሓሳብ የብሉን።

መልሲ ሕቶታት መጽሓፍ ቅዱስ

ኣምላኽ ንበብዓይነቱ ህይወት ንምፍጣር፡ ብፍልቀት ተጠቒሙ ድዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ዓይነት ህይወታውያን ምስ ኵነታት ናይ ምልዋጥ ባህርይ ከም ዘሎ ዚኣምኑ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ዚጋጮ ሓሳብ የብሉን።

ተነዲፉ ድዩ፧