ስነ ፍልጠት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ይሰማማዕ ድዩ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ስነ ፍልጠታዊ ነገራት ብልክዕ ይገልጽ ድዩ፧ ብዛዕባ እዚ ተፈጥሮ እንታይ ከም ዜረጋግጽን ንተፈጥሮ ዘጽንዕዎ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት እንታይ ከም ዝበሉን ርአ።